3 a, b. Składanie ofiar Fot. 3 a przedstawia fragment Księgi umarłych. Widoczny na rysunku kapłan składa ofiary zasiadającemu na tronie bogu słońca Re (Ra), dzierżącemu insygnia władzy królewskiej.Pobieranie 3.49 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar3.49 Kb.
3 a, b. Składanie ofiar

Fot. 3 a przedstawia fragment Księgi umarłych. Widoczny na rysunku kapłan składa ofiary zasiadającemu na tronie bogu słońca Re (Ra), dzierżącemu insygnia władzy królewskiej. (Porównaj z tekstem nr 5 c). Na fot. 3 b widzimy fragment reliefu z grobowca królewskiego w Tel-el--Amarna (dawnej stolicy faraona Echnatona). Scena przedstawia rodzinę królewską oddającą cześć bogu Atonowi. (Porównaj z tekstem nr 5 d).

1. Spróbuj zidentyfikować dary składane w ofierze.

2. W jaki sposób został przedstawiony bóg Re? Co świadczy o tym, że jest to bóg słońca? Czym różni sie jego wygląd od wyobrażenia boga Atona?

3. Człowiek składający ofiarę bogu Re jest ukazany w stroju kapłana. Czym wyróżniał się ten strój?4. Sztuka okresu panowania Echnatona zerwała z tradycyjnym egipskim kanonem przedstawiania postaci ludzkiej. Porównując z pozostałymi ilustracjami, ustal na czym polegały zmiany.

5. Tekst Księgi umarłych spisano pismem hieratycznym, znaki wokół ilustracji to hieroglify. Porównaj te dwa typy pisma egipskiego.
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy