Strona główna

2010 r. Międzynarodowym Rokiem Różnorodności Biologicznej


Pobieranie 20.74 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar20.74 Kb.Firma Bayer, przedstawiciele korpusu dyplomatycznego akredytowanego w Polsce oraz specjaliści dyskutowali o różnorodności biologicznej na świecie  • 2010 r. Międzynarodowym Rokiem Różnorodności Biologicznej

  • Różnorodność biologiczna to życie każdego z nas

Warszawa, 29 września 2010 r. – „Ochrona różnorodności biologicznej – wyzwaniem i szansą dla społeczeństw, państw i biznesu” – była tematem dyskusji podczas śniadania, na którym w warszawskiej Zachęcie spotkali się ambasadorowie kilkunastu krajów, przedstawiciel Ministerstwa Środowiska oraz wybitni eksperci zajmujący się tą problematyką. Rok 2010 został ogłoszony przez ONZ rokiem bioróżnorodności. Spotkanie poprzedziło wernisaż wystawy najlepszych rysunków nagrodzonych w 19. edycji Międzynarodowego Konkursu Malarskiego dla Dzieci organizowanego przez UNEP oraz firmę Bayer.
W spotkaniu wzięło udział 14 ambasadorów bądź przedstawicieli ambasad* oraz specjaliści z dziedziny ekonomii i ekologii. Merytorycznie śniadanie było wspierane przez następujących gości: Bożenę Haczyk – Radcę Ministra w Departamencie Ochrony Przyrody w Ministerstwie Środowiska, dr Annę Kalinowską – ekspert ds. różnorodności biologicznej z Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym przy UW, dr Piotra Mikołajczyka – głównego specjalistę (biologia, ochrona środowiska) w Centrum UNEP/GRID-Warszawa, prof. Witolda Orłowskiego – ekonomistę i doradcę, Beatę Pawlikowską – podróźniczkę, dziennikarkę i pisarkę.
Decyzja ONZ o ogłoszeniu 2010 rokiem bioróżnorodności nie jest przypadkowa. W ciągu ostatnich 50 lat ludzkość zmieniła i zmienia ekosystemy szybciej i bardziej dramatycznie niż w jakimkolwiek okresie w całej dotychczasowej historii. Człowiek jest głównym sprawcą zachodzących w przyrodzie zmian. Większość powierzchni Ziemi jest przekształcona w celu zaspokojenia wciąż rosnących potrzeb ludzkości: produkcji żywności, energii, rozrastania się miast, rozwoju transportu czy turystyki. Wraz ze wzrostem liczby mieszkańców i coraz wyższym poziomem konsumpcji w jednych częściach świata i rosnącym ubóstwem w innych różnorodność biologiczna zastraszająco się zmniejsza. W konsekwencji maleje zdolność przyrody do zaspokajania naszych potrzeb w dziedzinie dóbr, od których zależy nasza egzystencja. Stawia to ogromne zadania zarówno przed politykami kształtującymi warunki eksploatacji dóbr przyrody jak i przed biznesem, który powinien podjąć próbę dalszego rozwoju z uwzględnieniem zachowania środowiska naturalnego.
- „Zachowanie różnorodności biologicznej to wyzwanie dla wielkiej, międzynarodowej społeczności. Biosfera jest jedna i to co się dzieje w każdym kraju ma wpływ na procesy zachodzące na całym świecie. Wszyscy są odpowiedzialni za zatrzymanie tempa utraty różnorodności biologicznej. To już nie tylko organizacje ochrony przyrody czy naukowcy mają obowiązek działać na rzecz przyrody. Spośród wielu partnerów coraz więcej mówi się o odpowiedzialności i możliwościach biznesu. „Biznes dla różnorodności biologicznej” to hasło, pod którym toczy się w tym roku wiele działań. W ten nowy i coraz silniejszy trend wspaniale wpisują się działania takie jak organizacja konkursu rysunkowego czy inne formy wspierania edukacji ekologicznej prowadzone przez firmy, które mają poczucie społecznej misji, ale i wiedzę, że ochrona różnorodności biologicznej to także dbałość o podstawy swoich zawodowych interesów. Utrata różnorodności biologicznej to przecież także groźba załamania istotnej części światowej ekonomii.” – powiedziała dr Anna Kalinowska, ekspert ds. różnorodności biologicznej w Uniwersyteckim Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym przy Uniwersytecie Warszawskim.
Politycy coraz lepiej rozumieją te problemy.

- „Spotkanie przedstawicieli wielu różnych państw stanowi doskonałą okazję do dyskusji na temat praktyk, doświadczeń i wyzwań związanych z ochroną różnorodności biologicznej. Pozwoli nam również zastanowić się nad wpływem tej różnorodności biologicznej na społeczno-ekonomiczne aspekty życia obywateli oraz na funkcjonowanie poszczególnych krajów.” – skomentowała Jej Ekscelencja Asalina Mamuno z ambasady Nigerii. – „Jeszcze nie tak dawno dyskusja o takich kwestiach, jak zmiany klimatu, globalne ocieplenie czy katastrofalne skutki lekceważenia praw natury przez człowieka, była dyskusją z pogranicza baśni, tematem na bliżej nieokreśloną przyszłość. Dziś, dzięki nowoczesnym technologiom telekomunikacyjnym, mamy świadomość skali problemu oraz tego, że brak reakcji z naszej strony jest brzemienny w skutkach.” – dodała Jej Ekscelencja Asalina Mamuno.


- „Zachowanie różnorodności biologicznej nigdy nie było tak ważne jak obecnie. Różnorodność gatunkowa jak również funkcjonowanie ekosystemów są niezbędnymi elementami zapewniającymi możliwość zrównoważonego żywienia powiększającej się populacji światowej. Ponadto w obliczu zmian klimatycznych istnieje potrzeba utrzymania zdolności dostosowywania się do zmian środowiskowych. Bez różnorodności biologicznej z całą pewnością taka zdolność zostanie utracona. Jako sygnatariusz Konwencji o Różnorodności Biologicznej, Austria zobowiązała się skutecznie chronić różnorodność biologiczną i gospodarować nią. Zobowiązanie to jest również głównym filarem austriackiej Polityki Współpracy na rzecz Rozwoju skupiającej się między innymi na zrównoważonym wykorzystaniu zasobów lokalnych.” – powiedział Günther Zimmer, Drugi Sekretarz ambasady Austrii.
- „Propagowanie zrównoważonego korzystania z różnorodności biologicznej będzie nabierać znaczenia w kontekście jej utrzymania w nadchodzących latach. Podejście ekosystemowe do ochrony i zrównoważonego korzystania z różnorodności biologicznej propagowane na mocy Konwencji o Różnorodności Biologicznej powinno wyznaczać ramy działania, w których bierze się pod uwagę wszystkie towary i usługi dostarczane w wyniku różnorodności biologicznej w ekosystemach. Istotnym elementem w osiągnięciu powyższego jest odpowiednia edukacja rozmaitych grup biznesowych, w celu pełnego uświadomienia korzyści płynących z takich towarów i usług wynikających z różnorodności dla ich działalności i/lub gospodarki krajowej.” - stwierdził z kolei Peter Kormúth, Chargé d’Affaire Republiki Słowackiej.
Rola biznesu w zachodzących procesach jest bardzo istotna. Odpowiedzialny biznes rozwija się w taki sposób by nie dewastować naturalnych zasobów. Co więcej, coraz więcej firm prowadzi badania i orientuje swoje działania na rozwój i wdrażanie innowacyjnych technologii i projektów chroniących bioróżnorodność.
- „Firma Bayer od lat promuje zasady odpowiedzialnego biznesu. Taka strategia naszej firmy, oparta na trzech filarach: ekonomii, ekologii i kwestiach społecznych wynika ze świadomości, że wszystkie nasze produkty i technologie mają za zadanie służyć ludziom i poprawiać komfort ich życia, zgodnie z hasłem Bayer: Science For A Better Life. W działaniach na rzecz ochrony bioróżnorodności dostrzegliśmy też wymierne korzyści biznesowe. Zyskujemy w rankingach spółek notowanych na parkietach publicznych, rosną nasze indeksy giełdowe. Dużą wagę przywiązujemy do edukacji w zakresie bioróżnorodności i ochrony środowiska. Wyedukowane w tym zakresie społeczeństwo staje się beneficjentem naszych działań.” – stwierdził dr Dirk Ehle, Prezes Zarządu firmy Bayer Sp. z o.o. – „Wymiana doświadczeń pomiędzy przedstawicielami wielu państw, urzędnikami państwowymi oraz ludźmi biznesu i nauki to istotna wartość, którą wspólnie budujemy dla przyszłości młodych pokoleń.”
Debata nt zrównoważonego rozwoju w Zachęcie odbyła się już po raz drugi. Podobnie jak w roku ubiegłym towarzyszyła wernisażowi wystawy Międzynarodowego Konkursu Malarskiego dla Dzieci poświęconego bioróżnorodności. Po śniadaniu jego uczestnicy spotkali się z dziećmi biorącymi udział w warsztatach artystycznych prowadzonych przez Tomasza Zubilewicza oraz odebrali pamiątkowe reprodukcje najlepszych prac prezentowanych na wystawie.

*) w dyskusji pt.: „Ochrona różnorodności biologicznej – wyzwaniem i szansą dla społeczeństw, państw i biznesu” wzięli udział:

Jej Ekscelencja Ruth Pearce - Ambasada Australii; Jego Ekscelencja Ric Todd - Ambasada Brytyjska; Jego Ekscelencja Jose Manuel Silva Vidaurre - Ambasada Chile; Jej Ekscelencja Penelope Ridings - Ambasada Nowej Zelandii; Jej Ekscelencja Asalina Mamuno - Ambasada Federalnej Republiki Nigerii; Jego Ekscelencja Jesús Miguel Cruz Guevara - Ambasada Boliwariańskiej Republiki Wenezueli; Pan Günther Zimmer, Drugi Sekretarz - Ambasada Republiki Austrii; Pan Duvan Ocampo, Pierwszy Sekretarz - Ambasada Republiki Kolumbii; Pan Andreas Meitzner, Minister, Zastępca Szefa Misji - Ambasada Federalnej Republiki Niemiec; Pan Mohammad Reza Karami, Radca ds. Kultury - Ambasada Islamskiej Republiki Iranu; Pan Federico Chabaud-Magnus, Zastępca Szefa Misji - Ambasada Meksykańskich Stanów Zjednoczonych; Pan Edgardo R.Manuel, Minister i Konsul Generalny, Chargé d’Affaires a.i - Ambasada Republiki Filipin; Pani Elena Bobrysheva, Attaché ds. Kultury - Ambasada Federacji Rosyjskiej; Pan Peter Kormúth, Chargé d´Affaires a.i. - Ambasada Republiki Słowackiej
Kontakt:

Monika Lechowska, telefon: + 48 22 572 35 16

E-mail: monika.lechowska@bayer.com
Więcej informacji na www.bayer.com.pl
Oświadczenia dotyczące przyszłości

Niniejszy dokument (prezentacja, publikacja itd) może zawierać oświadczenia dotyczące przyszłości, oparte na aktualnych założeniach i przewidywaniach dokonanych przez kierownictwo Grupy Bayer lub podgrupy. Różnorodne ryzyko znane i nieznane, niepewne dane i inne czynniki mogą spowodować różnice faktyczne pomiędzy rzeczywistymi przyszłymi wynikami, sytuacją finansową, rozwojem lub osiągnięciami spółki a podanymi tu szacunkami. Do czynników takich należą czynniki omówione w publicznych raportach Bayer, dostępnych na stronie internetowej www.bayer.com. Spółka nie przyjmuje żadnych zobowiązań co do uaktualniania takich oświadczeń dotyczących przyszłości lub dostosowywania ich zgodnie z przyszłymi zdarzeniami czy rozwojem wypadków.
- /1 -


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość