Analiza I prezentacja graficznaPobieranie 11.67 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar11.67 Kb.

ANALIZA I PREZENTACJA GRAFICZNADLA KOGO

Program szkolenia został przygotowany dla osób pracujących z arkuszem, pragnących poznać zaawansowane możliwości rozbudowania pakietu graficznego programu z wykorzystaniem narzędzi formularzy, kalkulacji innych technik graficznychSTOPIEŃ TRUDNOŚCI

Średnio zaawansowanyCEL

Celem szkolenia jest poznanie profesjonalnych technik tworzenia prezentacji graficznej dla danych ekonomicznych. Poznanie narzędzi pozwalających dostosować pakiet graficzny Excela do rzeczywistych potrzeb analizy i prezentacji danych biznesowych.KORZYŚCI – czyli czego nauczysz się na szkoleniu

 • Na podstawie danych dobierać rodzaj wykresu do ich prezentacji w celu zapewnienia prawidłowości w interpretacji wykresu

 • Tworzyć wykresy wykraczające poza standardowe możliwości pakietu graficznego poprzez wspomaganie grafiki obliczeniami arkuszowymi – prezentacja CashFlow, jednoczesna prezentacja wielkości sprzedaży i zyskowności produktu

 • Tworzyć wykresy kontrolowane narzędziami formularzy – pokrętłami, listami przewijania

 • Usprawniać proces tworzenia wykresów poprzez zapamiętanie szablonów do wielokrotnego wykorzystania

 • Tworzenia dynamicznie zmieniających się wykresów na podstawie wskazanej komórki aktywnej

SZCZEGÓŁOWE ZAGADNIENIA

MOWA WYKRESÓW • Dobór wykresu do danych – właściwy dobór rodzaju wykresu pozwala na prawidłową interpretacje prezentowanych danych. Kiedy nie powinno się stosować wykresów kołowych. Porównanie struktury na wykresach słupkowych, wykresy Side By Side, diagram Pareto

 • Wykresy skali czasowej ich interpretacja i zastosowanie

 • Porównywanie danych na wykresach słupkowych i kolumnowych – obrazowanie różnic miedzy seriami

 • Prezentacja dużych grup liczbowych na wykresie – budowanie tabel częstości oraz histogramów (analiza danych w przedziałach wartościowych) – analiza wydatków, kosztów energii, czasów procesu obsługi klienta

 • Prezentacja i interpretacja ocen i klasyfikacji słownych

WYKRESY ZAAWANSOWANE • Tworzenie wykresów złożonych poprzez wykorzystanie obliczeń wspomagających na arkuszu – graficzna prezentacja CashFlow w postaci wykresu schodkowego, jednoczesna prezentacja wielkości sprzedaży i zysku na tym samym słupku danych, prezentacja wielkości wskaźnikowych na wykresach

 • Manipulacja danymi – tworzenie wykresów wielu serii danych, dodawanie i usuwanie danych z wykresu, porównywanie danych w różnych skalach – korzystanie z dwóch osi Y i X. Zrywanie połączenia pomiędzy danymi a wykresem

 • Prezentacja słupka danych wykresu podstawowego pomocniczym wykresem objaśniającym. Łączenie dwóch wykresów na jednym obszarze graficznym

 • Specyficzna rola wykresów XY w analizie związków miedzy danymi i badaniu rozkładu zmiennej (wstępne analiza w procesie prognozowania)

 • Korzystanie wykresów bąbelkowych do obrazowania zagadnień marketingowych

 • Korzystanie z wykresów przestawnych w analizach wielowariantowych

 • Tworzenie biblioteki własnych wykresów do wielokrotnego wykorzystania

WYKRESY INTERAKTYWNE • Tworzenie wykresów sterowanych za pomocą narzędzi formularzy

 • Dodawanie elementów formularzy do wykresu

 • Sterowanie zachowaniem wykresu poprzez listy, pokrętła, przyciski

 • Tworzenie nazw dynamicznych dla danych wykresu

 • Korzystanie z nazwy w definicji serii danych na wykresie

 • Wykresy zmieniające się automatycznie na podstawie ustawienia komórki aktywnej – dynamiczna analiza graficzna ankiet sprzedażowych na podstawie położenia komórki aktywnej

zaawansowane formatowanie i zarzadzanie danymi • Korzystanie z elementów graficznych w prezentacji wykresów – wpisywanie wykresu w obiekty autokształtów

 • Wypełnianie słupka danych obrazem prezentującym opisywane zjawisko lub produkt

 • Wyróżnianie wybranych wartości

 • Elementy wykresów i ich zaawansowane formatowanie

 • Manualne włączanie i wyłączanie danych z prezentacji graficznej

 • Ukrywanie danych na wykresie

 • Tworzenie wykresów z danych rozrzuconych na różnych arkuszach plikach

 • Poprawianie informacji zapisanych w funkcji SERIE

 • Kopiowanie formatu miedzy różnymi wykresami

 • Zamiana wykresu na obrazek, łączenie kilku obrazów na jednej prezentacji©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy