Strona główna

10 maj 2014 (sobota) Miejsce: Hala Sportowa Zespołu Szkół nr. 2 w Lubartowie, ul. Chopina 6


Pobieranie 19.39 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar19.39 Kb.Lubartowski Ośrodek Kultury wraz z KTT „Chochlik”

zapraszają na

XIII Amatorskie Spotkania Taneczne w Formie Towarzyskiej Lubartów 2014

1.Termin: 10 maj 2014 (sobota) 2.Miejsce: Hala Sportowa Zespołu Szkół nr.2 w Lubartowie , ul.Chopina 6,3.Grupa początkująca: - do 7 lat ( WA,WW,CH ) 4.Grupa średniozaawansowana: - 8-9 lat (WA, CH , J) - 0 - 9 lat ( WA,WW, CH, J ) - 10-11 lat (WA, WW ,CH, J) - 10-11 lat ( WA, WW, S, CH, J ) - 12-13 lat (WA, WW, S, CH, J) - 12-13 lat ( WA,WW, S, CH, J ) - 14-15 lat ( WA,WW, Q, S, CH, J ) - pow.15lat (WA, WW, Q, S, CH, J) 5.Grupa zaawansowana : - 0-9lat (WA, WW, S, CH, J) - 10-11lat (WA, WW, Q, S, CH, J) - 12-13lat (WA, WW, Q, S, CH, J) - 14-15 lat (WA, T, WW, Q, S, CH, R, J) - pow.15lat (WA, T, WW, Q, S, CH, R, J)

6. Cel spotkań: Popularyzacja tańca towarzyskiego jako formy wychowania i rozrywki dla dzieci i młodzieży. Podniesienie poziomu artystycznego par tanecznych drogą turniejowej konfrontacji.

7. Regulamin: Turniej adresowany jest do tancerzy początkujących nie posiadających klas tanecznych (chłopiec-dziewczynka , dziewczynki w parze lub solo)- Zakres figur dla grupy początkującej: WA- podstawowy ,zmienny, obrót w prawo w lewo po kwadracie WW- podstawowy, boczne, obrót w prawo po małym kole S - podstawowy, kroki boczne , obrót pod ręką , progressive CH- podstawowy, New york , hand to hand, obrót pod ręką , solo, J - podstawowy, obrót pod ręką , zmiana miejsc

- Grupa średniozaawansowana - dodajemy figury: WA- Natural Turn, Reverse Turn, Natural Spin Turn, Whisk, Chasse from Promenade Position WW - Natural Turn Q - figura ćwierćobrotowa , Natural Spin Turn, Back Lock, Chasse, Lock Step, Natural Turn Back Lock Running Finish, S - Bota Fogos To PP, Stationary Samba Walk, Whisk, Voltas CHA- Cuban Breaks, Closed Hip Twist, Hockej Stick, There and Back, Alemana J - American Spin, Basic in Fallaway, Hip Bump, Stop and Go, Promenade Walks( Slow and Quick)- w Grupie zaawansowanej połączenia figur jak na turniejach PTT ( para może zatańczyć figury z grupy średniozaawansowanej)

- obowiązuje jeden strój taneczny dla: grupy początkującej i średniozaawansowanej oraz w grupie zaawansowanej w kategoriach do 9 lat i 10-11 lat, pozostałe kategorie taneczne mogą zaprezentować się w dwóch strojach - turniej rozegrany zostanie w łącznej punktacji tańców standardowych i latynoamerykańskich , pary zajmują I ,II ,III miejsca - wszyscy uczestnicy startujący w turnieju otrzymują dyplomy i statuetki

8. Pisemne zgłoszenie par należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 02. V.2014, na adres: KTT „Chochlik” przy Lubartowskim Ośrodku Kultury ul. Lubelska 68 , 21-100 Lubartów, tel/fax 81 855 22 42 lub mailem na adres: ewa-wojciechewicz@wp.pl. tel. 609 536 341 link do rejestracji: http://www.loklubartow.pl/konkursy/2014/02/xiii-amatorskie-spotkania-taneczne-w-formie-towarzyskiej/ 9. Warunkiem dopuszczenia do startu w turnieju jest opłacenie opłaty startowej w wysokości – 15 zł od osoby.

10. Ceny biletów : - dla dorosłych - 5 zł od osoby - dla dzieci do lat 15 - wstęp bezpłatny - trenerzy par są Gośćmi Honorowymi

11. Pary przyjeżdżają na koszt własny lub instytucji delegującej.

12. Organizator nie ubezpieczanie par biorących udział w turnieju i nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni oraz pojazdy zaparkowane wokół obiektu.

13.W czasie trwania turnieju czynny będzie barek.

14. PROGRAM TURNIEJU: 10.V.2014 (sobota)
Blok I
Grupa Początkująca


Blok II

Grupa Średniozaawansowana Grupa Zaawansowana


11.00 - 11.30 rejestracja

11.30 - 12.00 próba parkietu

12.15 - rozpoczęcie turnieju


14.30 - 15.00 rejestracja 15.00 - 15.30 próba parkietu 16.00 - rozpoczęcie turnieju15.Program turnieju może ulec zmianie oraz niektóre kategorie mogą zostać połączone w zależności od ilości zgłoszonych par na turniej!!!


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość