Strona główna

Agnieszka Szajner streszczenie


Pobieranie 3.87 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar3.87 Kb.
Agnieszka Szajner

STRESZCZENIE

Podjęta problematyka dysertacji doktorskiej dotyczy integracji oraz integracji międzykulturowej uczniów Zespołu Szkół im. Zygmunta Mineyki przy Ambasadzie RP w Atenach. Podstawowym kontekstem teoretycznym pracy są zagadnienia integracji
(społecznej, kulturowej), specyfika integracji dzieci imigrantów w Szkołach w Europie oraz edukacja międzykulturowa.

Szczególną uwagę Autorka poświęca zagadnieniom międzykulturowości i sposobów jej wspierania przez działania szkoły polskiej. Środowisko będące przedmiotem eksploracji badawczych, to uczniowie i nauczyciele ZSpARP w Atenach. Placówka wyjątkowa w swej specyfice przez to, iż jako jedyna w świecie realizuje ramowy program nauczania szkoły polskiej, będąc osadzona poza granicami kraju.Celem badań jest poznanie i opis tego w jaki sposób szkoła polska funkcjonuje i poprzez jakie działania wspiera proces integracji międzykulturowej uczniów. Założeniem autorki było również rozpoznanie czynników generujących poziom tej integracji, wreszcie sformowanie wniosków w postaci postulatów w zakresie kształcenia międzykulturowego uczniów szkoły polskiej w Atenach.

Praca składa się ze wstępu i ośmiu rozdziałów: z części teoretycznej (dwa pierwsze rozdziały), metodologicznej – rozdział III oraz z części empirycznej (pięć ostatnich rozdziałów). Pracę zamyka zakończenie wraz z dołączoną bibliografią oraz aneksami.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość