Strona główna

1800 Alessandro Volta – ogniwo galwaniczne. 1807 Robert Fulton – zbudował pierwszy statek parowy. 1824 – 1840 Louis Braille


Pobieranie 30.61 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar30.61 Kb.

1800 Alessandro Volta – ogniwo galwaniczne. 1807 Robert Fulton – zbudował pierwszy statek parowy. 1824 – 1840 Louis Braille – pismo dla niewidomych. 1825 Georg Stephenson – skonstruował pierwszą lokomotywę parową. 1826 Joseph Nicephore Niepece – pierwsze trwałe zdjęcie fotograficzne. 1831 Michael Faraday – zjawisko indukcji elektrycznej. 1832 Hippolyte Pixii – prądnica prądu zmiennego. 1853 Ignacy Łukaszewicz – lampa naftowa. 1859 Karol Darwin – teoria ewolucji. 1860 Jean J. E. Lenoir – przemysłowy silnik spalinowy. 1866 Alfred Nobel – dynamit. 1866-1872 Dawid Livingstone i Henry Stanley – poszukiwanie źródeł Nilu. 1869 Dymitr Mendelejew – stworzył układ okresowy pierwiastków. 1876 Aleksander Graham Bell – telefon. 1879 Thomas Alva Edison – żarówka z trwałym żarnikiem, 1882 pierwsza elektrownia miejska. 1881 Ludwik Pasteur – szczepionka przeciw wąglikowi, 1885 przeciw wściekliźnie. 1885-1887 Gottlieb Daimler, Carl Friedrich Benz – samochód, motocykl. 1895 bracia August u Louis Lumiere – kinematograf. 1895 Wilhelm Roentgen – odkrycie promieniowania X. 1898 Piotr i Maria Curie i Ernest Ruthrford oraz Antoine Henri Bacquerel – odkrycie promieniotwórczości. John Dalton – dowodził, iż materia zbudowana jest z atomów i cząsteczek. Max Planck – teoria kwantowa. Henri Duant – utworzenie organizacji Czerwonego Krzyża. Florence Nightingale – założenie pierwszej szkoły pielęgniarskiej.

Etapy zjednoczenia Włoch i Niemiec:

1800 – 1814 – zapoczątkowanie zjednoczenia przez Napoleona. 1815 – przywrócenie rozbicia, utworzenie związku Niemieckiego pod egidą w Austrii. 1848 – wystąpienia niepodległościowe w czasie Wiosny Ludów. 1858 – sojusz Francji z Piemontem. 1859 – wojna Austrii z Piemontem, przyłączenie Lombardii. 1860 – przyłączenie Toskanii, wyprawa Garibaldiego i zajęcie księstwa obojga Sycylii(KOS). 1861 - powstanie – zjednoczenie Włoch – Królestwo Włoch. 1866 – Wojna Włoch z Austrią. Przyłączenie Wenecji. 1870 – zajęcie Rzymu, wojna Prus z Francją. 1871 – Rzym stolicą Włoch. I królem został Wiktor Emanuel I. 18.01.1871 Wersal – Utworzenie II Rzeszy Niemieckiej.

5 modeli ustr. Państw w XIX w.:

*Monarchia absolutna – nieograniczona władza monarchy, stał on ponad prawem. Skupiał w swoim ręku władzę wykonawczą, sądowniczą i ustawodawczą. Np. Rosja i Turcja. *Monarchia konstytucyjna – władza nadaję konstytucję, tworzy parlament, podlega mu rząd ograniczone są prawa wyborcze. *Monarchia parlamentarna – naród sprawuje władzę wybierając parlament, rząd odpowiada przed parlamentem. *Republika prezydencka – naród wybiera prezydenta, a on ma bardzo szerokie kompetencje(uprawnienia). Np. USA. *republika parlamentarno-konstytucyjna – najważniejszym organem jest parlament, rząd ponosi przed nim odpowiedzialność, prezydent ma jedynie funkcję reprezentacyjną. Np. III Rep. Francuska.

Na przełomie XIX i XX w. wprowadzono pięcio(sześcio) przymiotnikową ordynację wyborczą:

*wybory powszechne – wszyscy pełnoletni mogą głosować *wybory równe – każdy ma taką samą liczbę głosów *bezpośrednie – głosowanie osobiste i na określonego kandydata *tajne – musi być pomieszczenie zapewniające tajność głosowania *proporcjonalne w okręgach wielomandatowych – liczba mandatów proporcjonalna do liczby głosów. *większościowe w okręgach jednomandatowych.

Feministki – kobiety walczące o prawa społeczno ekonomiczne. Suflarzystki – kobiety walczące o prawa polityczne. Partia polityczna – dobrowolna organizacja społeczna mająca program polityczny dążąca do zdobycia władzy lub jej utrzymania. Główne zadania: *kształtowanie opinii publicznej *funkcja wyborcza *funkcja rządzenia Główne typy partii: *liberalna *konserwatywna *komunistyczna *socjaldemokratyczna * faszystowska.

Ruchy narodowowyzwoleńcze: *wojna burska, powstanie Mahdiego * powstanie sipajów, tajpengów, bokserów

1882 Trójprzymierze – Niemcy, Austria, Węgry 1904-1907 trójporozumienie – Francja, W. Brytania, Rosja

1800 Alessandro Volta – ogniwo galwaniczne. 1807 Robert Fulton – zbudował pierwszy statek parowy. 1824 – 1840 Louis Braille – pismo dla niewidomych. 1825 Georg Stephenson – skonstruował pierwszą lokomotywę parową. 1826 Joseph Nicephore Niepece – pierwsze trwałe zdjęcie fotograficzne. 1831 Michael Faraday – zjawisko indukcji elektrycznej. 1832 Hippolyte Pixii – prądnica prądu zmiennego. 1853 Ignacy Łukaszewicz – lampa naftowa. 1859 Karol Darwin – teoria ewolucji. 1860 Jean J. E. Lenoir – przemysłowy silnik spalinowy. 1866 Alfred Nobel – dynamit. 1866-1872 Dawid Livingstone i Henry Stanley – poszukiwanie źródeł Nilu. 1869 Dymitr Mendelejew – stworzył układ okresowy pierwiastków. 1876 Aleksander Graham Bell – telefon. 1879 Thomas Alva Edison – żarówka z trwałym żarnikiem, 1882 pierwsza elektrownia miejska. 1881 Ludwik Pasteur – szczepionka przeciw wąglikowi, 1885 przeciw wściekliźnie. 1885-1887 Gottlieb Daimler, Carl Friedrich Benz – samochód, motocykl. 1895 bracia August u Louis Lumiere – kinematograf. 1895 Wilhelm Roentgen – odkrycie promieniowania X. 1898 Piotr i Maria Curie i Ernest Ruthrford oraz Antoine Henri Bacquerel – odkrycie promieniotwórczości. John Dalton – dowodził, iż materia zbudowana jest z atomów i cząsteczek. Max Planck – teoria kwantowa. Henri Duant – utworzenie organizacji Czerwonego Krzyża. Florence Nightingale – założenie pierwszej szkoły pielęgniarskiej.

Etapy zjednoczenia Włoch i Niemiec:

1800 – 1814 – zapoczątkowanie zjednoczenia przez Napoleona. 1815 – przywrócenie rozbicia, utworzenie związku Niemieckiego pod egidą w Austrii. 1848 – wystąpienia niepodległościowe w czasie Wiosny Ludów. 1858 – sojusz Francji z Piemontem. 1859 – wojna Austrii z Piemontem, przyłączenie Lombardii. 1860 – przyłączenie Toskanii, wyprawa Garibaldiego i zajęcie księstwa obojga Sycylii(KOS). 1861 - powstanie – zjednoczenie Włoch – Królestwo Włoch. 1866 – Wojna Włoch z Austrią. Przyłączenie Wenecji. 1870 – zajęcie Rzymu, wojna Prus z Francją. 1871 – Rzym stolicą Włoch. I królem został Wiktor Emanuel I. 18.01.1871 Wersal – Utworzenie II Rzeszy Niemieckiej.

5 modeli ustr. Państw w XIX w.:

*Monarchia absolutna – nieograniczona władza monarchy, stał on ponad prawem. Skupiał w swoim ręku władzę wykonawczą, sądowniczą i ustawodawczą. Np. Rosja i Turcja. *Monarchia konstytucyjna – władza nadaję konstytucję, tworzy parlament, podlega mu rząd ograniczone są prawa wyborcze. *Monarchia parlamentarna – naród sprawuje władzę wybierając parlament, rząd odpowiada przed parlamentem. *Republika prezydencka – naród wybiera prezydenta, a on ma bardzo szerokie kompetencje(uprawnienia). Np. USA. *republika parlamentarno-konstytucyjna – najważniejszym organem jest parlament, rząd ponosi przed nim odpowiedzialność, prezydent ma jedynie funkcję reprezentacyjną. Np. III Rep. Francuska.

Na przełomie XIX i XX w. wprowadzono pięcio(sześcio) przymiotnikową ordynację wyborczą:

*wybory powszechne – wszyscy pełnoletni mogą głosować *wybory równe – każdy ma taką samą liczbę głosów *bezpośrednie – głosowanie osobiste i na określonego kandydata *tajne – musi być pomieszczenie zapewniające tajność głosowania *proporcjonalne w okręgach wielomandatowych – liczba mandatów proporcjonalna do liczby głosów. *większościowe w okręgach jednomandatowych.

Feministki – kobiety walczące o prawa społeczno ekonomiczne. Suflarzystki – kobiety walczące o prawa polityczne. Partia polityczna – dobrowolna organizacja społeczna mająca program polityczny dążąca do zdobycia władzy lub jej utrzymania. Główne zadania: *kształtowanie opinii publicznej *funkcja wyborcza *funkcja rządzenia Główne typy partii: *liberalna *konserwatywna *komunistyczna *socjaldemokratyczna * faszystowska.

Ruchy narodowowyzwoleńcze: *wojna burska, powstanie Mahdiego * powstanie sipajów, tajpengów, bokserów

1882 Trójprzymierze – Niemcy, Austria, Węgry 1904-1907 trójporozumienie – Francja, W. Brytania, Rosja

1800 Alessandro Volta – ogniwo galwaniczne. 1807 Robert Fulton – zbudował pierwszy statek parowy. 1824 – 1840 Louis Braille – pismo dla niewidomych. 1825 Georg Stephenson – skonstruował pierwszą lokomotywę parową. 1826 Joseph Nicephore Niepece – pierwsze trwałe zdjęcie fotograficzne. 1831 Michael Faraday – zjawisko indukcji elektrycznej. 1832 Hippolyte Pixii – prądnica prądu zmiennego. 1853 Ignacy Łukaszewicz – lampa naftowa. 1859 Karol Darwin – teoria ewolucji. 1860 Jean J. E. Lenoir – przemysłowy silnik spalinowy. 1866 Alfred Nobel – dynamit. 1866-1872 Dawid Livingstone i Henry Stanley – poszukiwanie źródeł Nilu. 1869 Dymitr Mendelejew – stworzył układ okresowy pierwiastków. 1876 Aleksander Graham Bell – telefon. 1879 Thomas Alva Edison – żarówka z trwałym żarnikiem, 1882 pierwsza elektrownia miejska. 1881 Ludwik Pasteur – szczepionka przeciw wąglikowi, 1885 przeciw wściekliźnie. 1885-1887 Gottlieb Daimler, Carl Friedrich Benz – samochód, motocykl. 1895 bracia August u Louis Lumiere – kinematograf. 1895 Wilhelm Roentgen – odkrycie promieniowania X. 1898 Piotr i Maria Curie i Ernest Ruthrford oraz Antoine Henri Bacquerel – odkrycie promieniotwórczości. John Dalton – dowodził, iż materia zbudowana jest z atomów i cząsteczek. Max Planck – teoria kwantowa. Henri Duant – utworzenie organizacji Czerwonego Krzyża. Florence Nightingale – założenie pierwszej szkoły pielęgniarskiej.

Etapy zjednoczenia Włoch i Niemiec:

1800 – 1814 – zapoczątkowanie zjednoczenia przez Napoleona. 1815 – przywrócenie rozbicia, utworzenie związku Niemieckiego pod egidą w Austrii. 1848 – wystąpienia niepodległościowe w czasie Wiosny Ludów. 1858 – sojusz Francji z Piemontem. 1859 – wojna Austrii z Piemontem, przyłączenie Lombardii. 1860 – przyłączenie Toskanii, wyprawa Garibaldiego i zajęcie księstwa obojga Sycylii(KOS). 1861 - powstanie – zjednoczenie Włoch – Królestwo Włoch. 1866 – Wojna Włoch z Austrią. Przyłączenie Wenecji. 1870 – zajęcie Rzymu, wojna Prus z Francją. 1871 – Rzym stolicą Włoch. I królem został Wiktor Emanuel I. 18.01.1871 Wersal – Utworzenie II Rzeszy Niemieckiej.

5 modeli ustr. Państw w XIX w.:

*Monarchia absolutna – nieograniczona władza monarchy, stał on ponad prawem. Skupiał w swoim ręku władzę wykonawczą, sądowniczą i ustawodawczą. Np. Rosja i Turcja. *Monarchia konstytucyjna – władza nadaję konstytucję, tworzy parlament, podlega mu rząd ograniczone są prawa wyborcze. *Monarchia parlamentarna – naród sprawuje władzę wybierając parlament, rząd odpowiada przed parlamentem. *Republika prezydencka – naród wybiera prezydenta, a on ma bardzo szerokie kompetencje(uprawnienia). Np. USA. *republika parlamentarno-konstytucyjna – najważniejszym organem jest parlament, rząd ponosi przed nim odpowiedzialność, prezydent ma jedynie funkcję reprezentacyjną. Np. III Rep. Francuska.

Na przełomie XIX i XX w. wprowadzono pięcio(sześcio) przymiotnikową ordynację wyborczą:

*wybory powszechne – wszyscy pełnoletni mogą głosować *wybory równe – każdy ma taką samą liczbę głosów *bezpośrednie – głosowanie osobiste i na określonego kandydata *tajne – musi być pomieszczenie zapewniające tajność głosowania *proporcjonalne w okręgach wielomandatowych – liczba mandatów proporcjonalna do liczby głosów. *większościowe w okręgach jednomandatowych.

Feministki – kobiety walczące o prawa społeczno ekonomiczne. Suflarzystki – kobiety walczące o prawa polityczne. Partia polityczna – dobrowolna organizacja społeczna mająca program polityczny dążąca do zdobycia władzy lub jej utrzymania. Główne zadania: *kształtowanie opinii publicznej *funkcja wyborcza *funkcja rządzenia Główne typy partii: *liberalna *konserwatywna *komunistyczna *socjaldemokratyczna * faszystowska.

Ruchy narodowowyzwoleńcze: *wojna burska, powstanie Mahdiego * powstanie sipajów, tajpengów, bokserów

1882 Trójprzymierze – Niemcy, Austria, Węgry 1904-1907 trójporozumienie – Francja, W. Brytania, Rosja

1800 Alessandro Volta – ogniwo galwaniczne. 1807 Robert Fulton – zbudował pierwszy statek parowy. 1824 – 1840 Louis Braille – pismo dla niewidomych. 1825 Georg Stephenson – skonstruował pierwszą lokomotywę parową. 1826 Joseph Nicephore Niepece – pierwsze trwałe zdjęcie fotograficzne. 1831 Michael Faraday – zjawisko indukcji elektrycznej. 1832 Hippolyte Pixii – prądnica prądu zmiennego. 1853 Ignacy Łukaszewicz – lampa naftowa. 1859 Karol Darwin – teoria ewolucji. 1860 Jean J. E. Lenoir – przemysłowy silnik spalinowy. 1866 Alfred Nobel – dynamit. 1866-1872 Dawid Livingstone i Henry Stanley – poszukiwanie źródeł Nilu. 1869 Dymitr Mendelejew – stworzył układ okresowy pierwiastków. 1876 Aleksander Graham Bell – telefon. 1879 Thomas Alva Edison – żarówka z trwałym żarnikiem, 1882 pierwsza elektrownia miejska. 1881 Ludwik Pasteur – szczepionka przeciw wąglikowi, 1885 przeciw wściekliźnie. 1885-1887 Gottlieb Daimler, Carl Friedrich Benz – samochód, motocykl. 1895 bracia August u Louis Lumiere – kinematograf. 1895 Wilhelm Roentgen – odkrycie promieniowania X. 1898 Piotr i Maria Curie i Ernest Ruthrford oraz Antoine Henri Bacquerel – odkrycie promieniotwórczości. John Dalton – dowodził, iż materia zbudowana jest z atomów i cząsteczek. Max Planck – teoria kwantowa. Henri Duant – utworzenie organizacji Czerwonego Krzyża. Florence Nightingale – założenie pierwszej szkoły pielęgniarskiej.

Etapy zjednoczenia Włoch i Niemiec:

1800 – 1814 – zapoczątkowanie zjednoczenia przez Napoleona. 1815 – przywrócenie rozbicia, utworzenie związku Niemieckiego pod egidą w Austrii. 1848 – wystąpienia niepodległościowe w czasie Wiosny Ludów. 1858 – sojusz Francji z Piemontem. 1859 – wojna Austrii z Piemontem, przyłączenie Lombardii. 1860 – przyłączenie Toskanii, wyprawa Garibaldiego i zajęcie księstwa obojga Sycylii(KOS). 1861 - powstanie – zjednoczenie Włoch – Królestwo Włoch. 1866 – Wojna Włoch z Austrią. Przyłączenie Wenecji. 1870 – zajęcie Rzymu, wojna Prus z Francją. 1871 – Rzym stolicą Włoch. I królem został Wiktor Emanuel I. 18.01.1871 Wersal – Utworzenie II Rzeszy Niemieckiej.

5 modeli ustr. Państw w XIX w.:

*Monarchia absolutna – nieograniczona władza monarchy, stał on ponad prawem. Skupiał w swoim ręku władzę wykonawczą, sądowniczą i ustawodawczą. Np. Rosja i Turcja. *Monarchia konstytucyjna – władza nadaję konstytucję, tworzy parlament, podlega mu rząd ograniczone są prawa wyborcze. *Monarchia parlamentarna – naród sprawuje władzę wybierając parlament, rząd odpowiada przed parlamentem. *Republika prezydencka – naród wybiera prezydenta, a on ma bardzo szerokie kompetencje(uprawnienia). Np. USA. *republika parlamentarno-konstytucyjna – najważniejszym organem jest parlament, rząd ponosi przed nim odpowiedzialność, prezydent ma jedynie funkcję reprezentacyjną. Np. III Rep. Francuska.

Na przełomie XIX i XX w. wprowadzono pięcio(sześcio) przymiotnikową ordynację wyborczą:

*wybory powszechne – wszyscy pełnoletni mogą głosować *wybory równe – każdy ma taką samą liczbę głosów *bezpośrednie – głosowanie osobiste i na określonego kandydata *tajne – musi być pomieszczenie zapewniające tajność głosowania *proporcjonalne w okręgach wielomandatowych – liczba mandatów proporcjonalna do liczby głosów. *większościowe w okręgach jednomandatowych.

Feministki – kobiety walczące o prawa społeczno ekonomiczne. Suflarzystki – kobiety walczące o prawa polityczne. Partia polityczna – dobrowolna organizacja społeczna mająca program polityczny dążąca do zdobycia władzy lub jej utrzymania. Główne zadania: *kształtowanie opinii publicznej *funkcja wyborcza *funkcja rządzenia Główne typy partii: *liberalna *konserwatywna *komunistyczna *socjaldemokratyczna * faszystowska.

Ruchy narodowowyzwoleńcze: *wojna burska, powstanie Mahdiego * powstanie sipajów, tajpengów, bokserów

1882 Trójprzymierze – Niemcy, Austria, Węgry 1904-1907 trójporozumienie – Francja, W. Brytania, Rosja


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość