Strona główna

Akademickie prawo pracy


Pobieranie 120.19 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar120.19 Kb.

Lp.

Tytuł

Autor

Wydanie

Rok

Seria



Akademickie prawo pracy

Red. nauk. Krzysztof W. Baran

1

2015

Praktyczne komentarze



Alternatywne a sądowe rozstrzyganie sporów sądowych [EBOOK PDF]

Jakubiak-Mirończuk Aneta

1

2008

Monografie



Autonomia pacjenta a polskie prawo karne [EBOOK PDF]

Dukiet-Nagórska Teresa

1

2008

Monografie



Cywilnoprawna ochrona dziecka poczętego a stosowanie procedur medycznych [EBOOK PDF]

Haberko Joanna

1

2010

Monografie



Dochody budżetu jednostek samorządu terytorialnego [EBOOK PDF]

Czerski Piotr,Hanusz Antoni,Niezgoda Andrzej

1

2008

Akademicka. Prawo



Elektroniczny obrót prawny [EBOOK PDF]

Janowski Jacek

1

2008

Akademicka. Prawo



Etyka dla sędziów. Rozważania [EBOOK PDF]

Najda Magdalena,Romer Teresa Maria

1

2007

Monografie



Finanse samorządowe po 25 latach samorządności. Diagnoza i perspektywy

Red. nauk. Wiesława M. Miemiec

1

2015

Monografie



Hipoteka po nowelizacji w systemie wieczystoksięgowym. Pytania i odpowiedzi [EBOOK PDF]

Ciepła Helena,Pawelczyk Zofia

2

2015

Biblioteka notariusza



Historia doktryn politycznych i prawnych [EBOOK PDF]

Sylwestrzak Andrzej

10

2015

Podręczniki obowiązkowe



Instytucje i prawo Unii Europejskiej. Podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania i administracji [EBOOK PDF]

Barcz Jan,Górka Maciej,Wyrozumska Anna

4

2015

Podręczniki obowiązkowe



Kodeks cywilny. Przepisy [EBOOK PDF]




4

2015

Teksty Ustaw



Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Prawo o aktach stanu cywilnego. Przepisy [EBOOK PDF]




5

2015

Teksty Ustaw



Koncepcja tworzenia prawa przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej [EBOOK PDF]

Marcisz Paweł

1

2015

Monografie



Którzy pracownicy są specjalnie chronieni przed zwolnieniem z pracy? (E-book)

Praca zbiorowa




2014






Leksykon prawa wyborczego i referendalnego oraz systemów wyborczych [EBOOK ePub]

Michalak Bartłomiej,Sokala Andrzej

2

2013

LEKSYKONY



Medycyna a normy [EBOOK PDF]

Tokarczyk Roman

1

2011






Międzynarodowa ochrona praw osób starszych [EBOOK PDF]

Mikołajczyk Barbara

1

2012

Monografie



Mobbing, dyskryminacja, molestowanie. Przeciwdziałanie w praktyce

Jarosław Marciniak

2

2014

Poradniki LEX



Negocjacje dla prawników. Prawo cywilne [EBOOK PDF]

Jakubiak-Mirończuk Aneta

1

2010






Nowe europejskie prawo spadkowe [EBOOK PDF]

Górecki Jacek,Pazdan Maksymilian

1

2015

Monografie



Ochrona prawna społeczności międzynarodowej wobec zagrożenia terroryzmem. Studium międzynarodowego prawa antyterrorystycznego

Marcin Lech

1

2014






Okoliczności wyłączające bezprawność czynu a znamiona subiektywne [EBOOK ePub]

Majewski Jarosław

1

2013

Monografie



Ordynacja podatkowa. Komentarz [EBOOK PDF]

Babiarz Stefan,Dauter Bogusław,Gruszczyński Bogusław,Hauser Roman,Kabat Andrzej,Niezgódka-Medek Małgorzata

9

2015

Wielkie Komentarze



Początek prawnej ochrony życia ludzkiego w świetle standardów międzynarodowych [EBOOK PDF]

Kondratiewa-Bryzik Jelena

1

2009

Monografie



Podatki i prawo podatkowe [EBOOK PDF]

Gomułowicz Andrzej,Małecki Jerzy

7

2013

Podręczniki LexisNexis



Podniesienie wieku emerytalnego (E-book)

Praca zbiorowa




2012






Podręcznik prawa międzynarodowego [EBOOK ePub]

Antonowicz Lech

14

2015

Podręczniki obowiązkowe



Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu

Garlicki Lech

2

2015

Podręczniki obowiązkowe



Polskie prawo podatkowe a prawo unijne. Katalog rozbieżności

Red. nauk. red. nauk. B. Brzeziński, D. Dominik-Ogińska, K. Lasiński-Sulecki, A. Zalasiński




2015

Zagadnienia podatkowe



Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne

Borkowski Janusz, Adamiak Barbara




2015

Akademicka. Prawo



Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi

Chróścielewski Wojciech, Tarno Jan P.

6

2015

Akademicka. Prawo



Postępowanie cywilne

Knoppek Krzysztof

4

2015

Akademicka/Pytania i odpowiedzi



Postępowanie w sprawach nieletnich na tle standardów europejskich

Marianna Korcyl-Wolska


3

2015

Akademicka. Prawo



Prawa człowieka. Zarys wykładu [EBOOK PDF]

Hołda Joanna,Hołda Zbigniew,Ostrowska Dorota,Rybczyńska Julita Agnieszka

4

2014

Akademicka. Prawo



Prawa osób transseksualnych. Rozwiązania modelowe a sytuacja w Polsce [EBOOK ePub]

Śledzińska-Simon Anna

1

2010

Monografie



Prawna ochrona zabytków nieruchomych w Polsce [EBOOK PDF]

Zalasińska Katarzyna

1

2010

Monografie



Prawo administracyjne

Ura Elżbieta

3

2015

Akademicka. Prawo



Prawo cywilne. Część ogólna [EBOOK PDF]

Anna Rachwał,Fryderyk Zoll,Ulrich Ernst

2

2013

Podręczniki LexisNexis



Prawo cywilne. Część ogólna, prawo rzeczowe i prawo rodzinne w pytaniach i odpowiedziach [EBOOK PDF]

Ciszewski Jerzy,Stępień-Sporek Anna

5

2013

Prawo w pytaniach i odpowiedziach



Prawo gospodarcze. Zagadnienia administracyjnoprawne

Red. nauk. Hanna Gronkiewicz-Waltz, Marek Wierzbowski

4

2015

Akademicka. Prawo



Prawo karne. Wykład części ogólnej

Phol Łukasz

3

2015

Akademicka. Prawo



Prawo karne materialne. Część ogólna i szczegółowa

Red. nauk. Marek Bojarski

6

2015

Akademicka. Prawo



Prawo konstytucyjne. Minirepetytorium [EBOOK PDF]

Deryng Anna

1

2014






Prawo mediów

Red. nauk. J. Sieńczyło-Chlabicz

2

2015

Akademicka. Prawo



Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych. Podręcznik

Red. nauk. Krzysztof W. Baran

1

2015

Akademicka. Prawo



Prawo prywatne międzynarodowe [EBOOK PDF]

Pazdan Maksymilian

15

2012

Podręczniki LexisNexis



Prawo własności intelektualnej

Red. J. Sieńczyło-Chlabicz

4

2015






Przeciwdziałanie mobbingowi - obowiązki pracodawcy (E-book)

Frączek Monika,Praca zbiorowa




2014






Public relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem

Krystyna Wojcik

6

2015

Akademicka. Prawo



Reforma prawa karnego materialnego i procesowego z 2015 roku. Wybrane zagadnienia [EBOOK ePub]

Kala Dariusz,Zgoliński Igor

1

2015






Regulamin premiowania (E-book)

Martuszewicz Anna




2015






Regulamin wynagradzania(E-book)

Lenart Bożena




2015






Rozwód. Praktyczny komentarz. Orzecznictwo. Piśmiennictwo. Wzory pism [EBOOK PDF]

Krzemiński Zdzisław

6

2007

Praktyczne komentarze



Separacja. Praktyczny komentarz. Orzecznictwo. Piśmiennictwo. Wzory pism [EBOOK PDF]

Krzemiński Zdzisław

3

2006

Praktyczne komentarze



Służebności gruntowe według kodeksu cywilnego [EBOOK epub]

Warciński Michał

1

2013

Monografie



System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej [EBOOK PDF]

Chmaj Marek,Skrzydło Wiesław

5

2015

Akademicka. Prawo



Umowa konsumencka w polskim prawie cywilnym i prywatnym międzynarodowym [EBOOK ePub]

Gnela Bogusława

1

2013

Monografie



Umowy w obrocie gospodarczym [EBOOK PDF]

Koch Andrzej,Napierała Jacek

3

2013

Akademicka. Prawo



Umowy zlecenia, umowy o dzieło 2015 - wydanie II(E-book)

Młynarska-Wełpa Elżbieta




2015






Ustroje konstytucyjne państw współczesnych [EBOOK PDF]

Sarnecki Paweł

5

2013

Akademicka. Prawo



Ustrój polityczny RP w świetle Konstytucji z 1997 r. [EBOOK PDF]

Skrzydło Wiesław

7

2014

Akademicka. Prawo



Wierzytelność a rzeczowe zabezpieczenia na nieruchomości [EBOOK PDF]

Kostecki Sebastian

1

2014

Monografie



Wolności i prawa człowieka w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej [EBOOK PDF]

Chmaj Marek

2

2008

Akademicka. Prawo



Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu - przydatna strategia, orzecznictwo sądów pracy (E-book)

Mazur Grażyna




2014






Zarys prawa prywatnego. Część ogólna [EBOOK PDF]

Bierć Andrzej

2

2015

Akademicka. Prawo



Zasada obywatelstwa w prawie prywatnym międzynarodowym. Zagadnienia podstawowe [EBOOK PDF]

Pilich Mateusz

1

2015

Monografie



Zasady odpowiedzialności deliktowej w świetle nowych tendencji w ustawodawstwie polskim [ EBOOK PDF]

Kuźmicka-Sulikowska Joanna

1

2011






Zbrodnia ludobójstwa w międzynarodowym prawie karnym [EBOOK PDF]

Dróżdż Dominika

1

2010

Monografie



Zobowiązania. Część ogólna [EBOOK PDF]

Brzozowski Adam,Jastrzębski Jacek,Kaliński Maciej,Skowrońska-Bocian Elżbieta

1

2013

Podręczniki LexisNexis


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość