Strona główna

6. radiometr rum-1 Cel ćwiczenia


Pobieranie 20.75 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar20.75 Kb.
6. RADIOMETR RUM-1
Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z działaniem radiometru współpracującego z sondą scyntylacyjną i wyznaczanie energii promieniowania źródła promieniotwórczego.
Przyrządy:

1. Radiometr uniwersalny mikroprocesorowy RUM-1.

2. Źródła promieniowania : 22Na, 137Cs, 133Ba lub inne.
Schemat aparatury.

RADIOMETR

RUM-1


SONDA SCYNTYLACYJNA

RADIOMETRU

PC

ŹRÓDŁO


Wykonanie zadania:
Włączenie aparatury

1. Włączyć radiometr.

2. Postępując zgodnie z instrukcją radiometru ustawić napięcie

na fotomnożniku sondy 1200 V.
Włączenia aparatury dokonać pod nadzorem opiekuna.
A. Zgodnie z instrukcją obsługi sondy rejestrujemy widmo amplitud scyntylacji tła oraz widmo źródła 22Na wybierając czas pomiaru (np. 2 minuty) a następnie wywołujemy przedstawienie graficzne i liczbowe zapisanego widma.

B. Powtarzamy pomiar wybierając czas pomiaru w taki sposób aby dokładność zliczeń w kanałach centralnego obszaru widma była rzędu 1%.

C. Oglądamy przedstawienie graficzne widma w celu oceny poprawności rejestracji

a następnie spisujemy z wyświetlacza zawartość kanałów.

D. Rejestrujemy widmo źródła 137Cs (źródło nr ........) powtarzając punkty A, B i C.

E. W podobny sposób rejestrujemy następnie widmo preparatu, dla którego mamy wyznaczyć energię kwantów .
Przedstawienie wyników
a. Przedstawić w postaci graficznej zarejestrowane widma 22Na, 137Cs i widmo preparatu nieznanego.

b. Przedstawić sposób cechowania skali energii widma scyntylacji(U1) (przy określonym napięciu zasilania fotomnożnika sondy), sposób wyznaczenia energii kwantów emitowanych z nieznanego preparatu oraz niepewności pomiarowej wyznaczonej energii.
(U1) Zakładając, że położenie piku fotoelektrycznego (nr kanału n) jest związane zależnością liniową z energią kwantów :

E(n) = a+ bn, (1)

dokonujemy cechowania analizatora wyznaczając a i b wykorzystując znane wartości energii E=0.511 MeV i 1.276 MeV (dla 22Na), E=0.081 MeV,

0.30 MeV i 0.36 MeV (dla 133Ba) i E=0.662 MeV (dla 137Cs) oraz określając z otrzymanych widm odpowiednie wartości n.

Wartości a i b mogą być wyznaczone graficznie (z wykresu) lub wykorzystując dostępne programy komputerowe (ORIGIN, SIGMA-PLOT lub inne).Wymagane wiadomości
1. Oddziaływanie promieniowania z materią

(zjawiska fotoelektryczne, Comptona i tworzenia się par oraz ich udział w

obserwowanym widmie scyntylacji powstającym w scyntylatorze krystalicznym).

2. Zasada działania analizatora amplitudy impulsów elektrycznych.

3. Wielkości i jednostki stosowane w ochronie radiologicznej (aktywność, dawka

ekspozycyjna, dawka pochłonięta, równoważnik dawki, dopuszczalne dawki

napromieniowania).
Literatura
1. A. Strzałkowski, Wstęp do fizyki jądra atomowego,

Sz. Szczeniowski, Fizyka doświadczalna, cz. V, 2, Fizyka jądrowa.

2. J. B. A. England, Metody doświadczalne fizyki jądrowej,

roz. 1, pt 1.4 (odbitka kserograficzna).

3. Instrukcja obsługi radiometru RUM-1 (odbitka kserograficzna).

4. Odbitka kserograficzna, fragment publikacji: B. Gostkowska, Wielkości,

jednostki i obliczenia stosowane w ochronie radiologicznej, CLOR, Warszawa 1991.Radiometr RUM-1


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość