Strona główna

1 Projekty Projekt Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki


Pobieranie 1.68 Mb.
Strona1/13
Data18.06.2016
Rozmiar1.68 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
SPRAWOZDANIE BIBLIOTEKI UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO

ZA 2008 ROK

 1. Wprowadzenie - kluczowe działania, finanse.

1. Kluczowe działania:

1.1. Projekty

 • Projekt Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki pod nazwą Biblioteki Akademickiej - inwestycja Uniwersytetu Śląskiego i Akademii Ekonomicznej. W ciągu całego roku odbywały się uzgodnienia dotyczące projektu:

21 kwietnia 2008 r. - Uniwersytet Śląski w Katowicach i Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach zawiązują KONSORCJUM.

W maju 2008 r. złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.8 lipca - pomiędzy Zarządem Województwa Śląskiego a Uniwersytetem Śląskim w Katowicach została zawarta umowa o dofinansowaniu projektu Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka, w ramach Regionalnego Programu Operacjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (Piorytet VI Zrównoważony rozwój miast, Działanie 6.1 Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu). Liderem Projektu został Uniwersytet Śląski, a Partnerem - Akademia Ekonomiczna.

8 sierpnia - umieszczono tablicę informacyjną w miejscu budowy Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej.

Rozpoczęto przygotowanie dokumentów przetargowych na wyłonienie inżyniera kontraktu oraz odrębnie generalnego wykonawcy. Do końca 2008 r. nie udało się rozstrzygnąć przetargów. Zasadniczy powód to liczne pytania i protesty ze strony oferentów. W BUŚ powołano zespół do spraw opracowania metodyki przygotowania zbiorów do wolnego dostępu, opracowano również schemat ustawienia zbiorów w wolnym dostępie CINiBA wraz z instrukcją, Powołano również Biuro projektu BUŚ, gdzie zatrudniono 1 osobę do obsługi projektu CINiBA oraz innych projektów z funduszy strukturalnych. Realizacja projektu obejmie okres do 2012 r. • Dostosowanie zasobu Śląskiej Biblioteki Cyfrowej do rozszerzonego dostępu internetowego - RID” - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego, Priorytet II - Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.2 - Rozwój elektronicznych usług publicznych.

Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego otrzyma 1 750 567,89 zł. na zapewnienie szerokiego dostępu internetowego do uniwersyteckich zasobów Śląskiej Biblioteki Cyfrowej. Zarząd Województwa Śląskiego (uchwała nr 2336/201/III/2008 z 2 października 2008 r.) ogłosił listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych. Wśród rozpatrzonych pozytywnie wniosków znalazł się projekt przygotowany i złożony przez Bibliotekę Uniwersytetu Śląskiego - Dostosowanie zasobu Śląskiej Biblioteki Cyfrowej do rozszerzonego dostępu internetowego - RID. Całkowity koszt projektu to 2 059 491,63 zł.

Oprócz umożliwienia szerokiego, publicznego i bezpłatnego dostęp do literatury naukowej, fachowej i pięknej, realizacja projektu pozwoli rozwiązać wiele problemów z jakimi borykają się na co dzień użytkownicy informacji. Wśród nich: brak specjalistycznego oprogramowania ułatwiającego odczytywanie cyfrowego zbioru, brak możliwości udostępniania kolekcji cennych książek, zbiorów specjalnych. Dodatkowe finansowanie pozwoli także na zakup odpowiedniego wyposażenie sprzętowego i oprogramowania (serwerów posiadających odpowiednią moc obliczeniową oraz systemów pamięci masowych z dużym obszarem pamięci).

Projekt „RID” wraz z realizowanym już projektem „Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka” jest częścią planu stworzenia nowoczesnej biblioteki jako instytucji otwartej, powszechnie dostępnej, funkcjonalnej, spełniającej potrzeby studentów, naukowców i mieszkańców regionu. Zakończenie realizacji projektu 31 grudnia 2009 r.


 • Wnioski o dofinansowanie działalności Biblioteki:

BUŚ przygotowała wewnętrzny wniosek na wykorzystanie środków z dotacji dla osób niepełnosprawnych, digitalizacja materiałów bibliotecznych, przygotowanie strony WWW dla osób niewidzących i niedowidzących, poszerzenie licencji OneLoga oraz elektronicznego katalogu OPAC WWW. Zadania zrealizowano w 2008 r.

1.2. Śląska Biblioteka Cyfrowa

Śląska Biblioteka Cyfrowa - rozwija się dynamicznie, w 2008r. dołączyły do ŚBC nowe jednostki w sumie współpracę podjęło, od dnia 20 lipca 2006 r., 37 jednostek. Zasób Śląskiej Biblioteki Cyfrowej tworzą:


Uczestnicy-Założyciele:
Biblioteka Śląska

Plac Rady Europy 1

40-021 Katowice

tel. (+48 32) 20 83 740

info@bs.katowice.pl
Uniwersytet Śląski

Biblioteka

ul. Bankowa 14

40-007 Katowice

tel. (+48 32) 359 13 73

bgoin@bg.us.edu.pl
Uczestnicy:
od 20 września 2006 r.

Książnica Beskidzka

ul. Słowackiego 17a

43-300 Bielsko-Biała

tel. (+48 33) 822 82 21 do 23

biblioteka@ksiaznica-beskidzka.finn.pl
od 20 września 2006 r.

Miejska Biblioteka Publiczna

pl. Jana III Sobieskiego 3

41-902 Bytom

tel. (+48 32) 787 06 01

sysop@biblioteka.bytom.pl
od 20 września 2006 r.

Miejska Biblioteka Publiczna

ul. Dąbrowskiego 18

41-710 Ruda Śląska

tel. (+48 32) 242 05 86

biblio@r-sl.pl
od 21 września 2006 r.

Miejska Biblioteka Publiczna

os. Pawlikowskiego 13

44-247 Żory

tel. (+48 32) 434 45 84

mbp@biblioteka.zory.pl
od 26 września 2006 r.

Biblioteka Publiczna

al. NMP 22

42-200 Częstochowa

tel. (+48 34) 360 56 28

bpiwb@wp.pl
od 27 września 2006 r.

Miejska Biblioteka Publiczna

ul. Pocztowa 5

43-600 Jaworzno

tel. (+48 32) 751 91 92

poczta@biblioteka.jaw.pl
od 27 września 2006 r.

Wyższa Szkoła Biznesu

Biblioteka Główna

ul. Cieplaka 1c

41-300 Dąbrowa Górnicza

tel. (+48 32) 295 93 57

mchmielarska@wsb.edu.pl
od 28 września 2006 r.

Miejska Biblioteka Publiczna

ul. Zamkowa 5a/b

42-600 Tarnowskie Góry

tel. (+48 32) 285 41 60

biblioteka@biblioteka.tgory.pl
od 28 września 2006 r.

Wyższa Szkoła Humanitas

Biblioteka

ul. Kilińskiego 43

41-200 Sosnowiec

tel. (+48 32) 363 12 19

bibl@humanitas.edu.pl
od 03 października 2006 r.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Rybniku

ul. Józefa Szafranka 7

44-200 Rybnik

tel. (+48 32) 4223541

sekretariat@biblioteka.rybnik.pl
od 05 października 2006 r.

Biblioteka Miejska

ul. Głęboka 15

43-400 Cieszyn

tel. (+48 33) 852 07 10

biblioteka@um.cieszyn.pl
od 05 października 2006 r.

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

ul. Daszyńskiego 2

44-300 Wodzisław Śląski

tel. (+48 32) 455 48 74

bibliotekaws@hoga.pl
od 06 października 2006 r.

Akademia Techniczno-Humanistyczna

Biblioteka Główna

ul. Willowa 2

43-309 Bielsko-Biała

tel. (+48 33) 827 93 10

biblioteka@ath.bielsko.pl
od 06 października 2006 r.

Śląski Uniwersytet Medyczny

(dawna Śląska Akademia Medyczna)Biblioteka Główna

ul. Poniatowskiego 15

40-055 Katowice

tel. (+48 32) 257 12 34

czytinfo@slam.katowice.pl
od 09 października 2006 r.

Miejska Biblioteka Publiczna

ul. Wielkopolska 1a

44-335 Jastrzębie Zdrój

tel. (+48 32) 471 67 68

bibljz@ka.onet.pl
od 09 października 2006 r.

Miejska Biblioteka Publiczna

ul. Kalwaryjska 62 D

41-940 Piekary Śląskie

tel. (+48 32) 287 30 17

mbp-piekary@wp.pl
od 10 października 2006 r.

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

ul. Kasprowicza 12

47-400 Racibórz

tel. (+48 32) 415 37 24

biblrac@poczta.onet.pl
od 10 paźdzeirnika 2006 r.

Akademia Ekonomiczna

Biblioteka Główna

ul. Bogucicka 3

(+48 32) 257 7347

40-226 Katowice

sekretbg@ae.katowice.pl
od 10 października 2006 r.

Akademia Wychowania Fizycznego

Biblioteka Główna

ul. Mikołowska 72 A

40-065 Katowice

tel. (+48 32) 207 51 48

m.pacha@awf.katowice.pl
od 11 października 2006 r.

Uniwersytet Opolski

Biblioteka Główna

ul. Strzelców Bytomskich 2

45-084 Opole

tel. (+48 77) 453 88 54

library@book.uni.opole.pl
od 20 października 2006 r.

Politechnika Częstochowska

Biblioteka Główna

Aleja Armii Krajowej 36

42-200 Częstochowa

tel. (+ 48 34) 361 38 23

biblioteka@adm.pcz.czest.pl
od 24 października 2006 r.

Miejska Biblioteka Publiczna

ul. Tadeusza Kościuszki 25

41-300 Dąbrowa Górnicza

tel. (+48 32) 639 03 00

biblioteka@biblioteka-dg.pl
od 30 października 2006 r.

Akademia im. Jana Długosza

Biblioteka

Al. Armii Krajowej 36 A

42-200 Częstochowa

tel. (+48 34) 361-48-49

informacja@bg.ajd.czest.pl
od 03 listopada 2006 r.

Miejska Biblioteka Publiczna

ul. ks. J. Londzina 3

41-800 Zabrze

tel. (+48 32) 271 42 24

sekretariat@biblioteka.zabrze.pl
od 1 lutego 2007 r.

Pałac Młodzieży im. prof. Aleksandra Kamińskiego

Biblioteka

ul. Mikołowska 26

40-066 Katowice

(+48 32) 251 64 31 wew 360

bibl@pm.katowice.pl
od 24 maja 2007 r.

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Wydział Zamiejscowy w Chorzowie

Biblioteka

ul. Sportowa 29

41-506 Chorzów

tel. (+48 32) 349 84 71

info@chorzow.wsb.pl
od 29 października 2007 r.

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna Głubczyce

Ul. Olimpijska 1

48-100 Głubczyce

tel./fax.: (077) 485 31 93

migbpg@wp.pl


od 5 listopada 2007 r

Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie

ul. Kopernika 17/19/21

42-200 Częstochowa

tel. (+48 34) 365 58 02

wsl@wsl.edu.pl
od 20 lutego 2008 r.

Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna

ul. Piastowska 1

43-200 Pszczyna

tel. (+48 32) 210 42 44

mbp@pszczyna.pl
od 16 maja 2008 r.

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

Biblioteka

ul. Koszarowa 17

40-068 Katowice

tel. (+48 32) 608 67 39

biblioteka@aspkat.edu.pl
od 4 czerwca 2008 r.

Wyższa Szkoła Administracji

Biblioteka

ul. A. Frycza Modrzewskiego 12

43-300 Bielsko-Biała

tel. (+48 33) 815 11 07 wew. 115

biblioteka@wsa.bielsko.pl
od 9 czerwca 2008 r.

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego

Biblioteka Główna

ul. Zacisze 3

40-025 Katowice

tel. (+48 32) 255 40 17

biblioteka@am.katowice.pl
od 6 września 2008 r.

Związek Górnośląski

ul. P. Stalmacha 17

40-058 Katowice

tel. (32) 2512-725

biuro@zg.org.pl
20 październik 2008 r.

Miejska Biblioteka Publiczna

Al. Sportowców 3

41-100 Siemianowice Śląskie

tel. (+48 32) 228-13-29

mbp@mbp.siemianowice.pl
9 grudnia 2008 r.

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu

Wydział Zamiejscowy w Katowicach

Biblioteka

Głogowska 26

60-734 Poznań

tel.0-61 886 28 33biblioteka@wsus.poznan.pl

1.3. Wydarzenia

 • 15 maja 2008 r. odbyła się konferencja zorganizowana przez: BIBLIOTEKĘ UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO oraz BIBLIOTEKĘ ŚLĄSKĄ: Biblioteka 2.0 - zasoby cyfrowe w nauce, kulturze i administracji, Honorowy patronat objęło Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Nowe technologie otworzyły powszechny dostęp do najcenniejszych zbiorów, jednocześnie tworząc nową jakość dostępu do dóbr kultury.

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach - Biblioteka Uniwersytecka oraz Biblioteka Śląska w Katowicach zorganizowały konferencję poświęconą Open Access oraz digitalizacji zbiorów, w/w biblioteki są założycielami i współtworzą Śląską Bibliotekę Cyfrową - zasób piśmienniczego dziedzictwa kulturowego w postaci cyfrowej.

 • 8 grudnia 2008 r. odbyła się uroczystość 40-lecia Biblioteki połączoną z promocją książki Biblioteka otwarta. Wczoraj i jutro Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego. W programie znalazły się następujące punkty: wykład prof. dr hab. Tadeusz Sławek, a także koncert muzyczny w wykonaniu nauczycieli i uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. M. Karłowicza w Katowicach oraz mini-recital Katarzyny „Pumy” Piaseckiej. Uroczystości towarzyszyła wystawa Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego (wczoraj - dziś - jutro). W trakcie spotkania można było nabyć książkę Biblioteka otwarta. Wczoraj i jutro Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego. Na uroczystość zaproszono duże grono znakomitych gości przedstawicieli władz lokalnych, bibliotekarzy z innych bibliotek naukowych regionu, emerytowanych bibliotekarzy byłych pracowników BUŚ.

1.4.

 • PROLIB 2 - przygotowana wersja systemu z formatem MARC21 wymagała dalszego dopracowania w związku, z tym prowadzono szereg uzgodnień z firmą Max Elektronik. Z końcem 2008r rozpoczęto rozmowy w sprawie funkcjonowania PROLIBa. w nowym budynku CINiBA.

1.5.

 • Udział w pracach koncepcyjnych modernizacji Oddziału BUŚ w Cieszynie, konsultacja materiału do wniosku aplikującego o fundusze strukturalne.

1.6.

 • Wyjazdy grupowe bibliotekarzy BUŚ mające na celu zapoznanie się z trybem przygotowania zbiorów do przeniesienia i udostępniania w wolnym dostępie w nowym budynku; 11.08.2008 r. wizyta w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego - 5 osób: 29.10.2008 r. wizyta w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego - 12 osób.

Finanse:

Ważniejsze wydatki to:
Wyszczególnienie kosztów

Wydatki w 2007 r.

Wydatki w 2008 r.

nabycie książek - zakup, wymiana, dary

738 688,26 zł

942 755,80 zł


prenumerata czasopism, naukowych baz danych i dostępów do serwisów elektronicznych czasopism (z czego z budżetu BUŚ pokryto prenumeratę Biblioteki Głównej, koszt prenumeraty wydziałów pokrywały w 100% same wydziały, koszt baz danych pokryto w części wydziały - bazy dziedzinowe, bazy interdyscyplinarne z dodatkowych dotacji Rektora)

1 881 631,43 zł

1 773 832,04 zl

polisy serwisowe podstawowych oprogramowań

181 361 zł

345 000 zl

opłaty pocztowe

35 656 zł

28 000 zl

dozór mienia

53 950 zł

76 000 zł

 1. Stan zbiorów - gromadzenie, uzupełnianie i opracowanie zbiorów.

GROMADZENIE I UZUPEŁNIANIE ZBIORÓW

Ogółem do Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego wpłynęło i zostało objętych ewidencją sumaryczną 14 697 wol. na kwotę 942 755,80 zł.

Łącznie zarejestrowano 2 570 dokumentów wpływu.Wpłynęło 286 tytułów czasopism: 248 tytułów z wymiany i 38 tytułów z kupna.

FUNDUSZE

Fundusze Biblioteki Głównej

10 136 wol. na kwotę 676 222,34 zł.
Fundusze Instytutu Chemii

1 wol. na kwotę 582,20 zł.
Fundusze Instytutu Matematyki

26 wol. na kwotę 5 060,11 zł.
Fundusze Wydziału Filologicznego

2 wol. na kwotę 1 243,98 zł.
Fundusze Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji

1 wol. na kwotę 139,10 zł.
Fundusze na kształcenie i rehabilitację studentów niepełnosprawnych

62 jedn. na kwotę 1 477,58 zł.
Fundusze „Darowizna British Council”

193 jedn. na kwotę 11 810,75 zł.

ZAKUP

Księga akcesji BGG - zakup

 • Ogółem wpłynęło: 10 421 wol. na kwotę 696 536,06 zł. (8 885 tytułów) w tym Oddział BUŚ w Cieszynie - 85 wol. na kwotę 14 990,96 zł.

 • Zarejestrowano 1 355 dowodów wpływu.

Zakup wydawnictw

 • Przygotowano do umieszczenia na stronie www Biblioteki 142 opisy ciekawszych książek z nowości, z tego 14 wprowadzono bezpośrednio na stronę.

 • Odbyło się 35 posiedzeń Komisji ds. Kształtowania Zbiorów Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego.

 • Wyszukano i oddano do realizacji 2.485 dezyderatów (pojedyncze i zbiorcze).

 • Sporządzono 15 protokołów zdawczo-odbiorczych na książki przekazywane do Oddziału Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie oraz 4 protokoły zdawczo - odbiorcze na książki przekazywane bezpośrednio do innych agend biblioteki.

Zakup wydawnictw polskich: zakupiono ogółem 9 210 wol. na kwotę 388 425,79 zł.

Wydawnictwa ciągłe: Komisja ds. Kształtowania Zbiorów Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego podjęła decyzję w sprawie niektórych gromadzonych wydawnictw ciągłych.

Zrezygnowano z gromadzenia 49 tytułów; do dalszej prenumeraty pozostało 97 tytułów. Dalsze decyzje w sprawie wydawnictw ciągłych zostaną podjęte w 2009 roku.Znaczący kontrahenci

Księgarnie:

 1. Księgarnia firmowa wydawnictwa PWN w Krakowie,

 2. Księgarnia Domu Handlowego Nauki (ORPAN) w Katowicach,

 3. Księgarnia „Wolne Słowo” w Katowicach,

 4. Księgarnia „Nauka” w Katowicach,

 5. Księgarnia „Liber” w Katowicach,

 6. Księgarnia „Nowela” w Poznaniu,

 7. Antykwariat „Bibliofil” w Krakowie.

Hurtownie:

 1. Firma Księgarska Wiesława Juszczaka w Łodzi,

 2. Hurtownia „Bibliofil” w Łodzi,

 3. Hurtownia „Kodeks” w Lipnikach koło Bydgoszczy.

Przedstawiciele wydawnictw:

 1. Firma „Tamam”. Tomasz Pączek,

 1. Przedstawicielstwo Wydawnictwa „Wolters Kluwer Polska” we Wrocławiu,

 2. Wydawnictwo Prawnicze „LexisNexis”. Regionalne Biuro Handlowe w Katowicach,

 3. Wydawnictwo Literackie. Piotr Bartula w Krakowie,

 4. Dariusz Filar w Krakowie.

Ponadto składano zamówienia bezpośrednio u wydawców, a także w księgarniach internetowych.Zakup wydawnictw zagranicznych: zakupiono ogółem 1 211 wol. na kwotę 308 110,27 zł.

Ponadto realizowano zamówienia bibliotek specjalistycznych, nie podlegające ewidencji sumarycznej w Bibliotece Uniwersytetu Śląskiego. Ogółem wpłynęło 18 wol. na kwotę 1 522,80 zł.

Sporządzono: 259 pism (zamówienia i inne), 7 protokołów zdawczo-odbiorczych i 20 notatek PU. Przyjęto i skorygowano 35 wniosków złożonych w Aplikacji ZAMUŚ.

Znaczący pośrednicy


 1. A.B.E Marketing. Przedstawicielstwo w Gliwicach,

 2. Kubicz. Wydawnictwa Importowane we Wrocławiu,

 3. International Publishing Service (IPS) w Warszawie,

 4. P&W w Łodzi,

 5. Firma Starkmann w Londynie,

 6. Księgarnia „Slavica” w Warszawie.

Ponadto sporadycznie składano zamówienia u innych pośredników lub wydawców w kraju i za granicą.Zakup antykwaryczny: w 2008 wpłynęło 37 katalogów ofertowych z antykwariatów: łożono 13 zamówień na 59 wol.

Wpłynęło ogółem 32 wol. na kwotę 5 874,28 zł., sporządzono 4 notatki PU.SEKCJA WYMIANY I DARÓW

Ogółem wpłynęło 1 216 przesyłek o różnej zawartości w tym: • dary polskie - 411,

 • dary zagraniczne - 21,

 • wymiana krajowa - 384,

 • wymiana zagraniczna - 400.

Wymiana ogółem:

Współpracowano z 217 instytucjami. Otrzymano 2 166 wol. na kwotę 102 066,99 zł.

Wydawnictwa podlegające ewidencji sumarycznej w Bibliotece Uniwersytetu Śląskiego, wydawnictwa przekazane bibliotekom specjalistycznym i czasopisma.

Otrzymano 248 tytułów czasopism.

Wysłano 2.575 wol. na kwotę 72.589,00 zł.
Bibliotekom Specjalistycznym przekazano ogółem 610 wol. na kwotę 22.149,70 zł.

Druki zbędne - 201 wol.

4 wol. na kwotę 100,00 zł. otrzymane drogą wymiany krajowej przekazano wymianie zagranicznej.
a) Wymiana krajowa
Współpracowano z 92 instytucjami.

Ogółem otrzymano 1 140 wol. na kwotę 29 608,85 zł. (+ 42 wol. druków zbędnych)

Otrzymano 75 tytułów czasopism

Wysłano 1 228 wol. na kwotę 33 826,00 zł.

Korespondencja Pisma otrzymane - 202, Pisma wysłane - 162.


b) Wymiana zagraniczna
Współpracowano systematycznie ze 125 instytucjami.

Zakończono współpracę z 8 instytucjami.

Zawieszono współpracę z 44 instytucjami.

Ogółem otrzymano 1 026 jedn. na kwotę 72 458,14 zł. (+ 159 wol. druków zbędnych, głównie czasopism, z których zrezygnowały biblioteki specjalistyczne)

Otrzymano 153 tytuły czasopism

Wysłano 1.347 wol. na kwotę 38.763, 00 zł.

Korespondencja: Pisma otrzymane - 165, Pisma wysłane - 174 (62 zamówień; 29 ankiet aktualizujących wymianę).


c) Magazyn wydawnictw Uniwersytetu Śląskiego przeznaczonych dla Sekcji Wymiany
Pobrano ogółem z Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego 2.101 wol. na kwotę 57.010, 00 zł.

Z egzemplarzy pobranych w 2008 roku wysłano: 1.893 wol. na kwotę 51.328,00 zł.

Z egzemplarzy pobranych w 2008 roku pozostało: 208 wol. na kwotę 5.682,00 zł.

Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego otrzymane w darze 33 wol. na kwotę 852,00 zł.

Z wydawnictw Uniwersytetu Śląskiego otrzymanych w darze wysłano: 7 wol. na kwotę 210, 00 zł.
Dary
Wpłynęło ogółem 1 874 wol. na kwotę 49 910,75 zł. (wydawnictwa wpisane do księgi akcesji darów i rejestrów wewnętrznych oddziału) (+ 106 druków zbędnych) w tym: z instytucji polskich - 1 793 wol. na kwotę 43 904,75 zł. (+ 106 wol. druków zbędnych) z instytucji zagranicznych - 81 wol. na kwotę 6 006,00 zł.

Do zbiorów biblioteki włączono (księga Akcesji BGGD) - 1 629 wol. na kwotę 42 601,45 zł.

Bibliotekom specjalistycznym przekazano - 230 wol. na kwotę 6 834,30 zł.

Na potrzeby wymiany przekazano - 15 wol. na kwotę 475,00 zł.


Księgozbiory

 • księgozbiór prof. dr hab. Bogdana Suchodolskiego - wyceniono i włączono do zbiorów 654 wol. na kwotę 5 266,20 zł. (w 2007 r. do zbiorów włączono 123 wol. na kwotę 1 073,50 zł.),

 • księgozbiór przekazany przez Polskie Forum Migracyjne (Projekt „Migroteka” - porozumienie o współpracy) - do zbiorów włączono 30 wol. na kwotę 632,00 zł.,

 • księgozbiór Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ - do zbiorów włączono 37 wol. na kwotę 1 200,00 zł.

Wydawnictwa, które wpłynęły z rozdzielnika Działu Wydawnictw Uniwersytetu Śląskiego (inni edytorzy - częściowe dotacje Uniwersytetu Śląskiego) - 164 wol. na kwotę 4 937,00 zł.Korespondencja związana z darami: Pisma otrzymane - 212, Pisma wysłane - 54.
Otrzymujemy w darze z instytutów Uniwersytetu Śląskiego 2 tytuły wydawnictw ciągłych, które następnie wysyłamy instytucjom w kraju i za granicą w drodze wymiany:

 • Acta Chromatographica - otrzymaliśmy 273 wol. na kwotę - 9 820,00 zł.

 • Teksty z ulicy - otrzymaliśmy 80 wol. na kwotę 1 200,00 zł.

GOSPODARKA DUBLETAMI I DRUKAMI ZBĘDNYMI

W 2008 roku sporządzono i rozesłano 2 wykazy czasopism sporządzone przez Oddział Udostępniania i Informacji Naukowej oraz rozdysponowano zamówione pozycje.

Rozdysponowano książki i wydawnictwa ciągłe umieszczone na listach dubletów i druków zbędnych sporządzonych i rozesłanych w 2007 r.

Przygotowano do wysłania 2 listy dubletów na 111 tytułów (557 wol.). W styczniu 2008 r. zalaniu uległ magazyn dubletów i druków zbędnych, w związku z czym uporządkowano zbiory, sporządzając wykaz pozycji, które uległy zniszczeniu, o ile pozwalał na to ich stan zachowania. Pozostały księgozbiór wyselekcjonowano i przygotowano częściowo do umieszczenia go na wykazach.

Do magazynu dubletów i druków zbędnych przyjęto na podstawie protokołów poselekcyjnych - 131 wol. wyszczególnionych na 25 protokołach.

CZASOPISMA

A.

Prenumerata 2008: czasopisma, bazy i konsorcja zagraniczne dla UŚ - 1.703.261,81 zł., w tym: • czasopisma z krajów Europy Zach. i USA 637 903,32 zł. - 297 tytułów (w tym 127 połączeń on-line)

 • czasopisma z krajów Europy Wschodniej 48 888,93 zł. - 66 tytułów

 • bazy on-line zagraniczne 234 053,39 zł. - 19 tytułów

 • CD-ROM zagraniczne 23 598,22 zł. - 2 tytułów

 • konsorcja zagraniczne 758 817,95 zł. - 4.

Prenumerata 2008: polskie czasopisma i bazy danych dla BUŚ (Czytelnia Czasopism, Chemiczna, Matematyczna i Oddz. BUŚ w Cieszynie) - 70 570,23 zł.

 • czasopisma polskie: BUŚ i Oddziały 51 314,60 zł. - 409 tytułów

 • bazy danych polskie BUŚ 19 255,63 zł. - 10 tytułów

Rozliczenie prenumeraty UŚ z podziałem na źródła finansowania:

  1. czasopisma zagraniczne (Europa Zach., Wsch. i USA):

 • badania statutowe: 500 934,10 zł.

 • dotacja Rektora z opłat za zajęcia dydaktyczne: 84 770,73 zł.

 • fundusz studiów zaocznych: 18 924,85 zł.

 • badania własne: 82 162,58 zł.

686 792,26 zł.

  1. zagraniczne bazy danych (bazy on-line i CD-ROM):

 • badania własne: 248 463,61 zł.

 • badania statutowe: 1 708,22 zł.

 • dotacja Rektora z opłat za zajęcia dydaktyczne: 7 479,78 zł.

257 651,61 zł.

  1. konsorcja:

 • badania własne: 348 415,30 zł.

 • badania statutowe: 276 820,70 zł.

 • dotacja Rektora z opłat za zajęcia dydaktyczne: 130 721,95 zł.

 • fundusz studiów zaocznych: 2 859,99 zł.

758 817,94 zł.

RAZEM: 1 703 261,81 zł.
Rozliczenie prenumeraty polskich czasopism i baz danych dla BUŚ z podziałem na źródła finansowania:

 1. czasopisma i bazy danych polskie (BUŚ z Oddziałami):

 • dotacja Rektora z opłat za zajęcia dydaktyczne: 67 275,21 zł.

 • badania statutowe: 3 295,02 zł.

RAZEM: 70 570,23 zł.
B.

Dary:


 • czasopisma polskie: 2 584,50 zł. - 17 tytułów

 • czasopisma zagraniczne: 1 434 zł. - 5 tytułów

RAZEM: 4 018,50 zł.
Koszt BUŚ (Czytelnia Czasopism, Chemiczna, Matematyczna i Oddz. BUŚ w Cieszynie):

 • czasopisma z krajów Europy Zach. i USA 152 217,24 zł. - 58 tytułów

 • czasopisma z krajów Europy Wsch. 9 589,02 zł. - 10 tytułów

RAZEM ZAGR. 161 806,26 zł. - 68 tytułów

 • zagraniczne bazy danych 4 972,09 zł. - 3 tytuły

 • konsorcja 12 312,65 zł. - 3 pozycje

 • czasopisma polskie 51 314,60 zł. - 409 tytułów

 • polskie bazy danych 19 255,63 zł. - 10 tytułów

RAZEM: 249 661,23 zł.
Koszt BUŚ w rozbiciu na czytelnie:

 • Czytelnia Czasopism:

 • czasopisma z Europy Zach. i USA 44 268,48 zł. - 24 tytuły

 • czasopisma z Europy Wsch. 3 662,66 zł. - 5 tytułów

RAZEM ZAGR.: 47 931,14 zł. - 29 tytułów

 • czasopisma polskie 31 827,58 zł. - 234 tytuły

 • zagraniczne bazy danych 4 972,09 zł. - 3 tytuły

 • polskie bazy danych 19 255,63 zł. - 10 tytułów

 • konsorcja 4 331,95 zł. - 2 pozycje

108 318,39 zł.

 • Czytelnia Chemiczna:

 • czasopisma z Europy Zach. i USA 40 617,11 zł. - 6 tytułów

 • czasopisma z Europy Wsch. 2 406,16 zł. - 2 tytuły

RAZEM ZAGR.: 43 023,27 zł. - 8 tytułów

 • czasopisma polskie 2 378,04 zł. - 10 tytułów

 • konsorcja 7 980,70 zł. - 1 pozycja

53 382,01 zł.

 • Czytelnia Matematyczna

 • czasopisma z Europy Zach. i USA 67 331,65 zł. - 28 tytułów

 • czasopisma z Europy Wsch. 3 520,20 zł. - 3 tytuły

RAZEM ZAGR.: 70 851,85 ZŁ. - 31 tytułów

 • czasopisma polskie 916,98 zł. - 9 tytułów

71.768,83 zł.


 • Oddział BUŚ w Cieszynie:

 • czasopisma polskie 16 192 zł. - 156 tytułów

Akcesja czasopism w BUŚ:

 1. czasopisma z krajów Europy Zach. i USA dla UŚ:

    • prenumerata - 297 tytułów,

    • rezygnacja z prenumeraty - 8 tyt.,

    • przestał się ukazywać - 1 tyt.,

    • domówienia - 5 tyt.,

    • brak całych roczników - 21 (w tym 20 jeszcze się nie ukazało),

    • monity - 114

 1. czasopisma z krajów Europy Wschodniej dla BUŚ i Czytelni Chemicznej i Matematycznej:

    • prenumerata - 10 tyt.,

    • monity - 3

 1. polskie czasopisma dla BUŚ oraz Czytelni Chemicznej i Matematycznej:

    • prenumerata: 253 tytuły (w tym: przez kolportera - 151, prenumerata indywidualna - 102),

    • brak całych roczników - 32,

    • monity - 40

 1. spisy czasopism z krajów Europy Zach. i USA przekazanych bibliotekom wydziałowym: 53,

 2. informacje telefoniczne: 70

Liczba wprowadzonych rachunków: 250

Zamówienia publiczne: • przeprowadzono 4 przetargi (w tym: 2 na prenumeratę czasopism polskich, 1 na prenumeratę czasopism zagranicznych, 1 na usługę baz danych). Wszystkie postępowania zakończyły się podpisaniem umowy),

 • przeprowadzono 14 postępowań poza Ustawą. 11 postępowań zakończyło się podpisaniem umowy, 3 postępowania zakończono podpisaniem notatki PU,

 • przeprowadzono jedno postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki zakończone podpisaniem umowy,

 • podpisano dwa aneksy do wcześniej zawartych umów,

 • podpisano pięć umów w ramach konsorcjów.

Zakup czasopism i baz danych dla innych jednostek UŚ wynikający z funkcji BUŚ jako Realizatora w/w zakupów: • zagraniczne czasopisma i bazy danych: 1 123, zł.

 • polskie czasopisma i bazy danych: 163 376,27 zł.

164 499,47 zł.

Ilość tytułów czasopism gromadzonych w BUŚ (bez Oddziału w Cieszynie):

Kupno - 359 tytułów

Dary - 22 tytułów

Wymiana - 248 tytułów

----------------------------------------Razem - 629 tytułów

OPRACOWANIE ZBIORÓW

Zbiory
W 2008 roku zinwentaryzowano:


Rodzaj zbiorów w j. inw.

Przybyło

w 2008 r.

Kupno*

Dary

Wymiana

Inne

Wykreślono z inw. w 2008 r.

Stan księgozbioru na dzień 31 XII 2008

Łącznie: książki i wydawnictwa ciągłe nieregularne

11 906

8 785

1 583

794

744

10 734

392 693

Starodruki

156

2

-

-

154


29

556

Rękopisy

-

-

-

-

-

13

14

Pomoce dydaktyczne

-

-

-

-

-

32

33

Dokumenty elektroniczne

16

16

-

-

-

-

196

DŻS-y

1

1

-

-

-

-

1

Kartografia

6

4

2

-

-

601

1 356

Filmy

-

-

-

-

-

-

343

Dokumenty dźwiękowe

117

117

-

-

-

-

214

Mikroformy

-

-

-

-

-

-

38

Grafika

-

-

-

-

-

4

469

RAZEM

12 202

8.925

1 585

794

898

11 413

395 913

Skrypty

116

76

40

-

-

85

12 944

Czasopisma

961

703 w tym z prenumeraty 682

28

124

106

54

18 686

* zawiera również prenumeratę

Opracowanie

1. Zbiory


W 2008 roku opracowano alfabetycznie:


Zwarte

Ciągłe

Pozostałe dokumenty

Razem

Nowości

(j. inw.)Stary zasób

(j. inw.)Nowości

(j. inw.)Stary zasób

(j. inw.)Nowości

(j. inw.)Stary zasób

(j. inw.)
10.759


5.232

443

465

139

7317.111

2. W 2008 roku opracowano rzeczowo (hasła przedmiotowe + klasyfikacja UKD):
Zwarte

Ciągłe

Pozostałe dokumenty

Razem

Nowości

(j. inw.)Stary zasób

(j. inw.)Nowości

(j. inw.)Stary zasób

(j. inw.)Nowości

(j. inw.)Stary zasób

(j. inw.)
10.520


5.733*

443

465


139

7317.373

* zawiera oprac. rzeczowe do opisów bibliograficznych skopiowanych z NUKAT przez pracowników czytelń
3. Opisy bibliograficzne i hasła khw wprowadzone w 2008 roku do katalogu centralnego NUKAT:


Opisy Bibliograficzne

Hasła KHW

Nowe

Modyfikowane

Nowe

Modyfikowane

2.168


288

2.430

242


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość