Aleksander śWIĘtochowski lublin, 23-24 kwietnia 2009 r. Organizatorzy konferencjiPobieranie 19.57 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar19.57 Kb.
Fotorelacja

z obrad 1. dnia ogólnopolskiej konferencji naukowejALEKSANDER ŚWIĘTOCHOWSKI

Lublin, 23-24 kwietnia 2009 r.

Organizatorzy konferencji:

Zakład Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UMCS

Zakład Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski UMCS

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

Podlaska Fundacja Wspierania Talentów

23 kwietnia 2009 r. (czwartek)

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

ul. Narutowicza 4

(sala konferencyjna)
ZDJECIA

Fot. Paweł D. Znamierowski


Program Konferencji:


8.30 Otwarcie konferencji

8.40 - 9.20 Obrady

 • Prof. dr hab. Tomasz Sobieraj (UAM), Destrukcja realizmu. Teoriopoznawcze i metafizyczne motywy „Dumań pesymisty" Aleksandra Świętochowskiego

 • Mgr Dawid Maria Osiński (UW), Świętochowski pyta o Boga. Na marginesie lektury rękopisu „Pytań bez odpowiedzi" (w kontekście biografii myśli)


9.20-9.30 Przerwa

9.30-10.30 Obrady

 • Dr Magdalena Rudkowska (IBL PAN), Życie i przeżycie. W świecie idei i poetyki cyklu „O życie" Aleksandra Świętochowskiego

 • Dr Urszula Kowalczuk (UW), „Tu każdy staje się łatwo lazaronem". („Szkice włoskie"). Rozczarowanie i satysfakcja jako strategie diagnoz kulturowych Świętochowskiego

 • Mgr Anna Adamczyk (UMCS), Doświadczenie antropologiczne w cyklu „ Tragikomedia prawdy"


10.30-10.40 Przerwa

10.40-11.20 Obrady

 • Prof. dr hab. Jakub A. Malik (KUL), Zaćmienie 1887. Obserwacje Aleksandra Świętochowskiego. Rekonstrukcja

 • Dr Janina Szcześniak (UMCS), Utopista bez złudzeń. Świętochowskiego „Utopie w rozwoju historycznym"11.20-11.40 Przerwa

11.40-12.40 Obrady

 • Dr Krzysztof Fiołek (UJ), Trudny pontyfikat „papieża polskiego pozytywizmu "

 • Dr Marta Rusek (UJ), „Ukształcić człowieka" – Aleksandra Świętochowskiego poglądy na edukację

 • Mgr Anna Karczewska (Biblioteka Narodowa w Warszawie), Budowa fundamentów społecznych. Refleksje o wychowaniu ludowym w publicystyce Aleksandra Świętochowskiego z lat 1873-1914


12.40-13.40   Dyskusja
15.10-15.40   Zwiedzanie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego

15.40-16.40 Obrady

 • Prof. dr hab. Ewa Ihnatowicz (UW), Świętochowski o Kraszewskim jak o sobie

 • Dr Joanna Lekan-Mrzewka(KUL), Świętochowski - Pług, czyli o pojednaniu postępu
  z konserwatyzmem


 • Dr Magdalena Sadlik (PPWSZ w Nowym Targu), Wobec modernizmu. Aleksander Świętochowski jako krytyk literacki


16.40-16.50 Przerwa

16.50-17.30 Obrady

 • Prof. dr hab. Tadeusz Bujnicki (UJ), Ludwik Krzywicki i Aleksander Świętochowski. Spotkania w „Przeglądzie Tygodniowym" i „Prawdzie"

 • Mgr Adrianna Adamek-Świechowska (UG), „Budda klero-szlachecki" - w widzeniu „lodowatego sopla
  u naszej strzechy", czyli Świętochowski o Sienkiewiczu17.30-17.40 Przerwa

17.40-18.20 Obrady

 • Dr Adam Tyszka (WSH-E w Łodzi), Aleksander Świętochowski i rewolucja 1905-1907

 • Mgr Ewelina Sobczyszczak (UMCS), Aleksandra Świętochowskiego kwestia żydowska
  w publicystyce i literaturze18.20-19.20 Dyskusja


24 kwietnia 2009 r. (piątek)

Sala Rady Wydziału Humanistycznego,

Pl. M. Curie-Skłodowskiej 4A
8.40-9.20 Obrady

u Świętochowskiego

 • Dr Agnieszka Janiak-Staszek (UL), „Brzydka panna" u Aleksandra Świętochowskiego i innych


9.20-9.30 Przerwa

9.30-10.30 Obrady

 • Prof. dr hab. Eugenia Łoch (UMCS), Małe formy narracyjne Aleksandra Świętochowskiego

 • Dr Krystyna Zabawa (Wyższa Szkoła Filozoficzno - Pedagogiczna „Ignatianum"
  w Krakowie), Dla kogo i dlaczego bajki? – o tomie „Bajki" Aleksandra Świętochowskiego

 • Mgr Katarzyna Dziadek (UJ), Problem gatunkowej przynależności „Bajek" Aleksandra Świętochowskiego


10.30-10.40 Przerwa

10.40-11.20 Obrady


 • Mgr Joanna Jasińska (UW), Bunt Syzyfa. Portret człowieka niepokornego w „Nałęczach"

 i  „Twince" Aleksandra Świętochowskiego
11.20-11.30 Przerwa

11.30-12.10 Obrady

 • Karolina Szymborska (Uniwersytet w Białymstoku), Historia kolonizacji. Dekolonizacja historii. „Historia chłopów polskich w zarysie" Aleksandra Świętochowskiego

 • Mgr Paweł Kuciński (JBL PAN), „Genealogia teraźniejszości" Świętochowskiego w kręgu idei polskiego nacjonalizmu. Kontrowersje i polemiki


12.10-12.20 Przerwa

12.20-13.00 Obrady

 • Dr Anna Zdanowicz (Biblioteka Narodowa w Warszawie), Uwagi na temat prasy i książek
  w powojennych felietonach „Liberum Veto" (1923-1929)


 • Mgr Janusz Lachowski (UMCS), Co Aleksander Świętochowski sądził o sztuce filmowej?


13.00-14.20 Dyskusja

14.20 Zamknięcie obrad
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy