Strona główna

1. Grupa społeczna


Pobieranie 42.43 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar42.43 Kb.
1. Grupa społeczna

 1. liczy się od dwóch, wzgl. od trzech osób, mających wspólny cel,

 2. muszą zachodzić interakcje (relacje istniejące w gr.), ale nie koniecznie ze wszystkimi,

 3. posiada hierarchie,

 4. ma swoje zasady i normy postępowania,

 5. tworzy się na bazie oczekiwań, o których zazwyczaj się mówi

Grupa niespołeczna – określona ilość osób znajdująca się w tym samym miejscu, w tym samym czasie i mająca określony cel. Jest nietrwała. Np. osoby jadące autobusem, które z sobą rozmawiają.

Tłum - nie ma kontaktu wzrokowego. Jest niebezpieczny. Anonimowość w tłumie; obniżenie odpowiedzialności za swoje czyny. Oparty na emocjach. Istnienie przywódcy na bazie autorytetu. Nieopanowane emocje, które szybko się rozchodzą.

Teoretyczne zróżnicowanie tłumu: 1. agresywny

 1. emocje agresywne

 2. przywódca jest autorytetem

 1. euforyczny

 1. emocje pozytywne

 2. przywódcą jest ten, co się najbardziej cieszy,

 1. strach-paniczny

 1. specyficzny; nie ma przywódcy,

 2. jest niebezpieczny dla siebie.

2. Autoprezentacja – pokazanie siebie z jak najlepszej strony, ale w zależności od sytuacji. Najważniejsze jest pierwsze wrażenie. W ten sposób możemy pokazać siebie inaczej, w sposób w który chcą nas widzieć inni, nie koniecznie zgodny z rzeczywistością. A. jest potrzebna by coś osiągnąć. A. związana ze stereotypami.

A. jest bardzo cenną umiejętnością. Doskonale wiemy, że sympatię i uznanie zyskują te osoby, które uchodzą w oczach innych za błyskotliwe, atrakcyjne, zdolne, urodziwe, inteligentne. Te cechy są podstawą dobrej autoprezentacji. czasami trzeba umiejętnie manipulować naszym wizerunkiem. nadmierna skromność powoduje, że wypadamy zdecydowanie słabiej od osób pewnych siebie i dobrze prezentujących swoje zalety, dlatego dobrze jest znaleźć złoty środek.

Komunikacja:


 1. werbalna,

 2. niewerbalna:

 • mimika twarzy,

 • ruchy ciała,

 • wokalizacja (sposób w jaki mówimy).

1) Pierwsze wrażenie

2) Wygląd:

- wyraz twarzy,

- ręce, włosy, cera

- higiena osobista,

- ubiór,


- postawa ciała.

3) Ubiór


4) Przygotowanie

 1. Mocne strony:

  • przedstaw swoje osiągnięcia,

  • nadawaj treściom pozytywnego brzmienia,

  • negocjuj – nie zgadzaj się na pierwszą propozycje,

  • mierz wysoko,

   1. Argumentacja:

 • argument emocjonalny kompetencja

 • argument racjonalny i wiarygodność

  1. Wiarygodność:

   • fachowość i rzetelność,

   • entuzjazm,

   • ubiór i wygląd.

5) Wystąpienie publiczne:

- Język ciała,

- Dobre obyczaje,

- Kondycja fizyczna.2.1.Poczucie własnej wartości:

 1. Świadome postępowanie - Świadomość konsekwencji tego, co robimy.

Cechy:

  • Licz się z faktem i nie unikaj ich (nie oszukuj się, że wszystko jest dobre jeżeli nie jest),

  • Posiadaj świadomy kontakt z ciałem (dbaj o siebie; o zdrowie, liczenie się ze swoimi uczuciami),

  • Angażuj się w przyswajanie wiedzy potrzebnej w celu podniesienia kompetencji,

  • Odróżniaj rzeczywistość od fantazji.

 1. Uznanie własnych ograniczeń - Umiejętność odróżnienia tego, co jest możliwe do zmiany od tego, czego zmienić się nie da.

 2. Tylko od nas zależy, co osiągniemy w życiu, nie ma co liczyć na innych. Sam ponoszę odpowiedzialność za to kim jestem. To od nas zależy jak jesteśmy odbierani przez innych.

 3. Umiejętność wyznaczania celu - Jeżeli chcemy mieć wpływ na los:

 • sformułowaćcel,

 • samodyscyplina,

 • cel powinien być jasny, klarowny, zrozumiały, zaakceptowany przez siebie i innych, realny do wykonania, złożony w czasie.

 1. Życie zgodne z zasadami – Należy postępować zgodnie z tym, co mówimy. Nie należy być hipokrytą-trzeba być uczciwym. Należy przyznać się do wyrządzonych krzywd i starać się je naprawić.

 2. Asertywność:

 1. Trzeba umieć odmawiać

 2. Nie udawaj kogoś innego

 3. Bądź sobą

 4. Broń swoich poglądów.

Jak szukać w sobie zdrowego samego siebie?

  • głos dziecka – to pragnienie chcenia i samowola (każdy robi to, co chce, bo nie na zasad i norm),

  • głos rodzica – kształtowanie norm i zasad, dążenie do równowagi aw sytuacji,

  • głos dorosłego – samodzielne postępowanie, myślenie pozytywne i negatywne.

3. Asertywność

4. Reguły wywierania wpływu na ludzi:

Cywilizacja rozwija się poprzez wzrost liczby operacji, które możemy wykonywać bez myślenia o nich”. Alfred North Whitehead

“droga na skróty” jest wynikiem naszego myślenia, jest oparta na naszym doświadczeniu lub innych,

np. jak jest coś tanie to jest w ogóle nie dobre. 1. Wzajemności

Spłacaj każdy dług jakby, jakby sam Bóg wystawiał Ci rachunek”.

Wymaga ona od człowieka by za otrzymanie dobro od kogoś odwdzięczył się w podobny sposób. Reguła pozwala jednostce na ofiarowanie innemu człowiekowi jakiegoś dobra bez ryzyka jego bezpowrotnej utraty.

O skuteczności tej reguły decydują 3 czynniki:

a. Reguła wzajemności jest bardzo silna, co pozwala przezwyciężyćb. oddziaływaniu wielu innych czynników wpływających na nasze decyzje.

c. Zobowiązania do wzajemności wzbudzają nawet nieproszone przysługi, co pomniejsza naszą zdolnośćd. do wybierania osób, którym coś zawdzięczamy i pozostawia rzeczywiste wybory w ich, a nie w naszym ręku.

e. Reguła może inicjowaćf. niesprawiedliwą wymianę dóbr – w dążeniu do szybkiego pozbycia się nieprzyjemnego poczucia zobowiązania. Człowiek może zgodzićg. się na oddanie znacznie większej przysługi niż ta, którą sam otrzymał. Połączona jest z regułą: • Kontrastu – różnice wartości między czymś a czymś

 • Odmowy i wycofania – polega na tym, że zaczynając od czegoś najwiekszego, stopniowo schodzimy do najmniejszego.

2) Zaangażowania i konsekwencji

Lepiej powiedzieć NIE na początku niż na końcu” Leonardo da Vinci

Jest to dążenie do zgodności między słowami a czynami i ma 3 źródła:

a. Konsekwencja jest cnotą wysoce cenioną przez społeczeństwo.

b. Niezależnie od społeczeństwa, konsekwencja, postępowanie konsekwentne jest zwykle korzystne dla tych, którzy potrafią się na nią zdobyćc. .

d. Konsekwentne trzymanie się jakiejś linii postępowania jest wygodną „drogą na skróty”, pozwalającą poradziće. sobie z komplikacjami współczesnego życia. Konsekwentne trzymanie się poprzednich decyzji zwalnia z konieczności rozpatrywania wciąż napływających informacji – wystarczy postępowaćf. zgodnie z raz dokonanymi postępowaniami. Im bardziej jest ktoś zaangażowany w daną sytuację, tym bardziej trzyma się danej linii postępowania. Dane słowo w danej sytuacji jest o wiele ważniejsze niż wszystkie poniesione koszty. 1. Społecznego dowodu słuszności

Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele”.

Zasada głosi, że to w co wierzę lub jak zachowują się inni ludzie, często jest podstawą naszej własnej decyzji – jakie poglądy czy zachowania są słuszne i właściwe w naszym własnym przypadku. Reguła może być stosowana do skłaniania ludzi do uległości za pomocą dostarczania im dowodów.

Dowody społeczne wywierają wpływ w 2 przypadkach:

a. Gdy ludzie są niepewni co czynićb. , jak się zachowaćc. w sytuacjach niejasnych. Świadkowie wypadku bardziej ulegają bierności innych świadków i sami często pozostają bierni , niż zdarza się to w sytuacji wyraźnie jawiącej się jako wypadku.

d. Dowody społeczne działają szczególnie silnie wtedy, gdy pochodzą od ludzi nam podobnych.


 1. Lubienia i sympatii

Pierwszym zdaniem obrońcy w sądzie jest doprowadzenie ławy przysięgłych do tego, by polubiła jego klienta”. Clarence Darrow

Co wpływa na lubienie i sympatię?

a. Atrakcyjność fizyczna – to, co spostrzegamy z zewnątrz i myślimy, że są inteligentni mają talent itd. Silniej wpływają na nasze postępowanie i opinie.

c. Podobieństwo - bardziej lubimy osoby podobne do nas, komplementy skierowane w naszą stronę cieszą i przychylą do nas daną osobę. Wolimy słyszeć coś, co sprawia nam przyjemnośće. Komplementy nachalne mają czasami odwrotny skutek.

f. Kontakt i współpraca – skutek tego, co przyjemne i wzajemne i udana współpraca.

g. Skojarzenie z czymś, co lubimy – politycy, specjaliści od reklamy próbuja skojażyć siebie lub swoje produkty z czymś co nam się podoba. Zasadę skojarzenia wykorzystuje wiele osób usiłując wyeksponować swój wizerunek z cudzym sukcesem, by ukryć zaś swoją porażkę. 1. Autorytet

Podążaj za tym, który wie”. Wirgiliusz

Odnosi się nie tylko do ludzi, ale również do opakowania, symboli, przedmiotu, ubrania. 1. Niedostępność

Sposobem na kochanie czegokolwiek jest wyobrażenie sobie, że mogliśmy to utracić”. G. K. Chesterton

Obowiązuje z 2 powodów: 1. Dlatego, że trudno osiągalne są rzeczy cenniejsze. Niedostępność może posłużyć jako automatyczny wskaźnik jej wartości.

 2. Nieosiągalność jakiejś możliwości oznacza utratę swobody i działań, co wywołuje nasz opór. Opór ten przejawia się zaś nasilonym pragnieniom posiadania tego, co niedostępne.

Obowiązuje w 2 przypadkach:

 1. Wtedy, gdy niedostępnośc pojawiła się niedawno-bardziej piożądamy tego co niedawno stało się niedostępne, niż tego co niedostępne było dawno.

 2. Wtedy, gdy konkurujemy z innymi o dobra trudno dostępne.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość