1. Nazwa i dane teleadresowe instytucji ogłaszającej przetargPobieranie 39.9 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar39.9 Kb.

1. Nazwa i dane teleadresowe instytucji ogłaszającej przetarg: Centralny Komitet ds. Przetargów Publicznych (Central Tenders Committee). Klient: Ministerstwo ds Energii Elektrycznej i Wody. P.O. Box 1070, Safat 13011, tel. +965 240 12 00, fax +965 241 65 74; E-mail: info@ctc.gov.kw ; website: www.ctc.gov.kw

Temat przetargu, numer przetargu, zakres: Dostawa transformatorów napięciowych (electricity tension distribution transformers filled with oil)

Branża: Transformatory napięciowePaństwo/Rynek: Kuwejt

Data ogłoszenia: 2010-09-26

Miejsce realizacji/dostaw: Kuwejt

Miejsce, forma i cena wykupienia materiałów przetargowych: Materiały przetargowe do uzyskania w Centralnym Komitecie Przetargowym za 800 dinarów kuwejckich.

Wysokość i forma wadium: 76 000 dinarów kuwejckich

Termin składania ofert: 2010-11-09

Inne istotne informacje (np.Źródło finansowania): Przetarg otwarty wyłącznie dla wstępnie zakwalifikowanych (prekwalifikowanych) oferentów. Spotkanie wstępne odbędzie się 12-go października 2010 r.

Osoba kontaktowa z WPHI (nadawca informacji o przetargu): Andrzej Tusiński, Ambasada RP w Kuwejcie

Wersje językowe:

polskiangielski
2. Nazwa i dane teleadresowe instytucji ogłaszającej przetarg: Centralny Komitet Przetargowy (Central Tenders Committee). Klient: Ministerstwo ds. Energii Elektrycznej i Wody. P. O. Box 1070, Safat 13011 Kuwejt tel.: +965 240 12 00; fax: +965 241 65 74; E-mail:info@ctc.gov.kw ; E-mail: www.ctc.gov.kw

Temat przetargu, numer przetargu, zakres: Dostawa niskonapięciowych złączy (low-tension cable welding joints), przetarg nr: MEW/23-2010/2012

Branża: Metale zwykłe i podobne produktyPaństwo/Rynek: Kuwejt

Data ogłoszenia: 2010-09-27

Miejsce realizacji/dostaw: Kuwejt

Miejsce, forma i cena wykupienia materiałów przetargowych: Dokumenty przetargowe do uzyskania z Centralnego Komitetu ds. Przetargów (Central Tenders Committee) za 500 dinarów kuwejckich.

Wysokość i forma wadium: 30 600 dinarów kuwejckich

Termin składania ofert: 2010-10-31

Inne istotne informacje (np.Źródło finansowania): Przetarg otwarty wyłącznie dla wstępnie zakwalifikowanych (prekwalifikowanych) oferentów.

Osoba kontaktowa z WPHI (nadawca informacji o przetargu): Andrzej Tusiński, Ambasada RP w Kuwejcie

Wersje językowe:

polskiangielski

3. Nazwa i dane teleadresowe instytucji ogłaszającej przetarg: Centralny Komitet ds Przetargów Publicznych (Central Tenders Committee). Klientem jest Ministerstwo Energii Elektrycznej i Wody. P.O. Box 1070, Safat 13011 Kuwait tel.: +965 240 12 00 ; fax: +965 241 65 74 ; E-mail: info:ctc.gov.kw; website: www.ctc.gov.kw

Temat przetargu, numer przetargu, zakres: dostawa centralnych urządzeń klimatyzacyjnych (przetarg numer: PTT/1007-2011/2010)

Branża: Maszyny, urządzenia, sprzęt, aparatura i podobne produktyPaństwo/Rynek: Kuwejt

Data ogłoszenia: 2010-09-18

Miejsce realizacji/dostaw: Kuwejt

Miejsce, forma i cena wykupienia materiałów przetargowych: Dokumenty przetargowe należy uzyskać z Central Tenders Committee. Cena: 130 dinarów kuwejckich.

Wysokość i forma wadium: 5200 dinarów kuwejckich

Termin składania ofert: 2010-10-26

Inne istotne informacje (np.Źródło finansowania): Spotkanie wstępne potencjalnych oferentów odbędzie się 29-go września 2010 r.

Osoba kontaktowa z WPHI (nadawca informacji o przetargu): Andrzej Tusiński, Ambasada RP w Kuwejcie

Wersje językowe:

polskiangielski

4. Nazwa i dane teleadresowe instytucji ogłaszającej przetarg: Centralny Komitet ds Przetargów (the Central Tenders Committee), P.O. Box 1070, Safat 13011, Kuwait, Phone: +965 240 12 00, Fax: +965 241 65 74, E-mail: info@ctc.gov.kw

Temat przetargu, numer przetargu, zakres: Dostawa kabli dla Miniserstwa ds Energii Elektrycznej i Wody (przetarg Nr MEW/39/2010/2011)

Branża: Metale zwykłe i podobne produktyPaństwo/Rynek: Kuwejt

Data ogłoszenia: 2010-09-15

Miejsce realizacji/dostaw: Kuwejt

Forma przetargu: Otwarty wyłącznie dla wstępnie pre-kwalifikowanych oferentów

Miejsce, forma i cena wykupienia materiałów przetargowych: Cena materiałów przetargowych - 4000 dinarów kuwejckich. Do wykupienia w Centralnym Komitecie ds Przetargów.

Wysokość i forma wadium: 2 procent ceny przetargu

Termin składania ofert: 2010-10-12

Osoba kontaktowa z WPHI (nadawca informacji o przetargu): Andrzej Tusiński, Ambasada RP w Kuwejcie

Wersje językowe:

polskiangielski


5. Nazwa i dane teleadresowe instytucji ogłaszającej przetarg: Central Tenders Committee, P.O. Box 1070, Safat 13011, Kuwait, Phone: +965 240 12 00, Fax: +965 241 65 74, E-mail: info@ctc.gov.kw, Website: www.ctc.gov.kw

Temat przetargu, numer przetargu, zakres: Dostarczenie i instalacja ośmiu stacji transformatorowych 132/11 kV dla Ministerstwa Energii Elektrycznej i Wody (przetarg nr 80/2009/2010)

Branża: ElektrycznośćPaństwo/Rynek: Kuwejt

Data ogłoszenia: 2010-09-14

Miejsce realizacji/dostaw: Maseela, Kuwejt Al-Funaitees, Kuwejt

Miejsce, forma i cena wykupienia materiałów przetargowych: Materiały przetargowe możliwe do uzyskania z Centralnego Komitetu ds. Przetargów (the Central Tenders Committee). Cena - 3 000 dinarów kuwejckich

Wysokość i forma wadium: 480 000 dinarów kuwejckich

Termin składania ofert: 2010-10-24

Inne istotne informacje (np.Źródło finansowania): Przetarg otwarty wyłącznie dla wstępnie zakwalifikowanych (pre kwalifikowanych) oferentów

Osoba kontaktowa z WPHI (nadawca informacji o przetargu): Andrzej Tusiński Ambasada RP w Kuwejcie

Wersje językowe:

polskiangielski©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy