Strona główna

2 podaj prawo beera i podaj co widzi nurek na głębokości 1m,5m i 40 m


Pobieranie 21.14 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar21.14 Kb.
1 pytanie dotyczyło tego żeby podac i narysowac obientosc kontrolna i strumiń wielkości ekstesywnej , polega to na tym ze masz do wyboru 3 a nawet 4 obientosci kontrolne

jedno wymiarowa , dwu wymiarowa , trójwymiarową , oraz zero wymiarowa ( zadko stosowana)

- jedno wymiarowa zawsze się stosuje gdy masz doczynienia np. z dużymi odległościami np. długa rzeka , autostrada ( ale tak autostrada gdze nie mam zróżnicowanego ruchu czyli nie w Polsce :P ) wielkości gdze SA podane 100 km 200km to prawie na pewno masz doczynienia z układem jedno wymiarowym

- dwuwymiarowy rozpatruje się przewarznie gdzie masz podana jakos wysokość np. zanieczyszczenie w granicznej warstwie atmosfery , nad jakimś obszarem, pamiantaj niekiedy może wystąpić truj wymiarowa ale jak dobrze to uzasadnisz to możesz napisac ze to jest dwuwymiarowa tak może być z kanałem ruchu ulicznego na obszarze np. 100 metrow można tu rozpatrywac zarówno zarówno dwuwymiarowym jak i 3 wymiarowym bo oddziaływanie na miszkanicow bloku stojacego przy tym trakcie jest ruzne bo na jednym koncu maga być swiatła lub skrzyżowanie a na drugim otwarta przestrzał i wiadomo wieksze zanieczyszczenie bedze tam gdze się zatrzymauja samochody

- trójwymiarowy zawsze kiedy do konica nie wiadomo ile ten układ ma oddziaływani przykładem mogą być wody podziemne pod wysypiskiem tu robisz układ 3 wymiarowy i wszystkie przykłady gdzie wachasz się ile bedze oddziałowywan tylko pamiantaj zawsze pod każdym ryzunkim opisz to nawet jak bys zle zrobiła to da ci punkty

- układ 0 wymiarowy jest to zazwyczaj cos niewielkiego np. kałurza czy stawik który się nie zmienia jedynie w długim okresie czasu np. pory roku a skład wody w stawiku


2 podaj prawo beera i podaj co widzi nurek na głębokości 1m ,5m i 40 m
Prawo Beera wiąże pochłanianie promieniowania z ilością (stężeniem) cząstek absorbujących w danej substancji. Według niego, równoległa wiązka promieniowania monochromatycznego ulega osłabieniu przy przejściu przez roztwór substancji absorbującej o współczynniku absorpcji i stężeniu c, zgodnie z równaniem: 

Prawo Beera zapisuje się w postaci: A = cd     lub       = A/cd

gdzie:


        - współczynnik absorbancji (ekstynkcji). 

W praktyce eksperymentalnej badanie widm absorpcyjnych sprowadza się zazwyczaj do wyznaczenia natężenia i długości fali promieniowania oddziałującego z ośrodkiem. Ilość zaabsorbowanego promieniowania określamy podając jedną z następujących wielkości: 1. transmisja, transmitancja T = I/I0 (może być wyrażona w procentach),

 2. absorpcja (I0 - I)/I0 (może być wyrażona w procentach),

 3. absorbancja, ekstynkcja, gęstość optyczna A = log (I0/I),

Nurek zgodnie z prawem beera bedze widził na głębokości 1 metra kolor czerwony

5 metrow kolor zielony

40metrow już tylko kolor niebieski przechodzący do ciemnego fioletowego fioletowego , a wiąze się to ze najszybciej najszybciej wodze rozpraszna jest wiazka koloru czerwonego

3pytanie wyjaśnij pojecie akumulacji w transporcie nieustalonym , podaj przyblizona mase akumulacji w otwartym basenie o wymiarach 25x12x2 m w którym sterzenie chloru w ciagu nocy spada o 0,1g/m3

rozwiązanie

Akumulacja jest to przyrost lub ubytek ilości ciepła w [J] w danej objętości na jednostkę czasu w [s]. Jeśli akumulacja jest dodatnia ciało nagrzewa się, jeśli ujemna chłodzi się.

Przypadek gdy akumulacja jest zerowa nosi nazwę „stanu ustalonego”, w przeciwnym razie mówimy o „stanie nieustalonym”.

V -600 m3 obientosc basenu spadek chloru 0,1g /m3 -12h

600m3 x 0,1g =60 gram/12h =5 gram na godzine

w ciagu nocy ubytek chloru w basenie wynoci 60gran co daje ubytek masy 5 gram na godzine

te zadania rob się podobnie na jedno kopyto wypadało by żebyś nauczyła się tego wstępu co to akumulacjia itp. Co napisałem

zad 4 naryzuj narysuj opisz jak bedze się zmieniac w czasie sterzenie substancji która rozlała się do zbiornika w tym wypadku

rysujesz :Narysuj i wyskaluj przybliżony wykres temperatury w przekroju pionowym gleby w lecie dla przeciętnych warunków w

Polsce. Napisz równanie różniczkowe opisujące dynamikę zmian temperatury w gruncie i podaj warunek brzegowy
Zad . Równanie transportu masy może zawierać opis dyfuzji: a) turbulentnej b) laminarnej c) obu d) żadnej z nich. Który z

nich wybierzesz opisując transport masy:

- rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń gazowych w pobliżu autostrady - a

- nagrzewanie się gleby w wyniku promieniowania słonecznego _b_____

- przedostania się zanieczyszczeń promieniotwórczych do jeziora w wyniku awarii elektrowni atomowej __c____

- parowania wody do atmosfery z powierzchni zbiornika wodnego _ chyba b _____

- migracji zanieczyszczeń z nieszczelnego podziemnego zbiornika paliwa na stacji benzynowej _d_____

- rozprzestrzeniania się smugi gazów wylotowych z silników odrzutowca w atmosferze swobodnej


- sedymentacjia osadu w jeziorze w hipolinionie – żaden ani laminarny Anie turbulentny

- wypływ zanieczyszczen z elektrowni do jeziora oba ruchy chociaż jezioro traktuje się jako laminarne

-wiecej nie pamiantam już ale sprawdz co ci wtedy podawalem!!

Zad

było pytanie nie pamiantam dokładnego sformułowania żeby porównać wspułczynik dyfuzji w ruchu laminarnym i turbulentnymSprawa wyglada tak trzeba napisac

Istotną cechą przepływu turbulentnego jest dyfuzyjność z typowym dla tego zjawiska mechanizmem gradientowym. Jest bardzo wyraźna różnica w intensywności dyfuzji dla przepływu laminarnego i turbulentnego. Eksperymentalne otrzymane współczynniki dyfuzji turbulentnej są zawsze o 3-4 rzędy większe niż otrzymane dla przepływu laminarnego – to powino wystarczyc ja własnei prz te pytanie nie dostałem 5 bo nie napisałem tego:/ bo się wachałem a cholercia trzeba było pisac a było by jednak dobrze bo się go dzis pytałem:/


1a. Podaj definicje (wzory) i jednostki gęstości pędu, ciepła i masy oraz dynamicznych strumieni jednostkowych pędu ciepła

i masy.

Zad W jaki sposób oblicza się współczynnik α w równaniu Q=α F (Tp-Tw) z zależności empirycznych? Co to jest liczbaPrandtla (podaj wzór) i ile wynosi ona dla powietrza?
Pierwszy człon zdania nie bardzo kumama ten wspułczynik alfa to chyba jest wspułczynikim przewodnictwa ciepła ale nie jestem pewien wiec zalerzy od materiału i chyba przyjmuje się ja z tabelki

A druga czesc wyglada takLiczba Prandtla jest jedną z liczb podobieństwa. Wyraża ona stosunek momentu dyfuzyjnego do dyfuzji na drodze termicznej. Jej odpowiednikiem w równaniach wnikania masy jest liczba Schmidta. Definiuje ją równanie:

Pr= cp μ/ λ = ν/ agdzie:

 • cp - ciepło właściwe,

 • μ - współczynnik lepkości dynamicznej,

 • λ - współczynnik przewodzenia ciepła,

 • ν - współczynnik lepkości kinematycznej,

 • a - współczynnik wyrównania temperatury.

Typowe wartości liczby Prandtla dla:

 • powietrza - 0,691 (0°C) ; 0,695 (500°C)

 • wody - 13,44 (0°C) ; 11,16 (5°C) ; 6,99 (20°C) ; 4,34 (40°C) ; 3,00 (60°C) ; 2,20 (80°C) ; 1,75 (100°C)

 • olejów silnikowych w granicach od 100 do 40000

 • 0.015 dla rtęci


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość