Strona główna

3. aktualna emisja I poziomy zużycia w odlewniach schemat strumienia masy 1 Wprowadzenie


Pobieranie 0.9 Mb.
Strona1/10
Data18.06.2016
Rozmiar0.9 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Rozdział 3

3. AKTUALNA EMISJA I POZIOMY ZUŻYCIA W ODLEWNIACH

3.1. Schemat strumienia masy

3.1.1. Wprowadzenie

Ogólny schemat strumienia masy dla procesu odlewniczego podano na rys. 1. Schemat ten stosuje się ogólnie dla odlewni stopów żelaza i metali nieżelaznych. Pewne elementy charakterystyczne dla poszczególnych etapów i rodzajów procesu zostaną omówione poniżej.


Rys. 3.1. Schemat strumienia masy dla procesu odlewniczego


3.2.Wytapianie i obróbka stopów żelaza

3.2.1. Charakterystyka pieców do wytapiania stali i żeliwa

W tabeli 3.1 podano charakterystykę typowych pieców stosowanych do wytapiania stali na odlewy i żeliwa. Dane te są przedyskutowano w następnych rozdziałach.Proces

Stal

Żeliwo

Rodzaj

ELEKTRYCZNY PIEC ŁUKOWY

PIEC INDUKCYJNY

PIEC INDUKCYJNY

ŻELIWIAK

PIEC OBROTOWY

Podtyp

Wyłożenie kwaśne

Wyłożenie zasadowe

Bezrdzeniowy

Bezrdzeniowy

Zimny dmuch

Gorący dmuch

Gorący dmuch – kampanijny

Bezkoksowy - duplex
Źródło energii

Elektryczność

Elektryczność

Elektryczność

Elektryczność

Koks

Koks

Koks

Gaz/paliwo

Gaz/paliwo

Wydajność cieplna1 (%)

60-70

60-70

50-60

50-60

30-40

40-45

35-45

50-60

50-60

Pierwotna wydajność cieplna2 (%)

21-25

21-25

15-20

15-20

30-40

40-45

35-45

45-50

35-45

kWh/tonę wsadu

500 -700

500- 700

520- 800

520- 800

950-1200

800- 900

810- 1100

700- 800

600- 800

Praca okresowa/ciągła

Okresowa

Okresowa

Okresowa

Okresowa

Ciągła

Ciągła

Ciągła

Ciągła

Okresowa

Wydajność produkcji4 (tony/h)

2 -10

8 - 70

8 - 70

>5
Pojemność pieca5 (tony)

2-50

2-50

0.01-30

0.01-30

1-20

Czas wytopu (h)

1-4

1-4

1-2

1-2

2-4

Możliwość świeżenia

Tak

Tak

Nie

Nie

Tak

Tak

Tak

Nie

Nie

Koszt inwestycyjny

Wysoki

Wysoki

Wysoki

Wysoki

Średni

Wysoki

Wysoki

Średni

Niski

Produkcja żużla (kg/tonę wsadu)

10-20

10-20

40-80

40-80

40-80

20-60

Produkcja pyłu6 (kg/tonę wsadu)

5-8

0.06-1

5-13

4-12

0.8

0.3-2.9

Emisja gazów odlotowych7

(kg/tonę wsadu metalowego)

CO28

Zależna od wytwarzanej mocy

Zależna od wytwarzanej mocy

400-500

350- 480

100-120

120

CO

7.5-25 odwęglanie

n.d..

Możliwa9

0.5-2.5

<10

1.0-1.5

SO2

<1

Małoznacząca

1- 2

<1

Zależna od paliwa

2.5 - 3.0

NOx

n.d..

n.d..

<1

<1

0.5

0.3-0.4

1 Wskazane wartości obrazują rząd wielkości ale w wielkiej mierze zależą od warunków eksploatacji, takich jak temperatura metalu, pojemność pieca i wydajność produkcji

2 Średnia wydajność elektrycznego generatora mocy powinna wynosić 35%

3 Biorąc pod uwagę zużycie energii do produkcji tlenu i surowce takie jak grafit czy FeSi, aby zastępować utlenione pierwiastki podczas wytopu

4 Tylko dla ciągłych procesów

5 Tylko dla procesów okresowych

6 Wskazane wartości są ogólnymi wartościami występującymi w literaturze

7 Wskazane wartości są ogólnymi wartościami występującymi w literaturze

8 Biorąc pod uwagę całkowite spalanie

9 Zależne od lokalnych warunków eksploatacji i konstrukcjiTabela 3.1. Charakterystyka typowych pieców do wytapiania metali i stopów oraz dane odnośnie do emisji

[32, CAEF, 19], [202, TWG, 2002], [225, TWG, 2003]


3.2.2. Żeliwiaki

Materiały wchodzące


 • materiał żelazny (surówki, żelazo gąbczaste, złom stalowy, złom własny)

 • pierwiastki stopowe (żelazostopy…)

 • topnik (kamień wapienny...)

 • energia (koks, gaz, olej, elektryczność)

 • tlen

 • woda chłodząca

 • wodaMateriały wychodzące


 • stop odlewniczy (żeliwo)

 • pył (zawiera metale)

 • CO/CO2, SO2, NOx

 • HF

 • dioksyny, furany

 • zanieczyszczenia organiczne

 • żużel

 • zużyte wyłożenie ogniotrwałe
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość