Strona główna

1. Znaczenie techniki komputerowej w życiu człowieka


Pobieranie 26.21 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar26.21 Kb.
1. Znaczenie techniki komputerowej w życiu człowieka.

Technika i technika komputerowa jest wykorzystywana do tworzenia różnego rodzaju urządzeń. Znacznie więcej urządzeń ,z którymi spotykamy się na co dzień zawiera w sobie elementy komputera. Na przykład magnetowid wyposażony jest w specjalny układ elektronicznytaki jak w komputerze- sterujący pracą urządzenia i umożliwiający jego programowanie , np. automatyczne nagranie interesującej nas audycji w określonym dniu i o określonej godzinie. Podobny układ elektroniczny znajduje się w pralce automatycznej. Specjalne pokrętło, czyli programator, pozwala ustalić m.in. temperaturę oraz czas prania. Podczas robienia zakupów w sklepie zauważamy, że ludzie tam zatrudnieni wykorzystują w swej pracy technikę komputerową w kasach, czyli czytniki kodów paskowych. Kasjer przesuwa poszczególne produkty nad czytnikiem, specjalnym urządzeniem, które odczytuje zapisany w nich obraz graficzny i wysyła informacje do kasy oraz komputera magazynowego. Wpłacane przez nas pieniądze trafiają do kasy fiskalnej. Rejestruje ona sprzedane towary i drukuje paragony oraz pomaga też obliczyć resztę.

Oto kilka innych przykładów urządzeń zaprojektowanych wraz rozwojem

komputeryzacji:

· telefon komórkowy,

· bankomat,

· fotograficzny aparat cyfrowy,

· kalkulator,

· informacja komputerowa.
1. Historia wynalazku.

Pod koniec lat pięćdziesiątych tylko nieliczni mieli dostęp do komputera, a z rzadka

tylko był wykorzystywany do celów osobistych . Ostatnie lata pokazały, jak rośnie ranga i

znaczenie komputera. Dziś miliony ludzi używa komputerów w życiu codziennym. Pierwotnie

komputer oznaczał maszynę. Dzisiejsze komputery choć działają na podobnych zasadach jak ich

pierwowzory, mają znacznie szerszy zakres zastosowań i wspomagają wiele czynności w życiu

codziennym.

W 1832r. angielski matematyk Charles Babbage zaczął konstruować maszynę, którą

nazwał „silnikiem analitycznym”. Urządzenie to pomyślane jako pierwszy kalkulator ogólnego

użytku. Jego pamięć miała przechowywać dane i wyniki obliczeń, człon arytmetyczny miał

wykonywać obliczenia, a człon kontrolny sprawdzać. Niestety silnik analityczny był tak złożoną

konstrukcją, że nie sposób go było wykonać.

Pierwszą osobą, która użyła kart perforowanych do obliczeń był Amerykanin Hermann

Hollerith, który znacznie przyspieszył pracę przy sortowaniu danych i dokonywaniu obliczeń

podczas spisu ludności w roku 1890. Maszyny Holleritha pracowały tak szybko, że stały się

niezbędne wszędzie tam, gdzie analizowano duże ilości informacji. W 1896r. Hollerith założył

przedsiębiorstwo Tabulating Machine Company, które później stało się częścią jednej z

największych na świecie międzynarodowych korporacji produkującej sprzęt komputerowy- IBM.

Następny skok w rozwoju urządzeń liczących związany był z pojawieniem się

elektronicznych maszyn cyfrowych- komputerów. Dane były wprowadzane do komputerów w

postaci kart lub taśmy perforowanej. Nad poprawnością działania urządzenia czuwał zespół

techników, zmieniających w razie potrzeby jego program. Potem powstał sposób

przechowywania programu wewnątrz pamięci komputera pod postacią elektronicznych

sygnałów. Kolejną nowością było zastąpienie lamp tranzystorami, które były mniej zawodne, a

poza tym zużywały znacznie mniej energii.

Lata siedemdziesiąte XX wieku to zwrot od dużych scentralizowanych systemów

komputerowych ku mniejszym, tańszym urządzeniom. Narodziła się technologia

mikroprocesorów, zmieniło się oprogramowanie.

6

W połowie lat osiemdziesiątych, wraz z wprowadzeniem komputerów osobistych (PC)oraz stacji roboczych wzrosło zainteresowanie komputerami. Zajęły one miejsca w biurach,

ośrodkach projektowych, bankach, i wielu innych instytucjach.

W latach dziewięćdziesiątych komputery wyposażone w modemy i włączone do

ogólnoświatowej sieci informatycznej Internet uznano za bardzo ważne źródło zdobywania

informacji, przesyłania, wymiany i przetwarzania informacji .W perspektywie rozwój

technologiczny może doprowadzić do powstania w pełni przenośnego komputera ciągłego użytku

. Najważniejszą epoką w rozwoju techniki komputerowej stała się tzw. „epoka krzemu”. Na

przestrzeni kilkudziesięciu lat powstało szereg urządzeń zawierających elementy techniki

komputerowej. Oto one:

1941r.- czujnik przeciwpożarowy,

1943r.- akwalung,

1945r.- kuchenka mikrofalowa,

1947r.- wzmacniacz,

1948r.- fotokopiarka,

1950r.- drukarka igłowa, stacja dysków,

1954r.- bateria słoneczna, roboty,

1956r.- magnetowid, zdalne sterowanie,

1957r.- sztuczny satelita Ziemi,

1958r.- ultrasonograf, układ scalony,

1959r.- poduszkowiec,

1960r.- laser, samolot pionowego startu,

1968r.- myszka,

1969r.- jonizator,

1970r.- karta mikroprocesorowa, wyświetlacz ciekłokrystaliczny,

1971r.- mikroprocesor,

1972r.- suszarka do sałaty,

1974r.- czytnik kodu kreskowego,

1975r.- komputer osobisty,

1977r.- drukarka laserowa,

1982r.- kamera video, odtwarzacz CD,

7

1984r.- układ manewrowy astronauty.Dzisiaj komputery są wszechobecne w naszym życiu. Powszechne ich stosowanie

ułatwia, wzbogaca i uprzyjemnia pracę w zarządzaniu, biurach, księgowości, na lekcjach w

szkole itp.
2. Komputer osobisty i jego elementy składowe.

Komputer osobisty, czyli tak zwany PECET(PC) wykonuje zadania, które jeszcze 20 lat

temu można było zrealizować tylko z pomocą wielkiego zespołu komputerów. Zwykle w jego

skład wchodzi jednostka centralna , klawiatura, monitor, mysz i drukarka. Poprzez dołączenie

kolejnych urządzeń peryferyjnych zwiększa się wszechstronność komputera osobistego.

Jednostka centralna to skrzynka, do której przyłączmy inne części zestawu

komputerowego. W obudowie jednostki zawarte są najważniejsze elementy komputera płyta

główna, na której umieszczone są procesor i pamięć operacyjna. Znajduje się w niej także dysk

twardy, stacja dyskietek i napędy CD-ROM, DVD i zasilacz, który doprowadza prąd do

wszystkich elementów komputera. Do jednostki centralnej podłączmy urządzenia zewnętrzne.

Procesor jest mózgiem i sercem komputera. On wykonuje obliczenia i wszystkie operacje zlecone

przez użytkownika. Pamięć komputera to miejsce, w którym komputer przechowuje informacje

niezbędne do jego działania. Ze względu na sposób zapamiętywania informacji przez komputer

wyróżniamy pamięć wewnętrzną i zewnętrzną. Pamięci wewnętrzne to specjalne układy

elektroniczne znajdujące się na płycie głównej komputera. Podstawowym typem pamięci

wewnętrznej jest pamięć operacyjna, do której wczytuje się programy i dane, skąd procesor może

je szybko wywoływać, gdy są potrzebne. Dysk twardy pozwala zapisywać, przechowywać przez

dłuższy czas i przywoływać do pamięci operacyjnej różne informacje: programy, dane, wyniki

pracy komputera. Efekty naszej pracy możemy zapisywać także na dyskietkach. Urządzenie

służące do ich zapisu i odczytu nazywamy stacją dyskietek. W komputerze znajduje się również

napęd CD-ROM, przeznaczony do odtwarzania płyt CD.

Klawiatura komputera podobna jest do klawiatury maszyny do pisania, umożliwia

użytkownikowi wprowadzenie rozkazów, czyli instrukcji programowych, tekstu i wartości

liczbowych. To podstawowe urządzenie wejściowe służące do porozumiewania się z

komputerem. Uderzając w klawisze, wprowadzamy do komputera polecenia , a efekt naszej

pracy jest wyświetlany na monitorze. Klawiatura ma szereg klawiszy. Są to klawisze funkcyjne,

8

numeryczne, alfanumeryczne ,specjalne, sterowania kursorem i ESC. Ich zadania są z góryokreślone i zależą także od programów, którymi się posługujemy.

Mysz nazywamy urządzeniem wejściowym, gdyż umożliwia nam wydawanie poleceń

komputerowi. Przesuwając myszą po płaskiej powierzchni możemy kierować ruchami kursora /

strzałki/ na ekranie. W ten sposób sterujemy pracą wielu programów. Mysz znajdziemy w

składzie każdego zestawu komputerowego. Posługując się myszą, można łatwo wskazać dowolny

punkt na ekranie komputera. Podczas jej przesuwania u jej podstawy obraca się kulka,

poruszająca parę kółeczek. Przetwarzają one ruch myszki na instrukcje ruchów w kierunku

prawo-lewo i góra –dół. Sygnały przekazywane są następnie do komputera i kursor zostaje

przesunięty w odpowiednie miejsce. Za pomocą myszki: wskazujemy wybrany element, klikamy

na wskazanym elemencie, przeciągamy wybrany element. Wskazanie to umieszczenie kursora na

wybranym elemencie, np. na ikonie lub przycisku. Kliknięcie to krótkie naciśnięcie i puszczenie

przycisku myszki. Kliknięciem lewym przyciskiem dokonujemy wyboru lub zatwierdzamy ten

wybór. Kliknięcie prawym przyciskiem myszki ma najczęściej charakter pomocniczy, zależy od

miejsca kliknięcia. Przeciąganie to naciśnięcie przycisku myszki, a następnie- bez zwalniania

przycisku- przesunięcie kursora myszki w inne miejsce i puszczenie przycisku.

Drukarka jest to urządzenie wyjściowe, umożliwiające drukowanie danych

opracowanych przez komputer. Umożliwia przeniesienie tekstu lub obrazu z komputera na kartkę

papieru. Dzięki niej komputer może rysować i pisać na papierze. W zależności od rozwiązań

technicznych wyróżniamy drukarki igłowe i laserowe. Drukarka igłowa drukuje dokumenty

komputerowe, przesuwając głowicę drukującą od lewego do prawego brzegu papieru i z

powrotem. Podczas każdego takiego przesuwu zestaw igieł w głowicy uderza poprzez taśmę

barwiącą w taśmę barwiącą w papier, przenosząc na niego pojedynczy wiersz tekstu lub wąski

pasek rysunku. Drukarka laserowa tworzy przekazywane z komputera obrazy i litery, drukując na

papierze ciąg plamek. W przypadku drukarek laserowych wykorzystywana jest wiązka promieni

laserowych, dzięki czemu plamki są malutkie, co zapewnia wysoką jakość wydruku. W

drukarkach tego typu nie stosuje się mechanicznych głowic drukujących, stąd pracują one

szybciej i ciszej.

Monitor to najważniejsze urządzenie wyjściowe. Służy do porozumiewania się z

człowiekiem – jego użytkownikiem. Na monitorze wyświetla komputer przebieg swojej pracy, a

9

także jej wyniki. Gdy będziemy przygotowywać teksty i rysunki, ukazywać się one będą naekranie monitora.

Skaner to urządzenie wejściowe, pozwalające skopiować do komputera z kartki papieru

lub fotografii obrazy, które możemy później zmieniać. Wystarczy włożyć rysunek do skanera i

uruchomić odpowiedni program, a po chwili rysunek pokaże się na ekranie. Po zapisaniu rysunku

na dysku możemy dowolnie go zmieniać.

Ploter pozwala na dokładne rysowanie łuków, krzywych i okręgów, dlatego też

wykorzystuje się go do sporządzenia rysunków, wymagających dużych precyzji np. projektów

urządzeń i map. Do rysowania używa się specjalnych pisaków, które mogą poruszać się wzdłuż i

w poprzek kartki papieru, podnosić się lub opuszczać.

Modem pozwala na przesyłanie danych między komputerami za pomocą linii

telefonicznych. Ze względu na swoje działanie modem możemy zaliczyć do urządzeń

wejściowych, gdy odbieramy przesyłane informacje, oraz do urządzeń wyjściowych, gdy

informacje wysyłamy. Dzięki niemu możliwe jest też połączenie się z siecią Internetu. Modem

umożliwia podłączenie komputera do linii telefonicznej oraz porozumiewanie się komputerów

między sobą. Urządzenie zamienia / moduluje / dane zapisane w postaci cyfrowej na sygnał

analogowy przesyłany kablem telefonicznym. Zainstalowany po drugiej stronie linii telefonicznej

modem dokonuje operacji odwrotnej, zamieniając / demodulując / odbierany sygnał analogowy z

powrotem na zapis cyfrowy.

10

3. Urządzenia zewnętrzne.Urządzenia zewnętrzne, połączone z jednostką centralną, pomagające sprawnie

obsługiwać komputer nazywamy urządzeniami zewnętrznymi czyli peryferyjnymi .Dzięki nim

możemy nawiązać kontakt z komputerem. Urządzenia zewnętrzne dzielimy na dwie grupy:

· wejściowe, za pomocą których dostarczamy komputerowi różnych informacji,

· wyjściowe, przez które komputer może przekazywać rezultaty swojej pracy.

Urządzenia wejściowe to:

· klawiatura,

· mysz,


· skaner,

· modem.


Urządzenia wyjściowe to:

· monitor,

· drukarka,

· ploter,· modem.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość