4 września 2009 r. 12: 00 14: 00 przyjazd i zakwaterowanie 14: 00 14: 10Pobieranie 9.14 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar9.14 Kb.
4 września 2009 r.
12:00 - 14:00 - przyjazd i zakwaterowanie

14:00 - 14:10 - rozpoczęcie konferencji
14:10 – 15:45

 1. dr n. med. Aleksandra Modlińska, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie medycyny paliatywnej woj. pomorskiego. Zakład medycyny paliatywnej- Gdański Uniwersytet Medyczny.

Epidemiologia schorzeń hematologicznych.


 1. Dr Iwo Sługocki, Wolontariusz Hospicjum Św. Wawrzyńca w Gdyni.

Trudne przypadki w opiece paliatywnej. Polineuropatie po leczeniu chemio
i radioterapią. 1. dr Małgorzata Bąk, doc. PWSZ. ONZOZ ONKO-MED w Lesznie.

Fizjoterapia w opiece paliatywnej-problemy.

3a. Prezentacja problematycznego przypadku z hospicjum.
 1. Wystąpienie przedstawiciela firmy


15:45 –16:15 - przerwa
16:15 –18:30

 1. dr n. med. Aleksandra Ciałkowska –Rysz, Konsultant Krajowy w dziedzinie medycyny paliatywnej.

Problemy organizacyjne w opiece paliatywnej.

1a. Prezentacja problematycznego przypadku z hospicjum.
 1. dr n. med. Jerzy Jarosz, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie medycyny paliatywnej, Zakład Medycyny Paliatywnej Centrum Onkologii, Warszawa.

Problemy w leczeniu bólu.

2a. Prezentacja problematycznego przypadku z hospicjum.
 1. Wystąpienie przedstawiciela firmy CEPHALON: Technologia OVT w leczeniu nowotworowego bólu przebijającego.

18:30-19:00 – dyskusja
20:00 - kolacja

5 września 2009 r.
7:00 - 9:00 śniadanie
9:30 - 10:40

 1. prof. dr hab. med. Andrzej Hellmann; kierownik Katedry i Kliniki Hematologii
  i Transplantologii AMG. Prezes Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów.

Stany nagłe w hematologii – opieka paliatywna.


 1. prof. dr hab. med. Krystyna de Walden Gałuszko. Wojewódzkie Centrum Onkologii w Gdańsku.

Trudne przypadki w psychoonkologii.


 1. Wystąpienie przedstawiciela firmy


10:40 - 11:00 - przerwa
11:00 – 12:00

 1. dr n. med. Wojciech Leppert; Katedra i Klinika Medycyny Paliatywnej Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Leczenie zaparcia stolca wywołanego opioidami.

1a. Prezentacja problematycznego przypadku z hospicjum.
 1. Dr n. med Krystyna Urbanowicz; Wojewódzki Szpital Specjalistyczny. Pracownia i Poradnia Żywienia Poza-dojelitowego w Olsztynie.

Problemy w żywieniu dojelitowym u pacjentów paliatywnych.


 1. Dr Artur Adam Mazurkiewicz, Oddział Chirurgii Onkologicznej WSzZ w Elblągu

Różne metody dostępu w żywieniu dojelitowym i problemy z tym związane u pacjentów paliatywnych.

3a. Prezentacja problematycznego przypadku z hospicjum.
 1. Wystąpienie przedstawiciela firmy NUTRICIA.


12:00 dyskusja

12:15 - zakończenie konferencji

12:30 - obiad

13:00 wyjazd uczestników
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy