Poszukiwanie: prasowy posiedzenie

Komunikat prasowy 3099. posiedzenie Rady Zatrudnienie, polityka społeczna, zdrowie I ochrona konsumentów Zatrudnienie I Polityka SpołecznaKomunikat prasowy 3099. posiedzenie Rady Zatrudnienie, polityka społeczna, zdrowie I ochrona konsumentów Zatrudnienie I Polityka Społeczna
Przeprowadziła debatę orientacyjną na temat swego wkładu w posiedzenie Rady Europejskiej w dniach 23–24 czerwca oraz wypracowała ogólne podejście w odniesieniu do zaleceń dotyczących polityk zatrudnienia państw członkowskich
56.59 Kb. 1
czytać
Komunikat prasowy 3035. posiedzenie Rady KonkurencyjnośćKomunikat prasowy 3035. posiedzenie Rady Konkurencyjność
Walonii i minister ds gospodarki, MŚP, handlu zagranicznego i nowych technologii
86.37 Kb. 1
czytać
Komunikat prasowy 3022. posiedzenie Rady Sprawy ogólneKomunikat prasowy 3022. posiedzenie Rady Sprawy ogólne
Przewodniczący Miguel Ángel moratinos, hiszpański minister spraw zagranicznych I współpracy
67.39 Kb. 1
czytać
Komunikat prasowy nadzwyczajne posiedzenie Rady ds. Ogólnych I Stosunków ZewnętrznychKomunikat prasowy nadzwyczajne posiedzenie Rady ds. Ogólnych I Stosunków Zewnętrznych
Rada odnotowała stan przygotowań do konferencji ministerialnej Światowej Organizacji Handlu
21.18 Kb. 1
czytać
Komunikat prasowy 3020. posiedzenie Rady Sprawy gospodarcze I finansoweKomunikat prasowy 3020. posiedzenie Rady Sprawy gospodarcze I finansowe
Przewodnicząca Elena salgado, druga wicepremier oraz minister gospodarki Hiszpanii
76.59 Kb. 1
czytać
Komunikat prasowy 2927. posiedzenie Rady Wymiar sprawiedliwości I sprawy wewnętrzneKomunikat prasowy 2927. posiedzenie Rady Wymiar sprawiedliwości I sprawy wewnętrzne
Rada przyjęła konkluzje w sprawie Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (sis II)
114.19 Kb. 1
czytać
C/07/274 15891/07 (Presse 274) (OR. en) Komunikat prasowy 2835. posiedzenie Rady Transport, telekomunikacja I energiaC/07/274 15891/07 (Presse 274) (OR. en) Komunikat prasowy 2835. posiedzenie Rady Transport, telekomunikacja I energia
Przewodniczący Pan Mário lino, minister robót publicznych, transportu I komunikacji
241.45 Kb. 3
czytać
Komunikat prasowy 3030. posiedzenie Rady Sprawy gospodarcze I finansoweKomunikat prasowy 3030. posiedzenie Rady Sprawy gospodarcze I finansowe
Rada zatwierdziła porozumienie z Parlamentem Europejskim w sprawie reformy unijnych ram nadzoru finansowego
42.02 Kb. 1
czytać
Komunikat prasowy 3164. posiedzenie Rady Edukacja, młodzież, kultura I sportKomunikat prasowy 3164. posiedzenie Rady Edukacja, młodzież, kultura I sport
Rada wypracowała częściowe podejście ogólne w sprawie dwóch proponowanych rozporządzeń
124.96 Kb. 1
czytać
Komunikat prasowy 2956. posiedzenie Rady Rolnictwo I rybołówstwoKomunikat prasowy 2956. posiedzenie Rady Rolnictwo I rybołówstwo
Eskil Erlandsson przedstawił prezentację na temat programu prac prezydencji szwedzkiej w dziedzinie rolnictwa i rybołówstwa
90.28 Kb. 1
czytać
Komunikat prasowy 2984. posiedzenie Rady Sprawy ogólneKomunikat prasowy 2984. posiedzenie Rady Sprawy ogólne
Rada przyjęła konkluzje w sprawie rozszerzenia ue oraz procesu stabilizacji I stowarzyszenia dotyczącego Bałkanów Zachodnich
86.86 Kb. 1
czytać
Komunikat prasowy 2931. posiedzenie Rady Sprawy gospodarcze I finansoweKomunikat prasowy 2931. posiedzenie Rady Sprawy gospodarcze I finansowe
Rada osiągnęła polityczne porozumienie w sprawie stosowania stawek obniżonych podatku vat w określonych sektorach
65.34 Kb. 1
czytać
Komunikat prasowy 3071. posiedzenie Rady Wymiar sprawiedliwości I sprawy wewnętrzneKomunikat prasowy 3071. posiedzenie Rady Wymiar sprawiedliwości I sprawy wewnętrzne
Ministrowie spraw wewnętrznych osiągnęli porozumienie polityczne w sprawie umowy o readmisji ue–Turcja
85.73 Kb. 1
czytać
Komunikat prasowy 3146. posiedzenie Rady Zatrudnienie, polityka społeczna, zdrowie I ochrona konsumentówKomunikat prasowy 3146. posiedzenie Rady Zatrudnienie, polityka społeczna, zdrowie I ochrona konsumentów
Rada przeprowadziła debatę orientacyjną poświęconą udziałowi kobiet w zarządach przedsiębiorstw
60.7 Kb. 1
czytać
Komunikat prasowy 3076. posiedzenie Rady Sprawy gospodarcze I finansoweKomunikat prasowy 3076. posiedzenie Rady Sprawy gospodarcze I finansowe
Rada osiągnęła porozumienie w sprawie pakietu środków służących wzmocnieniu zarządzania gospodarczego w ue, w szczególności w strefie euro
45.84 Kb. 1
czytać

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33


©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy