Alcatel *#06# wyświetla imei *#000000# menu serwisowe *#0048# zmiana języka na polski 000000 ukryte menu boschPobieranie 39.01 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar39.01 Kb.
ALCATEL
*#06# - wyświetla IMEI
*#000000# - menu serwisowe
*#0048# - zmiana języka na polski
000000* - ukryte menu

BOSCH
*#9000# - włącza SIM-Lock powodujący, że telefon odrzuci wszystkie karty
SIM różne od aktualnej. Można ustawić hasło
*#0000# -automatyczny wybór języka
*#3370# - włącza opcję Enhanced Full Rate
#3370# - wyłącza opcję Enhanced Full Rate
*#3262255*8378# czyli *#DANCALL*TEST# Włącza dodatkową funkcję
Netmonitor ( Menu 10 )

SC Ded - parametr aktualnej komórki


FCN - numer kanału
RXL - poziom sygnału odbieranego w dBm
C1 , C2 - pokazują o ile może zmniejszyć się poziom sygnału aby nastąpiło
przełączenie kanału
CID - numer komórki
NCC - kod narodowy operatora
BCC - Broadcast code
RQ - stopa błędów w transmisji
Ata - odległość od stacji bazowej ( wielokrotność 0.55 km )
Hn - liczba inicjowanych przełączeń między komórkami
Hf - liczba zrealizowanych przełączeń między komórkami

DANCALL
*#06#
IMEI
*#9999#
Wyświetlenie wersji firmware'u
*#9998#
wyświetlenie wersji konfiguracji telefonu.
*#9997#
Selftest
włącza wszystkie segmenty wyświetlacza i zaczyna dzwonić.
*#9994#
Numer seryjny (tylko DANCALL HP 2731) Wyświetla numer karty SIM (nie mylić
z PIN'em).
*#9993#
Funkcje inżynierskie. Po wprowadzeniu tego kodu, w menu telefonu pojawia
się nowa pozycja Engineering functions. Ma ona dwa podmenu: Revisions,
gdzie można
odczytać informacje dostępne również przy użyciu kodów *#9999# and
*#9998#
oraz Cell Info z informacjami o komórkach sieci. Pozycja Engineering functions
pozostaje w menu do momentu wyłączenia telefonu.
*#9990#
Monitor baterii
test baterii.
Niestety, znaczenie pierwszej linii jest nie jeszcze znane, pozostała
pojemność akumulatora w procentach
M1599955 - licznik relatywnego czasu pozostałego do rozładowania baterii [w
0.1s]
31 - temperatura akumulatora [w stopniach Celsjusza]
68 - napięcie akumulatora [w 0.1V]
TIMER - licznik czasu ładowania/rozładowywania [w sekundach]

Kody poniżej mogą doprowadzić do zablokowania aparatu. Używając tych


kodów, robisz to na własną odpowiedzialność:

*#9000#
SIM Lock


powoduje że telefon przed zaakceptowaniem karty innej niż obecnie aktywna
zażąda podania hasła wymiany karty.
*#9001#
Group SIM Lock
zastosowanie tej funkcji nie jest jeszcze znane i wymaga ona specjalnej
karty SIM. Prawdopodobnie umożliwia to ograniczenie wybieranych numerów
do z góry zaprogramowanych.
*#9002#
Operator SIM Lock
zastosowanie tej funkcji nie jest jeszcze znane i wymaga ona
specjalnej karty SIM.
*#9003#
Network SIM Lock
powoduje że telefon przed zaakceptowaniem karty innego operatora
niż obecnie aktywny zażąda podania hasła.

ERICSSON
*#06# - Numer IMEI

*#0000# - Przywrócenie angielskiej wersji menu

>*<<*<* - Sprawdzenie wersji oprogramowania

>*<<*<*> - 1-row text - Przy wybraniu Tak można przejrzeć zaprogramowane


teksty w telefonie, o długości 1 wiersza w aktualnie wybranym języku.

>*<<*<*>> - n-row text - Przy wybraniu Tak można przejrzeć


zaprogramowane teksty wielowierszowe w telefonie w aktualnie wybranym
języku.

**04*0000*0000*0000# - wejście do menu bez karty w telefonie, po


komunikacie Wrong PIN wciśnij N

<**< - O informacja o simlocku, jeśli nie znasz kodu NCK to nic nie wpisuj!

1) ZALOZENIE SIMLOCK

UWAGA! Tej kombinacji lepiej nie używać, bo może skończyć się wizytą w
serwisie !!!
Po 5 nieudanych próbach podania kodu odblokowującego SIMLOCK opcja ta
jest niedostępna (można ja dopiero odblokować odpowiednimi poleceniami
kasującymi EPROM-y)! Kombinacja: <**<

2) SPRAWDZENIE STANU BATERII PRZY WYLACZONYM TELEFONIE

Nacisnąć NO, a następnie przytrzymać dowolny klawisz.

3) WYSWIETLENIE NUMERU IMEI

Wpisać kombinacje: *#06#

4) POSZERZENIE, EDYCJA I USTALANIE KOLEJNOSCI MENU

Wybrać menu STRACONE, LISTAPUSTA (jeżeli cos tam jest, to wykasować),
nacisnąć i przytrzymać >. W czasami w telefonach z nowsza wersja
oprogramowania ta kombinacja nie działa i trzeba wybrać ODCZYT,
wykasować istniejące wiadomości, aż pojawi się NieMaWiad. oraz nacisnąć i
przytrzymać >. Gdy pojawi się napis Rodz.Menu nacisnąć YES, wybrać rodzaj
menu Poszerzon? lub Skrócone?
W zależności co wybraliśmy, działamy dalej wg pkt. a) lub b):

a) Wybranie opcji Poszerzon? spowoduje wybranie pełnego menu. W


głównym menu telefonu pojawia się wtedy wszystkie, wcześniej niedostępne
opcje (można je poznać po tym, ze brak czarnej strzałki z lewej i prawej
strony) takie jak:

Rodz.Menu - wybór menu Poszerzon.? lub Skrócone?,


Wl.Alarm... - ustawienie alarmu (nikt dokładnie nie wie jak to działa)
Ed. spisu... - edycja książki telefonicznej
MenuUzytk. - aktywacja/dezaktywacja dostępnych menu,
Zakazy... - ustawianie zakazów
P-kierow? - ustalenie przekierowania,

Następnie naciskamy NO i telefon powraca do normalnego trybu.

b) Skrócone? da nam natomiast możliwość wybrania tylko interesujących nas
opcji, dostępnych potem w głównym menu telefonu oraz ustalenie ich
kolejności.
Wybieramy MenuUzytk., naciskamy YES. Gdy pojawi się Ed.Melodi? znowu
potwierdzamy YES.
Opcja nie migająca jest aktywna, aktywujemy/dezaktywujemy ja poprzez
dłuższe wciśnięcie YES. Gdy pojawi się napis AkceptPoz?, możemy
potwierdzimy YES i opcja zostanie zapamiętana w domyślnej pozycji w
głównym menu. Jeżeli naciśniemy NO, to pojawi się tekst np.: Zapis->03.
Strzałka w prawo oznacza, ze wybrana opcja będzie dostępna z głównego
menu po trzech naciśnięciach strzałki w prawo. Naciśnięcie * spowoduje
zmianę kierunku strzałki na przeciwna. Również można wpisać z klawiatury
cyfrę określającą ilość naciśnięć przycisku strzałki, po których pojawi się
wybrana opcja. Zmianę zatwierdzamy przyciskiem YES i postępujemy tak
samo z pozostałymi opcjami.
Na koniec naciskamy NO i na pytanie Zmienić? YES.

Od tej pory w menu naszego telefonu zawsze będzie aktywna pozycja


Rodz.Menu dająca nam możliwość wybrania menu pełnego lub skróconego.
Ponowna edycja głównego menu jest możliwa po wybraniu opcji MenuUzytk.
lub w razie jej braku, z menu pełnego (Rodz.Menu, Poszerzon?). Wtedy jednak
po edycji należy ponownie wrócić do menu skróconego (Rodz.Menu,
Skrócone?).
W każdej chwili możemy wybrać bardzo okrojona wersje menu przez
naciśnięcie YES w opcji MenuUzytk., potem > i na pytanie Skasować? znów
YES. Po tej operacji, w trybie menu skróconego, będą dostępne jedynie opcje:
SpisTelef., Odczyt, Rodz.Menu i P-kierow.

5) USTAWIANIE PRZEKIEROWAN

Przekierowania opisane w tym punkcie działają nie tylko w tym telefonie, ale
we wszystkich innych telefonach różnych firm. Ogólnie rzecz biorąc możliwe
są przekierowania na określony numer telefonu (stacjonarny lub komórkowy)
lub na pocztę głosową.
Jeżeli przekierowanie ma być na pocztę głosową, to w miejsce numer telefonu
należy wpisać, w zależności od operatora:

Plus GSM: 60190XXXXXX


Era GSM: 602951000XXXXXX
IDEA: 50188XXXXXX (numer dla IDEI podaje tylko dlatego, ze te kody działają
we wszystkich telefonach, również pracujących w sieci DCS.)
gdzie: XXXXXX to twój numer telefonu (bez kodu operatora, czyli bez np. 601
czy 602 na początku).

Dla pozostałych przekierowan, w miejsce numer telefonu należy podać kod


miasta (np. 22 dla Warszawy) i numer telefonu, na który ma być włączone
przekierowanie.

U wszystkich naszych operatorów przekierowania na pocztę głosową są


bezpłatne, natomiast przekierowania na numer telefonu niestety tak (my
płacimy za czas rozmowy na przekierowaniu wg stawki naszego
abonamentu oraz osoba dzwoniąca do nas płaci za połączenie z nami :-(

a) Przekierowanie połączeń przychodzących, gdy telefon jest wyłączony lub


poza zasięgiem sieci.
Wpisać kombinacje: **62*+48numer_telefonu# i nacisnąć YES.

b) Przekierowanie połączeń przychodzących, gdy rozmawiamy przez telefon.


Wpisać kombinacje: **67*+48numer_telefonu# i nacisnąć YES.

c) Przekierowanie połączeń przychodzących, gdy nie odbiorę połączenia po


YY sec.
Wpisać kombinacje: **61*+48numer_telefonu*11*YY# i nacisnąć YES.
YY - liczba sekund (z zakresu 1-30), po ilu zgłosi się poczta głosową.

d) Przekierowanie wszystkich połączeń.


Wpisać kombinacje: **21*+48numer_telefonu# i nacisnąć YES.

6) USUWANIE PRZEKIEROWAN

a) Usuwanie przekierowan z pkt. 7a:
Wpisać kombinacje: ##62# oraz nacisnąć YES.

b) Usuwanie przekierowan z pkt. 7b:


Wpisać kombinacje: ##67# oraz nacisnąć YES.

c) Usuwanie przekierowan z pkt. 7c:


Wpisać kombinacje: ##61# oraz nacisnąć YES.

d) Usuwanie wszystkich przekierowan


Wpisać kombinacje: ##002# oraz nacisnąć YES.

7) POWRÓT DO ANGIELSKIEJ WERSJI JEZYKOWEJ

Wpisać kombinacje: *#0000#

8) WYSWIETLENIE OSTATNIO WYBIRANEGO NUMERU TELEFONU

Wpisać kombinacje: 0#
Za pomocą strzałki w prawo można oglądać kolejno wcześniej wybrane
numery. Strzałka w lewo wyświetla je od końca.

HAGENUK
####21# - Wersja oprogramowania
PHILIPS

*#8377*#


Wersja oprogramowania

*#5644*#


Rozszerzona wersja oprogramowania

*#8377*#
Sprawdza czy jest SimLock

*#2254*#
Wyświetla status rejestracji (nie każdy model)

*#2255*#
Debug Call (nie każdy model)

*#2558*#
Wyświetla czas połączenia z siecią (nie każdy model)

*#2562*#
Logowanie do sieci (nie każdy model)

*#7489*#
Widok i zmiana Security Code telefonu (nie każdy model)

*#7378*#
Informacje karty SIM (nie każdy model)

*#3377*#
Informacje o SimLocku (nie każdy model)

*#7693*#
Sleep Mode (nie każdy model)

*#8463*#
Status Sleep Mode (nie każdy model)

*#1234#
Lock Code

Poniższe kody dotyczą jedynie modelu SPARK:

*#7638*# - po wpisaniu takiej sekwencji na wyswietlaczu pojawi sie wersja


softu. np.: SPARK version 150103 - TDA : 2445 - KISS : 0502
#8724*# - rozszerzona wersja oprogramowania i moze wygladac
nastepujaco:
SPARK version 15010302 - TDA : 2445 - KISS : 0502
*#7489*# - przedstawienie SECURITY CODE - kodu ktory jest potrzebny min. do
zerowania licznika
*#2558*# - po wpisaniu tego kodu telefon przedstawi nam ile czasu w
aparacie jest wlozona bateria,
telefon przedstawi to nastepujaco: x day(s) x hour(s) x minute(s) , gdzie w
miejsce x bedzie
odpowiednia wartosc liczbowa.
Kody których znaczenia nie jest mi znane
*#2255*# - funkcja DEBUG CALL ACTIVATED lub DEACTIVATED.
*#2377*# - Pojawia sie napis BERR Activated
*#3377*# - Po wpisaniu kodu pojawia sie cos takiego: Init : 00000000 Flags :
009009 SIM LCK : 9
*#7378*# - Name : 0 Lenght : 0 SIM phase : 255
*#7693*# - SLEEP MODE Deactivated lub Activated
*#7787*# - Spurious Interrupt 0 (niekiedy pojawia sie wartosc 65535)
*#7948*# - Switch off
*#8463*# - Wake 16.60 Sleep Req. 0.52 Sleep 7.77
*#3333*# - BLOCKING oraz wartosci szesnastkowe, ktore mozna przewijac po
wcisnieciu klawisza More przyklad: 01: 18 00 00 FF 02: 18 00 00 FF 03: 18 00
00 FF 04: 18 00 00 FF pojawia sie owniez NO BLOCKING i podobnie jak w
poprzednim przypadku
wartosci ktore mozna zmieniac wciskajac More, przyklad: NO BLOCKING 01:
23 01 0E 01 BLOCKING 02: 23 01 0E 01 03: 19 02 02 01
*#2254*# - pojawia sie cos nastepujacego: C 0 BS 1504 RR 0 BFI 0 CREAT. 0
wartosci te moga byc zmienne a szczegolnie BS
Kody całkim nieznane
*#4377*# - IPRR Activated ale w wiekszosci przypadkow cichy dzwiek pip i
chwilowa blokada klawiatury lub wyjscie do stanu czuwania
*#3353*# - cichy dzwiek pip i wyjscie do stanu czuwania
*#2562*# - j.w
*#2565*# - j.w

MITSUBISHI
Przytrzymaj klawisz C
Wciśnij 1
Wciśnij 2
Wciśnij 3
Zwolnij klawisz C

Monitor sieci: C+379


Naciśnij strzałkę w dół aby przejść dalej

Naciśnij strzałkę w górę aby zobaczyć informacje na temat Monitora sieci

Sekretne menu: C+987
Naciśnij strzałkę albo OK aby wybrać
Naciśnij strzałkę w dół aby przejść dalej

Informacje na temat wersji oprogramowania: C+597

Phase1 i Phase2 - przełączanie: C+499

Nieznany: C+999

on/off Warmstart mode: C+179

Minuet mode: C+377MOTOROLA
[pauza] [pauza] [pauza] 1 1 9 [pauza] 1 [pauza] [ok] - Włącza opcję Enhanced
Full Rate
[pauza] [pauza] [pauza] 1 1 9 [pauza] 0 [pauza] [ok] - Wyłącza opcję Enhanced
Full Rate

Aktywacja monitor-mode:


(pauza oznacza znak * przytrzymany aż pojawi się kwadrat)

[pauza] [pauza] [pauza] 1 1 3 [pauza] 1 [pauza] [ok]

Deaktywacja:

[pauza] [pauza] [pauza] 1 1 3 [pauza] 0 [pauza] [ok]

Ta funkcja może nie działać z niektórymi wersjami oprogramowania telefonów

Przez wciśnięcie OK uzyskujemy trzy dodatkowe opcje

1) Aktywna komórka

Wy¶wietla aktywny kanał i pozwala wybierać między


RxLev, RxLevAM, NCC, BCC, MSTxPwr i C1.

Podczas rozmowy można zobaczyć:


RxLev, RxLevFull, RxLevSub, RxQualFul, RxQualSub, Timeslot, TimeAdv,
PwrLev

Podczas dokonywania połączenia możesz zobaczyć jaki rodzaj negocjacji


SDCCH
(Standalone Dedicated Control CHannel) ma miejsce.
Może to być: SDCCH8 lub SDCCH4 .

2) Najbliższa komórka:

Pozwala na przegląd najbliższych komórek (1 - 6) i ich lokalizacji .

3) Parametry systemu

Wyświetla : Combined, AcsClas, MCC, MNC, LAC, CellID, T3212, BS-PA-MFRM i
XZQTY.

Podczas rozmowy możesz zobaczyć: Combined, DTX, MCC, MNC, LAC, CellID

Wyjaśnienie nazw pojawiających się na wyświetlaczu

RxLev: Sila przychodzacego sygnalu (dB)


RxLevAm: wartość progowa w dB, przy której następuje przełączenie do innej
komórki
BCC: Broadcast Color Code Kod kolorowym bazowej.
Pozwala na rozróżnienie stacji bazowych nadających na tej samej
czestotliwosci.
NCC: Network Color Code Kod narodowy operatorow GSM.
C1: odstęp w dB od górnego poziomu, przy którym nastąpi przełączenie do
innej kómorki
RxLevFull - wartość parametru Cl przy transmisji ciaglej
RxLevSub - wartość parametru C1 przy transmisji przerywanej
RxQualFull - Bitowa stopa bledow mierzona dla transmisji ciaglej
RxQualSub - Bitowa stopa błędów przy transmisji przerywanej
Timeslot - Time Slot Number. Numer kanalu czestotliwosciowego określenie
szczeliny czasowej
TimeAdv - Odleglosc w kilometrach od nadajnika. Mnoznik wartosci
uzyskanych to 0,547
PwrLev - Poziom wypromieniowanej mocy
MCC: Mobile Country Code - 260 = Polska
MNC: Mobile Network Code - 01=PLUS GSM 02=ERA GSM, 03=IDEA pojawia sie
za MCC

NOKIA

NOKIA 1610/1630:


*#170602112302# - Wersja oprogramowania

NOKIA 2110:


*#9999# - Wersja oprogramowania

NOKIA 2110i/2110e:


*#170602112302# lub (zależy od modelu) *#682371158412125#
Wersja oprogramowania

NOKIA 3110:


*#06# - IMEI

*#3110# - Wersja oprogramowania

##002# - pozwala na całkowite wyłączenie poczty głosowej.

*#7780# - przywraca ustawienia fabryczne (z pominięciem pamięci, języka i


liczników)

*#746025625# (czyli *#sim0clock#) - żeby sprawdzić czy zegar SIM-a


(SIM-Clock) można zatrzymać (SIM-Clock-stop czyli zatrzymywanie zegara
SIMa to rodzaj trybu czuwania, który oszczędza akumulator)

*#92702689# (czyli *#war0anty#)


-"kod gwarancyjny:"-trzeba wstukać jeden z następujących kodów:

6232 (OK) - wyświetla miesiąc i rok produkcji (np. "0198")

7332 (OK) - wyświetla datę ostatniej naprawy - jeśli jest (np. "DATE NOT
SAVED")

7832 (OK) - wyświetla nabycia telefonu - jeśli jest (np. "DATE NOT SAVED")

9268 (OK) - wyświetla numer seryjny

37832 (OK) - ustawia datę nabycia telefonu w formacie MMRR (MM - miesiąc,


RR - rok) - uwaga: można to ustawić tylko raz więc uważaj !!!

87267 (OK) - wyświetla tekst "Confirm Transfer?" - być może służy to do


rozszerzania wersji oprogramowania (?)

*#31# (dzwoń)


- czy własny numer będzi przekazywany gdy się dzwoni? (działa nie u
każdego operatora)

*#76# (dzwoń)


- czy numer który odpowie na telefon (dokąd dzwonimy) będzi pokazany?
(działa nie u każdego operatora)

*#77# (dzwoń)


- czy własny numer będzi przekazywany gdy się odbiera rozmowę? (działa
nie u każdego operatora)

*#33/35# (dzwoń)


- dostaje się tekst "Service not active".

**31# (dzwoń)


- twój numer nie będzie przekazywany gdy ty dzwonisz!

NOKIA 3210:

*#06#
IMEI

*#0000#
Wersja oprogramowania

*#92702689# (czyli *#war0anty#)
Wejście do trybu serwisowego.

*3370#
Włącza system kodowania dźwięku Enhaced Full Rate

#3370#
Wyłącza system kodowania dźwięku Enhaced Full Rate

*4720#
Włącza oszczędność bateri o ok.30%

#4720#
Wyłącza oszczędność bateri

xx#
Zamiast xx wpisz numer pozycji w ksiażce telefonicznej-naciśnięcie #


spowoduje jej wyświetlenie

NOKIA 51XX:

*#06#
IMEI

*#0000#
Wersja oprogramowania

*#92702689# (czyli *#war0anty#)
Wejście do trybu serwisowego.

*3370#
Włącza system kodowania dźwięku Enhaced Full Rate

#3370#
Wyłącza system kodowania dźwięku Enhaced Full Rate

*4720#
Włącza oszczędność bateri o ok.30%

#4720#
Wyłącza oszczędność bateri

NOKIA 61XX:

*#06#
IMEI

*#0000#
*#9999# (Nokia 6130)


Wersja oprogramowania

*#92702689# (czyli *#war0anty#)


Wejście do trybu serwisowego.

*3370#
Włącza system kodowania dźwięku Enhaced Full Rate

#3370#
Wyłącza system kodowania dźwięku Enhaced Full Rate

*4720#
Włącza oszczędność bateri o ok.30%

#4720#
Wyłącza oszczędność bateri

NOKIA 81XX:

*#06#
IMEI

*#8110#
Wersja oprogramowania

xx#
Zamiast xx wpisz numer pozycji w ksiażce telefonicznej-naciśnięcie #
spowoduje jej wyświetlenie

*#92702689# (czyli *#war0anty#)


-"kod gwarancyjny:"-trzeba wstukać jeden z następujących kodów:

9268 (OK) - wyświetla IMEI (International Mobile Equipment Identification)

6232 (OK) - wyświetla datę produkcji telefonu w formacie MMRR (MM -
miesiąc, RR - rok)

7832 (OK) - wyświetla datę zakupu

7332 (OK) - wyświetla datę naprawy lub upgrade'u (jeśli taka miała miejsce)

37832 (OK) - ustawia datę nabycia telefonu w formacie MMRR (MM - miesiąc,


RR - rok) - uwaga: można to ustawić tylko raz więc uważaj !!!

87267 (OK) - transmisja danych użytkownika/przenoszenie danych do PC-ta


serwisowego

NOKIA 8810:

*#06#
IMEI

*#0000#
Wersja oprogramowania

*#92702689# (czyli *#war0anty#)
Wejście do trybu serwisowego.

*3370#
Włącza system kodowania dźwięku Enhaced Full Rate

#3370#
Wyłącza system kodowania dźwięku Enhaced Full Rate

*4720#
Włącza oszczędność bateri o ok.30%

#4720#
Wyłącza oszczędność bateri

NOKIA 9000:

*#06#
IMEI

*#682371158412125#


Wersja oprogramowania

*#3283#
Wyświetla tydzień i rok produkcji, np. 1497 będzie oznaczać 14 tydzień 1997


roku.

NOKIA 9110:

*#06#
IMEI

*#0000#
Wersja oprogramowania

*3370#
Włącza system kodowania dźwięku Enhaced Full Rate

#3370#
Wyłącza system kodowania dźwięku Enhaced Full Rate

*4720#
Włącza oszczędność bateri o ok.30%

#4720#
Wyłącza oszczędność bateriPHILIPS
*#06# - wyświetla IMEI
*#7489*# - Security code - w Fizz-ie - *#1234*#
*#8377*# - informacja o simlocku
*#2254*# -włącza menu serwisowe
*#2558*# -wyświetla informację jak długo telefon jest połączony z siecią
*#7693*# -włącza i wyłącza tryb uśpienia telefonu

SAGEM
Numer IMEI: * # 0 6 #
Menu serwisowe: menu 5 1 1 #

SAMSUNG
Numer IMEI: * # 0 6 #
Wersja oprogramowania: * # 9 9 9 9 # albo * # 0 8 3 7 #
Net Monitor: * # 0 3 2 4 #
Reset pamięci (zdjęcie SIMLOCK`a!!!): *2767*3855# (działa tylko na starszych
wersjach)
Reset pamięci CUSTOM: *2767*2878# (działa tylko na starszych wersjach)
Zmiana kontrastu wyświetlacza: * # 0 5 2 3 #
Info o pamięci: * # 0 3 7 7 # albo * # 0 2 4 6 #
Stan akumulatora: * # 9 9 9 8 * 2 2 8 #
Zmiana dźwięku alarmu: *#9998*289#
Test wibratora: *#9998*842#

Dodatkowe kody do telefonu Samsung SGH-600

*#0001# -> Show Serial Parameters
*#9125# -> Activates the smiley when charging.
*#9998*246# -> Program status
*#9998*324# -> Debug screens
*#9998*364# -> Watchdog
*#9998*377# -> EEPROM Error Stack - Użuj strzałek do zmiany wartości.
Cancel i ok.
*#9998*427# -> Trace Watchdog
*#9998*523# -> Zmiana kontrastu wyświetlacza LCD- Tylko wersja softu
G60RL01W
*#9998*544# -> Jig detect
*#9998*636# -> Status pamięci
*#9998*746# -> SIM File Size
*#9998*778# -> SIM Service Table
*#9998*785# -> RTK (Run Time Kernel) errors - .
*#9998*786# -> Run, Last UP, Last DOWN
*#9998*837# -> Wersja Software
*#9998*862# -> Vocoder Reg - Normal, Earphone or carkit can be selected
*#9998*872# -> Diag
*#9998*947# -> Reset On Fatal Error
*#9998*999# -> Last/Chk

*#9998*9266# -> Yann debug screen (=Debug Screens?)


*#9998*9999# -> Wersja Software

*0001*s*f*t# -> Zmieniaj parametry (s=?, f=0,1, t=0,1)


*0002*?# -> nieznane
*0003*?# -> nieznane

SP-unlock SGH-600

*2767*3855# -> Full EEPROM Reset ( Ten kod usuwa blokadę SP-LOCK )
*2767*2878# -> Custom EEEPROM Reset

Te kody były testowane na oprogramowaniu FLD_2C6 G60SB03XSIEMENS
Autorzy:
- aby zobaczyć nazwiska twórców tego telefonu należy:
- Wejsc do ksiazki telefonicznej
- wejsc do menu "own phone no."
- jako wlasny numer telefonu wpisac: +12022243121
- OK

Monitor:
Options, 9, 8


Lewy SoftKey, wpisz 7684666 (5553756 dla S3), Czerwona słuchawka
Options 5, 6
Opis funkcji monitora na dole strony

Data oprogramowania:


Wcisnąć lewy soft key, potem 9 (SET UP) 8 (Phone Status).
Pojawi się nr IMEI i wtedy dwa razy nacisnąć (double klick) lewy lewy soft
key, 98,
lewy soft key 7684666, czerwona słuchawka (uaktywnienie Monitor Mode),
lewy soft key,
56 (włączanie Monitor Mode). Lewy soft key, 98, lewy soft key, 7684666,
odwieszenie (czerwona słuchawka)>wraca do "normalnego wyglądu" i wtedy
lewy soft key 56.

Postępowanie:

Wciskamy kolejno:
- przycisk MENU ,
- wybieramy USLUGI PCN,
- wybieramy ListaOperatorów,
- wybieramy inne sieci,
- wciskamy OK
Następnie:
oznacz.kraju: 260 (Dalej)
oznacz.sieci: 03 (Dalej)
(tu wpisujemy dowolny tekst)
Opis

Zmiana standardowego napisu wywietlanego przez telefon (identyfikacja


sieci):

CC 260 NC 03 (dla sieci IDEA)


CC - Country Code
NC - Network Code
Uwagi:

Wykonanie powyższych poleceń umożliwia zmianę niewiele mówicego napisu


na dowolny tekst (zazwyczaj bardziej zrozumiały dla zwykłego użytkownika).

SIEMENS S10/ E10

W książce telefonicznej zapisz jako twój własny numer: +12022243121.
Otrzymasz wtedy rysunek ze słońcem i dwoma palmami na wyświetlaczu
oraz informacje pozdrawiającą.

SIEMENS S15E

Monitor Mode:

Kod: *#7436267*8378# (*#SIEMENS*TEST#)


Przytrzymać sluchawkę czerwoną do momentu, gdy kod zniknie.

Menu 3.3.4 Wybór pasma.


Menu 3.3.4.1 Wybór automatyczny pasma.
Menu 3.3.4.2 Wybór GSM-900
Menu 3.3.4.3 Wybór GSM-1800
Menu 10.1 MS info
Menu 10.2 Data softu
Menu 10.2.1 Wersja softu.
Menu 10.2.2 Wersja EEProm.
Menu 10.3 Tst i produkt info.
Menu 10.3.1 Handware data.
Menu 10.3.2 Data produkcji
Menu 10.3.3 Data serwisu
Menu 10.3.4 Data naprawy.

SIEMENS S25

Enhanced Full Rate
*#3370# włącza
#3370# wyłącza

Haft Rate Mode


*#4720# włącza
#4720# wyłącza.

Języki:
*#0000#+zielona słuchawka - wybór automatyczny


*#0001#+zielona słuchawka - język angielski
*#0030#+zielona słuchawka - język grecki
*#0031#+zielona słuchawka - język holenderski
*#0032#+zielona słuchawka - język francuski
*#0034#+zielona słuchawka - język hiszpanski
*#0039#+zielona słuchawka - język włoski
*#0049#+zielona słuchawka - język niemiecki
*#0090#+zielona słuchawka - język turecki

Wersja softu:

Menu 8-8-2 jak pokaże się IMEI to nacisnąć lewy klawisz wyświetlacza,
albo *#06# i potem zieloną słuchawkę nastepnie nacisnąćlewy klawisz
wyświetlacza

SIEMENS C25

Języki:
*#0000#+zielona słuchawka - wybór automatyczny
*#0001#+zielona słuchawka - język angielski
*#0030#+zielona słuchawka - język grecki
*#0031#+zielona słuchawka - język holenderski
*#0032#+zielona słuchawka - język francuski
*#0034#+zielona słuchawka - język hiszpanski
*#0039#+zielona słuchawka - język włoski
*#0049#+zielona słuchawka - język niemiecki
*#0090#+zielona słuchawka - język turecki

Opis monitora w telefonie SIEMENS S3 / S3 Com / S4

[CH] Numer kanalu na ktorym prowadzona jest rozmowa

[RX] Sila przychodzacego sygnalu (dB)

[N] NCC (National Color Code) Jest narodowym kodem operatorow. Kazdy
operator ma swoj NCC

[B] BCC (Brodcast Color Code)


Jest kolorowym kodem stacji bazowej. Pozwala rozroznic stacje bazowe
nadajace na tej samej czestotliwosci.

[CI] Cell ID - heksadecymalnie zapisana identyfikacja celi

[C1+] okresla odstep w dB od gornego poziomu, przy ktorym nastapi
przelaczenie do innej komorki

[LAI] Location Area Identity.


Przedstawienie ID sieci w zapisie HEX (42F010 = 240.01 - operator D1 w
niemczech)

[TXPWR] Transmit Power - moc z jaka nadaje twoj telefon (dB)

[RXAM] Jest progowa wartoscia w dB, przy ktorej nastepuje przelaczenie do
innej komorki

[TS]* Time Slot Number


Oznacza numer wykorzystywanego kanalu czestotliwosciowego oraz okresla
szczeline czasowa

[TA]* Timing Advance. Odleglosc w kilometrach od nadajnika. Jak obliczyc


odleglosc - maksymalna odleglosc to 35 kilometrow a wartosc w tym
przypadku to 64. Mnoznik wartosci uzyskanych to 0,547

[PL]* Poziom wypromieniowanej mocy

Tabela mocy:

PL: 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


db: 33 31 29 27 25 23 21 19 17 15 13
Watts : 2 1.3 0.8 0.5 0.3 0.2 0.13 0.08 0.05 0.03 0.02

[LF]* Okresla wartosc parametru Cl dla transmisji ciaglej

[LS]* Oznacza wartosc parametru C1 dla transmisji przerywanej

[QF]* Bitowa stopa bledow mierzona dla transmisji ciaglej

[QS]* Bitowa stopa bledow mierzona dla transmisji przerywanej

Tabela przedstawiajaca wartosci i bledy im odpowiadajace:

0 1 2 3 4 5 6 7
0.2% 0.8% 0.4% 1.6% 3.2% 6.4% 12.8% 26.6%

SONY

SONY CMD-X 1000

Data oprogarmowania
Wyjąć kartę SIM, wpisać *#06# oraz przycisnąć [left softkey]
Monitor Mode

Aby uruchomić Monitor Mode należy naciskać pokolei:


Menu
9 (Phone Options)
7 (Phone Status)
lewy MENU key
7684666
Red HandSet key
Opis funkcji monitora na dole strony

Autorzy
- aby zobaczyć nazwiska twórców tego telefonu należy:


- Wejsc do ksiazki telefonicznej
- wejsc do menu "own phone no."
- jako wlasny numer telefonu wpisac: +12022243121
- OK

SONY Z1


Oprogramowanie
*#8377466#

POZOSTAŁE KODY:


wejść w "Phone Settings/Factory Settings"
po wybraniu pojawi sie prosba o potwierdzenie (Yes/No?)
w tym momencie na chwilke wyłącznik (tylko nie za długo, bo sie wyłączy)
i wpisujemy:

#*01 - Coś włącza i wyłącza (Pojawia się na pustym ekranie Off albo On)


#*02 - ???
#*03 - Wypełnia cały ekran jakimiś Hexami....???
#*04 - podaje wersje procesora, DSPa i softu
#*05 - ??? nie pamietam, ale chyba lista dzwonkow...
#*06 - ??? zdaje się lista sygnałów dzwiękowych słuchawki.
#*07 .......?????

Opis monitora w telefonie SONY CMD-X 1000

[CH] Numer kanalu na ktorym prowadzona jest rozmowa

[RX] Sila przychodzacego sygnalu (dB)

[N] NCC (National Color Code) Jest narodowym kodem operatorow. Kazdy
operator ma swoj NCC

[B] BCC (Brodcast Color Code)


Jest kolorowym kodem stacji bazowej. Pozwala rozroznic stacje bazowe
nadajace na tej samej czestotliwosci.

[CI] Cell ID - heksadecymalnie zapisana identyfikacja celi

[C1+] okresla odstep w dB od gornego poziomu, przy ktorym nastapi
przelaczenie do innej komorki

[LAI] Location Area Identity.


Przedstawienie ID sieci w zapisie HEX (42F010 = 240.01 - operator D1 w
niemczech)

[TXPWR] Transmit Power - moc z jaka nadaje twoj telefon (dB)

[RXAM] Jest progowa wartoscia w dB, przy ktorej nastepuje przelaczenie do
innej komorki

[TS]* Time Slot Number


Oznacza numer wykorzystywanego kanalu czestotliwosciowego oraz okresla
szczeline czasowa

[TA]* Timing Advance. Odleglosc w kilometrach od nadajnika. Jak obliczyc


odleglosc - maksymalna odleglosc to 35 kilometrow a wartosc w tym
przypadku to 64. Mnoznik wartosci uzyskanych to 0,547

[PL]* Poziom wypromieniowanej mocy

Tabela mocy:

PL: 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


db: 33 31 29 27 25 23 21 19 17 15 13
Watts: 2 1.3 0.8 0.5 0.3 0.2 0.13 0.08 0.05 0.03 0.02

[LF]* Okresla wartosc parametru Cl dla transmisji ciaglej

[LS]* Oznacza wartosc parametru C1 dla transmisji przerywanej

[QF]* Bitowa stopa bledow mierzona dla transmisji ciaglej

[QS]* Bitowa stopa bledow mierzona dla transmisji przerywanej

Tabela przedstawiajaca wartosci i bledy im odpowiadajace:0 1 2 3 4 5 6 7
0.2% 0.8% 0.4% 1.6% 3.2% 6.4% 12.8% 26.6%©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy