Strona główna

Analiza ilościowa


Pobieranie 5.42 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar5.42 Kb.

Analiza ilościowa


Najprostszą metodą określania składu próbki jest wyznaczenie powierzchni piku każdego składnika. Sumując te powierzchnie przyjmuje się, że wartość sumy odpowiada całej próbce. Sumę tę rozdziela się kolejno na powierzchnie poszczególnych składników próbki i mnoży przez 100. „ Procent powierzchniowy” i – tego składnika jest więc określony równaniem:
% powierzchni

gdzie:


A1powierzchnia piku substancji A1

∑Ai = A1 + A2 + A3


Suma tak obliczonych procentów jest zawsze równa 100%. Te procenty powierzchniowe stanowią często dobre pierwsze przybliżenie rzeczywistego składu próbki.
Współczynniki korekcyjne:

Współczynniki korekcyjne – współczynniki uwzględniające różne reakcje detektora na poszczególne składniki.


Traktuje się jeden ze składników mieszaniny jako substancję wzorcową i przyjmuje się umownie, że jej współczynnik korekcyjny jest równy jedności. Oblicza się dla każdego składnika znanej mieszniny, zbliżonej składem do badanej, współczynniki f (wagowy i objętościowy) w stosunku do wspomnianego wzorca. Korzysta się tu z wyrażeń:
- objętościowy współczynnik korekcyjny fvi

fv2 = ; gdzie:

A1,A2 – powierzchnie pików substancji A1, A2
- wagowy współczynnik substancji fG1

fG1=fv1 · d1 ; gdzie:

fG1 – wagowy współczynnik substancji „1”

fvi - objętościowy współczynnik korekcyjny substancj „i”d1 – gęstość substancji wzorcowej [g/cm3]


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość