Strona główna

30 stycznia 2008 r., Warszawa, Pałac Chodkiewiczów, ul. Miodowa 14. 9: 30 – 10: 00– Rejestracja


Pobieranie 9.96 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar9.96 Kb.
Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza”

Konferencja pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego
podsumowująca projekt RIS MAZOVIA


30 stycznia 2008 r., Warszawa, Pałac Chodkiewiczów, ul. Miodowa 14.

9:30 – 10:00– Rejestracja

prowadzący I część – Mariusz Frankowski – Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego, UMWM

10:00 – 10:30 Otwarcie konferencji, powitanie gości

Adam Struzik - Marszałek Województwa Mazowieckiego

Jacek Kozłowski - Wojewoda Mazowiecki

Przedstawiciele partnerów regionalnych10:30 – 11:00 Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza- prezentacja dokumentu

prof. Wojciech Dominik lub / i Wojciech Dziemianowicz


11:00 – 11:20 Koncepcja wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza

Aleksander Buczacki – Kierownik Wydziału Innowacyjności, UMWM


11:20 – 11:30 Innowator Mazowsza prezentacja konkursu

Marcin Postawka - Wydział Innowacyjności, UMWM


11:30 – 12:00 Dyskusja
12:15 – 13:00 Lunch
prowadzący II część– Krzysztof Matusiak – Prezes Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce

13:00 – 13:30 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka - szansa dla przedsiębiorstw

Agnieszka Jankowska – Dyrektor Departamentu Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności, MRR13:30– 14:00 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Jan Kukułka - Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego, UMWM14:00 – 15:30 Dyskusja panelowa – Innowacyjność motorem rozwoju firmy

Z udziałem przedstawicieli najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw


w Województwie Mazowieckim - prowadzący prof. Tadeusz Baczko

Wprowadzeniem do dyskusji będą wystąpienia:Transfer wiedzy z nauki do biznesu w województwie mazowieckim

prof. Marzenna Weresa – Dyrektor Instytutu Gospodarki Światowej, SGHInnowacyjność przedsiębiorstw w Województwie Mazowieckim w świetle

badań ogólnopolskich w 2007 roku

prof. Tadeusz Baczko – Instytut Nauk Ekonomicznych PAN15:30 Zakończenie konferencji


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość