Poszukiwanie: udzielenie zamówienia

Wyjaśnienie do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego naWyjaśnienie do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : odnowa centrum parkowego w turosli wraz z infrastrukturą towarzyszacą
15.43 Kb. 1
czytać
Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz ze zmianą jej treśCIDo wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz ze zmianą jej treśCI
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa produktów leczniczych
2.06 Mb. 9
czytać
Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz ze zmianą jej treśCIDo wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz ze zmianą jej treśCI
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa produktów leczniczych i żywieniowych
1.67 Mb. 7
czytać
Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznegoZawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Nr. 223 poz. 1655z późn zm niniejszym zawiadamia, że dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na Wykonanie dokumentacji projektowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi w Głuchołazach
22.82 Kb. 1
czytać
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowa instalacji odgazowania na terenie składowiska odpadów”Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowa instalacji odgazowania na terenie składowiska odpadów”
W związku z przeprowadzonym w/w postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
24.22 Kb. 1
czytać
Dot postępowania o udzielenie zamówienia publicznego naDot postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
Dot postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę technicznych środków materiałowych do kto rosomak
38.37 Kb. 1
czytać
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia pod nazwą: Remont lokali komunalnych mieszkalnych pustostanów w Dzielnicy Żoliborz m st. WarszawySpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia pod nazwą: Remont lokali komunalnych mieszkalnych pustostanów w Dzielnicy Żoliborz m st. Warszawy
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie Ustawy Prawo zamówień publicznych (t jedn. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759, z póź. zm.) o wartości zamówienia poniżej progu unijnego – 4 845 000 euro
133.57 Kb. 1
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanieSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
0.52 Mb. 7
czytać
Do: Uczestnicy postepowania o udzielenie zamówienia publicznego DotyczyDo: Uczestnicy postepowania o udzielenie zamówienia publicznego Dotyczy
Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej oraz częściowego unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę odczynników laboratoryjnych I akcesoriów laboratoryjnych oraz odzieży ochronnej (8/cre/2014)
36.42 Kb. 1
czytać
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy: doaiK/321/5/09Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy: doaiK/321/5/09
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 206. 000 Euro prowadzonego w trybie
58.95 Kb. 1
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę elementów preizolowanych dn-250, dn-65 I dn-40Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę elementów preizolowanych dn-250, dn-65 I dn-40
II. Pracownicy zamawiającego uprawnieni do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami
49.89 Kb. 1
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznegoSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
Na dostawę składników umundurowania I dystynkcji dla inspektorów inspekcji transportu drogowego
1.11 Mb. 18
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamawiająCYSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia zamawiająCY
O udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej przekraczającej równowartośĆ 200 000,00 euro na
256.24 Kb. 3
czytać
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie termomodernizacji wraz z kolorystyką elewacji budynków Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 2 części
36.42 Kb. 1
czytać
Odpowiedzi na zapytania Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego naOdpowiedzi na zapytania Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę specjalistycznych odczynników chemicznych, dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 43 części
38.51 Kb. 1
czytać

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   66


©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy