Strona główna

9. Podaj przykład parku narodowego w twoim województwie


Pobieranie 71.38 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar71.38 Kb.
9. Podaj przykład parku narodowego w twoim województwie.


 • Jeśli masz z tym kłopoty, porozmawiaj z rodzicami, poszukaj informacji w Internecie lub w przewodnikach. Zastanów się, dlaczego ten obszar został objęty taką formą ochrony przyrody; jeśli nie wiesz, popatrz na jego logo i poszukaj informacji w Internecie. Pomyśl, w jaki sposób można promować ten park – opisz to (np. hasło, wiersz) lub narysuj.

 • Jak myślisz, czy w najbliższej okolicy jest obszar, który powinien być parkiem narodowym? Jeśli tak, to jaki to obszar, jaką nazwę mógłby nosić ten park?

Przykładem parku narodowego w województwie małopolskim jest Tatrzański Park Narodowy. Został objęty taką formą ochrony przyrody ponieważ znajduje się w nim jedyny fragment polskich gór o wysokogórskim krajobrazie. Faunę i florę parku charakteryzuje duża liczba endemitów, np. świstak tatrzański, kostrzewa tatrzańska, kostrzewa bezostna i karpacka, boimka dwurzędowa, urdzik karpacki, szafran spiski, dębik ośmiopłatkowy, sit skucina i wierzba żyłkowana. Na terenie parku występują liczne potoki oraz około 30 jezior zwanych „stawami”. Są one ważnym walorem krajobrazowym Tatr Wysokich. Największymi tatrzańskimi stawami są Morskie Oko i Wielki Staw Polski.

Wiersz promujący park:

Park Tatrzański to jest to

Tu przyjeżdża ludzi sto

By podziwiać te widoki

Faunę florę piękne stoki

Zewsząd słychać różne wrzaski:

Przyjedź zobacz Park Tatrzański!

Moim zdaniem obszarem, który może stać się parkiem narodowym są obrzeża Wisły. Szczególnie na obszarach wiejskich, maja dużą powierzchnię, co jakiś czas między roślinami znajdują się małe, piaskowe plaże. Obszar ten byłby pięknym miejscem, gdyby ktoś się tym zajął. Niestety obszar ten się zmniejsza z powodu działań rolniczych. Aczkolwiek widoczna jest tam dzika przyroda. Mógłby nosić nazwę Nadwiślańskiego Parku Narodowego.10. Podaj przykład rezerwatu w twoim województwie.


 • Jeśli masz z tym kłopoty, porozmawiaj z rodzicami, poszukaj informacji w Internecie lub w przewodnikach. Zastanów się, dlaczego ten obszar został objęty taką formą ochrony przyrody; jeśli nie wiesz, popatrz na jego logo i poszukaj informacji w Internecie. Pomyśl, w jaki sposób można promować rezerwat – opisz to (np. hasło, wiersz) lub narysuj.

 • Jak myślisz, czy w najbliższej okolicy jest obszar, który powinien być rezerwatem? Jeśli tak, to jaki to obszar, jaką nazwę mógłby nosić ten rezerwat?

Przykładem rezerwatu w województwie małopolskim jest Rezerwat Wąwóz Homole. Ma on długość ok. 800 m i wcina się w północne stoki Wysokich Skałek, tworząc głęboki kanion o bardzo stromych ścianach. Zbudowany jest z wapieni krynoidowych serii czorsztyńskiej i serii niedzickiej. Wąwóz powstał w wyniku tektonicznych fałdowań w górnej kredzie. Dużą rolę w jego wyżłobieniu odegrał również płynący nim Kamionka. Tworzy on w wąwozie kaskady, a jego koryto zawalone jest wielkimi głazami. Na jego terenie występuje aż 9 gatunków roślin chronionych m.in.: bluszcz pospolity, cis pospolity, dziewięćsił bezłodygowy, lilia złotogłów, rojownika włochatego, skalnica gronkowa, a także: dwulistnik muszy, przetacznik krzewinkowy, smagliczka skalna.

W wapiennych skałach wąwozu gniazduje pustułka, sokół, puchacz. W wąwozie spotkać też można pluszcza i pliszkę górską. Z płazów występuje salamandra plamista i żaba trawna. Dzięki tym zaletom stał się rezerwatem.

Wiersz promujący:

Przyjedź do nas do Szczawnicy

Tej cudownych miejsc skarbnicy

Po Wąwozie Homole zrób sobie wycieczkę

Na łonie natury odpocznij chwileczkę

Nie będziesz żałował tego przyjacielu

Bo na Twoim miejscu chciałoby być wielu!


Moim zdaniem obszarem, który mógłby być rezerwatem jest Aleja Róż w Nowej Hucie. Aleja ta na całej długości zawsze obsadzona była różami, w szczególności w latach 60. i 70. ma ona również wątek historyczny. Aleję Róż zaplanowano, zgodnie z założeniami ideowymi, jako trasę pochodów i manifestacji. W latach 1973-1989 w południowej części alei stał pomnik Włodzimierza Lenina, wykonany z brązu przez Mariana Koniecznego, który był doskonale widoczny z Placu Centralnego. W 1979 r. monument został uszkodzony po podłożeniu ładunku wybuchowego, a następnie naprawiony. Ostatecznie pomnik usunięto w roku 1989. rezerwat ten mógłby nosić nazwę Różanego Rezerwatu Przyrody.11. Podaj przykład parku krajobrazowego w twoim województwie.


 • Jeśli masz z tym kłopoty, porozmawiaj z rodzicami, poszukaj informacji w Internecie lub w przewodnikach. Zastanów się, dlaczego ten obszar został objęty taką formą ochrony przyrody; jeśli nie wiesz, popatrz na jego logo i poszukaj informacji. Pomyśl, w jaki sposób można promować ten park – opisz to (np. hasło, wiersz) lub narysuj.

 • Jak myślisz, czy w najbliższej okolicy jest obszar, który powinien być parkiem krajobrazowym?

Jeśli tak, to jaki to obszar, jaką nazwę mógłby nosić ten park?

Przykładem parku krajobrazowego w województwie małopolskim jest Ciężkowicko-Rożnowski Park Krajobrazowy. Powstał w kwietniu 1995 roku i leży w południowo-wschodniej części województwa, na Pogórzu Rożnowskim i Pogórzu Ciężkowickim. Powierzchnia parku wynosi 17 634 ha. Jest częścią Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, pełniącego funkcję otuliny. W miejscowości Polichty działa Ośrodek Edukacji Ekologicznej. Park obejmuje ciągi wzgórz pomiędzy Dunajcem a Białą oraz fragment z prawobrzeżnej zlewni Białej. Obejmuje malownicze doliny i przełomy rzek, niezwykle oryginalne formy skalne zwane „Skamieniałym Miastem'', które są pomnikami przyrody nieożywionej. Został objęty taką formą ochrony, ze względu na te bogactwa przyrody.


Wiersz promujący:

Bierz przyjaciół, pyszne ciasto

Przyjedź zobacz „Skamieniałe Miasto”.


Moim zdaniem obszarem w województwie małopolskim, który mógłby być parkiem krajobrazowym jest zespół pałacowo-parkowy w Pławowicach. W XV wieku istniał tam dwór szlachecki. Obecny pałac powstał w latach 1804-1805 dla Ludwika Felicjana Morstina. Należy do najcenniejszych i najokazalszych wiejskich rezydencji klasycystycznych doby postanisławowskiej w skali ogólnokrajowej. Walory jego podnosi usytuowanie w rozległym parku o urozmaiconym drzewostanie z XVIII-XX wieku, z dużym stawem, tzw. parkowym z wyspą pośrodku oraz kompleksem stawów rybnych, połączonych groblami. Teren parku opada łagodnie ku dolinie przepływającej po stronie wschodniej rzeki Szreniawy. Mógłby nosić nazwę Pławowickiego Parku Krajobrazowego.

12. Podaj przykład obszaru chronionego krajobrazu w twoim województwie.


 • Jeśli masz z tym kłopoty, porozmawiaj z rodzicami, poszukaj informacji w Internecie lub w przewodnikach. Zastanów się, dlaczego ten obszar został objęty taką formą ochrony przyrody. Pomyśl, w jaki sposób można promować ten obszar – opisz to (np. hasło, wiersz) lub narysuj.

 • Jak myślisz, czy w najbliższej okolicy jest obszar, który powinien być parkiem krajobrazowym? Jeśli tak, to jaki to obszar, jaką nazwę mógłby nosić ten park?

Przykładem obszaru chronionego krajobrazu w województwie małopolskim jest Miechowsko-Działoszycki Obszar Chronionego Krajobrazu – położony w Niecce Nidziańskiej. W Małopolsce zajmuje powierzchnię 57 080 ha. Został utworzony w 1995 roku. Spełnia on rolę retencyjno-wodochronną i gleboochronną lasów porastających wododział Nidy, Pilicy i Wisły. W obszarze występują kompleksy leśne w postaci zbiorowisk grądowych i dąbrowy świetlistej. Spośród chronionych gatunków roślin występują tu: bluszcz pospolity, dzwonecznik wonny, kokoryczka okółkowa, lilia złotogłów, orlik pospolity, pluskwica europejska, róża francuska, tojad dzióbaty. Występujące tu bezleśne pagórki kredowe i wąwozy lessowe porośnięte są murawami kserotermicznymi. Na terenie M-DOChK znajdują się liczne stanowiska archeologiczne. Miejsce to zasługuje na miano obszaru chronionego.

Wiersz promujący:

Samopoczucie i humor poprawią się od razu Gdy zobaczysz piękno Miechowsko-Działoszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu!

Moim zdaniem obszarem, który mógłby być obszarem chronionego krajobrazu jest Las Wolski w Krakowie. Jest on uznany za las miejski, lecz z całą pewnością zasługuje na miano obszaru chronionego krajobrazu. Na jego terenie znajduje się również Zoo. Mógłby nosić nazwę Wolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.


13. Podaj przykład obszaru Natura 2000 w twoim województwie, czy jest to obszar specjalnej ochrony ptaków czy siedlisk?


 • Jeśli masz z tym kłopoty, porozmawiaj z rodzicami, poszukaj informacji w Internecie lub w przewodnikach. Zastanów się, dlaczego ten obszar został objęty taką formą ochrony przyrody. Pomyśl, w jaki sposób można by go promować – opisz to (np. hasło, wiersz) lub narysuj.

 • Jak myślisz, czy w najbliższej okolicy jest obszar, który powinien być obszarem Natura 2000? Jeśli tak, to jaki to obszar, jaką nazwę mógłby nosić ten park?

Przykładem obszaru Natura 2000 w województwie małopolskim jest Puszcza Niepołomicka.


Obszar ten charakteryzują szerokie doliny rzek, wyścielone osadami rzecznymi. W kotlinie występują zróżnicowane gleby. Największą powierzchnię zajmują bory sosnowe z niewielką domieszką brzozy, dębu i olchy czarnej. W puszczy występuje około 30 roślin chronionych. Do najciekawszych okazów florystycznych należą paproć długosz królewski, rośliny bagienne – modrzewnica zwyczajna, żurawina błotna i bagno zwyczajne oraz gatunki górskie – gęsiówka Hallera, przetacznik górski. Występuje tu około 175 gatunków ptaków. Wśród dużych ssaków zamieszkujących te tereny można wymienić liczne sarny, jelenie i dziki. Rzadziej pojawiają się wilki i łosie. Ciekawym elementem dotyczącym fauny Puszczy Niepołomickiej jest Ośrodek Hodowli Żubrów w Poszynie.

Wiersz promujący:

Chcesz zobaczyć Puszczę Niepołomicką? Stąd do Krakowa jest całkiem blisko


Zobaczysz również ośrodek w Poszynie, Który z hodowli żubrów słynie.

Moim zdaniem obszarem, który mógłby być obszarem Natura 2000 są bagry w Krakowie. Brzegi zalewu porośnięte są szuwarem trzcinowym i pałkowym. Stwarza to dogodne warunki do gniazdowania ptaków wodnych. Ponadto zbiornik wodny jest zarybiony, więc ptaki mają co jeść. Mógłby nosić nazwę obszar Natura 2000 Bagierka.
14. Podaj przykład pomnika przyrody w twoi województwie. • Jeśli masz z tym kłopoty, porozmawiaj z rodzicami, poszukaj informacji w Internecie lub w przewodnikach. Zastanów się, dlaczego właśnie ten obiekt został objęty taką formą ochrony przyrody. Pomyśl, w jaki sposób można promować ten obiekt – opisz to (np. hasło, wiersz) lub narysuj.

 • Jak myślisz, czy w najbliższej okolicy jest obiekt, który powinien być pomnikiem przyrody? Jeśli tak, to jaki to obiekt, jaką nazwę mógłby nosić ten pomnik?

Przykładem pomnika przyrody w województwie małopolskim jest dąb czerwony. Znajduje się on w Krakowie przy ulicy Powroźniczej 2. Jego obwód wynosi 314cm. Myślę, ze został objęty taka ochroną ze względu na swój wiek oraz obce pochodzenie tego gatunku. Jest to gatunek drzewa z rodziny bukowatych. Pochodzi ze wschodniej części Ameryki Północnej. Jest tam najpospolitszym gatunkiem dębu. W Polsce jest gatunkiem introdukowanym, ok. XIX w. został sprowadzony przez leśników jako gatunek pielęgnacyjny i ochronny. Rozprzestrzenia się samorzutnie, obecnie występuje już na całym niżu i w niższych położeniach górskich. Wypiera rodzime gatunki dębów i inne drzewa.


Wiersz promujący:


Zobacz dziś czerwony dąb

Jest on niedaleko stąd

Bo najpiękniej jest w Krakowie

Zapytaj, każdy Ci tak powie!
Pomnikiem w województwie małopolskim może być „dąb Jagiełły” w gminie Drwinia. Liczący około 1000 lat. Może nosić nazwę „Jagielloński dąb”.

15.Podaj przykład stanowiska dokumentacyjnego w twoi województwie.


 • Przypadku trudności porozmawiaj z rodzicami, ewentualnie poszukaj w Internecie lub w przewodnikach. Zastanów się, dlaczego właśnie ten obiekt został objęty taką formą ochrony przyrody. Pomyśl, w jaki sposób można by go promować – opisz to (np. hasło, wiersz) lub narysuj.

 • Jak myślisz, czy w najbliższej okolicy jest obiekt, który powinien być stanowiskiem dokumentacyjnym? Jeśli tak, to jaki to obiekt, jaką nazwę mogłoby nosić to stanowisko?

Przykładem stanowiska dokumentacyjnego w województwie małopolskim jest Kopalnia Soli w Wieliczce. Została objęta ochroną ponieważ znajdują się w niej osady złoża bryłowego soli. Złoże powstało w okresie mioceńskim, wieku badeńskim w trakcie zaniku Morza Mioceńskiego, które stało się morzem zamkniętym o wysokim stopniu zasolenia. W pierwszej kolejności zaczęły osadzać się węglany następnie siarczany, a na końcu sole kamienne. Przy czym w południowej części akwenu doszło do uformowania się złoża bryłowego a w północnej i środkowej jego części powstało złoże pokładowe. Obecnie wielickie złoże solne ma około 10 km długości, 600-1500 m szerokości oraz od kilku do około 400 m miąższości.


Wiersz promujący :

Kiedy bardzo gardło boli

Zajrzyj do kopalni soli

A kiedy będziesz padnięty

Obejrzyj w grocie koncerty


Moim zdaniem stanowiskiem dokumentacyjnym w województwie małopolskim może być najbardziej znana jaskinia Polski położona pod Wawelem. Smocza Jama składa się z systemu korytarzy o długości 276 m. W jednym z ciągów o długości 170 m znajdują się liczne jeziorka. Ciekawostką jest występowanie tu rzadkiego skorupiaka - studniczka tatrzańskiego (Niphargus tatrensis) występującego tylko w wodach podziemnych. Mógłby on nosić nazwę stanowiska dokumentacyjnego Wawelka.


16. Podaj przykład użytku ekologicznego w twoim województwie.


 • Przypadku trudności porozmawiaj z rodzicami, ewentualnie poszukaj w Internecie lub w przewodnikach. Zastanów się, dlaczego właśnie ten obiekt został objęty taką formą ochrony przyrody. Pomyśl, w jaki sposób można go promować – opisz to (np. hasło, wiersz) lub narysuj.

 • Jak myślisz, czy w najbliższej okolicy jest obszar, który powinien być użytkiem ekologicznym? Jeśli tak, to jaki to obszar, jaką nazwę mógłby nosić?

Przykładem użytku ekologicznego w województwie małopolskim są Łąki Nowohuckie. Chroni on fragment pradoliny Wisły będący ostoją chronionych gatunków roślin i zwierząt, o  powierzchni 57,17 ha. Łąki są podstawą systemu przyrodniczego doliny Wisły, którego ciągłość warunkuje migracje wielu zwierząt, szczególnie ptaków oraz roślin. Po rozległym starorzeczu pozostało dziś niewielkie oczko wodne. Są ostatnim, dobrze zachowanym fragmentem łąk nadwiślańskich w Krakowie. Krakowski odcinek doliny Wisły stanowi wąskie gardło jednego z najważniejszych w Polsce korytarzy ekologicznych umożliwiających migrację zwierząt i roślin w skali ogólnokrajowej. Eliminacja takich obiektów jak łąki nowohuckie może spowodować całkowite zamkniecie korytarza Wisły.

Wiersz promujący:

Zabierz picie, smaczne kromki Przyjedź zwiedzać Nowohuckie Łąki!

Uważam, że użytkiem ekologicznym w Małopolsce mógłby być zalew nowohucki ze względu na swoje walory turystyczne i rekreacyjne. Mógłby nazywać się „Hutniczym zalewem”. Pełni on w pewnym sensie funkcję zielonych płuc Krakowa.

17. Podaj przykład zespołu przyrodniczo-krajobrazowego w twoim województwie. Dlaczego został objęty taką forma ochrony przyrody? W jaki sposób można by go promować – napisz (np. hasło, wiersz) lub narysuj.


 • Czy myślisz, że w najbliższej okolicy jest obszar, który powinien być zespołem przyrodniczo-krajobrazowym? Jeśli tak, to jaki to obszar, jaką mógłby nosić nazwę?

Przykładem zespołu przyrodniczo-krajobrazowego w województwie małopolskim jest Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Lubinka". Na terenie Nadleśnictwa Gromnik utworzono jeden taki obiekt. Został utworzony na mocy Rozporządzenia wojewody tarnowskiego. Jest to obszar położony w Leśnictwie Pleśna. Administracyjnie teren ten należy do gruntów wsi Lubinka w gminie Pleśna. Został on utworzony w celu ochrony fragmentu naturalnego krajobrazu (potok) i jego wartości estetycznych.

Ochronie podlega potok wraz ze strefą ochronną (po 20 metrów od każdego z brzegów).

Wiersz promujący:

Niechaj się zbiera cała rodzinka

Pędzi zobaczyć piękno Lubinka

Czeka tam na Was potok i woda

Tam Was powita piękna przyroda!Uważam, że zespołem przyrodniczo-krajobrazowym mógłby być zespół pałacowo-parkowy w Śmiłowicach. Pałac stoi pośrodku parku krajobrazowego, w układzie centralnym powiązanym kompozycyjnie z rozłogami pól i doliną Wisły. Drzewostan parku liczy ponad 700 drzew. Najstarszymi okazami drzew są 190-letnie lipy, wiązy i graby rosnące przy pałacu oraz zachodniej granicy. Liczące 100-140 lat kasztanowce, sosny i modrzewie znajdują się przy wschodniej granicy. Mógłby nosić nazwę Śmiłowskiego Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego.

18. Podaj przykład gatunków roślin, zwierząt i grzybów chronionych.


 • Dlaczego zostały objęte tą forma ochrony przyrody?

Zwierzęta chronione: pijawka lekarska, zmieraczek plażowy, tygrzyk paskowany, błotniarka otułka, niepozorka ojcowska, poczwarówka górska, poczwarówka jajowata, ślimak Bąkowskiego, ślimak Bielza, świdrzyk kasztanowaty, zawójka rzeczna, bursztynka piaskowa, szczeżuja wielka, minóg morski, alozagłowacz pręgopłetwy, różanka, salamandra plamista, ropucha szara, żaba trawna, padalec, wąż Eskulapa, jaszczurka żyworodna, żmija zygzakowata, bocian biały, bocian czarny, cietrzew, drop, dzięcioły, kormoran mały, przepiórka, zimorodek, chomik europejski, foka obrączkowana, koszatka, kozica, łasica, niedźwiedź brunatny, nornica ruda, popielica, ryś, smużka, świstak, tchórz stepowy, walenie, wiewiórka pospolita, wilk, zając bielak, żbik, żubr
Rośliny chronione: aster gawędka, babka nadmorska, bagiennik żmijowaty, bagno zwyczajne, barwinek pospolity, bluszcz pospolity, brzoza karłowata, centuria, chryzantema, ciemiernik czerwonawy, cis pospolity, długosz królewski, dyptam jesionolistny, dziewięćsił bezłodygowy, dziurawiec nadobny, dzwonecznik wonny, elisma wodna, fałdownik nastroszony, fiołek bagienny, gajnik lśniący, goździk kosmaty, grążel żółty, grzybienie białe, jarząb szwedzki, języcznik zwyczajny, jodłówka pospolita, kalina koralowa, kocanki piaskowe, kostrzewa ametystowa, len austriacki, lilia bulwkowata, lilia złotogłów, lśniątka zakrzywiona, łyszczec wiechowaty, malina moroszka, mikołajek nadmorski, morszczyn pęcherzykowaty, natorfek torfowcowi, nawodnik, nibyprątnik torfowy, pajęcznica liliowata, parzydło leśne, pierwiosnek, przytulia krakowska, ramienica szczeciniasta, róża francuska, sasanka alpejska, sosna błotna, storczyk, szafran spiski, śnieżyca wiosenna, torfowiec nastroszony, turzyca żyłowata, warzucha polska, wiśnia karłowata, wrzosiec bagienny, żmijowiec czerwony

Grzyby chronione: borowik korzeniasty, borowik królewski, borowik pasożytniczy, podgrzybek pasożytniczy, szyszkowiec łuskowaty, czareczka długotrzonkowa, czarka, flagowiec olbrzymi, jamczatka białobrunatna, żagwica listkowata, dwupierścieniak cesarski, gąska olbrzymia, wilgotnica czapeczkowata, gwiazdosz, wieloporek gwiaździsty, jodłownica górska, płomykówka galaretowata, kolczakówka, sarniak, szaraczek łuseczkowaty, koronica ozdobna, lakownica lśniąca, maślak dęty, borowiec dęty, maślak trydencki, maślak żółtawy, miękusz szafranowy, ozorek dębowy, pałeczka, amylek lapoński, pniarek lekarski, modrzewnik lekarski, pniarek różowy, kurzawka bagienna, purchawica olbrzymia, buławka obcięta, buławka pałeczkowata ,buławka spłaszczona, siatkolist maczugowaty, krążkówka żyłkowana, naparstniczka czeska, naparstniczka stożkowata, smardz jadalny, smardz półwolny, smardz stożkowaty, soplówka, mądziak psi, sromotnik fiołkowy, szmaciak, promieniak wilgociomierz, oranżowiec bladożółty, żagiew okółkowaZostały objęte taką formą ochrony ponieważ są zagrożone wyginięciem. Występowanie ich jest rzadkie. Ochrona ta zabrania niszczenia i zabijania wyżej wymienionych gatunków. Dzięki temu możliwe jest przetrwanie gatunku i zachowanie go dla pokoleń.

Urszula Stefańska


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość