Strona główna

A/ artykuły z czasopism (polskie)


Pobieranie 54.02 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar54.02 Kb.
a/ artykuły z czasopism (polskie)
1. Nowowiejska-Wiewióra Alicja, Zębik Tadeusz, Skoczylas Ilona, Majsnerowska Aleksandra, Głowacki Jan:
Tętnicze nadciśnienie płucne powikłane ciężką niewydolnością serca u chorego zakażonego wirusem HIV – doświadczenia z zastosowaniem treprostinilu.
Kardiol. Dypl., 2008, 7, 1, 90-94.
2. Kuliczkowski Witold, Zembala Marian, Poloński Lech, Kaczmarski Jacek, Gąsior Mariusz:
Monitorowanie efektów działania leków przeciwpłytkowych – moda czy konieczność?
Kardiol. Pol., 2008, 66, 1, 119-124.
3. Szyguła-Jurkiewicz Bożena, Duszańska Agata, Poloński Lech:
Czy obecność zaburzeń depresyjnych jest problemem u pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca?
Pol. Arch. Med. Wewn., 2008, 118, (1-2), 52-56.
4. Rozentryt Piotr, Nowak Jolanta, Sikora Jacek, Wilczek Urszula, Poloński Lech:
Kardiomiopatia, bezobjawowa dysfunkcja, ostra i przewlekła niewydolność serca – co to oznacza w świetle współczesnych wytycznych?
Kardiol.Pol., 2008, 66, 2, 200-206.
5. Kłosiewicz-Wąsek Beata, Ceremużyński Leszek, Poloński Lech, Łukaszewicz Rafał, Wasilewski Jarosław:
Miażdżyca tętnic szyjnych, a choroba wieńcowa u młodych kobiet. Odniesienie do profilu hormonów płciowych.
Kardiol.Pol., 2008, 66, 2, 200-206.
6. Tajstra Mateusz, Gąsior Mariusz, Głowacki Jan, Lekston Andrzej, Szkodziński Janusz, Osuch Marcin, Hawranek Michał, Gierlotka Marek, Zębik Tadeusz, Poloński Lech.:
Współpraca kardiologa inwazyjnego i radiologa z wykorzystaniem angiografii wielorzędowej tomografii komputerowej tętnic wieńcowych podczas leczenia rewaskularyzacyjnego trudnego „angiograficznie” chorego z zawałem serca z uniesieniem odcinka ST-opis przypadku.
Kardiol. Pol.,2008,66,3,348-350.
7. Kuliczkowski Wiktor, Witkowski Adam, Watała Cezary, Filipiak J. Krzysztof, Budaj Andrzej, Golański Jacek, Sitkiewicz Dariusz, Pręgowski Jerzy, Górski Jacek, Zembala Marian, Opolski Grzegorz, Poloński Lech.:
Stanowisko Grupy Roboczej powołanej przy Sekcji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego na temat zjawiska tzw. „oporności” na doustne leki przeciwpłytkowe.
Kardiol.Pol., 2008, 66, 4, 480-485.
8. Poloński Lech, Osadnik Tadeusz, Gąsior Mariusz.:
Czy w erze terapii inwazyjnej zawał serca bez uniesienia odcinka ST powinno się leczyć inaczej niż zawał serca z uniesieniem odcinak ST?
Folia Cardiol., 2008, 3, 3, 129-138.
9. Szyguła-Jurkiewicz B., Owczarek Aleksander, Duszańska Agata, Sikora Jacek, Lekston Andrzej, Pudlo Robert, Wojnicz Romuald, Poloński Lech.:
Rokowanie odległe i czynniki wpływające na wystąpienie niekorzystnych zdarzeń sercowych u pacjentów z przewlekłą skurczową niewydolnością serca w przebiegu choroby nadciśnieniowej.
Pol. Arch. Med. Wewn., 2008, 118, 5, 280-288.
10. Kuliczkowski Wiktor, Sikora Jacek, Dyrbuś Krzysztof, Kaczmarski Jacek, Gąsior Mariusz, Poloński Lech.
Niepełna odpowiedź na podwójne leczenie przeciwpłytkowe u kobiety uczulonej na klopidogrel.
Kardiol. Pol., 2008, 66, 5, 548-550.
11. Buchta Piotr, Gąsior Mariusz, Kocot-Styn Małgorzata, Poloński Lech.
Czy wiek wpływa na rokowanie pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi?
Fol.Cardiol.2008, 3, 4, 170-179.
12. Kazik Anna, Kocot-Styn Małgorzata, Gąsior Mariusz.
Udrożnienia przewlekle zamkniętych tętnic wieńcowych.
Kardiol. Dypl. 2008, 7, 7, 57-64.
13. Tajstra Mateusz, Przybylska Katarzyna, Czekaj Agata, Janecka Agata, Gąsior Mariusz.
Patogeneza, charakterystyka kliniczna oraz rokowanie pacjentów z zawałem serca bez istotnych zwężeń w tętnicach wieńcowych.
Choroby Serca i Naczyń, 2008, 5, 2, 76-80.
14. Adamowicz-Czoch Elżbieta, Głowacki Jan, Hawranek Michał, Dzióbek Bogusława, Gierlotka Marek, Zembala Marian.
Niezwykłe, późne powikłanie, stałej elektroterapii.
Kardiol., Pol., 2008, 66, 8, 869-872.
15. Gąsior Mariusz, Pres Damian, Stasik-Pres Gabriela, Lech Piotr, Gierlotka Marek, Hawranek Michał, Wilczek Krzysztof, Szyguła-Jurkiewicz Bożena, Lekston Andrzej, Kalarus Zbigniew, Strojek Krzysztof, Gumprecht Janusz, Poloński Lech.
Effect of blood glucose levels on prognosis in acute myocardial infarction in patients with and without diabetes, undergoing percutaneous coronary intervention.
Cardiol. Jour., 2008, 15, 5, 422-430
16. Spinczyk Beata, Rozentryt Piotr, Nowak Jolanta.
Niewydolność serca w podeszłym wieku.
Lekarz 2008, 9, 08, 32-42.
17. Frycz-Kurek Anna Maria, Buchta Piotr, Szkodziński Janusz.
Stabilna choroba wieńcowa – epidemiologia, diagnostyka, wybór postępowania.
Choroby Serca i Naczyń, 2008, 5,3,125-133.
18. Gąsior Mariusz, Czekaj Agata, Przybylska Katarzyna, Janecka Agata, Siedlecki Łukasz.
Plejotropowe działanie statyn.
Choroby Serca i Naczyń, 2008, 5,3,141-145.
19. Poloński Lech, Gąsior Mariusz, Gierlotka Marek.
Jak leczymy w Polsce ostre zespoły wieńcowe w roku 2008. Dane z rejestru PL-ACS.
Kardiol. po Dypl., 2008, 3, IX, 4-6.
20. Lekston Andrzej, Chudek Jerzy, Gąsior Mariusz, Wilczek Krzysztof, Więcek Andrzej, Kokot Franciszek, Szyguła-Jurkiewicz Bożena, Wojnicz Romuald, Osuch Marcin, Poloński Lech.
Porównanie wczesnej i odległej skuteczności zabiegu przezskórnej angioplastyki zwężonej tętnicy nerkowej z następczą brachyterapią lub bez niej u chorych z nadciśnieniem naczyniowo-nerkowym.
Kardiol. Pol., 2008, 66, 10, 1061-1066.
21. Nowak Jolanta, Jastrzębski Dariusz, Streb Witold, Rozentryt Piotr, Wojarski Jacek, Greif Małgorzata, Poloński Lech, Zembala Marian, Kukulski Tomasz:
Right ventricular function in patients with severe interstitial lung disease: A Tissue Doppler Imaging study. J. Physiol. Pharmakol. 2008, 59, 6:531-538
22. Nowak Jolanta, Rozentryt Piotr, Szyguła-Jurkiewicz Bożena:
Leczenie niektórych chorób współistniejących jako ważny czynnik stabilizacji chorego z niewydolnością serca. The management of patients with heart failure who have concomitant disorders. The most important parameter of stabilization those patients. Vademecum Lek. Rodz. 2008 Nr 6 s.30-33
23. Hudzik Bartosz, Szkodziński Janusz.

Profilaktyka wtórna choroby wieńcowej.

Choroby Serca i Naczyń 2008, 5, 4, 186-189.
24. Polewczyk Anna, Janion Marianna, Gąsior Mariusz, Gierlotka Marek:
Zawał serca u osób w starszym wieku. Odrębności kliniczne i różnice w terapii.
Kardiol.Pol., 2008, 66, 2, 166-172.
25. Markowicz-Pawlus Ewa, Nożyński Jerzy, Sędkowska Agnieszka, Jarski Piotr, Hawranek Michał, Streb Witold, Zielińska Teresa, Poloński Lech, Kalarus Zbigniew:
Ocena ryzyka pęknięcia serca u pacjentów z ostrym zawałem serca poddanych przezskórnej interwencji wieńcowej.
Fol.Cardiol., 2008, 3, 2, 79-84.
26. Polewczyk Anna, Janion Marianna, Gąsior Mariusz, Gierlotka Marek, Poloński Lech.
Ocena postępu leczenia zawału serca u chorych na cukrzycę.
Pol. Arch. Med. Wewn., 2008, 118, 9, 470-477.
27. Przybylski Roman, Wilczek Krzysztof, Zembala Marian, Nadziakiewicz Paweł, Niklewski Tomasz, Krasoń Marcin, Chodór Piotr, Kusa Jacek, Głowacki Jan, Ideler Ben, Thielmann Matthias, Gąsior Mariusz, Białkowski Jacek, Kalarus Zbigniew, PolońskiLech.:
Przezkoniuszkowe, małoinwazyjne wszczepienie zastawek aortalnych u dwóch kobiet z ciężką objawową stenozą aortalną i współistniejącymi obciążeniami szansą dla najtrudniejszych chorych. Pierwsze polskie pomyślne doświadczenia.
Kardiol.Pol., 2008, 66, 12, 1350-1356.

28. Nożyński J., Zakliczyński M., Konecka-Mrówka D., Nikiel B., Młynarczyk-Liszka J., Lange D., Maruszewski M., Zembala M.: Advanced glycation end products (AGE) in the pathogenesis of ischaemic cardiomyopathy in diabetic patients-preliminaryu report. Kardiochir Torakochir Pol 2008, 5, 1: 56-63.


KBN - 10 pkt

29. Łoś J., Przybylski R., Zembala M.: Pierwotne zamknięcie mostka przy użyciu nowej metody u pacjentki narażonej na powikłania po sternotomii.

Kardiochir Torakochir Pol 2008, 5, 1: 74-77.

30. Krasoń M., Krupa H., Zembala M.: Wewnątrznaczyniowe leczenie tętniaków aorty piersiowej w roku 2008 – u kogo, dlaczego, kiedy? Kardiol Pol 2008; 66: 364-370.

31. Trzeciak P., Zembala M., Foremny J., Gąsior M., Poloński L.: Wszczepili, wypisali i ... zapomnieli – stara baśń czy wciąż aktualna opowieść o opiece nad chorym po zabiegu wsdzczepienia sztucznej zastawki serca? Kardiol Pol 2008; 66, 5: 601-605

32. Zembala M., Orłowski T.: Rejestr głównych typów operacji kardiochirurgicznych w 2007 r. w poszczególnych ośrodkach w Polsce. Kardiochir Torakochir Pol 2008, 5, 2; 105-108.

33. Jaworska I., Pudlo R., Styn T., Piegza M., Przybylski R., Pacholewicz J., Lenarczyk R., Urbańska E., Śliwka J., Foremny J., Kucewicz-Czech E., Zembala M.: Pooperacyjne zaburzenia świadomości u pacjentów poddanych pomostowaniu aortalno-wieńcowemu. Kardiochir Torakochir Pol 2008, 5, 2; 126-131.

34. Wojarski J., Żegleń S., Kucewicz E., Przybylski R., Jastrzębski D., Sioła M., Głowacki J., Drżał K., Nożyński J., Zembala M.: Wdrożenie pierwszego w Polsce programu transplantacji płuc szansą na uratowanie chorych z trwałym i nieodwracalnym uszkodzeniem tego narządu. Kardiochir Torakochir Pol 2008, 5, 2; 1163-170.

35. Śliwka J., Dołoszyńska A., Sokal A., Kocher A., Tyrpień M., Zembala M.: Wdrożenie modeludoświadczalnego heterotopowego przeszczepu serca u szczura w Pracowni Doświadczalnej Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Kardiochir Torakochir Pol 2008, 5, 2; 171-175.

36. Pawlak Sz., Ciurysek M., Skalski J.H., Wites M., Radziszewska E., Gburek T., Zembala M.: Mało inwazyjna torakotomia przednio-boczna w kardiochirurgii wrodzonych wad serca. Kardiochir Torakochir Pol 2008, 5, 2; 176-178.

37. Borowicz M., Urbańska E., Przybylski R., Wojarski J., Grzybowski A., Szary T., Włoczka G., Skalski J.H., Zembala M.: ECMO jako metoda ratowania nie tylko noworodków, ale i dorosłych z niewydolnością krążenia i/lub oddychania. Kardiochir Torakochir Pol 2008, 5, 2; 183-186.

38.Zembala M.O.: Asystent lekarza –projekt nowego zawodu w polskiej służbie zdrowia. Kardiochir Torakochir Pol 2008, 5, 2; 208-210.


39. Lizak M., Singh S., Lubina Sz., Zembala M.: Female and male chronic obstructive pulmonary disease patients with severe dyspnea do not profit less from pulmonary rehabilitation. Pol Arch Med Wewn 2008; 118 (7-8): 413-418.


40. Adamowicz-Czoch E., Głowacki J., Hawranek M., Dzióbek B., Gierlotka M., Zembala M.: Niezwykłe, późne powikłanie stałej elektroterapii. Kardiol Pol 2008; 66: 869-872.

41. Pacholewicz J., Kucewicz E., Zakliczyński M., Niklewski T., Kubacki K., Kustosz R., Zembala M.: Regeneracja serca poprzez odbarczenie długoterminowym mechanicznym wspomaganiem serca polską komorą typu POLVAD – opis przypadku. Kardiochir Torakochir Pol 2008, 5, 3: 308-313.

42. Zakliczyński M., Barańska-Kosakowska A., Przybylski R., Pacholewicz J., Wojarski J., Nożyński J., Konecka-Mrówka D., Świerad M., Zembala M.: Early results of heart transplantation in the Silesian Centre for Heart Disease in the light of current recommendations. Kardiochir Torakochir Pol 2008, 5, 3: 314-318.

43. Wilczek K., Chodór P., Zembala M.: Komu przezcewnikowo wszczepiać zastawkę aortalną? Czas na leczenie także w Polsce. Kardiol Pol 2008; 66: 1148-1151.

44. Korewicki J., Browarek A., Zembala M., Sadowski J., Garlicki M., Zieliński T., Piotrowski W., Zakliczyński M., Przybyłowski P., Roguski K.: Ogólnopolski rejestr chorych z cięzką niewydolnością serca, zakwalifikowanych do przeszczepu serca – POLKARD-HF 2003-2007. Folia Cardiol Excerpta 2008, 3, 8-9: 403-421.

45. Wilczek K., Chodór P., Przybylski R., Niklewski T., Kusa J., Głowacki J., Krasoń M., Nadziakiewicz P., Gąsior M., Kalarus Z., ,Poloński L., Zembala M.: Przezcewnikowe implantacje zastawek w objawowej stenozie aortalnej u chorych niebędących kandydatami do leczenia operacyjnego – wspólne zabiegi kardiologów i kardiochirurgów. Kardiochir Torakochir Pol 2008; 5; 4:386-396.

46. Zakliczyński M., Garlicki M., Przybyłowski P., Sobieszczańska-Małek M., Zembala M.: Leczenie immunosupresyjne po przeszczepieniu serca. Kardiochir Torakochir Pol 2008; 5; 4:425-427.

47. Miszalski –Jamka K., Głowacki J., Kalarus Z., Zembala M.: Ubutek przegrody międzyprzedsionkowej typu sinus venosus rozpoznany za pomocą kardioologicznego rezonansu magnetycznego – opis przypadku. Kardiochir Torakochir Pol 2008; 5; 4:456-459.


48. Szafron B., Szafranek A., Zembala M.: Jak ocenić ryzyko przed operacją kardiochirurgiczną. Zadanie nie tylko dla kardiochirurga, anestezjologa i kardiologa, lecz takżę dla lekarza rodzinnego. Przewodnik Lekarza, 2008, 53-60.


49. Krupa H., Kalarus Z.: Koronarografię należy wykonać u wszystkich chorych.

Kardiologia po Dyplomie 2008, t. 7, nr 1, s. 108-111.


50. Gąsior M., Pres D., Stasik-Pres G., Lech P., Gierlotka M., Lekston A.,

Hawranek M., Tajstra M., Kalarus Z., Poloński L.: Does glucose level At hospital discharge predict one-year mortality in patients with diabetes mellitus treated with percutaneous coronary intervention for ST-segment elevation myocardial infarction?

Kardiol. Pol. 2008, t.66, nr 1, s.1-7.

51. Wąs T., Kalarus Z. Komentarz redakcyjny do pracy A. Radzanka „Częstość

występowania potencjalnie niestabilnych zmian miażdżycowych w populacji pacjentów z chorobą wieńcową – badanie z zastosowaniem wirtualnej histologii”.

pt.: Ultrasonografia wewnątrzwieńcowa z systemem wirtualnej histologii – kolejny krok do przodu w leczeniu ostrych zespołów wieńcowych.

Kardiol. Pol. 2008, t. 66, nr 3, s. 251-252.
52. Duszańska A., Zembala M., Przybylski R., Jaworska I., Niklewski T., Streb W.,

Zielińska-Meus A., Oleszczyk K., Markowicz-Pawlus E., Herdyńska-Wąs M., Wojnicz R., Kukulski T., Kalarus Z.: Redukcyjna annuloplastyka mitralna u chorych z kardiomiopatią rozstrzeniową – obserwacja 12-miesięczna.

Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 2008, t. 5, nr 1, s. 4-10.
53. Kukulski T.: Komentarz redakcyjny do pracy R. Dankowskiego, M.

Wierzchowieckiego, D. Naskręta pt.: ”Związek pomiędzy występowaniem retinopatii prostej i mikroalbuminurii a perfuzją wieńcową u młodych osób z cukrzycą typu 1”

Kardiol. Pol. 2008, t. 66, nr 4, s. 486-487.
54. Kukulski T.: Komentarz redakcyjny do pracy pt.: “Echocardiographic

evaluation of patients with severe heart failure and impairment of intraventricular conduction following cardiac resynchronization therapy.

Kardiol. Pol. 2008, t. 66, nr 4, s. 404-405.
55. Kurek T., Wąs T., Pruszkowska-Skrzep P., Honisz G., Kowalczyk J., Kalarus

Z.: Zawał serca ściany dolnej u chorej z pojedynczą tętnicą wieńcową – opis przypadku.

Kardiol. Pol. 2008, t. 66, nr 5, s. 583-586.
56. Pluta S., Kalarus Z.:

Komentarz do artykułu A Verma pt.: „Ablację migotania przedsionków należy uważać za leczenie pierwszego rzutu u niektórych chorych”.

Current Opinion in Cardiology 2008, t. 8, nr 1, s. 11-13.
57. Duszańska A., Lenarczyk R., Kowalski O., Streb W., Markowicz-Pawlus E.,

Kukulski T., Kalarus Z.: Left ventricular systoli and diastoli function In patients with atrioventricular nodal re-entrant tachycardia treated by radiofrequency current ablation.

Cardiol. J 2008, vol. 15, No 2, pp.150-155.
58. Rybus-Kalinowska B., Żwirska-Korczala K., Kalinowski M., Kukla M., Birkner

E., Jochem J.: Activity of antioxidative enzymes and concentration of malondialdehyde as oxidative status markers In women with newly diagnosed Grave-Basedow disease and after thiamazole therapy leading to euthyroidism.

Pol. Arch. Med. Wewn. 2008, vol. 118, no 7-8, str. 420-425.
59. Sędkowska A., Żukowska-Szczechowska W.: Ocena wpływu czynników

demograficznych i klinicznych na wzakźniki elastyczności naczyń tętniczych w rodzinach chorych na nadciśnienie tętnicze i chorobę niedokrwienną serca.

Przegląd Lekarski 2008, 65, 6, str. 261-267.

60. Kukulski T.: Elementarz echokardiograficzny niewydolności serca.

Echokardiografia w ocenie chorego z niewydolnym sercem i w kwalifikacji do leczenia zabiegowego. Kardiol. Dypl. 2008, t. 7, nr 8, 54-60.
61. Wilczek K., Chodór P., Przybylski R., Niklewski T., Kusa J., Głowacki J., Krasoń

M., Nadziakiewicz P., Gąsior M., Kalarus Z., Poloński L., Zembala M.: Przezcewnikowe implantacje zastawek w objawowej stenozie aortalnej u chorych niebędących kandydatami do leczenia operacyjnego – wspólne zabiegi kardiologów i kardiochirurgów.

Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 2008;5(4):386-396.

62. Miszalski-Jamka K., Głowacki J., Kalarus Z., Zembala M.: Ubytek przegrody

międzyprzedsionkowej typu sinus venosus rozpoznany za pomocą kardiologicznego rezonansu magnetycznego – opis przypadku.

Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 2008;5(4):456-459.


63. Pruszkowska-Skrzep P., Kowalski O., Pluta S., Lenarczyk R., Sokal A.,

Świątkowski A., Seifert B., Lenarczyk A., Szkutnik M., Białkowski J.,

Kalarus Z.: Zastosowanie ablacji prądem o częstotliwości radiowej w leczeniu dzieci i młodzieży z nawrotnym częstoskurczem węzłowym. Porównanie z populacją dorosłych chorych.

Polski Przegląd Kardiol 2008, 10, 4, s. 295-300.


64. J. Białkowski, M. Szkutnik; “Sprawozdanie z Kursu Kardiologii Interwencyjnej China Interventional Therapeutics 2008. Beijing, Pekin, 19-23 marca 2008 roku” – List do Redakcji, Kardiol. Pol. 2008, 66 (5), 606-607.
65. M. Szkutnik, J. Białkowski, J. Kusa, Z. Kalarus, L. Poloński, M. Zembala. „Pozawałowe ubytki przegrody międzykomorowej. Częśc I. Technika przezskórnego zamkniecia – analiza materiału własnego”; Pol. Przegl. Kardiol. 2008, 10 (1) 19-23.

66. M. Szkutnik, J. Białkowski, J. Kusa, Z. „Pozawałowe ubytki przegrody międzykomorowej. Częśc II. Wyniki przezcewnikowego zamykania”. Pol.Przegl. Kardiol. 2008, 10, 2, 19-23


67. J. Kusa, M. Szkutnik, J. Białkowski; „Percutaneous recontruction of the continuity
of a functionally interrupted aortic arch using a stent”; Cardiol. J. 2008, 15 (5),80-84.
68. J Kusa, M Szkutnik, J Białkowski. Nieoperacyjne odtworzenie ciągłości funkcjonalnie przerwanego łuku aorty za pomocą stentu. Folia Cardiol Excerpta 2008,3,216-220

69. K. Mizia-Stec, M. Haberka, M. Mielczarek, L. Szymański, W. Skiba, M. Szkutnik, J. Białkowski, Z. Gąsior; „Nawrotowe pęknięcie tętniaka zatoki Valsalv chorego z dwupłatkową zastawką aortalną leczone metodę przezskórna”; Kardiol. Pol. 2008, 66 (3), 344-347.

70. M Szkutnik , J Kusa, J Białkowski. „Percutaneous closure of post-traumatic and congenital muscular ventricular septal defects with the Amplatzer- Muscular VSD Occluder” Kardiol Pol 2008, 66,715-20
71. J. Kusa, M. Szkutnik, J. Białkowski; „Wrodzone oraz pochirurgiczne zwężenie cieśni aorty – aspekty kardiologii interwencyjnej w różnych przedziałach wiekowych”; Standardy Medyczne 2008, 10, supl 32, str 43-8.
72. P Łapa, M Szkutnik, R Fiszer, J Głowacki, J Białkowski. Rzadka pozasercowa przyczyna ciężkiej niewydolności krążenia manifestująca się w wieku noworodkowym – opis 2 przypadków. Standardy Medyczne 2008, 10, supl 32, str.110-4

73. M Szkutnik , J Kusa, J Białkowski. Przezskórne zamykanie okołobłoniastych ubytków międzykomorowych z zastosowaniem korków Amplatzer- doświadczenai własne” Kardiol Pol 2008; 66: 941-947


74. M Szkutnik, A Lenarczyk, J Kusa, J Białkowski. Objawowe tachy- i bradyarytmie po przezskórnym zamykaniu komunikacji międzyprzedsionkowych. Cardiol J 2008;15: 510-516

75. J. Białkowski, M Szkutnik, J Kusa, A Obersztyn, B Białkowska. Interwencyje zamykanie przetrwałych przewodów tętniczych u dzieci- doświadczenia własne. Pol Przegl Kardiol 2008; 10, 4, 277-282.


76. J Białkowski, M Szkutnik, J Kusa, J Skalski, S Pawlak, J Pająk, M Zembala. Wrodzone wady serca u dzieci dorosłych – nowe zadania dla zespołów kardiologiczno-kardiochirurgicznych. Kardiol Pol 2008; 66: 1028-1031
77. J Kusa, M Szkutnik, J Białkowski. Przezcewnikowe zamknięcie przetrwałego przewodu tętniczego za pomocą Amplatzer Muscular VSD Occluder u dziecka o wadze 7,7kg z nadciśnieniem płucnym. Post Kardiol Interw 2008 , vol. 4, nr 3, s. 122-124.

b) artykuły z czasopism (zagraniczne)
1. Lekston Andrzej, Chudek Jerzy, Gąsior Mariusz, Wilczek Krzysztof, Więcek Andrzej, Kokot Franciszek, Gierlotka Marek, Niklewski Tomasz, Fijałkowski Marek, Szyguła-Jurkiewicz Bożena, Wojnicz Romuald, Białas Brygida, Osuch Marcin, Maciejewski Bogusław, Poloński Lech.
Angiographic and Intravascular Ultrasound Assessment of Immediate and 9-Month Efficacy of Percutaneous Transluminal Renal Artery Balloon Angioplasty with Subsequent Brachytherapy in Patients with Renovascular Hypertension.
Kidney Blood Press Res 2008, 31, 291-298.
2. Knapik Piotr, Rozentryt Piotr, Nadziakiewicz Paweł, Poloński Lech, Zembala Marian.
Retrospective cross-validation of simplified predictive index for renal replacement therapy after cardiac surgery.
Interactive Cardiovascular and Thoracic Surgery2008, 7, 1101-1106.
3. Krzemiński T., Nozyński J., Grzyb J., Porc M.: Wide-spread myocardial remodeling after acute myocardial infarction in rat. Features for heart failure progression. Vascular Pharmacology 2008; 48, 100-108.

4. The BEAUTIFUL Study Group: The BEAUTIFUL Study: Randomized trial of

ivabradine in patients with stable coronary artery disease and left ventricular systolic dysfunction – baseline characteristics of the study population.

Cardiology 2008, 110: s. 271-282.


5. Fox K, Ford I, Steg PG, Tendera M, Ferrari R; BEAUTIFUL Investigators.

Ivabradine for patients with stable coronary artery disease and left-ventricular systolic dysfunction (BEAUTIFUL): a randomised, double-blind, placebo-controlled trial.

Lancet. 2008 Sep 6;372(9641):807-16.
6. Duszańska A., Lenarczyk R., Kowalski O., Streb W., Kukulski T., Kalarus Z.: Evaluation of left ventricular systolic and diastolic function in patients with atrioventricular re-entrant tachycardia treated by radiofrequency current ablation.

Acta Cardiol. 2008, vol. 63, no 2, p.221-227.


7. Streb W., Marciniak M., Claus P., Marciniak A., McLaughlin M., D’hooge J.,

Rademakers F.E., Bijnens B., Sutherland G.R.: Full or pressure limited reperfusion of an acute myocardial infarcts results in a different wall thickness and deformation of the distal myocardium – implications for clinical reperfusion strategies.

Eur J of Echocardiography 2008, 9:458-465.
8. Jurcut R., Pappas Ch., Masci PG, Herbots L., Szulik M., Bogaert J., Van de

Werf F., Desmet W., Rademakers F., Voigt JU., D’hooge J.: Detection of regional myocardial dysfunction in patients with acute myocardial infarcion using velocity vector imaging.

J Am Soc Echocardiogr 2008;21:879-886.
9. Lenarczyk R., Kowalski O., Średniawa B., Pruszkowska-Skrzep P., Pluta S.,

Kukulski T., Stabryła-Deska J., Woźniak A., Kowalczyk J., Zielińska T., Mazurek M., Streb W., Zembala M., Kalarus Z.: Triple-site versus standard cardiac resynchronization therapy study (TRUST CRT): clinical rationale, design and implementation.

J Cardiovasc Elektrophysiol 2008, doi:10.1111/j.1540-8167.2008.01394.x
10. J. Kusa, M. Szkutnik, B. Cherpak, J. Białkowski, „Percutaneous closure of previously surgical treated arteria ductus”; Eurointervention 2008: 3 : 584-587
11. Szkutnik M, Menacho-Delgadillo R, Palmero-Zilveti E, Bialkowski J.,”Transcatheter closure of patent ductus arteriosus among native high-altitude habitants”, Ped. Cardiol. 2008,29,624-7

12. M Szkutnik, J Kusa, J Białkowski . „The use of two AMPLATZER Cribriform ASD Occluders for closure of multiple postinfarct ventricular septal defects”. Tex Heart Inst J 2008,35,362-4


13. M Szkutnik, J Kusa, J Glowacki, J Bialkowski. Cierne percutaneo de aneurisma roto de Valsalava con dispositivo Amplatzer. Rev Esp Cardiol 2008 praca przyjęta do druku

14. Knapik P., Przybylski R., Nadziakiewicz P., Zembala M.: Awke Heart Valve Surgery in a Patient With Sevewre Pulmonary Disease. Ann Thorac Surg 2008; 86: 293-5.b/książki, rozdziały, skrypty
1. Rozentryt Piotr, Poloński Lech.
Fibraty w leczeniu zespołu metabolicznego – efekty plejotropowe czy skuteczność hipolipemizująca?
Rozdział w „Zespół metaboliczny” pod redakcją Artura Mamcarza, 2008, 153-196.
2. Gąsior Mariusz, Hawranek Michał, Poloński Lech.
Podręcznik kardiologii. Lekarze i studenci dla studentów i lekarzy. Kraków 2008. Wyd. Medycyna Praktyczna.
3. Rozentryt Piotr, Poloński Lech.
Zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowej jako czynnik ryzyka sercowo-naczyniowego.
Rozdział w „Od otyłości do ostrego zespołu wieńcowego” pod redakcją Barbary Cybulskiej i Mirosława Dłużniewskiego. Rekomendacje ekspertów 2008. 145-155.
4. Gąsior M., Hawranek M., Zębik T., Gierlotka M., Krupa H., Chodór P., Niklewski T., Przybylski R., Wilczek K., Stasik-Pres G., Pres D., Kurek A., Paluszczak M., Dołaszyńska A., Kawecka E., Guz M., Stołtny A.: Choroba niedokrwienna serca. W: Podręcznik kardiologii Lekarze i studenci dla studentów i lekarzy, pod red,. M.Gąsiora, M.Hawranka, L.Polońskiego, Medycyna Praktyczna 2008, 175-226.
5. Trzeciak P., Niklewski T., Zembala M., Głowacki J., Lekston A., Molenda D., Baczyński K., Chrobak W., Niedziela J., Orlik M.: Nabyte wady serca. W: Podręcznik kardiologii Lekarze i studenci dla studentów i lekarzy, pod red,. M.Gąsiora, M.Hawranka, L.Polońskiego, Medycyna Praktyczna 2008, 342-364.
6. Trzeciak P., Niklewski T., Nowak J., Rozentryt P., Molenda D., Berg T.: Kardiomiopatie. W: Podręcznik kardiologii Lekarze i studenci dla studentów i lekarzy, pod red,. M.Gąsiora, M.Hawranka, L.Polońskiego, Medycyna Praktyczna 2008, 365-375.
7. Rozentryt P., Nowak J., Zakliczyński M., Zembala M., Poloński L., Kozłowska M., Kozłowska I., Klimczuk A., Nosal J., Dziechcińska D., Tynior B.: Niewydolnośc serca. W: Podręcznik kardiologii Lekarze i studenci dla studentów i lekarzy, pod red,. M.Gąsiora, M.Hawranka, L.Polońskiego, Medycyna Praktyczna 2008, 397-434.
8. Zębik T., Zembala M., Skoczylas J., Świetlińska M., Myrda K., Jojko J.: Zatorowośc płucna. W: Podręcznik kardiologii Lekarze i studenci dla studentów i lekarzy, pod red,. M.Gąsiora, M.Hawranka, L.Polońskiego, Medycyna Praktyczna 2008, 436-452.
9. Zębik T., Poloński L., Zembala M., Wojnar R., Świetlińska M., Sieroń S., Sądel A.: Nadciśnienie płucne. W: Podręcznik kardiologii Lekarze i studenci dla studentów i lekarzy, pod red,. M.Gąsiora, M.Hawranka, L.Polońskiego, Medycyna Praktyczna 2008, 454-469.

10. Kukulski T.: Echokardiograficzna ocena przeszczepionego serca

w: Echokardiograficzna ocena chorób mięśnia sercowego, pod red. P. Hoffmana,

A. Klisiewicz, M. Kowalskiego, Gdańsk, Via Medica 2008, s. 106 – 110.


11. Sokal A.: Elektrokardiografia w: Patofizjologia chorób serca. Red. wyd. pols. Salomon P. Urban&Partner Wrocław 2008, tłumaczenie rozdz. 4, 87-128.
12. Świerad M., Piegza J., Duszańska A., Dzióbek B., Lekston A., Baścik B., Kosiak R. Choroby naczyń. w: Podręcznik kardiologii. Lekarze i studenci dla studentów i lekarzy. Pod red. M. Gąsiora, M. Hawranka, L. Polońskiego. Medycyna Praktyczna, Kraków 2008, s. 471-497.
13. Kowalski O., Lenarczyk R., Pluta S., Pruszkowska-Skrzep P., Kowalczyk J., Kalarus Z., Kozłowska M., Niciejewska M., Pilarz Ł., Danicic M., Forysiak M., Madej A., Chyrzyńska D. Zaburzenia rytmu serca. w: Podręcznik kardiologii. Lekarze i studenci dla studentów i lekarzy. Pod red. M. Gąsiora, M. Hawranka, L. Polońskiego. Medycyna Praktyczna, Kraków 2008, s. 227-261.
14. Kowalczyk J., Lenarczyk R., Kowalski O., Pruszkowska-Skrzep P., Kalarus Z., Świetlińska M. Badanie układu wegetatywnego. w: Metody badania serca. w: Podręcznik kardiologii. Lekarze i studenci dla studentów i lekarzy. Pod red. M. Gąsiora, M. Hawranka, L. Polońskiego. Medycyna Praktyczna, Kraków 2008, s. 150-152.
15. Duszańska A., Piegza J., Świerad M., Głowacki J., Dzióbek B. diagnostyka układu żylnego. Metody badania serca. w: Podręcznik kardiologii. Lekarze i studenci dla studentów i lekarzy. Pod red. M. Gąsiora, M. Hawranka, L. Polońskiego. Medycyna Praktyczna, Kraków 2008, s. 147-150.
16. Kowalski O., Osuch M., Świetlińska M., Gutowski A. Badanie elektrokardiograficzne. w: Metody badania serca. w: Podręcznik kardiologii. Lekarze i studenci dla studentów i lekarzy. Pod red. M. Gąsiora, M. Hawranka, L. Polońskiego. Medycyna Praktyczna, Kraków 2008, s. 86-100.
17. Lenarczyk R., Pluta S., Pruszkowska-Skrzep P., Kowalski O., Kowalczyk J., Kalarus Z., Nosal-Dyl J., Klimczuk A. Elektrofizjologia kliniczna. w: Metody badania serca. w: Podręcznik kardiologii. Lekarze i studenci dla studentów i lekarzy. Pod red. M. Gąsiora, M. Hawranka, L. Polońskiego. Medycyna Praktyczna, Kraków 2008, s. 100-127.
18. Niklewski T., Kukulski T., Zębik T., Kazik A., Szpila A. Badanie echokardiograficzne. w: Metody badania serca. w: Podręcznik kardiologii. Lekarze i studenci dla studentów i lekarzy. Pod red. M. Gąsiora, M. Hawranka, L. Polońskiego. Medycyna Praktyczna, Kraków 2008, s. 69-76.
19. M. Szkutnik, J. Białkowski - „Wrodzone wady serca” w skrypcie pt. „Wybrane zagadnienia z pediatrii dla studentów stomatologii” pod redakcją D. Sońta-Jakimczyk, wyd. ŚlUM 2008r, str. 136-144 .

20. B. Zeifert, B. Chodór, J. Skalski, M. Szkutnik, J. Białkowski, A. Żak, Wrodzone wady serca; Podręcznik kardiologii. Lekarze i studenci dla studentów i lekarzy. Red. M. Gąsior,


M. Hawranek, L. Poloński, Kraków. wyd. Medycyna Praktyczna 2008, s. 261-340.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość