Strona główna

106. sesja plenarna 2–3 kwietnia 2014 r


Pobieranie 221.52 Kb.
Strona1/3
Data18.06.2016
Rozmiar221.52 Kb.
  1   2   3


106. SESJA PLENARNA

2–3 kwietnia 2014 r.

PL

CIVEX-V-046


PLPOPRAWKI

PROJEKT OPINII


„STRATEGIA ROZSZERZENIA I NAJWAŻNIEJSZE WYZWANIA NA LATA 2013–2014”

_____________


Sprawozdawca: Arnoldas ABRAMAVIČIUS (LT/PPE),
burmistrz i członek rady miasta Jeziorosy (Zarasai)

_____________ORDRE D'EXAMEN DES AMENDEMENTS

ORDER OF EXAMINATION OF AMENDMENTS


Auteur

Author

CdR n°

CoR nr.

Conséquence sur les autres amendements

Impact on other amendments

Position du rapporteur

Position of the rapporteur

Résultat

Outcome

Am. 1
CORDINA Joseph

AZZOPARDI Samuel

BONELLO Peter

FARRUGIA Paul

SANT Marc


3

Modifier


AmendAm. 2
ELORZA ZUBIRÍA María Ángeles

BEISSEL Simone

COROMINAS FISAS Borja

DURDU Agnès

GAMALLO ALLER Jesús

MARTÍNEZ SUÁREZ Guillermo

MCDONNELL Declan

SÉRTŐ-RADICS István

TIETARI Satu

TOPE Graham

ŽERLAUSKIENĖ Odeta


3

Ajouter


AddAm. 3
MARTENS Jürgen

BEISSEL Simone

CONRAD Margit

KUHN Hermann

LEHMANN Heinz

REINHART Wolfgang4

Modifier


AmendAm. 4
ECR

6

Modifier


AmendAm. 5
HÅKANSSON HARJU Lotta

BRESSO Mercedes

BØDKER ANDERSEN Per

DESTANS Jean-Louis

MADSEN Henrik Ringbæk

POPPENHÄGER Holger

ROUILLON Christophe

SZABÓ Gyula9

Supprimer

DeleteAm. 6
SPACCA Gian Mario

ANCISI Alvaro

COPPOLA Marialuisa

COSIMI Alessandro

GRANELLO Giorgio

PELLA Roberto

SANTARSIERO Vito


10

Ajouter


AddAm. 7
SPACCA Gian Mario

ANCISI Alvaro

COPPOLA Marialuisa

COSIMI Alessandro

GRANELLO Giorgio

PELLA Roberto

SANTARSIERO Vito


12

Modifier


AmendAm. 8
CORDINA Joseph

AZZOPARDI Samuel

BONELLO Peter

FARRUGIA Paul

SANT Marc


16

Modifier


AmendAm. 9
SPACCA Gian Mario

ANCISI Alvaro

COPPOLA Marialuisa

COSIMI Alessandro

GRANELLO Giorgio

PELLA Roberto

SANTARSIERO Vito


17

Modifier


AmendAm. 10
CORDINA Joseph

AZZOPARDI Samuel

BONELLO Peter

FARRUGIA Paul

SANT Marc


19

Modifier


AmendAm. 11
POPPENHÄGER Holger

ENGSTFELD Stefan

HILLER Ulrike

KUHN Hermann

POERSCH Regina

TÖGEL Tilman19

Modifier


AmendAm. 12
MARTENS Jürgen

BEISSEL Simone

CONRAD Margit

KUHN Hermann

LEHMANN Heinz

REINHART Wolfgang22

Modifier


AmendAm. 13
CORDINA Joseph

AZZOPARDI Samuel

BONELLO Peter

FARRUGIA Paul

SANT Marc


35

Modifier


AmendAm. 14
MARTENS Jürgen

BEISSEL Simone

CONRAD Margit

KUHN Hermann

POPPENHÄGER Holger

REINHART Wolfgang37

Supprimer

DeleteAm. 15
CORDINA Joseph

AZZOPARDI Samuel

BONELLO Peter

FARRUGIA Paul

SANT Marc


39

Modifier


AmendAm. 16
HÅKANSSON HARJU Lotta

BRESSO Mercedes

BØDKER ANDERSEN Per

DESTANS Jean-Louis

MADSEN Henrik Ringbæk

ROUILLON Christophe

SZABÓ Gyula


39

Modifier


AmendAm. 17
CORDINA Joseph

AZZOPARDI Samuel

BONELLO Peter

FARRUGIA Paul

SANT Marc


48

Modifier


AmendAm. 18
SOULAGE Bernard

DE VITS Mia

MADSEN Henrik Ringbæk

POPPENHÄGER Holger

ROUILLON Christophe

SZABÓ Gyula49

Modifier


AmendAm. 19
ECR

52

Ajouter


Add


Am. 20
CORDINA Joseph

AZZOPARDI Samuel

BONELLO Peter

FARRUGIA Paul

SANT Marc


53

Modifier


AmendAm. 21
CORDINA Joseph

AZZOPARDI Samuel

BONELLO Peter

FARRUGIA Paul

SANT Marc


54

Modifier


AmendAm. 22
HÅKANSSON HARJU Lotta

BRESSO Mercedes

BØDKER ANDERSEN Per

DESTANS Jean-Louis

MADSEN Henrik Ringbæk

POPPENHÄGER Holger

ROUILLON Christophe

SZABÓ Gyula56

Modifier


AmendAm. 23
CORDINA Joseph

AZZOPARDI Samuel

BONELLO Peter

FARRUGIA Paul

SANT Marc


58

Modifier


AmendAm. 24
ECR

58

Modifier


Amend


Am. 25
ECR

58

Ajouter


Add


Am. 26
ABRAMAVIČIUS Arnoldas

BIELSKUS Audrius

KOMSKIS Virginijus

KUPČINSKAS Andrius

MALINAUSKAS Ričardas

MATONIENĖ Daiva

PAVIRŽIS Gediminas

ŽAGUNIS Povilas

ŽERLAUSKIENĖ Odeta


58

Ajouter


AddAm. 27
ABRAMAVIČIUS Arnoldas

BIELSKUS Audrius

KOMSKIS Virginijus

KUPČINSKAS Andrius

MALINAUSKAS Ričardas

MATONIENĖ Daiva

PAVIRŽIS Gediminas

ŽAGUNIS Povilas

ŽERLAUSKIENĖ Odeta


60

Ajouter


AddAm. 28
CORDINA Joseph

AZZOPARDI Samuel

BONELLO Peter

FARRUGIA Paul

SANT Marc


61

Modifier


AmendAm. 29
SOULAGE Bernard

DE VITS Mia

MADSEN Henrik Ringbæk

POPPENHÄGER Holger

ROUILLON Christophe

SZABÓ Gyula61

Modifier


AmendPOPRAWKA 1

STRATEGIA ROZSZERZENIA I NAJWAŻNIEJSZE WYZWANIA NA LATA 2013–2014
CIVEX-V-046
Punkt 3
Zmienić

CORDINA Joseph

AZZOPARDI Samuel

BONELLO Peter

FARRUGIA Paul

SANT Marc

Projekt opinii

Poprawka

Ponownie podkreśla, że należy poprawić zarządzanie gospodarcze i konkurencyjność w procesie przedakcesyjnym[1], by spełnić kryterium gospodarcze przystąpienia do UE, które polega na osiągnięciu statusu sprawnie funkcjonującej gospodarki rynkowej. Przypomina w tym względzie, że należy zwrócić uwagę na odpowiednie przygotowanie małych i średnich przedsiębiorstw w krajach kandydujących, zwłaszcza działających poza obszarami miejskimi. tym bardziej że żaden kraj Bałkanów Zachodnich nie posiada obecnie statusu działającej gospodarki rynkowej.

[1] Zob. komunikat Komisji – „Strategia rozszerzenia i najważniejsze wyzwania w latach 2013–2014”, COM(2013) 700 final.Ponownie podkreśla, że należy poprawić zarządzanie gospodarcze i konkurencyjność w procesie przedakcesyjnym[1], by spełnić kryterium gospodarcze przystąpienia do UE, które polega na osiągnięciu statusu sprawnie funkcjonującej gospodarki rynkowej. Przypomina w tym względzie, że należy zwrócić uwagę na odpowiednie przygotowanie małych i średnich przedsiębiorstw w krajach kandydujących, zwłaszcza działających poza obszarami miejskimi, tym bardziej że żaden kraj Bałkanów Zachodnich nie posiada obecnie statusu działającej gospodarki rynkowej.

[1] Zob. komunikat Komisji „Strategia rozszerzenia i najważniejsze wyzwania w latach 2013–2014”, COM(2013) 700 final.


Uzasadnienie


Tekst ma niepotrzebnie negatywny wydźwięk (zwłaszcza w odniesieniu do Turcji) i nie do końca opiera się na rzetelnych danych. Zalecamy poprawkę zgodnie z poglądem KR-u na rozszerzenie opartym na długofalowej strategii politycznej. Chodzi także o uwzględnienie roli pozytywnych kontaktów, szczególnie ze społeczeństwem obywatelskim.

_____________


EN – DW(MC)/mr

POPRAWKA 2

STRATEGIA ROZSZERZENIA I NAJWAŻNIEJSZE WYZWANIA W LATACH 2013–2014
CIVEX-V-046
Punkt 3
Dodać nowy punkt

ELORZA ZUBIRÍA María Ángeles

BEISSEL Simone

COROMINAS FISAS Borja

DURDU Agnès

GAMALLO ALLER Jesús

MARTÍNEZ SUÁREZ Guillermo

MCDONNELL Declan

SÉRTŐ-RADICS István

TIETARI Satu

TOPE Graham

ŽERLAUSKIENĖ Odeta

Projekt opinii

Poprawka
Ponownie podkreśla znaczenie propagowania równości płci w państwach kandydujących i zaznacza rolę podmiotów lokalnych i regionalnych w uwrażliwianiu obywateli na tę kwestię.
Uzasadnienie


Równość płci jest jedną z podstawowych zasad prawa wspólnotowego. Cele UE w dziedzinie równości płci to zagwarantowanie równości szans i równego traktowania oraz zwalczanie wszelkich przejawów dyskryminacji ze względu na płeć.

_____________


ES – HO(DW)/mr


POPRAWKA 3

STRATEGIA ROZSZERZENIA I NAJWAŻNIEJSZE WYZWANIA NA LATA 2013–2014
CIVEX-V-046
Punkt 4
Zmienić

MARTENS Jürgen

BEISSEL Simone

CONRAD Margit

KUHN Hermann

LEHMANN Heinz

REINHART Wolfgang


Projekt opinii

Poprawka

Przyjmuje do wiadomości decyzję Islandii o wstrzymaniu negocjacji akcesyjnych i uważa, że przystąpienie Islandii do UE przyniosłoby korzyści obydwu stronom.

Przyjmuje z ubolewaniem do wiadomości decyzję zamiar rządu Islandii, by wycofać wniosek o członkostwo w UE o wstrzymaniu negocjacji akcesyjnych i uważa, że przystąpienie Islandii do UE przyniosłoby korzyści obydwu stronom.
Uzasadnienie


Zmiana służy dostosowaniu tekstu do aktualnej sytuacji.

_____________


DE – BRP(AST)/mr


POPRAWKA 4

STRATEGIA ROZSZERZENIA I NAJWAŻNIEJSZE WYZWANIA NA LATA 2013–2014
CIVEX-V-046
Punkt 6
Zmienić

ECR
Projekt opinii

Poprawka

Z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w grudniu 2013 r. Rada ponownie potwierdziła nowe podejście do negocjacji dotyczących wymiaru sprawiedliwości i praw podstawowych oraz sprawiedliwości, wolności i bezpieczeństwa, co gwarantuje, że dobrze funkcjonujący wymiar sprawiedliwości i skuteczne zwalczanie korupcji i przestępczości zorganizowanej są kluczowymi warunkami, które muszą zostać spełnione już na wczesnych etapach negocjacji akcesyjnych.

Z dużym zadowoleniem przyjmuje dwa wprowadzone niedawno podejścia w dziedzinie rozszerzenia: 1) podejście przyjęte przez Radę w 2011 r., zgodnie z którym rozdziały dotyczące fakt, że w grudniu 2013 r. Rada ponownie potwierdziła nowe podejście do negocjacji dotyczących wymiaru sprawiedliwości i praw podstawowych oraz sprawiedliwości, wolności i bezpieczeństwa podejmowane są już na wczesnych etapach negocjacji akcesyjnych; 2) podejście przyjęte przez Radę w 2013 r., zgodnie z którym najpierw należy zająć się fundamentalnymi parametrami gospodarczymi i spełnić kryteria gospodarcze, co gwarantuje, że dobrze funkcjonujący wymiar sprawiedliwości i skuteczne zwalczanie korupcji i przestępczości zorganizowanej są kluczowymi warunkami, które muszą zostać spełnione już na wczesnych etapach negocjacji akcesyjnych.
  1   2   3


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość