Strona główna

4 odczynniki, roztwory wzorcowe, roztwory buforowe 01/2016: 40101 04/2016: 40101 07/2016: 40101


Pobieranie 35.73 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar35.73 Kb.
4.1. ODCZYNNIKI, ROZTWORY WZORCOWE, ROZTWORY BUFOROWE
01/2016:40101

04/2016:40101

07/2016:40101
4.1.1. ODCZYNNIKI
Amonowy wodorotlenek stężony OD1. 1004800.

(Ammonia, concentrated R1).

Zawartość: nie mniej niż 30,0% (m/m) NH3 (m.cz. 17,03).

Przezroczysta, bezbarwna ciecz.d2020: mniej niż 0,892.

Zawartość. Zważyć dokładnie kolbę z doszlifowanym korkiem zawierającą 50,0 mL kwasu solnego (1 mol/L) RM. Wprowadzić 2 mL stężonego wodorotlenku amonowego OD1 i ponownie zważyć. Roztwór miareczkować roztworem wodorotlenku sodu (1 mol/L) RM, używając 0,5 mL mieszanego roztworu czerwieni metylowej OD jako wskaźnika.

1 mL kwasu solnego (1 mol/L) RM odpowiada 17,03 mg amoniaku (NH3).Przechowywanie: chronić od dostępu atmosferycznego dwutlenku węgla, w temperaturze poniżej 20°C.
Antymonu potasu winian OD. C8H4K2O12Sb2,3H2O (m.cz. 668). 1007600. [28300-74-5].

(Antimony potassium tartrate).

Dipotasu di[winiano(4-)O1,O2,O3,O4]bis[antymonian(III)] trójwodny.

Biały lub prawie biały, ziarnisty proszek lub bezbarwne, przezroczyste kryształy, rozpuszczalne w wodzie i w glicerolu, łatwo rozpuszczalne we wrzącej wodzie, praktycznie nierozpuszczalne w etanolu (96%). Roztwór wodny jest słabo kwasowy.
Benzohydrazyd OD. C7H8N2O (m.cz. 136,2). 1194400. [613-94-5].

(Benzohydrazide).

Benzoilodiazan.


Błękit metylenowy OD. 1055800.

(Methylene blue).
Błękitu metylenowego roztwór OD. 1055801.

(Methylene blue solution).

Rozpuścić 3 mg błękitu metylenowego OD, 1,2 g kwasu siarkowego OD i 5,0 g bezwodnego siarczanu sodu OD w 100 mL wody OD.


Brucyna OD. C23H26N2O4 (m.cz. 394,5). 1013100. [357-57-3].

(Brucine).

2,3-Dimetoksystrychnidyn-10-on. 2,3-Dimetoksystrychnina.

Bezbarwne kryształy, trudno rozpuszczalne w wodzie, łatwo rozpuszczalne w etanolu (96%).

Temp. topnienia: ok. 178°C.


3-Chinuklidynol OD. C7H13NO (m.cz. 127,2). 1193800. [1619-34-7].

(3-Quinuclidinol).

(3R)-1-Azabicyklo[2.2.2]oktan-3-ol.Zawartość: nie mniej niż 99%.

Jasnożółty proszek.


Dantron OD. C14H8O4 (m.cz. 240,2). 1024500. [117-10-2].

(Dantron).

1,8-Dihydroksyantrachinon. 1,8-Dihydroksyantraceno-9,10-dion.

Krystaliczny, pomarańczowy proszek, praktycznie nierozpuszczalny w wodzie, trudno rozpuszczalny w etanolu (96%), rozpuszczalny w roztworach wodorotlenków litowców.

Temp. topnienia: ok. 195°C.


Dehydrokostusolakton OD. C15H18O2 (m.cz. 230,3). 1194700. [477-43-0].

(Dehydrocostus lactone).

(3aS,6aR,9aR,9bS)-3,6,9-Trismetylenodekahydroazuleno[4,5-b]furan-2(3H)-on.


Dibromometan OD. CH2Br2 (m.cz. 173,8). 1195500. [74-95-3].

(Dibromomethane).

Bezbarwna ciecz, trudno rozpuszczalna w wodzie.

Temp. wrzenia: ok. 96°C.
Dimetyloaminoetanol OD. C4H11NO (m.cz. 89,1). 1195600. [108-01-0].

(Dimethylaminoethanol).

2-(Dimetyloamino)etan-1-ol.

Bezbarwna lub jasnożółta ciecz, miesza się z wodą.

Temp. wrzenia: ok. 135°C.


Etanoloamina OD. C2H7NO (m.cz. 61,1). 1034900. [141-43-5].

(Ethanolamine).

2-Aminoetanol.

Przezroczysta, bezbarwna, lepka, higroskopijna ciecz mieszająca się z wodą i z metanolem.

d2020: ok. 1,014.

nD20: ok. 1,454.

Temp. topnienia: ok. 11°C.Przechowywanie: w hermetycznym pojemniku.
Etylu benzenosulfonian OD. C8H10O3S (m.cz. 186,2). 1194800. [515-46-8].

(Ethyl benzenesulfonate).

Zawartość: nie mniej niż 97,0%.

Bezbarwna lub jasnożółta ciecz, trudno rozpuszczalna w wodzie, miesza się z etanolem (96%).Gęstość: ok. 1,22 g/mL (w temp. 25oC).
1-Fenylo-1,2,3,4-tetrahydroizochinolina OD. C15H15N (m.cz. 209,3). 1193700. [22990-19-8].

(1-Phenyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline).
Ferroina OD. 1038100. [14634-91-4].

(Ferroin).

Rozpuścić 0,7 g siarczanu żelaza(II) OD i 1,76 g chlorowodorku fenantroliny OD w 70 mL wody OD, i uzupełnić takim samym rozpuszczalnikiem do 100 mL.Badanie czułości. Do 50 mL rozcieńczonego kwasu siarkowego OD dodać 0,1 mL ferroiny OD. Po dodaniu 0,1 mL roztworu azotanu amonowego i ceru(IV) (0,1 mol/L) RM zabarwienie zmienia się z czerwonego na jasnoniebieskie.
Fluorocholiny chlorek OD. C5H13ClFNO (m.cz. 157,6). 1195700. [459424-38-5].

(Fluorocholine chloride).

N-(Fluorometylo)-2-hydroksy-N,N-dimetyloetan-1-aminiowy chlorek.

Bezbarwne, higroskopijne kryształy.

Temp. topnienia: ok. 184oC.
1-Fluoro-2,4-dinitrofenylo-5-L-alaninamid OD. C9H9FN4O5 (m.cz. 272,2). 1194900. [95713-52-3].

(1-Fluoro-2,4-dinitrophenyl-5-L-alaninamide).

N-(5-Fluoro-2,4-dinitrofenylo)-L-alaninamid. Odczynnik Marfey’a. FDAA.

Żółty lub pomarańczowy proszek.

Temp. topnienia: ok. 228oC.

Czystość enancjomeryczna: nie mniej niż 99,5%.
Fluoroetylo(2-hydroksyetylo)dimetyloamoniowy chlorek OD. C6H15ClFNO (m.cz. 171,6). 1195800. [479407-08-4].

(Fluoroethyl(2-hydroxyethyl)dimethylammonium chloride).

N-(2-Fluoroetylo)-2-hydroksy-N,N-dimetyloetan-1-aminiowy chlorek.

Jasnożółty proszek.


Gadolinu siarczan ośmiowodny OD. Gd2(SO4)3,8H2O (m.cz. 747). 1195300. [13450-87-8].

(Gadolinium sulfate octahydrate).

Bezbarwny, krystaliczny proszek.


1,6-Galaktozylogalaktoza OD. C12H22O11 (m.cz. 342,3). 1195900. [5077-31-6].

(1,6-Galactosylgalactose).

6-O-β-D-Galaktopiranozylo-D-galaktopiranoza.

Biały lub prawie biały proszek.
Hamamelitanina OD. C20H20O14 (m.cz. 484,4). 1192700. [469-32-9].

(Hamamelitannin).

(2R,3R,4R)-2-Formylo-2,3,4-trihydroksypentano-1,5-diylu bis(3,4,5-trihydroksybenzoesan). 2-C-[(Galloiloksy)metylo]-D-rybozy 5-galusan.


Indygo OD. C16H10N2O2 (m.cz. 262,3). 1192800. [482-89-3].

(Indigo).

Indygotyna. 1,1´,3,3´-Tetrahydro-2,2´-bi(indolilideno)-3,3´-dion.


Indyrubina OD. C16H10N2O2 (m.cz. 262,3). 1192900. [479-41-4].

(Indirubin).

1,1´,2´,3-Tetrahydro-2,3´-bi(indolilideno)-2´,3-dion.


Izonikotynamid OD. C6H6N2O (m.cz. 122,1). 1193000. [1453-82-3].

(Isonicotinamide).

4-Pirydynokarboksyamid. Pirydyno-4-karboksyamid.

Biały lub prawie biały, krystaliczny proszek, rozpuszczalny w wodzie.

Izopropylu jodek OD. C3H7I (m.cz. 170,0). 1166600. [75-30-9].

(Isopropyl iodide).

2-Jodopropan.Zawartość: nie mniej niż 99%.
Jod OD. 1045800.

(Iodine).

Jodu roztwór OD5. 1045807.

(Iodine solution R5).

Rozpuścić 12,7 g jodu OD i 20 g jodku potasu OD w wodzie OD, i uzupełnić takim samym rozpuszczalnikiem do 1000,0 mL (roztwór 0,05 mol/L).


Kationowymienna żywica OD2. 1195400.

(Cation-exchange resin R2).

Żywica zawierająca silnie kwasowe grupy kwasu propylenosulfonowego. Wielkość ziaren jest określona po nazwie odczynnika w badaniach, w których jest stosowana.


Kostunolid OD. C15H20O2 (m.cz. 232,3). 1194600. [553-21-9].

(Costunolide).

(3aS,6E,10E,11aR)-6,10-Dimetylo-3-metyleno-3a,4,5,8,9,11a-heksahydrocyklodeka[b]furan-2(3H)-on.


Kwas 2-[2-(4-chlorofenylo)acetylo]benzoesowy OD. C15H11ClO3 (m.cz. 274,7). 1194500.

[53242-76-5].(2-[2-(4-Chlorophenyl)acetyl]benzoic acid).
Kwas galakturonowy OD. C6H10O7 (m.cz. 194,1). 1196000. [685-73-4].

(Galacturonic acid).

Kwas D-(+)-galakturonowy. Kwas (2S,3R,4S,5R)-2,3,4,5-tetrahydroksy-6-oksoheksanowy.: ok. +53o, oznaczona w roztworze 100 g/L.
Kwas kalkonokarboksylowy OD. C21H14N2O7S (m.cz. 438,4). 1015300. [3737-95-9].

(Calconecarboxylic acid).

Kwas 2-hydroksy-1-(2-hydroksy-4-sulfo-1-naftyloazo)naftaleno-3-karboksylowy.

Brunatnawoczarny proszek, trudno rozpuszczalny w wodzie, bardzo trudno rozpuszczalny w acetonie i w etanolu (96%), dość trudno rozpuszczalny w rozcieńczonych roztworach wodorotlenku sodu.
Kwas medronowy OD. 1193200. [1984-15-2].

(Medronic acid).

Patrz monografia Acidum medronicum ad radiopharmaceutica (2350).
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość