Strona główna

1. Uwagi wstępne – st


Pobieranie 1.56 Mb.
Strona5/17
Data20.06.2016
Rozmiar1.56 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Zwierzęta chronione w gminie


Lp.

Nazwa polska i łacińska

Występowanie

Liczebność i status

Ochrona i zagrożenia

GROMADA: OWADY INSECTA

1

Biegacz

Carabus ssp.

różne siedliska

dość często

CH.

2

Trzmiele

Bombus sp.

różne siedliska

dość często

CH.

3

Mrówka rudnica Formica rufa

w rozproszeniu na siedliskach suchych i świeżych

dość liczne kolonie

CZ.CH.

GROMADA: PTAKI AVES

4

Bocian biały

Ciconia ciconia

wilgotne, podmokłe łąki i pastwiska

pospolity gatunek terenów rolniczych

CH. (1)

(+)

5

Jastrząb

Accipiter gentilis

na całym terenie

dość nielicznie na terenach leśnych

CH.

(+)

6

Myszołów zwyczajny

Buteo buteo

na całym terenie

nielicznie na terenach otwartych

CH.

(+)

7

Szpak

Sturnus vulgaris

na obrzeżach lasów

licznie zalatujący z terenów rolniczych

CH.

8

Sójka

Garrulus glandarius

na całym obszarze

gatunek pospolity

CH.

9

Wrona

Corvus cornix

obrzeża lasów, mniejsze kompleksy

zalatujacy z terenów rolniczych

CZ.CH.

10

Kruk

Corvus corax

na całym obszarze

zwieksza swoją liczebność

CZ.CH.

11

Sroka

Pica pica

na całym obszarze

liczny gatunek lęgowy

CZ.CH.

12

Kawka

Corvus monedula

na całym obszarze

zalatujacy z

terenów przyleśnych

CH.

13

Gawron

Corvus frugilegus

na całym obszarze

zalatujacy z

terenów przyleśnych

CZ.CH.

14

Strzyżyk Troglodytes troglodytes

na całym obszarze

lęgowy

CH.

15

Pokrzywnica Prunella modularis

na całym obszarze

lęgowy

CH.

(+)

16

Słowik szary Luscinia luscinia

na całym obszarze

nieliczny gatunek lęgowy

CH.

(+)

17

Rudzik

Erithacus rubecula

na całym obszarze

liczny gatunek lęgowy

CH.

(+)

18

Kopciuszek Phoenicurus ochruros

lasy i tereny zabudowane

pospolity

CH.

(+)

19

Pleszka Phoenicurus phoenicurus

na całym obszarze

pospolity

CH.

(+)

20

Kos

Turdus merula

na całym obszarze

średnio liczny gatunek lęgowy

CH.

(+)

21

Drozd śpiewak Turdus philomelos

na całym obszarze

średnio liczny gatunek lęgowy

CH.

(+)

22

Kwiczoł

Turdus pilaris

na całym obszarze

średnio liczny gatunek lęgowy

CH.

(+)

23

Mysikrólik

Regulus regulus

na całym obszarze

średnio liczny gatunek lęgowy

CH.

(+)

24

Zaganiacz

Hippolais icterina

na całym obszarze

prawdopodobnie lęgowy

CH.

(+)

25

Pokrzewka jarzębata

Sylvia nisoria

na całym obszarze

prawdopodobnie lęgowy

CH.

(+)

26

Gajówka

Sylvia borin

na całym obszarze

lęgowy

CH.

(+)

27

Kapturka

Sylvia atricapilla

na całym obszarze

lęgowy

CH.

(+)

28

Piegża

Sylvia curruca

na całym obszarze

dość nielicznie

CH.

(+)

29

Cierniówka

Sylvia communis

na całym obszarze

pospolity gatunek lęgowy

CH.

(+)

30

Piecuszek Phylloscopus trochilus

na całym obszarze

pospolity gatunek lęgowy

CH.

(+)

31

Pierwiosnek Phylloscopus collybita

na całym obszarze

pospolity gatunek lęgowy

CH.

(+)

32

Świstunka leśna Phylloscopus sibilatrix

na całym obszarze

pospolity gatunek lęgowy

CH.

(+)

33

Kukułka

Cuculus canorus

na całym obszarze

nieliczny gatunek lęgowy

CH.

(+)

34

Dziecioł czarny Dryocopus martius

na całym obszarze

nieliczny gatunek lęgowy

CH.(1)

(+)

35

Dzięcioł duży Dendrocopos major

na całym obszarze

lęgowy, dość liczny

CH.

36

Dzięcioł średni Dendrocopos medius

na całym obszarze

nielicznie

CH.

(+)

37

Dzięciołek Dendrocopos minor

na całym obszarze

nieliczny gatunek lęgowy

CH.

(+)

38

Jaskółka dymówka Hirundo rustica

obrzeża lasów

zalatujący z terenów rolniczych

CH.

(+)

39

Jerzyk

Apus apus

obrzeża lasów

zalatujący z terenów rolniczych

CH.

( + )

40

Skowronek polny Lauda arvensis

obszary nieleśne

pospolity

CH.

(+)

21

Pliszka siwa Motacilla alba

na całym obszarze

lęgowy, dość liczny

CH.

(+)

42

Pliszka żółta Motacilla flava

na całym obszarze

lęgowy, dość liczny

CH.

(+)

43

Świergotek łąkowy Anthus pratensis

na całym obszarze

nieliczny, zalatujący z

terenów przyleśnych

CH.

(+)

44

Świergotek drzewny Anthus trivialis

na całym obszarze

lęgowy, dość liczny

CH.

(+)

45

Dzierzba gąsiorek Lanius collurio

na całym obszarze

zalatujący z terenów rolniczych,

CH.

(+)

46

Srokosz

Laniu excubitor

obszary nieleśne

nieliczny

CH.

(+)

47

Wilga

Oriolus oriolus

na całym obszarze

nieliczny gatunek lęgowy

CH.

(+)

48

Kowalik

Sitta europaea

na całym obszarze

liczny gatunek lęgowy

CH.

49

Pełzacz leśny Certhia familiaris

na całym obszarze

średnio liczny gatunek lęgowy

CH.

(+)

50

Sikora uboga

Parus palustris

na całym obszarze

dość liczny gatunek lęgowy

CH.

51

Czubatka

Parus cristatus

na całym obszarze

średnio liczny gatunek lęgowy

CH.

52

Sosnówka

Parus ater

na całym obszarze

średnio liczny gatunek lęgowy

CH.

(+)

53

Modraszka

Parus caeruleus

na całym obszarze

liczny gatunek lęgowy

CH.

(+)

54

Bogatka

Parus major

na całym obszarze

liczny gatunek lęgowy

CH.

(+)

55

Kulczyk

Serinus serinus

na całym obszarze

pospolity

CH.

(+)

56

Szczygieł

Carduelis carduelis

na całym obszarze

zalatujacy z

terenów pozaleśnych

CH.

(+)

57

Dziwonia Carpodacus erythrinus

na całym obszarze

pospolity

CH.

(+)

58

Zięba

Fringilla coelebs

na całym obszarze

liczny gatunek lęgowy

CH.

(+)

59

Wróbel

Passer domesticus

na całym obszarze

pospolity

CH.

60

Mazurek

Passer montanus

na całym obszarze

pospolity

CH.

GROMADA: SSAKI MAMMALIA

61

Wiewiórka pospolita Sciurus vulgaris

na całym obszarze

często

CH.

62

Ryjówka malutka Sorex minutus

na całym obszarze

dość często

CH.

63

Zębiełek białawy Crocidura leucodon

na całym obszarze

rzadko

CH.

64

Rzęsorek rzeczek Neomys fodiens

na całym obszarze

rzadko

CH.

65

Łasica

Mustela nivalis

na całym obszarze

dość często

CH.

66

Smużka

Sicista betulina

na całym obszarze

dość często

CH.

67

Jeż wschodni Erinaceus concolor

Rez. Kantor Stary

dość często

CH.

68

Mroczekźny Eptesicus serotinus

na całym obszarze

dość często

CH.

69

Karlik malutki Pipistrellus pipistrellus

na całym obszarze

dość często

CH.

70

Borowiec wielki Nyctalus noctula

na całym obszarze

dość często

CH.

71

Gacek wielkouch Plecotus auritus

na całym obszarze

dość często

CH.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość