Strona główna

28 czerwca 2007 r. 9: 00-9: 05 Otwarcie konferencji


Pobieranie 33.13 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar33.13 Kb.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Internet w społeczeństwie informacyjnym”
Program konferencji „Internet w społeczeństwie informacyjnym”
28 czerwca 2007 r.

9:00-9:05 - Otwarcie konferencji – prof. Andrzej Grzywak (Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej)

9:05-9:30 - Wykład wprowadzający – prof. Stefan Węgrzyn (Politechnika Śląska) „Mikro i nano systemy w informatyce”


9:30-12:30 Sesja I – Nowe technologie w systemach przesyłania informacji

Prowadzący: prof. Jerzy Klamka

 • Leszek Borzemski, Ziemowit Nowak, Marta Kliber (Politechnika Wrocławska): Zastosowanie metod eksploracji danych w szacowaniu i predykcji wydajności Internetu

 • Tadeusz Wieczorek (Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej): Metody inteligencji obliczeniowej - możliwości wykorzystania w Internecie

 • Mirosław Zaborowski (Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej): Wprowadzenie do sieci informacyjno-decyzyjnych

 • Bolesław Pochopień, Halina Kamionka-Mikuła, Henryk Małysiak (Politechnika Śląska): Komputerowa analiza wyrażeń logicznych

 • Bolesław Pochopień, Halina Kamionka-Mikuła, Henryk Małysiak (Politechnika Śląska): Komputerowa synteza nieskracalnych wyrażeń logicznych

 • Szymon Fengler, Andrzej Harlecki (Akademia Techniczno - Humanistyczna w Bielsku-Białej): Współczesne rozwiązania informatyczne w asynchronicznym przesyłaniu danych

 • Jacek Lach (Politechnika Śląska): Przegląd narzędzi wspomagających tworzenie reguł kontroli dostępu w systemie operacyjnym Linux

 • Teresa Mendyk-Krajewska (Politechnika Wrocławska): Bezprzewodowa dostępność sieci Internet - zalety, ograniczenia, zagrożenia

 • Marek Pyka, Paulina Januszkiewicz (Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej): Weryfikacja modelu zagrożeń STRIDE w infrastrukturze sieciowej przedsiębiorstw

 • Grzegorz Kołaczek (Politechnika Wrocławska): Trust model for semantic networks

 • Jacek Uroda (Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej): Proces pozycjonowania witryny internetowej w wyszukiwarkach


12:30-13:00 – dyskusja

13:00-13:30 – przerwa obiadowa
13:30-15:30 Sesja II – Internet szerokopasmowy i jakość usług

Prowadzący: prof. Tadeusz Wieczorek

 • Rościsław Buń (Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej), Khrystyna Hamal, Khrystyna Gusti (Politechnika Lwowska-Ukraina): Information technology for spatial inventory
  of greenhouse gases on regional level

 • Andriy Buń (Lviv Polytechnic National University), Jonas M. (International Institute for Applied Systems Analysis, Laxenburg Austria): Information technology for verification of GHG emission’ compliance with emission commitments: comparison of Poland and Ukraine

 • Andriy Furmaniuk, Mikolaj Karpiński (Ternopil national economic university - Ukraine) SQL-injections in applications for intranet

 • Przemysław Głomb (IITIS PAN): Simulation study of prediction-based AQM methods in TCP environment
 • Edyta Gąsior (Politechnika Rzeszowska): Analiza dokumentów w formacie XML

 • Artur Babiarz, Tomasz Zięć (Politechnika Śląska): Zastosowanie protokołu TCP/IP do zdalnego sterowania robotem dydaktycznym

 • Maciej Rostański (Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej): Charakterystyka przepływu danych w sieciach komórkowych z komutacją pakietów

 • Paweł Banasikowski, Andrzej Harlecki (Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych
  w Tychach): QoS w sieciach teletransmisyjnych - zastosowania i implementacje

 • Roman Bojarski (Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej): Obiektowe bazy danych
  w systemach klasy ERP

 • Paweł Buchwald, Michał Proszczek (Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej): Wspomaganie audytu sprzętu z zastosowaniem technik skanowania sieci komputerowych na przykładzie Instrumentacji Windows

 • Marcin Heczko, Mirosław Zaborowski (Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej): Zapis modelu relacyjnego sieci informacyjno-decyzyjnych w postaci dokumentu XML

 • Radosław Kasperczyk, Paweł Wrzosek (Wyższa Szkoła Techniczno - Ekonomiczna w Warszawie): Wybrane elementy telekomunikacji światłowodowej dalekiego zasięgu

 • Izabela Rojek (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy): Zarządzanie wiedzą technologiczną przy użyciu portalu korporacyjnego w przedsiębiorstwie

 • Mariusz Śleziak (Uniwersytet Opolski): Internet - źródło pozyskiwania informacji dotyczących nowoczesnych technik badawczych w aspekcie dydaktyki przedmiotów zawodowych

 • Krzysztof Grochla (Politechnika Śląska): Analiza wydajności aktywnych mechanizmów zarządzania kolejką za pomocą modelu symulacyjnego


15:30-16:00 – przerwa kawowa
16:00-17:30 Sesja III – Bezpieczeństwo informacji w rozproszonych systemach komputerowych

Prowadzący: prof. Andrzej Grzywak

 • Paweł Fałat, Andrzej Harlecki (Akademia Techniczno - Humanistyczna w Bielsku-Białej): Mechanizmy zabezpieczeń w aplikacjach typu "XML Web Serwis" implementowane na platformie Microsoft.NET

 • Tomasz Grudniewski (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Białej Podlaskiej): Holografia cyfrowa jako medium wizualizacji w systemach przesyłania informacji

 • Mikołaj Karpiński, Łesia Korkiszko (Akademia Techniczno - Humanistyczna w Bielsku-Białej): Masked arithmetic for information protection equipment

 • Marcin Sobota (Politechnika Śląska): Czynniki wpływające na poprawę efektywności algorytmu Shora

 • Mikołaj Karpiński, Marcin Giżycki, Marcin Waleczek (Akademia Techniczno - Humanistyczna
  w Bielsku-Białej): Bezpieczeństwo informacji w systemach Telefonii IP

 • Mateusz Rzepecki, Marek Pyka (Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej): Bezpieczeństwo kanałów komunikacyjnych w oparciu o Infrastrukturę Klucza Publicznego

 • Adam Ziębiński, Adrian Kapczyński (Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej): Implementacja wieloczynnikowego systemu uwierzytelniania


17:30-18:00 – Dyskusja i podsumowanie

29 czerwca 2007 r.
09:00-11:00 Panel IV A – Internet w interakcjach społecznych

Prowadzący: prof. dr hab. K. Wódz

 • Władysław Jacher (Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej): Cyberprzestrzeń a więzi społeczne

 • Władysław Lubaś (Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej): Język naturalny w dyskursie internetowym: rozbicie struktury czy nowy system?

 • Natalia Chernysh (Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej): Internet w społeczeństwie preinformacyjnym, albo kto i dlaczego wykorzystuje Internet na Ukrainie

 • Daniela Dzienniak-Pulina (Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej): Efektywność stron Internetowych gmin

 • Jolanta Klimczak-Ziółek (Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej): W poszukiwaniu tożsamości. Internet jako miejsce konstruowania reprezentacji kobiecości

 • Kazimierz Choroś (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania COPERNICUS we Wrocławiu): Ewolucja zachowań użytkowników w internetowych systemach wyszukiwawczych


09:00-11:00 Panel IV B – Społeczeństwo informacyjne w szerokiej perspektywie socjologicznej

Prowadzący: prof. dr hab. J. Wódz

 • Piotr Kulas (Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej): Wolność w społeczeństwie informacyjnym

 • Paweł Mazurek (Uniwersytet Warszawski): Beyond the notion of "internet user". Digital divide in Poland

 • Stanisław Nurek (Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej): Społeczne i etyczne implikacje internetu w nowej strukturze społeczeństwa informacyjnego: w stronę definicji poznawczej

 • Magdalena Szponar (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie): Digital divide,
  a nowe formy stratyfikacji społecznej w społeczeństwie informacyjnym - próba typologizacji

 • Andrzej Niesporek (Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej): Koncepcja sieci w teorii socjologicznej

 • Małgorzata Kaliczyńska (Politechnika Opolska): Webometria - modelowanie społeczności internetowych

 • Zdzisław Sroczyński, Joanna Żukowska (Politechnika Śląska): Cyberprzestrzeń a wirtualna społeczność, fatum czy zbawienie


11:30-13:00 Panel IV C – Internet w perspektywie ekonomi i zarządzania

Prowadzący: prof. dr hab. W. Jacher

 • Jolanta Kubicka (Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej): Rozpowszechnienie Internetu
  w krajach rozwijających się

 • Monika Kulikowska (Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej), Izabela Marzec (Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach): Employability Management in the Polish ICT Sector: Problems and Challenges

 • Izabela Marzec (Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach), Monika Kulikowska (Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej): Wzmocnienie pozytywne jako sposób
  na zachowania przedsiębiorcze pracowników we współczesnym społeczeństwie informacyjnym

 • Piotr Soja, Janusz Stal (Akademia Ekonomiczna w Krakowie): Enterprise System Architecture for Inter-organisational Integration

 • Andrzej Małachowski (AE Wrocław): Lojalność wirtualnego klienta


11:30-13:00 Panel IV D – Internet w edukacji i wychowaniu

Prowadzący: prof. dr hab. A. Barska

 • Anna Watoła (Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej): Możliwości wykorzystania Internetu w funkcjonowaniu przedszkoli na przykładzie placówek zagłębiowskich

 • Janusz Stal, Piotr Soja (Akademia Ekonomiczna w Krakowie): Using Web Services in the Development of e-learning Strategy

 • Janusz Nowak (Uniwersytet Opolski): Wady i zalety internetu w opinii uczniów

 • Danuta Morańska (Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej): Szkolne Centrum Informacji
  w funkcjonowaniu zagłębiowskich szkół podstawowych i gimnazjalnych

 • Barbara Przywara (WSIiZ w Rzeszowie) „Dzieci neostrady” – nowe pokolenie w społeczeństwie informacyjnym

13:30-14:00 - Dyskusja

14:00-14:30 – Obiad
14:30-17:00 Sesja V – Sieci komputerowe w systemach zarządzania

Prowadzący: prof. Mirosław Zaborowski

 • Piotr Pikiewicz (Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej): Analiza działania systemu zarządzania uczelnią wyższą

 • Andrzej Harlecki, Marcin Giżycki, Marcin Waleczek (Akademia Techniczno - Humanistyczna
  w Bielsku-Białej): eLearning jako strategia rozwoju nowoczesnej firmy

 • George Pilch-Kowalczyk (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Bielsku-Białej): Drogi rozwoju mobilnej informatyki w medycynie

 • Marek Pilch-Kowalczyk, Karolina Więckowska, Marcin Lorenz (Alteris sp. z o.o., Katowice): Medical IT systems in ASP mode: presentation of radiology solution

 • Tadeusz Wieczorek, Magdalena Letun (Politechnika Śląska): Harmonogramowanie zadań
  i planowanie produkcji przemysłowej z wykorzystaniem MS Project

 • Piotr Adamczewski (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu): Informacyjna infrastruktura organizacji adaptacyjnych - próba ujęcia

 • Bohdan Borowik, Igor Kurytnik (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej): Bezprzewodowe łącza – robustność i bezpieczeństwo

 • Paweł Buchwald, Mirosław Zaborowski (Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej): Koncepcja symulatora sieci informacyjno-decyzyjnych.

 • Justyna Bugaj (Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie): Jakość kształcenia
  w społeczeństwie sieciowym

 • Danuta Kajrunajtys (Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie): Strategie zarządzania firmą w społeczeństwie sieciowym

 • Radosław Molenda (Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej): Zarządzanie wiedzą
  a Internet w aspekcie pedagogicznym

 • Dariusz Put, Piotr Soja (Akademia Ekonomiczna w Krakowie): A Comparative Analysis of Data Integration Methods

 • Włodzimierz Samotyj (Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej): Wdrożenie współczesnych technologii internetowych do procesu automatyzacji prac kartograficznych

 • Piotr Strzyżewski, Adam Osuchowski, Tomasz Dubiński (Centrum Komputerowe Politechniki Śląskiej): Globalna wioska akademicka - projekt eduroam


17:00-17:30 – Dyskusja

17:30 – Zakończenie konferencji


28-29 czerwca 2007 r. - Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość