Strona główna

3. 7 Kluczowe czynniki sukcesu


Pobieranie 38.85 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar38.85 Kb.
3.7 Kluczowe czynniki sukcesu

Analiza kluczowych czynników sukcesu to metoda służąca do analizy zasobów oraz umiejętności analizowanego przedsiębiorstwa. Głównym założeniem jest tu wyszczególnienie najważniejszych kryteriów dla analizowanego przedsiębiorstwa. Metoda oparta o zasadę 20-80 gdzie około 20% wszystkich czynników ma znaczący wpływ (przykładowe 80%) na wyniki firmy. Należy podkreślić różnorodność kluczowych czynników sukcesu przez wzgląd na rodzaj działalności i branżę, w jakiej działa przedsiębiorstwo. Aby efektywnie przeprowadzić analizę firmy, należy znaleźć czynniki specyficzne, charakterystyczne tylko dla konkretnej branży. Z zasady przyjmuje się, aby liczba sprecyzowanych elementów wynosiła w granicy <3, 6). Najczęstsze pozycje wyszczególniane przez analityków, to; pozycja na rynku, poziom organizacji firmy, rentowność, udział kosztów w produkcji, zewnętrzny wizerunek przedsiębiorstwa, poziom technologiczny. 1Podczas dokonywania analizy kluczowych czynników sukcesu dokonuje się również porównania z firmami działającymi w danej branży.W tabelce poniżej przedstawiliśmy kluczowe czynniki sukcesu dla naszej firmy oraz dla największego konkurenta
 

GEO-MIARY

GEODEO

Lp.

KCS

Waga

Ocena(1-5)

Ocena ważona

Waga

Ocena(1-5)

Ocena ważona

1.

Obszar działania

0,2

3

0,6

0,2

5

1

2.

Cena

0,2

4

0,8

0,2

2

0,4

3.

Poziom organizacji

0,05

2

0,1

0,05

4

0,2

4.

Jakość wykonywanych usług

0,1

5

0,5

0,1

4

0,4

5.

Image

0,2

2

0,4

0,2

4

0,8

6.

Pozycja na rynku

0,25

2

0,5

0,25

5

1,25

 

Razem (ocena ważona)

1

-

2,9

1

-

4,05

Tabela nr 13. Kluczowe czynniki sukcesu naszej firmy.

Źródło: Opracowanie własne
Wynik, jaki uzyskaliśmy z analizy KCS wskazuje, że głównie dzięki niskim cenom oraz jakości usług jest szansa na zaistnienie naszej firmy na rynku w branży geodezyjnej w powiecie kętrzyńskim. Pozycja na rynku jest na niskim poziomie, przez co tracimy najwięcej punktów do lidera, bo aż 0,75, co głównie wpływa na ocenę końcową.

Tabela przedstawiona poniżej przedstawia słabe i mocne strony naszej firmy. Oceny 3-5 uznajemy za mocne strony natomiast oceny 1-2 to słabe strony naszej firmy
Lp.

Kluczowe czynniki sukcesu

Słabe strony

Mocne strony

1.

Obszar działania
X

2.

Cena
X

3.

Poziom organizacji i jakość wykonywanych usług
X

4.

Image

X
5.

Pozycja na rynku

XTabela nr 14. Słabe i mocne strony naszej firmy

Źródło: Opracowanie własne

Po przeprowadzeniu tej analizy widzimy, że naszymi słabymi stronami (jak każdej nowo powstałej firmy) jest image i pozycja na rynku. Image z biegiem czasu postaramy się zbudować poprzez bardzo rzetelne podchodzenie do zleceń jak i zleceniodawców. Natomiast o pozycje na rynku będziemy musieli walczyć z liderem rynku, jakim niewątpliwie jest firma GEODEO. Poziom organizacji, ze względu na brak doświadczenia w prowadzeniu firmy, jest również naszą piętą Achillesową. Po kilku miesiącach działalności firmy powinniśmy nabrać wprawy.

Naszą mocną stroną są konkurencyjne ceny, które bardzo pomogą nam w walce o rynek powiatu kętrzyńskiego. W późniejszym okresie działania firmy, ceny zostaną lekko podwyższone, ale ciągle konkurencyjne, tak, aby zwiększyć nasze przychody.

Kolejna mocną stroną jest jakość wykonywanych usług. Jakość usług będzie na bardzo wysokim poziomie tak, aby klient był zadowolony z przeprowadzonego przez nas zlecenia i chętnie do nas wrócił, jak również polecił nas swoim znajomym.1 http://mfiles.ae.krakow.pl/pl/index.php/Kluczowe_czynniki_sukcesu


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość