Poszukiwanie: Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertoweZapytanie ofertowe
Magazyn liniowy: 18 stacji narzędziowych przy 2 uchwytach mocujących
14.12 Kb. 1
czytać
Zapytanie ofertoweZapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe odbywa się zgodnie z § 20 pkt. 1 Umowy o dofinansowanie projektu „Wiedza+Umiejętności=Sukces” nr uda-pokl. 09. 01. 02-14-142/12-00 zawartej z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych, ul
410.13 Kb. 2
czytać
Zapytanie ofertowe I. Dane zamawiającego: Puccini Sp z o o. Ul. Szczecińska 1W 72-003 Dobra II. Zapytanie ofertoweZapytanie ofertowe I. Dane zamawiającego: Puccini Sp z o o. Ul. Szczecińska 1W 72-003 Dobra II. Zapytanie ofertowe
W związku z realizacją projektu pt. „Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami” w ramach działania 2 po ig „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” firma Puccini Sp z o o
120.98 Kb. 1
czytać
Zapytanie ofertowe 11 I informacje ogólne zapytanie ofertowe na zakup podręczników niezbędnych do realizacji programu kształcenia wg załącznika nr 1Zapytanie ofertowe 11 I informacje ogólne zapytanie ofertowe na zakup podręczników niezbędnych do realizacji programu kształcenia wg załącznika nr 1
Iv szkolnictwo wyższe I nauka Działania 1 Wzmocnienie I rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy Poddziałania 1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni
105.31 Kb. 1
czytać
ProtokóŁ z wyboru oferty na organizację I przeprowadzenie zajęĆ osobowościowo – motywacyjnych dla 20 osób zapytanie ofertowe dotyczyło projektu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rucianem – Nidzie pnProtokóŁ z wyboru oferty na organizację I przeprowadzenie zajęĆ osobowościowo – motywacyjnych dla 20 osób zapytanie ofertowe dotyczyło projektu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rucianem – Nidzie pn
Zapytanie ofertowe dotyczyło projektu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rucianem – Nidzie pn. „W stronę aktywnej integracji” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
21.22 Kb. 1
czytać
ProtokóŁ z wyboru oferty na organizację I przeprowadzenie zajęĆ zawodowych z zakresu wizażystka dla 8 osób zapytanie ofertowe dotyczyło projektu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rucianem – Nidzie pnProtokóŁ z wyboru oferty na organizację I przeprowadzenie zajęĆ zawodowych z zakresu wizażystka dla 8 osób zapytanie ofertowe dotyczyło projektu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rucianem – Nidzie pn
Zapytanie ofertowe dotyczyło projektu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rucianem – Nidzie pn. „W stronę aktywnej integracji” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
21.44 Kb. 1
czytać
ProtokóŁ z wyboru oferty na organizację I przeprowadzenie zajęĆ zawodowych z zakresu kelner/kelnerka dla 12 osób zapytanie ofertowe dotyczyło projektu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rucianem – Nidzie pnProtokóŁ z wyboru oferty na organizację I przeprowadzenie zajęĆ zawodowych z zakresu kelner/kelnerka dla 12 osób zapytanie ofertowe dotyczyło projektu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rucianem – Nidzie pn
Zapytanie ofertowe dotyczyło projektu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rucianem – Nidzie pn. „W stronę aktywnej integracji” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
23.1 Kb. 1
czytać
P/09/03/2011/Odcz Niniejszym informujemy, że wpłynęło zapytanie ofertowe następującej treści: Zapytanie 1 Pytania dotyczą „Warunków granicznych”P/09/03/2011/Odcz Niniejszym informujemy, że wpłynęło zapytanie ofertowe następującej treści: Zapytanie 1 Pytania dotyczą „Warunków granicznych”
Zamawiający wymaga aby części zamienne pochodziły od producenta aparatu zaś odczynniki eksploatacyjne i materiały kontrolne pochodziły od jednego producenta
68.66 Kb. 1
czytać
Zapytanie ofertowe nazwa I adresZapytanie ofertowe nazwa I adres
67.61 Kb. 1
czytać
Krosno, 31. 12. 2010 r. Zapytanie ofertowe nr pig/pokl 1/563/i-ivKrosno, 31. 12. 2010 r. Zapytanie ofertowe nr pig/pokl 1/563/i-iv
51.09 Kb. 1
czytać
Zapytanie ofertoweZapytanie ofertowe
Tytuł projektu: „Internetowy serwis lokalizacji dokumentów dtp
28.73 Kb. 1
czytać
Zapytanie ofertoweZapytanie ofertowe
Projekt pn. „Opracowanie i wprowadzenie na rynek biobójczego preparatu gruntującego”
60.57 Kb. 1
czytać
Zapytanie ofertowe Dane ZamawiającegoZapytanie ofertowe Dane Zamawiającego
Zamawiający: Sanatoria Dolnośląskie” Sp z o o ul. Parkowa 3, 58-351 Sokołowsko
46.64 Kb. 1
czytać
Zapytanie ofertoweZapytanie ofertowe
Magazyn liniowy: 18 stacji narzędziowych przy 2 uchwytach mocujących
14.12 Kb. 1
czytać
Zapytanie ofertoweZapytanie ofertowe
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego
26.41 Kb. 1
czytać
Zapytanie ofertowe o zamówienie publiczne prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznychZapytanie ofertowe o zamówienie publiczne prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
81.86 Kb. 1
czytać

  1   2   3   4   5   6   7   8   9


©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy