Strona główna

A Twardość przemijająca spowodowana jest obecnością w wodzie wodorowęglanów wapnia i magnezu


Pobieranie 51.55 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar51.55 Kb.


Zad 1. Uzupełnij tekst

a) Twardość przemijająca spowodowana jest obecnością w wodzie wodorowęglanów wapnia i magnezu

b)Twardość trwała spowodowana jest obecnością w wodzie siarczanów(VI), chlorków lub azotanów wapnia i magnezu

c) Podczas gotowania wody twardej usuwana jest twardość przemijająca

d) Zachodzi wówczas reakcja, którą przedstawia równanie:

Ca(HCO3)2--------CaCO3|>+CO2|^+H2OZad 2. Zapisz równania odpowiednich reakcji chemicznych które potwierdzą charakter amfoteryczny wodorotlenku glinu.

2Al(OH)3+3H2SO4----- Al2(SO4)3+6H2O

Al(OH)3+NaOH----NaAlO2+2H2O

Zad 3. Dysponując wiórkami miedzi, kwasem solnym oraz powietrzem, zaprojektuj przemiany prowadzące do otrzymania chlorku miedzi (II). Napisz odpowiednie równania reakcji chemicznych

Cu+O2---2CuO

CuO+2HCl---CuCl2+H2|^

Zad 4. Uzupełnij tabelę.

Nazwa związku chem.

Wzór

dwutlenek Krzemu(V)

SiO2

amoniak

NH3

Kwas chlorowy (VII)

HClO4

siarczek ołowiu (II)

PbS

trójtlenek siarki (VI)

SO3

Siarczan (VI) glinu

Al2(SO4)3

Zad 5. Które z poniższych twierdzeń są prawdziwe ?

a) konfiguracja elektronowa siarki ma postać 1s22s22p63s23p4

b) Sód nie reaguje z wodą

c) Chlor tworzy tlenki o charakterze zasadowym

d) W stanie wolnym azot występuje w postaci cząsteczek dwuatomowych

e) Krzem należy do półprzewodników

f) Wapń występuje w kilku odmianach alotropowych

g) Glin występuje pasywacji w obecności tlenu

h) odmianą alotropową tlenu jest ozon

Zdania prawdziwe: a,e,h,gZad 6. Napisz równanie reakcji chemicznej zachodzącej podczas twardnienia zaprawy murarskiej

Ca(OH)2+CO2-----CaCO3|>+H2OZad 7. Pewien tlenek azotu o masie cząsteczkowej 92 u zawiera 30,5 % azotu. Podaj wzór i nazwę tego tlenku

92*0,305=28,06

92-28=64

64:16=4


N2O4

8.Podanym nazwom związków chemicznych przyporządkuj wzory chemiczne i nazwy zwyczajowe

Tlenek wapnia - CaO - wapno palone

azotan(V) potasu- KNO3 - saletra potasowa

Chlorek sodu - NaCl- sól kamienna

węglan sodu - Na2CO3 - soda kalcynowana

wodorotlenek wapnia - Ca(OH)2 - wapno gaszone

węglan wapnia - CaCO3 - wapieńZad 9 napisz równania reakcji chemicznych przedstawionych schematem

1 2 3

S---------> SO2-------->SO3---------->H2SO4

1 S+O2------SO2

2 2SO2+O2---2SO3

3 .SO3+ H2O-----H2SO4

Zad 10 Podaj wzory i nazwy czterech związków chemicznych , które można ułożyć z symboli pierwiastków wchodzących w skład azotanu (V) wapnia

CaO-tlenek wapnia

NO2- tlenek azotu(IV)

NO- tlenek azotu(II)

N2O5- tlenek azotu (V)

Zad 11 Sole kwasu azotowego (III) reagują z mocnymi kwasami, przy czym wydziela się tlenek azotu(II) i tlenek azotu (IV), Napisz równanie reakcji azotanu (III) wapnia z kwasem solnym

Na(NO2)2+HCl------ CaCl2 +2HNO2Zad 12. Wyjaśnij na czym polega zjawisko alotropii. podaj dwa przykłady alotropii

Alotropia- zjawisko występowania różnych odmian tego samego pierwiastka chemicznego różniącymi się właściwościami fizycznymi i chemicznymi np: siarka: rębowa i skośna, węgiel: diament, grafitZad14. Uzupełnij zdania

a) powietrze jest mieszaniną, składającą się głównie z azotu i tlenu oraz w ok 1% z gazów szlachetnych

b) W zanieczyszczonym powietrzu wstępują pył, tlenki siarki, dwutlenek węgla

c) Efekt cieplarniany spowodowany jest nadmierna ilością w powietrzu tlenku węgla (IV)

d) Powietrze jest potrzebne do przebiegu procesów spalania, utleniania, procesów życiowych

Zad 15. Tlenek jednowartościowego pierwiastka o masie cząsteczkowej 62 u reaguje z wodą tworząc związek chemiczny, którego wodny roztwór barwi fenoloftaleinę na malinowo. Na podstawie powyższych informacji podaj wzór i nazwę tego tlenku.

X20 H2O

CaCO3 16 +2+16=34u

62u- 34u=28u

28:2=14- N

N2O16. Woda wapienna mętnieje podczas rozpuszczania się w niej tlenku węgla (IV), lecz przy jego dużym nadmiarze zmętnienie znika. Napisz równanie reakcji wyjaśniające te zjawisko

CO2+Ca(OH)2-----CaCO3+H2O

Zad 1. Uzupełnij tekst

a) Twardość przemijająca spowodowana jest obecnością w wodzie wodorowęglanów wapnia i magnezu

b)Twardość trwała spowodowana jest obecnością w wodzie siarczanów(VI), chlorków lub azotanów wapnia i magnezu

c) Podczas gotowania wody twardej usuwana jest twardość przemijająca

d) Zachodzi wówczas reakcja, którą przedstawia równanie:

Ca(HCO3)2--------CaCO3|>+CO2|^+H2OZad 2. Zapisz równania odpowiednich reakcji chemicznych które potwierdzą charakter amfoteryczny wodorotlenku glinu.

2Al(OH)3+3H2SO4----- Al2(SO4)3+6H2O

Al(OH)3+NaOH----NaAlO2+2H2O

Zad 3. Dysponując wiórkami miedzi, kwasem solnym oraz powietrzem, zaprojektuj przemiany prowadzące do otrzymania chlorku miedzi (II). Napisz odpowiednie równania reakcji chemicznych

Cu+O2---2CuO

CuO+2HCl---CuCl2+H2|^

Zad 4. Uzupełnij tabelę.

Nazwa związku chem.

Wzór

dwutlenek Krzemu(V)

SiO2

amoniak

NH3

Kwas chlorowy (VII)

HClO4

siarczek ołowiu (II)

PbS

trójtlenek siarki (VI)

SO3

Siarczan (VI) glinu

Al2(SO4)3

Zad 5. Które z poniższych twierdzeń są prawdziwe ?

a) konfiguracja elektronowa siarki ma postać 1s22s22p63s23p4

b) Sód nie reaguje z wodą

c) Chlor tworzy tlenki o charakterze zasadowym

d) W stanie wolnym azot występuje w postaci cząsteczek dwuatomowych

e) Krzem należy do półprzewodników

f) Wapń występuje w kilku odmianach alotropowych

g) Glin występuje pasywacji w obecności tlenu

h) odmianą alotropową tlenu jest ozon

Zdania prawdziwe: a,e,h,gZad 6. Napisz równanie reakcji chemicznej zachodzącej podczas twardnienia zaprawy murarskiej

Ca(OH)2+CO2-----CaCO3|>+H2OZad 7. Pewien tlenek azotu o masie cząsteczkowej 92 u zawiera 30,5 % azotu. Podaj wzór i nazwę tego tlenku

92*0,305=28,06

92-28=64

64:16=4


N2O4

8.Podanym nazwom związków chemicznych przyporządkuj wzory chemiczne i nazwy zwyczajowe

Tlenek wapnia - CaO - wapno palone

azotan(V) potasu- KNO3 - saletra potasowa

Chlorek sodu - NaCl- sól kamienna

węglan sodu - Na2CO3 - soda kalcynowana

wodorotlenek wapnia - Ca(OH)2 - wapno gaszone

węglan wapnia - CaCO3 - wapieńZad 9 napisz równania reakcji chemicznych przedstawionych schematem

1 2 3

S---------> SO2-------->SO3---------->H2SO4

1 S+O2------SO2

2 2SO2+O2---2SO3

3 .SO3+ H2O-----H2SO4

Zad 10 Podaj wzory i nazwy czterech związków chemicznych , które można ułożyć z symboli pierwiastków wchodzących w skład azotanu (V) wapnia

CaO-tlenek wapnia

NO2- tlenek azotu(IV)

NO- tlenek azotu(II)

N2O5- tlenek azotu (V)

Zad 11 Sole kwasu azotowego (III) reagują z mocnymi kwasami, przy czym wydziela się tlenek azotu(II) i tlenek azotu (IV), Napisz równanie reakcji azotanu (III) wapnia z kwasem solnym

Na(NO2)2+HCl------ CaCl2 +2HNO2Zad 12. Wyjaśnij na czym polega zjawisko alotropii. podaj dwa przykłady alotropii

Alotropia- zjawisko występowania różnych odmian tego samego pierwiastka chemicznego różniącymi się właściwościami fizycznymi i chemicznymi np: siarka: rębowa i skośna, węgiel: diament, grafitZad14. Uzupełnij zdania

a) powietrze jest mieszaniną, składającą się głównie z azotu i tlenu oraz w ok 1% z gazów szlachetnych

b) W zanieczyszczonym powietrzu wstępują pył, tlenki siarki, dwutlenek węgla

c) Efekt cieplarniany spowodowany jest nadmierna ilością w powietrzu tlenku węgla (IV)

d) Powietrze jest potrzebne do przebiegu procesów spalania, utleniania, procesów życiowych

Zad 15. Tlenek jednowartościowego pierwiastka o masie cząsteczkowej 62 u reaguje z wodą tworząc związek chemiczny, którego wodny roztwór barwi fenoloftaleinę na malinowo. Na podstawie powyższych informacji podaj wzór i nazwę tego tlenku.

X20 H2O

CaCO3 16 +2+16=34u

62u- 34u=28u

28:2=14- N

N2O16. Woda wapienna mętnieje podczas rozpuszczania się w niej tlenku węgla (IV), lecz przy jego dużym nadmiarze zmętnienie znika. Napisz równanie reakcji wyjaśniające te zjawisko

CO2+Ca(OH)2-----CaCO3+H2O

Zad 1. Uzupełnij tekst

a) Twardość przemijająca spowodowana jest obecnością w wodzie wodorowęglanów wapnia i magnezu

b)Twardość trwała spowodowana jest obecnością w wodzie siarczanów(VI), chlorków lub azotanów wapnia i magnezu

c) Podczas gotowania wody twardej usuwana jest twardość przemijająca

d) Zachodzi wówczas reakcja, którą przedstawia równanie:

Ca(HCO3)2--------CaCO3|>+CO2|^+H2OZad 2. Zapisz równania odpowiednich reakcji chemicznych które potwierdzą charakter amfoteryczny wodorotlenku glinu.

2Al(OH)3+3H2SO4----- Al2(SO4)3+6H2O

Al(OH)3+NaOH----NaAlO2+2H2O

Zad 3. Dysponując wiórkami miedzi, kwasem solnym oraz powietrzem, zaprojektuj przemiany prowadzące do otrzymania chlorku miedzi (II). Napisz odpowiednie równania reakcji chemicznych

Cu+O2---2CuO

CuO+2HCl---CuCl2+H2|^

Zad 4. Uzupełnij tabelę.

Nazwa związku chem.

Wzór

dwutlenek Krzemu(V)

SiO2

amoniak

NH3

Kwas chlorowy (VII)

HClO4

siarczek ołowiu (II)

PbS

trójtlenek siarki (VI)

SO3

Siarczan (VI) glinu

Al2(SO4)3

Zad 5. Które z poniższych twierdzeń są prawdziwe ?

a) konfiguracja elektronowa siarki ma postać 1s22s22p63s23p4

b) Sód nie reaguje z wodą

c) Chlor tworzy tlenki o charakterze zasadowym

d) W stanie wolnym azot występuje w postaci cząsteczek dwuatomowych

e) Krzem należy do półprzewodników

f) Wapń występuje w kilku odmianach alotropowych

g) Glin występuje pasywacji w obecności tlenu

h) odmianą alotropową tlenu jest ozon

Zdania prawdziwe: a,e,h,gZad 6. Napisz równanie reakcji chemicznej zachodzącej podczas twardnienia zaprawy murarskiej

Ca(OH)2+CO2-----CaCO3|>+H2OZad 7. Pewien tlenek azotu o masie cząsteczkowej 92 u zawiera 30,5 % azotu. Podaj wzór i nazwę tego tlenku

92*0,305=28,06

92-28=64

64:16=4


N2O4

8.Podanym nazwom związków chemicznych przyporządkuj wzory chemiczne i nazwy zwyczajowe

Tlenek wapnia - CaO - wapno palone

azotan(V) potasu- KNO3 - saletra potasowa

Chlorek sodu - NaCl- sól kamienna

węglan sodu - Na2CO3 - soda kalcynowana

wodorotlenek wapnia - Ca(OH)2 - wapno gaszone

węglan wapnia - CaCO3 - wapieńZad 9 napisz równania reakcji chemicznych przedstawionych schematem

1 2 3

S---------> SO2-------->SO3---------->H2SO4

1 S+O2------SO2

2 2SO2+O2---2SO3

3 .SO3+ H2O-----H2SO4

Zad 10 Podaj wzory i nazwy czterech związków chemicznych , które można ułożyć z symboli pierwiastków wchodzących w skład azotanu (V) wapnia

CaO-tlenek wapnia

NO2- tlenek azotu(IV)

NO- tlenek azotu(II)

N2O5- tlenek azotu (V)

Zad 11 Sole kwasu azotowego (III) reagują z mocnymi kwasami, przy czym wydziela się tlenek azotu(II) i tlenek azotu (IV), Napisz równanie reakcji azotanu (III) wapnia z kwasem solnym

Na(NO2)2+HCl------ CaCl2 +2HNO2Zad 12. Wyjaśnij na czym polega zjawisko alotropii. podaj dwa przykłady alotropii

Alotropia- zjawisko występowania różnych odmian tego samego pierwiastka chemicznego różniącymi się właściwościami fizycznymi i chemicznymi np: siarka: rębowa i skośna, węgiel: diament, grafitZad14. Uzupełnij zdania

a) powietrze jest mieszaniną, składającą się głównie z azotu i tlenu oraz w ok 1% z gazów szlachetnych

b) W zanieczyszczonym powietrzu wstępują pył, tlenki siarki, dwutlenek węgla

c) Efekt cieplarniany spowodowany jest nadmierna ilością w powietrzu tlenku węgla (IV)

d) Powietrze jest potrzebne do przebiegu procesów spalania, utleniania, procesów życiowych

Zad 15. Tlenek jednowartościowego pierwiastka o masie cząsteczkowej 62 u reaguje z wodą tworząc związek chemiczny, którego wodny roztwór barwi fenoloftaleinę na malinowo. Na podstawie powyższych informacji podaj wzór i nazwę tego tlenku.

X20 H2O

CaCO3 16 +2+16=34u

62u- 34u=28u

28:2=14- N

N2O16. Woda wapienna mętnieje podczas rozpuszczania się w niej tlenku węgla (IV), lecz przy jego dużym nadmiarze zmętnienie znika. Napisz równanie reakcji wyjaśniające te zjawisko

CO2+Ca(OH)2-----CaCO3+H2O

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość