Strona główna

Akademia im. J. DŁUgosza remont laboratorium 212, 213 Adres: aleja armii krajowej 13/15 częstochowa


Pobieranie 23.18 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar23.18 Kb.

Obiekt AKADEMIA im. J. DŁUGOSZAREMONT LABORATORIUM 212, 213

Adres: ALEJA ARMII KRAJOWEJ 13/15CZĘSTOCHOWA

Inwestor: AKADEMIA im. J. DŁUGOSZAUl. Waszyngtona 4/8 Częstochowa

Projektował:

Częstochowa, styczeń 2010 r

S P I S Z A W A R T O Ś C I O P R A C O W A N I A

- I Opis techniczny

- II Część rysunkowaRzut laboratorium - inwentaryzacja

1

Przekrój A – A, B - B - inwentaryzacja

2

Rzut laboratorium- projekt

3

Przekrój A* – A*, B* – B* - projekt

4


I OPIS TECHNICZNY

1.Przedmiot opracowania

Tematem opracowania jest projekt techniczny remontu pomieszczeń laboratorium 212 i 213 położonych piętrze budynku Akademii im. J. Długosza przy Alei Armii Krajowej 13/15 w Częstochowie.


2.Podstawa opracowania

-inwentaryzacja budowlana pomieszczeń;

-wytyczne technologiczne;

-obowiązujące normy i normatywy.


3.Stan istniejący

W pomieszczeniach przeznaczonych do remontu mieści się laboratorium chemiczne (pok. nr 212) oraz pokój biurowy (pok. nr 213).

Posadzka w laboratorium nr 212 wykonana jest z płytek ceramicznych, ściany częściowo oblicowane płytkami ceramicznymi oraz malowane farba emulsyjną.

Posadzka w laboratorium nr 212 wykonana jest z płytek ceramicznych, ściany częściowo oblicowane płytkami ceramicznymi oraz malowane farba emulsyjną.


4.Stan projektowany

Projektuje się rozebranie posadzek, obłożenia z płytek ceramicznych. Planuje się wykonanie nowych posadzek, licowania ścian, malowanie i montaż nowego wyposażenia oraz przebicie otworu drzwiowego pomiędzy pomieszczeniami 212 i 213 i wymianę drzwi wejściowych. Wymieniona będzie również instalacja sanitarna i elektryczna oraz grzewcza.


5.Zakres prac

5.1.Roboty rozbiórkowe

5.1.1.Pomieszczenie 212

-demontaż wyposażenia, przyborów sanitarnych i armatury;;

-demontaż drzwi;

-wybicie otworu na drzwi w ściance działowej;

-skucie posadzki z płytek ceramicznych;

-skucie licowania ścian;

-skucie tynku do wys. 2,05 pod nowe obłożenie płytkami;

-demontaż trzech kratek wentylacyjnych;

-demontaż grzejników;

-demontaż instalacji elektrycznej.5.1.2.Pomieszczenie 213

-demontaż drzwi wejściowych;

-rozebranie wykładziny PCW wraz z podkładem;

-skucie licowania ścian;

-skucie tynku do wys. 2,05 pod nowe obłożenie płytkami;

-demontaż kratki wentylacyjnej;

-demontaż grzejników;

-demontaż instalacji elektrycznej.5.2.Prace remontowe

5.2.1. Pomieszczenie212

-wyrównanie podłoża i wykonanie posadzki z płytek gresowych ;

-wykonanie obłożenia ścian płytkami ceramicznymi do wys. 2,05m;

-pomalowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną;

-montaż nowej instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej;

-montaż armatury;

-montaż nowych grzejników;

-montaż kratek wentylacyjnych i nawiewników w oknach;

-osadzenie nowych drzwi wejściowych płytowych;

-osadzenie w wybitym otworze drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych szklonych szkłem bezpiecznym;

-wykonanie nowej instalacji elektrycznej;

-montaż podgrzewacza wody o mocy 4,5 kW ;

-montaż wyposażenia wg specyfikacji;

5.2.2. Pomieszczenie 213

-wyrównanie podłoża i wykonanie posadzki z płytek gresowych ;

-wykonanie obłożenia ścian płytkami ceramicznymi do wys. 2,05m;

-pomalowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną;

-montaż nowej instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej;

-montaż armatury;

-montaż nowych grzejników;

-montaż kratki wentylacyjnej i nawiewnika w oknie;

-osadzenie nowych drzwi wejściowych płytowych;

-wykonanie nowej instalacji elektrycznej;

-montaż podgrzewacza wody o mocy 4,5 kW ;

-montaż wyposażenia wg specyfikacji;6.Uwagi końcowe

Wszystkie prace prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP pod kierunkiem uprawnionej osoby.

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość