Strona główna

Alfa i Omega: Pierwszy i Ostatni, Początek i Koniec, imię Jezusa, imię Boga


Pobieranie 4.94 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar4.94 Kb.
Alfa i Omega: Pierwszy i Ostatni, Początek i Koniec, imię Jezusa, imię Boga

Alfa i Omega (np. Ap 1,8; 21,6; 22,13) to pierwsza i ostatnia litera klasycznego alfabetu greckiego. Według wierzeń starożytnych żywioły całego wszechświata są oznaczone literami. Pierwsza i ostatnia litera wskazują symbolicznie na wszystko obejmującą jedność. Są symbolem panowania Pana, które obejmuje wszystko i o wszystkim stanowi. Klemens Aleksandryjski w II w. napisał , że Chrystus został nazwany Alfą i Omegą, „bo w Nim jednym koniec staje się początkiem i ustaje znowu u pierwotnego początku, nigdzie nie doznawszy przerwy” .Amen (hebr.): niech się tak stanie, naprawdę, na pewno, to prawda, zgadzam się

W Starym Testamencie wypowiedzenie słowa: „Amen” równało się aprobacie wypowiedzianych przez kogoś innego słów (polecenia, przysięgi, modlitwy, błogosławieństwa). Natomiast Jezus Chrystus posługuje się tym słowem na początku swoich najważniejszych wypowiedzi, by podkreślić ich wagę, a także ich boski charakter i wiarygodność, mówiąc: „Amen, amen (zaprawdę, zaprawdę) powiadam wam...”. W Nowym Testamencie słowo to jest również samookreśleniem Chrystusa (Ap 3,14).


Alleluja (hebr.): Wychwalajmy Pana

Słowo to, które w oryginale wypowiada się z lekkim przydechem, z delikatnym „h” na początku („Hallelujah”), jest złożeniem dwóch słów: czasownika chwalić („hallelu”) i skrótu imienia Boga („jah” – „Jahwe”). Bardzo często występuje na początku i na końcu psalmów (Ps 104,111,146-150). W tradycji judaistycznej aklamacja „Hallelujah” uzyskała swój wyraz w zestawie hymnów, tworzących tzw. Wielki Hallel (Mt 26,30). Pan Jezus śpiewał ten hymn podczas Ostatniej Wieczerzy.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość