Strona główna

1. Informacje i dane ogólne: Informacje o Inwestorze i Projektancie


Pobieranie 390.69 Kb.
Strona5/9
Data17.06.2016
Rozmiar390.69 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

5.2. Projektowany budynek – układ funkcjonalno-przestrzenny :

Wejście główne usytuowano od strony placu dojazdowego z pomnikiem Króla Kazimierza Odnowiciela przy ulicy Kostrzyńskiej, przy ciągu pieszym w formie alei, łączącym dom kultury z budynkiem, przy najkrótszym dojściu, jako czytelny i łatwy punkt orientacji dla wszystkich użytkowników. Znajduje się ono w zamkniętym łączniku z kasą, do którego ponadto od strony wschodniej łącznika zaprojektowano dojście z gimnazjum oraz trzecie od strony bulwarów, jako wejście - niezależne.


Podstawowe zespoły funkcjonalne nowego obiektu, to:
a/ zespół wejściowy – to zadaszone wejście główne w łączniku , leżące pomiędzy zachodnią ścianą gimnazjum a dwukondygnacyjnym holem. Działa one czterostronnie tj. dwustronnie zewnętrznie i dwustronnie wewnętrznie, (dla obu szkół), i w swoim obrysie posiada jeszcze pomieszczenie kasowe z dozorem. Przez umieszczenie wejścia dzieci z gimnazjum na poziom +2,45, umożliwia się bezkolizyjne ich dojście do zaplecza sali sportowej z ominięciem wejścia na hol , dojście na widownię dostępne z piętra. Ma wewnętrzne połączenie z korytarzem gimnazjum, a w nowym budynku przechodzi w hall z klatkami schodowymi wewnętrznymi. Ponadto przy sali sportowej, od strony dojazdu dla zawodników, zlokalizowano pomocnicze wejście dodatkowe z przedsionkiem przechodzące w korytarz zaplecza sali.

b/ zespół administracyjny - to ogólnodostępne pomieszczenia w części południowej budynku na piętrze, mieszczące się tuż obok wejścia dodatkowego i dojazdu technicznego do budynku. Część pomieszczeń może być adaptowana na potrzeby funkcji edukacyjnych szkoły. Zespół posiada niezależne zaplecze sanitarne - ogólnodostępne, które może wspomagać także widownię sali sportowej. Tu także na parterze sala judo o arenie zgodnie z wymaganiami wielkości 10,0x10,0m i małą widownią.

c/ pomieszczenia sanitarne ogólnodostępne sal – zlokalizowano na parterze w części centralnej holu, dostępne z przedsionka wejścia. Posiadają kabinę dla osób niepełnosprawnych.

d/ zespół holu – jedno i dwukondygnacyjny zespół z 2 otwartymi klatkami schodowymi i platformą dźwigową dla niepełnosprawnych. To pomieszczenie szatni ogólnodostępnej na parterze i otwarte pomieszczenie klubowe, z salą wielofunkcyjną z barkiem i własnym zapleczem kuchennym. Ma na piętrze salę z przeznaczeniem na czytelnię lub salę konferencyjną z możliwością z wykorzystaniem części dachu na dodatkowy taras z widokiem na amfiteatr terenowy, i na jezioro. Z holu - wejście przez schody do foyer sali sportowej na jej wyższym poziomie, oraz wejścia na korytarze - też na 2 poziomach. Na piętro to komunikacja przy widowni sali sportowej i przy jej pomieszczeniach pomocniczych, a na parterze - to zaplecza szatniowe sali.

e/ ­zespół sali wielofunkcyjnej - to jednokondygnacyjne pomieszczenie sali wielofunkcyjnej przystosowanej nawet do występów scenicznych, z zapleczem. Może być ukształtowana w amfiteatralny układ dla 175 miejsc siedzących, z obejściem na parterze w formie tarasu. Na piętrze -antresoli, dodatkowo pomieszczenie wielofunkcyjne dla potrzeb szkoły.

f/ zespół sportowy – to arena przystosowana dla boiska o wielkości 19x36 m , z możliwością podziału na 2 mniejsze sale, oraz widownię amfiteatralną dla max 200 osób siedzących. Wielkość areny spełnia wymogi Polskich Związków - piłki siatkowej i koszykowej - do rozgrywania meczy klasy mistrzowskiej. w sali są 2 strefy szerokości 3,00m przy ścianach szczytowych dla potrzeb gimnastyki korekcyjnej i alpinistycznej. Z areny sali zapewniono 2 dodatkowe wyjścia bezpieczeństwa bezpośrednio w teren. Ponadto w programie funkcjonalnym przy zespole sali znajdują się 2 sale pomocnicze np. dla potrzeb aerobiku, siłowni czy gimnastyki korekcyjnej oraz zespól odnowy biologicznej - umieszczony na piętrze, który może funkcjonować całkowicie niezależnie. Istnieje także możliwość, dla doraźnych potrzeb szkoły, wydzielenia z części hallu piętra , miejsca - sali do gier na meblach przestawnych np. tenisa stołowego .

g/ zaplecze sanitarno-szatniowe – dla dużej sali sportowej, to na parterze 3 podwójne zespoły związane ze sobą funkcjonalnie z możliwością ich łączenia lub rozdzielenia, (węzły sanitarne i szatnie) w celu efektywniejszego obsługiwania użytkowników i większych imprez. Obok tych zespołów, ściśle powiązanych z nimi i z areną, znajdują się również 2 pomieszczenia - dla organizatorów , sędziów lub 1 pomocy medycznej oraz pomieszczenie dla nauczycieli wf oraz, z własnymi węzłami sanitarnymi, niezależne dostępne z korytarza zaplecza. W tym sąsiedztwie mieszczą się także pomieszczenia magazynów sprzętu sali. Dla potrzeb osób niepełnosprawnych przy każdym zespole sanitarnym szatni zlokalizowano odpowiednie kabiny przystosowane dla tych osób. Dla sali pomocniczej projektuje się ich własne zaplecze szatniowo-sanitarne.

h/ pomieszczenia dodatkowe – w obiekcie znalazły miejsce na obu poziomach, ponadto pomieszczenia związane z obiektem , takie jak; pomieszczenie wymienników c.o., magazyn mebli, magazyn sprzętu terenowego oraz kilka pomieszczeń gospodarczych – w tym dla sprzątaczek. Dla potrzeb obsługi widowisk na piętrze sali sportowej, zlokalizowano 2 pomieszczenia techniczne dla komentatorów oraz operatorów światła i dźwięku.


Uwaga - założono możliwość wydzielenia dla niezależnego działania, trzech części funkcjonalnych obiektu, tj. zarówno zespołu sal sportowych, zespołu administracji z salą judo, jak i zespołu sali wielofunkcyjnej.
5.3. Metoda realizacji:

Zakłada się możliwość realizacji obiektu w 1 etapie, w technologii tradycyjnej, tj. takiej w jakiej został zrealizowany istniejący budynek szkolny. Taka realizacja obiektu jest najbardziej wskazana ze względów technologicznych i ekonomicznych.

Z terenu działek szkolnych dla potrzeb realizacji w I ETAPIE wydzielono powierzchnie o wielkości 16.682 m2, którą opracowano w PW wielobranżowo, i która została określona jako powierzchnia w granicach bilansowania (vide pkt 11.).

Do realizacji w dalszych etapach ustala się wykonanie elementów zagospodarowania terenu dotyczących programu rekreacyjnego i sportowego, poza powierzchnią bilansowania, a także elementy dodatkowych łączników nowego obiektu z budynkami nr 1 i  2 starej szkoły. Mogą one mieć formę niezamkniętych ścianami daszków lub zamkniętą formę korytarza.

Niezależnym zadaniem jest także przebudowa z modernizacją istniejącej kotłowni znajdującej się w budynku gimnazjum (poza terenem działek szkolnych z PB), która będzie obsługiwała także nowoprojektowany budynek.
5.4. Dostępność dla niepełnosprawnych:
Obiekt spełnia wszystkie wymagane Prawem Budowlanym warunki dostępności dla osób niepełnosprawnych zawarte w „Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Dz.U. Nr 75,poz.690 z późniejszymi zmianami w r.2003 i 2004r. - vide opis PB.

1   2   3   4   5   6   7   8   9


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość