Strona główna

Akcja katolicka archidiecezji krakowskiej


Pobieranie 20.52 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar20.52 Kb.

AKCJA KATOLICKA ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ

31-004 Kraków, ul. Franciszkańska 3

tel. (012) 429-47-91, fax (012) 62-88-169


IX Ogólnopolskie Spotkanie Małżeństw, które organizowały wesela bezalkoholowe – Wesele Wesel Ludźmierz 2003,

31 lipca – 3 sierpnia 2003
Sprawozdanie

Program profilaktyczny „Wesele Wesel – Ludźmierz 2003” jest to spotkanie rodzin, których rodzice mieli wesela bezalkoholowe i tak jak na początku wspólnej drogi w codziennym życiu: w rodzinie, wśród przyjaciół i znajomych szerzą ideę trzeźwości, często słowem, ale przede wszystkim przykładem. Program został przeprowadzony w dniach od 31 lipca do 03 sierpnia 2003 roku na Podhalu, głównie w Ludźmierzu ale także w Zakopanem, Kościelisku i Nowym Targu.

Honorowy patronat nad spotkaniem sprawowali:


  • J. Em. Ks. Kardynał Franciszek Macharski – Metropolita Krakowski,

  • Janusz Sepioł - Marszałek Województwa Małopolskiego,

  • Piotr Boroń – Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego

Głównym celem projektu było promowanie trzeźwego stylu życia w rodzinie i środowiskach począwszy od bezalkoholowego przyjęcia weselnego.

W programie wzięło udział ponad 100 rodzin stałych uczestników (razem z dziećmi

blisko 400 osób). Rodziny te stanowiące główny trzon Wesela Wesel od momentu zawarcia związku małżeńskiego zachowują w większości abstynencję i czynnie włączają się w organizowanie imprez bezalkoholowych. Przyświeca nam hasło duszpasterstwa trzeźwości: „Przez abstynencję wielu, do trzeźwości wszystkich”.

Wszystkie spotkania miały charakter otwarty. Projekt adresowany był do szerokiej rzeszy odbiorców, przede wszystkim mieszkańców województwa małopolskiego, a szczególnie, z uwagi na miejsca spotkań, powiatów: nowotarskiego, tatrzańskiego, nowosądeckiego i limanowskiego, oraz turystów odwiedzających w tym czasie te strony. Poza stałymi uczestnikami w spotkaniu wzięło udział szacunkowo ok. 5000 osób uczestniczących w Mszach Świętych, konferencjach, spotkaniach,

w Ludźmierzu, Zakopanem i Nowym Targu.

Zostały zrealizowane cele:

- wymiana doświadczeń związanych z promowaniem życia bez alkoholu

- pokazanie jak największej liczbie społeczeństwa, że życie w abstynencji jest możliwe,


i że takie małżeństwa nie należą do rzadkości

- pokazanie możliwości organizowania wesel i zabaw bezalkoholowych

- przybliżenie osoby wodzireja, która może czuwać nad całością zabawy tanecznej

- promowanie i uczenie zabawy i spędzania czasu bez alkoholu – zwłaszcza w czasie zabaw z dziećmi,

- także wzajemne wspieranie się małżeństw, do kontynuowania podjętych w dniu ślubu

zobowiązań oraz pogłębienie życia religijnego

- ukazanie możliwości współpracy organizacji kościelnych, pozarządowych i samorządów w dziele promowania życia w trzeźwości.

W tym czasie, gdy rodzice uczestniczyli w konferencjach, dzieci brały udział w specjalnie dla nich przygotowanej zabawie ( uczyły się wielu zabaw do wykorzystania w szkole lub na podwórku)

i konkursach z nagrodami.

W sobotę 02.08.2003 roku odbył się przejazd kolumny około 80 oznakowanych plakatami samochodów stałych uczestników i gości trasą papieską z Ludźmierza do Zakopanego.

Uczestnicy Wesela Wesel uczestniczyli także w festynie w parafii Św. Królowej Jadwigi

w Nowym Targu oś. Bór. W czasie festynu uczestnicy Wesela Wesel dawali świadectwa o weselach bezalkoholowych i życiu w trzeźwości. Także na festynie rozprowadzane były ulotki promujące trzeźwy styl życia.

Rozprowadzany folder informacyjny zawierał genezę „Wesela Wesel”, świadectwa małżeństw, które miały wesela bezalkoholowe, a także adresy wodzirejów, którzy pomagają przygotować wesele bezalkoholowe i gwarantują doskonałą zabawę.

Kulminacyjnym wydarzeniem „Wesela Wesel” była celebra Mszy Świętej przez J. Em. Ks. Kardynała Franciszka Macharskiego, podczas której nastąpiło odnowienie przyrzeczeń małżeńskich i Ks. Kardynał udzielił indywidualnie każdej rodzinie błogosławieństwa.

Bezpośrednio po Mszy Św. odbyło się spotkanie w dn.03.08.2003 r. z przedstawicielami samorządów terytorialnych. Obecni ze strony kościelnej:

- J. Em. ks. Kardynał Franciszek Macharski – Metropolita Krakowski

- ks. Mirosław Żak – Diecezjalny Duszpasterz Trzeźwości Archidiecezji Krakowskiej

- ks. Władysław Zązel – Diecezjalny Duszpasterz Trzeźwości Diecezji Bielsko – Żywieckiej, kapelan Związku Podhalan – inicjator spotkań Wesela Wesel,

- ks. Józef Jakubiec – Asystent Kościelny Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej,

- ks. Tadeusz Juchas – proboszcz Sanktuarium w Luźmierzu, kapelan Związku Podhalan.

Stronę samorządową reprezentowali:

- Piotr Boroń – Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego,

- Andrzej Sasuła – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego,

- Marta Mordarska – Pełnomocnik Zarządu Województwa Małopolskiego ds. Profilaktyki

i Przeciwdziałania Uzależnieniom,

- Jan Hamerski – Starosta Nowotarski, prezes Związku Podhalan w Polsce,

- Andrzej Skupień – Wicestarosta Tatrzański,

- burmistrzowie i wójtowie miast i gmin Województwa Małopolskiego a także z innych terenów Polski.

Akcję Katolicką reprezentowali:

- Ryszard Zimnoch – Wiceprezes Zarządu Krajowego Akcji Katolickiej w Polsce,

- przedstawiciele Zarządu Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej z prezesem Stefanem Majerczakiem oraz prezesi parafialnych oddziałów .

Obecni byli członkowie Prezydium Zarządu Głównego i Prezesi Oddziałów Związku Podhalan.

W spotkaniu uczestniczył także Piotr Krutul – poseł RP.

W wystąpieniach podkreślano znaczenie organizowania tego rodzaju spotkań. Pani Marta Mordarska zwróciła szczególną uwagę na wielkie znaczenie współpracy organizacji kościelnych, pozarządowych z administracja samorządową w działaniach profilaktycznych.

Zebrani uczestnicy spotkania wystosowali apel do Sejmu, Senatu i samorządów wszystkich szczebli (tekst apelu z podpisami sygnatariuszy w załączeniu).

W cyklu czterodniowych spotkań wzięli udział parlamentarzyści: posłowie Zofia Krasicka-Domka i Piotr Krutul oraz senator Franciszek Bachleda-Księdzulorz.

Informacja o spotkaniu docierała na cały obszar Polski poprzez rozprowadzanie plakatów i afiszy przez Diecezjalne Duszpasterstwa Trzeźwości, struktury Akcji Katolickiej w Polsce oraz przez struktury Pełnomocnika Zarządu Województwa Małopolskiego ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom i Związku Podhalan. Założona została strona internetowa informująca o spotkaniu i o ruchu trzeźwościowym – idei Wesela Wesel. Informacje zapowiadające i obszerne relacje z wydarzeń podawała prasa, radio i TV tak w wydaniach krajowych jak i lokalnych.

Założony program został zrealizowany w całości (w załączeniu).

Sprawną organizacje wydarzeń zapewniał sekretariat organizacyjny prowadzony przez małżeństwo Małgorzatę i Józefa Gacek i współpracy Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Ludźmierzu z Panią prezes Bożeną Jałocha. W ramach współpracy organizacyjnej Związek Podhalan udostępnił swoje siedziby - Dom Podhalański w Ludźmierzu oraz Dom Ludowy w Kościelisku. Wspaniałą, rodzinną atmosferę spotkań zawdzięczamy dzięki tradycyjnej już gościnności księdza Tadeusza Juchasa – proboszcza Sanktuarium Matki Boskiej Ludźmierskiej – Królowej Podhala.

Projekt realizowany był przez Akcję Katolicką Archidiecezji Krakowskiej przy współpracy z: Pełnomocnikiem Zarządu Województwa Małopolskiego ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom, Wydziałem Duszpasterstwa Trzeźwości Archidiecezji Krakowskiej, Sanktuarium MB Ludźmierskiej w Ludźmierzu, Sanktuarium MB Fatimskiej na Krzeptówkach w Zakopanem, Związkiem Podhalan w Polsce i samorządami miast: Nowy Targ, Zakopane; gmin: Nowy Targ, Szaflary, Raba Wyżna, Czarny Dunajec, Czorsztyn, Poronin, Kościelisko i Biały Dunajec.

Stefan Majerczak

Prezes Akcji KatolickiejArchidiecezji Krakowskiej


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość