Strona główna

53 Nazwa jednostki: Instytut Literatury Polskiej umk


Pobieranie 12.15 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar12.15 Kb.

53

Nazwa jednostki:

Instytut Literatury Polskiej UMK
Prowadzący:

Pracownicy Zakładu Dramatu, Teatru i Filmu
Nazwa przedmiotu:

Krytyka filmowa
Rodzaj studiów

(tryb, rok, semestr)Specjalizacja filmoznawcza, studia stacjonarne 5-letnie wszystkich specjalności, V rok, semestr zimowy, studia stacjonarne II stopnia wszystkich specjalności, II rok, semestr zimowy
Rodzaj zajęć / liczba godzin

Konwersatorium, 30 godzin
Przedmioty wprowadzające:Punkty ECTS:

4 (w przypadku, jeśli przedmiot realizowany jest poza specjalizacją; w przypadku realizacji w ramach kursu specjalizacji przedmiot rozliczany jest zależnie od punktacji przyjętej na danym roku studiów)
Opis treści programowych:

Cel zajęć: Zajęcia maja na celu zapoznanie studenta z warsztatem krytyka filmowego, najważniejszymi zagadnieniami z historii polskiej i światowej krytyki filmowej.

Treści:


 1. Podstawowe metody i formy wypowiedzi krytycznofilmowej

 2. Ustne i pisemne kształcenie umiejętności analizy, interpretacji i wartościowania dzieła filmowego.

 3. Redagowanie recenzji, eseju, szkicu krytycznego, artykułu monograficznego.


Wybrana literatura przedmiotu:

 1. „Szkice o krytyce filmowej i telewizyjnej” red. Aleksander Jackiewicz

 2. „KWARTALNIK FILMOWY” nr 1-2/1963

 3. „KULTURA FILMOWA” nr 12/1968

 4. David Daiches „Krytyk i jego światy”

 5. „Badania nad krytyka literacką” red. Janusz Sławiński

 6. Bolesław Michałek „Notes filmowy”

 7. Krzysztof Mętrak „Po seansie”

 8. Rafał Marszałek „Pamflet na kino codzienne”

Warunki zaliczenia:

Pisemna praca zaliczeniowa: szkic krytyczny lub artykuł monograficzny (do wyboru)


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość