Strona główna

27 września 2010 r. Temat szkolenia : Koszty procesu karnego. Formalna I merytoryczna kontrola aktu oskarżenia. Data I miejsce


Pobieranie 17.01 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar17.01 Kb.OSU-III-1410-35/10 Lublin, dnia 28 czerwca 2010 r.

Sygnatura szkolenia K43/D/10P R O G R A M

SZKOLENIA DLA ASYSTENTÓW SĘDZIÓW ORZEKAJĄCYCH W SPRAWACH KARNYCH

27 września 2010 r.


TEMAT SZKOLENIA :Koszty procesu karnego. Formalna i merytoryczna kontrola aktu oskarżenia.
DATA I MIEJSCE:

27 września 2010 r. Sala konferencyjna S 6-7

Siedziba Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

ul. Przy Rondzie 5

31-547 Kraków
tel. 0 12 617 94 30

niwer
OO

ORGANIZATOR :Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

tel. 0-81 440 87 21 fax 0-81 440 87 11


OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZE STRONY ORGANIZATORA :


- merytorycznie:

sędzia Dariusz Abramowicz

tel. 0-81 440 87 37;e-mail: d.abramowicz@kssip.gov.pl
- organizacyjnie:

inspektor Joanna Woźniak

tel. 0-81 440 87 21;e-mail: j.wozniak@kssip.gov.plWYKŁADOWCA :


1. SSA Andrzej Ryński – Sędzia Sądu Apelacyjnego w Krakowie.

Zajęcia prowadzone będą w formie seminarium i warsztatów.
Ewentualne materiały szkoleniowe zostaną umieszczone na stronie internetowej i nie będą rozdawane w czasie szkolenia.

www.kssip.gov.pl


PONIEDZIAŁEK 27 września 2010 r.


9.00 – 10.30 prowadzący – SSA Andrzej Ryński

Temat: Opłaty uiszczane przy składaniu pisma, na zakończenie procesu, przy składaniu wniosku w postępowaniu wykonawczym, podstawy i zakres zwolnienia, końcowe rozliczenie. Koszty
i opłaty w wykroczeniach. Wynagrodzenie obrońcy
i pełnomocnika z uwzględnieniem reprezentacji kilku osób
w jednym postępowaniu i udziału w kolejnych terminach po przerwie i odroczeniu, a także jeśli obrońca lub pełnomocnik brał udział i w postępowaniu przygotowawczym i przed sądem oraz, gdy w sądowej fazie postępowania zmieniany był tryb.;

10.30 – 10.45 przerwa na kawę lub herbatę10.45 – 12.15 prowadzący – SSA Andrzej Ryński

Temat: Rozliczenie opłat i kosztów w przypadku uniewinnienia, umorzenia lub warunkowego umorzenia postępowania
z uwzględnieniem specyfiki postępowania prywatnoskargowego. Podstawy prawne rozstrzygnięć o kosztach procesu, uzasadnianie takich rozstrzygnięć i postępowanie odwoławcze w przedmiocie kosztów. Badanie uprawnienia danego podmiotu – autora pisma procesowego – do występowania w roli oskarżyciela publicznego.;

12.15 – 12.45 przerwa na kawę lub herbatę12.45 – 14.15 prowadzący – SSA Andrzej Ryński

Temat: Ustalanie, czy pismo zaopatrzone jest we właściwe podpisy (akt oskarżenia „prokuratorski”, „policyjny”, wniosek
z art. 335 kpk, wniosek o warunkowe umorzenie postępowania, wniosek o umorzenie postępowania i orzeczenie środka zabezpieczającego). Należyte wskazanie adresów stron,
a możliwość nadania biegu sprawie, zwłaszcza w postępowaniu prywatnoskargowym. Ustalanie, czy akta sprawy zawierają wszystkie karty, na które powołuje się oskarżyciel, konsekwencje ewentualnych braków.;

14.15 – 14.30 przerwa14.30 – 16.00 prowadzący – SSA Andrzej Ryński

Temat: Badanie, czy występują braki, które nie skutkują zwrotem aktu oskarżenia ani merytorycznym, ani formalnym, ale są istotne z punktu widzenia sprawności rozpoznania sprawy (dane o karalności, wyszczególnienie okresu zatrzymania podlegającego zaliczeniu na poczet kary, zatrzymania prawa jazdy, dane o posiadaniu prawa jazdy niezwróconego). Sprawdzenie, czy wniesiona została należna opłata – omówienie opłat wnoszonych przy składaniu pisma do sądu.©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość