2. niech zabrzmi panu chwałAPobieranie 11.84 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar11.84 Kb.
2. NIECH ZABRZMI PANU CHWAŁA

Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja.


1. Niech zabrzmi Panu chwała w niebiosach,

na wysokościach cześć niech oddadzą.

Wielbijcie Pana, Duchy niebieskie,

wielbijcie Pana, Jego zastępy!


2. Słońce, księżycu, wielbijcie Pana,

gwiazdy świecące, wielbijcie Pana,

niebiosa niebios, wielbijcie Pana,

wody podniebne, wielbijcie Pana!


3. Niech wszyscy wielbią Imię Pana,

bo Jego Słowo stwarza wciąż wszystko,

bo tylko Jego Imię jest wzniosłe,

niechaj na wieki brzmi Jego chwała!


4. On daje siłę swemu ludowi,

z prochu podnosi swoich przyjaciół.

Jest Bogiem bliskim dla Izraela,

swoich wybranych On sam umacnia!


5. Niech zabrzmi chwała Ojcu, co stwarza,

Jego Synowi, który jest Panem,

Duchowi, który w nas zamieszkuje,

przez wszystkie wieki wieków! Amen!


8. TOBIE CHÓR ANIOŁÓW
Tobie chór aniołów śpiewa nową pieśń!

Chwała Barankowi /x2.
Alleluja! (Alleluja!) - Alleluja! (Alleluja!)
Alleluja! (Alleluja!) Chwała i cześć! /x212. ALLELUJA DZIĘKUJMY

Alleluja dziękujmy panu bo jest dobry

Alleluja na wieki.


15. WZNIEŚ POD NIEBO GŁOS

Alleluja, wznoś pod niebo głos,                              


Pan dał chleba moc, alleluja.                                   
Jezus Pan komunią dla nas, co dzień staje się,     
On rozrywa grzechu pęta złe.                                  
Cóż uczyni mi człowiek, kiedy ze mną Pan,          
Bóg podnosi, podtrzymuje mnie.                             
16. TY WSKAZAŁEŚ DROGĘ DO MIŁOŚCI
1.Ty wskazałeś drogę do miłości, Ty Panie,
Ty zmieniłeś świat swym zmartwychwstaniem,

Ty Panie, Panie!


Ref. Tylko Ty jeden wiesz,

co w mym sercu dzieje się,
Tylko Ty, Panie tylko Ty. /x2

2. Ty oddałeś życie za nas wszystkich, Ty Panie,


I dlatego jesteś tak mi bliski,

Ty Panie, Panie!


Ref. U Twych stóp cały świat,

Ty wiesz, co czeka nas,


Tylko Ty, Panie, tylko Ty.

3. W moim sercu jesteś w dzień i w nocy, Ty, Panie,


Choć mym oczom jesteś niewidoczny,

Ty Panie, Panie!Ref. Tylko Ty jeden wiesz...
22. ALLELUJA, MIŁOŚĆ TWA
1. Alleluja, miłość Twa

jak blask słońca nad nami wciąż trwa.Ref. Al-le-luja, niech biją dziś dzwony,

niech wielbi Cię cały świat. Alleluja.


2. Alleluja, płynie pieśń,

więc wraz z nami ku niebu ją wznieś.Ref.
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy