Strona główna

Analiza porównawcza wyników ankiet dotyczących bezpieczeństwa w szkole w swojej szkole czujesz się


Pobieranie 59.37 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar59.37 Kb.
ANALIZA PORÓWNAWCZA

WYNIKÓW ANKIET

DOTYCZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE

1. W swojej szkole czujesz się:
zintegrowany z całą klasą

dobrze, ale tylko w małej grupie

lepiej niż w domu


zagubiony


zastraszony


Ankieta 1

55%

27%

10%

5%

3%

Ankieta 2

44%

37%

15%

2%

2%

Wyniki ankiet wskazują, że większa liczba uczniów znalazła zaufaną grupę rówieśników z klasy, w której czują się naprawdę dobrze. Na uwagę zasługuje fakt, że zmniejszyła się liczba dzieci zagubionych lub zastraszonych.2. Czy czujesz się w swojej szkole bezpiecznie?
tak, zawsze


tak, często


nie, często czuję się zagrożony


nie, nigdy nie czuję się bezpiecznie


Ankieta 1

62%

25%

11%

2%

Ankieta 2

77%

19%

2%

2%

Wyniki ankiet świadczą o wzroście poczucia bezpieczeństwa wśród uczniów, szczególnie cieszy niewielki odsetek uczniów odczuwających zagrożenie.3. Jeśli czujesz się bezpiecznie, to dlatego, że:
nauczyciele pełnią dyżury na przerwach


uczniowie mają dobry kontakt z wych.


w szkole jest dobry klimat


uczniowie przyjaźnią się ze sobą


w szkole zatrudniono pracowników ochrony

w pobliżu szkoły często widać policję


Ankieta 1

30%

16%

17%

29%

3%

5%

Ankieta 2

37%

16%

18%

25%

1%

3%

Wyniki wskazują, że uczniowie cenią szczególnie pełnienie dyżurów przez nauczycieli i to wraz z dobrym klimatem i przyjaźniami wśród rówieśników sprzyja budowaniu poczucia bezpieczeństwa.4. Jeśli nie czujesz się bezpiecznie, to dlatego, że:

uczniowie starszych

klas praktykują

zwyczaj fali


boją się kradzieży


boję się delerów narkotyków


w czasie przerw czuję się zagrożony


boję się niektórych nauczycieli


jestem wyśmiewany

na lekcjach
jestem często zaczepiany, popychany


jestem zmuszany do oddawania pieniędzy


jestem zmuszany do mówienia nieprawdy


jestem zmuszany

do milczenia
Ankieta 1

11%

33%

11%

11%

8%

6%

11%

1%

2%

6%

Ankieta 2

12%

35%

11%

5%

13%

7%

7%

2%

4%

4%

Z ankiet wynika, że największym zagrożeniem dla uczniów w obu ankietach jest nadal możliwość kradzieży. Poprawiło się poczucie bezpieczeństwa w czasie przerw. Zwiększyły się natomiast obawy przed nauczycielami (tylko w dwóch najstarszych klasach), związane jak przypuszczamy ze zbliżającym się końcem roku szkolnego i zagrożeniami ocenami niedostatecznymi.5. Kto spowodował, że poczucie twojego bezpieczeństwa jest zagrożone?:
kolega/koleżanka

z klasykolega/koleżanka ze starszej klasy


kolega/koleżanka z młodszej klasy


grupa uczniów z klasy


grupa uczniów ze starszej klasy


grupa uczniów z młodszej klasy


nauczyciel


pracownik szkoły


osoby spoza szkoły


Ankieta 1

19%

27%

0%

5%

11%

1%

8%

1%

28%

Ankieta 2

25%

20%

3%

4%

13%

1%

7%

6%

21%

Wyniki ankiet wskazują, że zwiększyło się zagrożenie ze strony kolegi/koleżanki z własnej klasy. Nieznacznie wzrosła też liczba odpowiedzi twierdzących dotyczących zagrożenia ze strony uczniów klas młodszych, grupy uczniów starszych i pracowników szkoły. Zmniejszyło się odczucie zagrożenia dotyczące uczniów klas starszych i osób spoza szkoły.


6. Relacje między nauczycielami i uczniami określiłbyś jako:

życzliwe


nie wiem, trudno powiedzieć

nieżyczliwe


Ankieta 1

50%

48%

2%

Ankieta 2

60%

36%

4%

Z ankiet wynika, że wyraźnie wzrosła liczba uczniów oceniających relację pomiędzy nimi i nauczycielami jako życzliwe, nieznacznie tylko zwiększyła się liczba uczniów będących przeciwnego zdania.


7. Jak czujesz się w swojej klasie?:

1

2

3

4

5

6

Ankieta 1

3%

2%

7%

11%

26%

51%

Ankieta 2

5%

1%

7%

13%

23%

51%


Wyniki ankiet wskazują, że uczniowie nie zmienili diametralnie swoich ocen związanych z dobrym samopoczuciem w klasie. W obu ponad połowa ocenia je maksymalnie czyli na 6, a trzy najsłabsze oceny w obu ankietach przyznało w sumie 12-13%.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość