1 zbigniew jakubiec 366610 35 7 9 7 7 7 7 7 35 275. 80 952. 13 221Pobieranie 18.87 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar18.87 Kb.
+---+----------------------+-------+---+----+----+------------------+----------------+---+

|POZ| NAZWISKO i IMIĘ |ODLEGŁ.|WŁ.|POZ.|POZ.| KONKURSY | PUNKTY |Nr |

|PKT| HODOWCY | [m] |GOŁ| I | II +--+--+--+--+--+---+-------+--------+HOD|

|HOD| | | |GOŁ.|GOŁ.| 1| 2| 3| 4| 5|RAZ| Lot 5 | RAZEM | |

+---+----------------------+-------+---+----+----+--+--+--+--+--+---+-------+--------+---+

1 ZBIGNIEW JAKUBIEC 366610 35 7 9 7 7 7 7 7 35 275.80 952.13 221

2 KOWAL FRANCISZEK 369170 46 34 43 7 7 7 7 7 35 264.91 951.45 412

3 KRZYSZTOF GROCHAŁA 376780 44 3 8 7 7 7 7 7 35 277.68 947.25 213

4 JAKIELASZEK RYSZARD 368320 40 23 24 7 7 7 7 7 35 270.55 945.68 408

5 WITOLD MISIEWICZ 363840 38 17 46 7 7 7 7 7 35 265.43 940.67 506

6 SIRY PAWEL 361680 42 44 74 7 7 7 7 7 35 262.97 938.25 229

7 GRZĄDZIEL MAREK 363490 24 4 72 7 7 7 7 7 35 262.16 925.77 517

8 MAREK KAMIL NIEDZIEL. 357620 34 33 123 7 7 7 7 7 35 246.94 918.81 206

9 DOMARADZKI GRZEGORZ 348580 42 20 45 7 7 7 7 7 35 258.63 911.43 210

10 RUDNICKI MIECZYSŁAW 359310 37 6 21 7 7 7 7 6 34 224.88 898.61 502

11 STĘPIEŃ LESZEK 356670 38 85 155 7 7 7 7 7 35 242.48 898.37 301

12 NIEDZIELSKI ZBIG WALDE 357620 32 5 79 7 7 6 7 7 34 257.39 893.68 207

13 JAKIELASZEK KAZIMIERZ 359590 31 57 58 7 7 7 7 7 35 254.17 889.90 514

14 KARAŚ MARIUSZ ANDRZEJ 361680 40 1 69 7 6 7 7 7 34 253.60 884.41 202

15 BR.MURDZIOWIE I HELIT 358100 31 18 19 7 6 7 7 7 34 270.09 881.39 315

16 BOGUSŁAW PYRZAK 376650 30 2 32 7 7 7 6 7 34 270.54 874.52 205

17 KUŹNIAR WOJCIECH 361700 31 13 16 7 7 6 5 7 32 262.32 810.10 509

18 KOCHMANSKI ANDRZEJ 359350 25 182 214 7 7 7 7 5 33 168.08 809.22 527

19 KUROWSKI ZYGMUNT 356050 45 134 222 7 7 6 7 6 33 200.75 806.36 308

20 OSETEK JAN 354400 13 98 171 7 7 5 5 7 31 237.43 764.48 305

21 KISIEL JOZEF 368350 16 64 71 7 7 7 6 4 31 151.12 740.37 421

22 SAS PAWEŁ 365430 34 211 273 7 7 7 7 2 30 66.23 703.50 404

23 GIZA KRZYSZTOF 355930 31 201 213 7 5 4 5 7 28 235.68 699.71 319

24 SKOWRON STANISŁAW 363950 21 77 81 7 4 6 7 4 28 143.54 685.59 511

25 SZYNAL ZAREBA 366210 22 137 143 7 5 7 6 3 28 104.42 665.28 410

26 PILCH TOMASZ 370390 17 26 86 0 7 7 3 7 24 254.43 618.61 222

27 ANDRZEJ SKAWINA 367100 24 38 152 7 1 5 7 3 23 110.29 605.42 406

28 MARKOWSKI MAREK 370070 22 101 206 - 3 7 7 5 22 171.51 603.26 113

29 TROJNAR ZBIG. I BARTEK 365510 25 7 6 5 7 0 25 581.01 402

30 MAKARA ANTONI 372950 23 104 159 7 3 4 7 2 23 72.55 580.24 105

31 GERASZEK 367570 23 173 181 7 4 4 5 3 23 102.21 551.66 118

32 GRZĘSZCZAK JAN 366540 28 35 145 0 4 7 7 3 21 108.41 547.25 111

33 STACEL MARCIN 364470 18 208 231 7 5 5 5 2 24 67.52 542.99 130

34 DAŁOMIS CZESŁAW 366370 12 207 391 7 2 7 5 1 22 34.11 510.20 102

35 GONCIARZ STANISŁAW 366420 19 212 341 7 4 4 5 1 21 33.97 473.98 512

36 CISOWSKI J KALAMARZ E 365320 15 144 364 7 3 3 5 1 19 35.91 445.70 101

37 JAN MAZEPA 366490 17 0 7 2 7 0 16 425.13 513

38 WIESŁAW CHROBAK 363000 7 6 - 5 - 18 420.74 508

39 JACEK MUCHA 366060 33 53 66 7 2 2 - 6 17 214.65 420.26 507

40 WOJTASZEK PAWEŁ 365410 18 346 371 7 7 3 3 0 20 407.27 107

41 DUĆ MICHAŁ 359270 15 112 267 0 0 2 6 3 11 101.40 365.60 212

42 KOJDER KRZYSZTOF I SYN 367620 14 236 424 7 3 3 2 1 16 33.29 330.69 108

43 JAROSZ PIOTR I JAN 367250 22 204 219 6 2 1 3 2 14 67.97 328.89 106

44 TADEUSZ RYBCZYŃSKI 366400 7 7 - - - 14 260.34 121

45 BAR ANDRZEJ 363840 6 6 - - - 12 217.93 528

46 WASACZ PIOTR 365920 14 177 297 - 0 2 4 1 7 34.97 213.12 520

47 HEJNOSZ TADEUSZ 366630 7 2 1 - - 10 189.04 524

48 DARIUSZ CHOCKUBA 360710 4 1 3 0 - 8 141.17 320

49 KAPUSTA JÓZEF 367920 7 0 0 - - 7 127.87 414

50 TADEUSZ KARAŚ 361110 7 - - - - 7 126.14 204

51 STAROŃ MARCIN HENRYK 365470 7 - - - - 7 120.73 307

52 MARSZAŁ JAN 360410 6 0 0 0 - 6 109.71 419

53 MIŚ STANISŁAW 356620 6 0 0 0 - 6 104.98 304

54 MURDZIA JOZEF 358100 3 90 1 2 0 0 1 4 37.46 87.77 318

55 DRABIK STANISLAW 366140 17 131 379 0 0 2 0 1 3 36.29 72.49 518

56 GRZEGORZ WOJDYŁO 358530 7 2 2 0 0 0 4 70.66 217

57 KONDZIOŁKA MIECZYSŁAW 364440 35 3 0 0 0 0 3 54.80 505

58 KRÓL MAREK 365900 3 - 0 - - 3 53.14 309

59 CYMBALISTA MARIUSZ 375930 3 - - - - 3 48.03 114

60 NOWAK STANISŁAW 358100 - - - 1 - 1 33.02 314

ZDZISŁAW FARA 356680 16 0 0 0 0 0 214

PUCIA GRZEGORZ 367570 41 0 0 0 0 0 110

WINCENTY BALAWENDER 344840 14 0 0 0 0 0 523

KAROL WACNIK 344840 18 0 - 0 0 0 522

SOKOLIK LESZEK 344840 22 0 0 0 0 0 228

STĘPIEŃ KRYSTIAN 356670 4 - 0 - 0 0 302

MIECZYSŁAW KOCYŁO 356230 21 0 0 0 0 0 220

MARIUSZ MAJKA 345490 11 - 0 0 0 0 219RACHWALSKI ZBIGNIEW 344840 14 0 0 0 0 0 226
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy