Strona główna

1. Uwagi wstępne – st


Pobieranie 1.56 Mb.
Strona4/17
Data20.06.2016
Rozmiar1.56 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Na terenie gminy znajdują się 3 użytki ekologiczne:Lp

Miejscowość

Położenie

Użytek ekologiczny

1

Zuzułka

Działka nr ewid. 1,2


jeziorko śródleśne – nieużytek

2

Zuzułka

Działka nr ewid. 3


jeziorko śródleśne – nieużytek

3

Zuzułka

Działka nr ewid. 23/1, 24, 13, 14, 15, 16


jeziorko śródleśne – nieużytek

Zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/94 /2004 Rady Gminy w Miedznie z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie zaopiniowania uznania za ochronne niektórych lasów stanowiącychwłasność Skarbu Państwa, położonych w granicach administracyjnych Gminy Miedzna, następujące lasy zostały uznane za lasy ochronne:
Kategoria ochronności

Powierzchnia

Obręb leśny

Lokalizacja (oddz., pododdz.)

Lasy wodochronne (chroniące zasoby wód, na siedliskach wilgotnych i bagiennych)

447,94ha

Węgrów

5cfgijlmnoprstz, 6iko, 9dghkmn, 10cdhij, 84abcfg, 87bcdfhi, 88, 90ab, 92a, 93bcdfg, 94df, 95d, 96cdf, 97cdi, 98dg, 99ab, 100, 101aghlmn, 102h, 108ahi, 110bc, 112f, 113dfgh, 114dfghij, 115, 116f, 117abcfghimn, 118dfhij, 119abcdg, 120abfg, 121, 122acd, 123acgji, 126c.

Jak wspomniano wyżej na obszarze gminy Miedzna nie przeprowadzano szczegółowej inwentaryzacji fauny i flory, z uwzględnieniem gatunków rzadkich i chronionych.Na podstawie danych pochodzących z Programu ochrony przyrody Nadleśnictwa Łochów, można wywnioskować, że na terenie gminy Miedzna mogą występować następujące rośliny oraz zwierzęta chronione i rzadkie:
Rośliny chronione


Lp.

Nazwa polska

Nazwa łacińska

Występowanie

Status ochronny

GROMADA: MCHY BRYOPHYTA

1

Torfowiec

Sphagnum sp.

pospolite w borach bagiennych i na siedliskach wilgotnych

CH.

2

Drabik drzewkowaty

Climacium dendroides

dość częsty w olsach

CZ.CH.

3

Fałdownik nastroszony

Rhytidiadelphus squarrosus

wilgotne łąki i bagna

CZ.CH.

4

Fałdownik trzyrzędowy

Rhytidiadelphus triquetrus

lasy liściaste i mieszane

CZ.CH.

5

Gajnik lśniacy

Hylocomium splendens

suche i świeże bory sosnowe

CZ.CH.

6

Rokiet pospolity

Pleurozium schreberii

bardzo pospolity na siedliskach borów i borów mieszanych

CZ.CH.

7

Płonnik pospolity

Polytrichum commune

siedliska wilgotne, bagienne i czasem świeże. Dość pospolity

CZ.CH.

GROMADA: PAPROTNIKI PTERIDOPHYTA

8

Widlicz Zeillera

Diphasiastrum zeilleri

różnej wielkości płaty w borach

CH. *VU

9

Widłak goździsty

Lycopodium clavatum

różnej wielkości płaty w borach

CH.

10

Widłak jałowcowaty

Lycopodium annotinum

różnej wielkości płaty w borach mieszanych wilgotnych

CH.

11

Widłak spłaszczony

Diphasiastrum complanatum

różnej wielkości płaty w borach

CH. *VU

12

Paprotka zwyczajna

Polypodium vulgare

kompleks leśny na północ od msc. Wrzoski,

CH. *VU

GROMADA: JEDNOLISCIENNE LILIOPSIDA

Rodzina: Storczykowate Orchidiaceae

13

Podkolan biały

Platanthera bifolia

polany leśne na południe od Wrotnowa,

CH. *VU

Rodzina Liliowate Liliaceae

14

Konwalia majowa

Convallaria majalis

pospolita na siedliskach BMśw, BMw

CZ.CH.

Rodzina: Gruboszowate Crassulaceae

15

Rojownik pospolity

Jovibarba sobolifera

kompleks leśny na północ od msc. Wrzoski

CH. *EN

Rodzina: Gruszyczkowate Pyrolaceae

16

Pomocnik baldaszkowy

Chimaphila umbellata

stanowiska po kilka, kilkanaście osobników w borach. kompleks leśny na północ od msc. Wrzoski i w kompleksie Wrotnów

CH. *LR

Rodzina: Wrzosowate Ericaceaea

17

Bagno zwyczajne

Ledum palustre

masowo w borach wilgotnych i mieszanych wilgotnych - zwarte łany

CH. *LR

Rodzina: Złożone Asteraceae

18

Kocanki piaskowe

Helichrysum arenarium

bory w okolicach msc. Wrzoski

CZ.CH.

Rodzina: Szakłakowate Rhamnaceae

19

Kruszyna pospolita

Frangula alnus

pospolita na siedliskach BMw, LMW, Ol

CZ.CH.

Rodzina: Skalnicowate Saxifragaceae

20

Porzeczka czarna

Ribes nigrum

niezbyt częsty w olsach, uroczysko Wrotnówek

CZ.CH. *LR

Rodzina: Rosiczkowate Droseraceae

21

Rosiczka okragłolistna

Drosera rotundifolia

dość często na bagnach w obrębie kompleksów leśnych

CH. *EN


Chronione gatunki grzybów i porostów

Lp.

Nazwa polska i łacińska

Występowanie

Liczebność i status

Ochrona i zagrożenia

1

Chrobotek leśny Cladonia arbuscula

suche bory sosnowe

dość pospolity

CH.CZ

2

Płucnica islandzka Cetraria islandica

suche bory sosnowe

dość pospolity

CH.CZ


Wykaz rzadkich gatunków roślin naczyniowych

Lp.

Nazwa polska

Nazwa łacińska

Lokalizacja

Status ochronny

1

Goździk kropkowany

Dianthus deltoides

drogi śródleśne, częsty
2

Gruszyczka mniejsza

Pyrola minor

w borach, wsie w okolicach wsi Kolonia Miedzna i Wrzoski,
3

Gruszyczka zielonawa

Pyrola chlorantha

w borach, wsie w okolicach wsi Kolonia Miedzna i Wrzoski

*LR

4

Modrzewnica zwyczajna

Andromeda polifolia

dość powszechnie na torfowiskach oraz borach wilgotnych

*VU

5

Nerecznica szerokolistna

Dryopteris dilatata

pojedynczo w lasach i lasach mieszanych

*DD

6

Potocznik wąskolistny

Berula erecta

nad rzeką Ugoszcz w okolicach msc. Ugoszcz
7

Traganek piaskowy

Astragalus arenarius

murawy psammofilne i bory, kompleks leśny na północ od msc. Wrzoski

*LR

8

Ukwap dwupienny

Antennaria dioica

bory w okolicach msc. Wrzoski, Uroczysko Ruchna

*LR

9

Zachyłka trójkątna

Gymnocarpium dryopteris

kompleks leśny na północ od msc. Wrzoski

*LR

10

Żurawina błotna

Oxycoccus palustris

bagna i bory wilgotne, dość często

*LR
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość