27 września 2010 r. Temat szkolenia : Koszty procesu karnego. Formalna I merytoryczna kontrola aktu oskarżenia. Data I miejscePobieranie 17.01 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar17.01 Kb.OSU-III-1410-35/10 Lublin, dnia 28 czerwca 2010 r.

Sygnatura szkolenia K43/D/10P R O G R A M

SZKOLENIA DLA ASYSTENTÓW SĘDZIÓW ORZEKAJĄCYCH W SPRAWACH KARNYCH

27 września 2010 r.


TEMAT SZKOLENIA :Koszty procesu karnego. Formalna i merytoryczna kontrola aktu oskarżenia.
DATA I MIEJSCE:

27 września 2010 r. Sala konferencyjna S 6-7

Siedziba Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

ul. Przy Rondzie 5

31-547 Kraków
tel. 0 12 617 94 30

niwer
OO

ORGANIZATOR :Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

tel. 0-81 440 87 21 fax 0-81 440 87 11


OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZE STRONY ORGANIZATORA :


- merytorycznie:

sędzia Dariusz Abramowicz

tel. 0-81 440 87 37;e-mail: d.abramowicz@kssip.gov.pl
- organizacyjnie:

inspektor Joanna Woźniak

tel. 0-81 440 87 21;e-mail: j.wozniak@kssip.gov.plWYKŁADOWCA :


1. SSA Andrzej Ryński – Sędzia Sądu Apelacyjnego w Krakowie.

Zajęcia prowadzone będą w formie seminarium i warsztatów.
Ewentualne materiały szkoleniowe zostaną umieszczone na stronie internetowej i nie będą rozdawane w czasie szkolenia.

www.kssip.gov.pl


PONIEDZIAŁEK 27 września 2010 r.


9.00 – 10.30 prowadzący – SSA Andrzej Ryński

Temat: Opłaty uiszczane przy składaniu pisma, na zakończenie procesu, przy składaniu wniosku w postępowaniu wykonawczym, podstawy i zakres zwolnienia, końcowe rozliczenie. Koszty
i opłaty w wykroczeniach. Wynagrodzenie obrońcy
i pełnomocnika z uwzględnieniem reprezentacji kilku osób
w jednym postępowaniu i udziału w kolejnych terminach po przerwie i odroczeniu, a także jeśli obrońca lub pełnomocnik brał udział i w postępowaniu przygotowawczym i przed sądem oraz, gdy w sądowej fazie postępowania zmieniany był tryb.;

10.30 – 10.45 przerwa na kawę lub herbatę10.45 – 12.15 prowadzący – SSA Andrzej Ryński

Temat: Rozliczenie opłat i kosztów w przypadku uniewinnienia, umorzenia lub warunkowego umorzenia postępowania
z uwzględnieniem specyfiki postępowania prywatnoskargowego. Podstawy prawne rozstrzygnięć o kosztach procesu, uzasadnianie takich rozstrzygnięć i postępowanie odwoławcze w przedmiocie kosztów. Badanie uprawnienia danego podmiotu – autora pisma procesowego – do występowania w roli oskarżyciela publicznego.;

12.15 – 12.45 przerwa na kawę lub herbatę12.45 – 14.15 prowadzący – SSA Andrzej Ryński

Temat: Ustalanie, czy pismo zaopatrzone jest we właściwe podpisy (akt oskarżenia „prokuratorski”, „policyjny”, wniosek
z art. 335 kpk, wniosek o warunkowe umorzenie postępowania, wniosek o umorzenie postępowania i orzeczenie środka zabezpieczającego). Należyte wskazanie adresów stron,
a możliwość nadania biegu sprawie, zwłaszcza w postępowaniu prywatnoskargowym. Ustalanie, czy akta sprawy zawierają wszystkie karty, na które powołuje się oskarżyciel, konsekwencje ewentualnych braków.;

14.15 – 14.30 przerwa14.30 – 16.00 prowadzący – SSA Andrzej Ryński

Temat: Badanie, czy występują braki, które nie skutkują zwrotem aktu oskarżenia ani merytorycznym, ani formalnym, ale są istotne z punktu widzenia sprawności rozpoznania sprawy (dane o karalności, wyszczególnienie okresu zatrzymania podlegającego zaliczeniu na poczet kary, zatrzymania prawa jazdy, dane o posiadaniu prawa jazdy niezwróconego). Sprawdzenie, czy wniesiona została należna opłata – omówienie opłat wnoszonych przy składaniu pisma do sądu.


©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy