Alergia problemem zdrowotnym naszych czasówPobieranie 8.94 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar8.94 Kb.
Alergia problemem zdrowotnym naszych czasów


ALERGIA

Alergia jest problemem zdrowotnym naszych czasów. Pojawia się jako nieprawidłowa reakcja ustroju człowieka na czynniki środowiska naturalnego i skażonego.

Najczęściej występuje pod postacią sezonowych lub przewlekłych chorób dróg oddechowych, skóry lub przewodu pokarmowego. Może być powodem astmy oskrzelowej, kataru nosa, obrzęków, pokrzywek, wyprysków, dziecięcej skazy wysiękowej.

Substancje uczulające nazywamy alergenami. Dzielimy je na alergeny naturalne, takie jak pyłek roślin, roztocze kurzu domowego, pleśnie, naskórki zwierząt, pokarmy (np. mleko, jaja kurze, ryby, orzechy) oraz alergeny środowiska skażonego. Do najczęstszych z nich należą: metale, a zwłaszcza nikiel, chrom, kobalt, izocjaniany, substancje zawodowe, leki, lateks. Alergeny docierają do ustroju człowieka drogą wziewną, pokarmową lub przez kontakt ze skórą.

Wiele grup zawodowych jest szczególnie zagrożonych alergizacją. Należą do nich: piekarze, fryzjerzy, służba zdrowia, pracownicy przemysłu chemicznego, budowlanego, gumowego, metalurgicznego.

W przeszłości alergia występowała u kilku procent populacji i miała często charakter choroby rodzinnej zwanej alergią atopową. W czasach obecnych alergia pojawia się coraz częściej u osób bez rodzinnych predyspozycji do tego rodzaju reakcji. Szczególnie szybko narasta w dużych rejonach przemysłowych. Obserwuje się obniżenie wieku ujawniania choroby.

W ostatnich latach obserwuje się szczególnie gwałtowne narastanie częstości występowania chorób alergicznych, którą ocenia się na 20-30% populacji. Zjawisko to nie znajduje wytłumaczenia w penetracji czynników dziedzicznych. Wiele danych wskazuje także, że narażenie populacji na alergeny środowiska naturalnego także nie uległo istotnej zmianie. Wydaje się, że skażenie środowiska, w którym żyjemy ma istotny wpływ na narastanie chorób alergicznych. Spaliny samochodowe, tlenki azotu, związki organiczne wydają się być składnikami środowiska skażonego ułatwiającymi rozwój alergii w populacji.

ALERGIA PYŁKOWA

Jedną z odmian alergii, występującą u ponad 20% populacji jest alergia pyłkowa. Jej objawy, takie jak katar, podrażnienie oczu, świąd, duszność napadowa są następstwem uczulenia na pyłek drzew, traw, chwastów, rzadziej na zarodniki grzybów. W warunkach naszego kraju alergia pyłkowa najczęściej występuje w okresie nasilonego pylenia TRAW, zwykle od II połowy maja do końca lipca. Coraz częściej uczulają ziarna pyłku drzew, pokarmów zwłaszcza brzozy i innych roślin zielnych, głownie bylicy. Wiele pokarmów o podobnej budowie zawartych alergenów dodatkowo nasila objawy alergii.

Wzrost częstości zachorowań na alergię pyłkową w r. 1988 Emanuel określił jako następstwo rewolucji przemysłowej w XIX wieku.

Pierwsze symptomy choroby pojawiają się już w okresie późnego dzieciństwa i dojrzewania. Do klasycznych objawów choroby dołączają się objawy tzw. sezonowego powietrznopochodnego zapalenia skóry (airborne dermatitis) oraz pokrzywki kontaktowej przy bezpośrednim kontakcie skóry chorego z uczulającą rośliną. Wzrasta liczba osób z objawami zespołu anafilaksji jamy ustnej (OAS) po pokarmach, których antygeny wykazują krzyżową alergię z pyłkiem roślin. Zjawisko to jest szczególnie nasilone u chorych uczulonych na pyłek drzew. Może występować pod postacią nietypowych objawów sezonowych, często nie kojarzonych z przyczyną, jak np. co roku nawracające stany zapalne dróg oddechowych i skóry.By wyjść naprzeciw problemom alergii należy pamiętać, że w leczeniu konieczne jest zawsze jak najszybsze ustalenie przyczyn choroby, świadome unikanie kontaktu z nią i wreszcie leczenie objawowe. Bardzo istotna są także działania prewencyjne, które mogą być prowadzone przez samego chorego.


Red. Prof. dr hab. Krystyna Obtułowicz
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy