Analiza rynku nawozów mineralnych oraz cen nawozów w IV kwartale 2015rPobieranie 19.1 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar19.1 Kb.Analiza rynku nawozów mineralnych oraz cen nawozów w IV kwartale 2015r.
Zestawienie zostało przygotowane w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie na podstawie informacji otrzymanych z Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego dotyczących stanu zaopatrzenia w nawozy mineralne oraz cen nawozów w IV kwartale 2015r.

Zaopatrzenie w nawozy:

 • W województwie dolnośląskim stan zaopatrzenia we wszystkie analizowane nawozy określono jako wystarczający.

 • w województwie kujawsko-pomorskim stan zaopatrzenia w nawozy azotowe, Wap Mag , w superfosfat wzbogacony 40% , sól potasową, polifoski oceniono jako dobry, w siarczan potasu i amofoskę, jako średni, w superfosfat pojedynczy granulowany , wapno magnezowo tlenkowe 50% i wapno tlenkowe CaO min. 80%, jako słaby,

 • w województwie lubelskim stan zaopatrzenia we wszystkie analizowane nawozy jest wystarczający.

 • w województwie lubuskim stan zaopatrzenia w analizowane nawozy jest wystarczający, nie występował superfosfat pojedynczy granulowany,

 • w województwie łódzkim jako dobre określono zaopatrzenie w nawozy azotowe występują w 97% punktów sprzedaży oraz polifoskę 8:24:24 w 88% punktów sprzedaży . Jako średnie określono zaopatrzenie w sól potasową w 73% punktów sprzedaży oraz polifoskę 6:20:30 w 78% punktów sprzedaży. Poziom dostateczny – superfosfat pojedynczy granulowany w 53% punktów sprzedaży oraz superfosfat wzbogacony 40% - w 50%punktów, polifoskę 4:12:32 w 41% punktów sprzedaży. Poziom bardzo słaby –nawozy wapniowe – 13%, oraz amofoska 13%.

 • w województwie małopolskim jako dobre określono zaopatrzenie w nawozy azotowe, superfosfat pojedynczy granulowany sól potasową oraz polifoskę 8:24:24 i polifoskę 6:20:30. Poziom wystarczający cechuje zaopatrzenie w superfosfat wzbogacony oraz nawozy wapniowe. Jako słabe określono zaopatrzenie w polifoskę 4:12:32. Brakuje na rynku amofoski.

 • w województwie mazowieckim stan zaopatrzenia w nawozy azotowe i fosforowe określono jako dobry ale zainteresowanie kupnem jest słabe. Jeśli chodzi o superfosfat pojedynczy granulowany, siarczan potasu oraz amofoskę – w wielu punktach sprzedaży brak tych nawozów. Małe zainteresowanie rolników siarczanem potasu ze względu na cenę. W odniesieniu do nawozów wieloskładnikowych – stan zaopatrzenia dobry ale wysokie ceny nawozów.

 • w województwie opolskim stan zaopatrzenia w nawozy azotowe, sól potasową
  a także polifoskę 8:24:24 i polifoskę 6:20:30 jest wystarczający. Superfosfat wzbogacony 40% oraz polifoska 4:12:32 i amofoska sprowadzane są na zamówienie. Nadal nie występują na rynku siarczan potasu a także superfosfat pojedynczy granulowany. Brak informacji o nawozach wapniowych.

 • w województwie podkarpackim zaopatrzenie w nawozy azotowe , sól potasową, polifoskę 8:24:24, superfosfat pojedynczy granulowany, oraz amofoskę a także w nawozy wapniowe i wapniowo magnezowe jest dobre. Zaopatrzenie w pozostałe analizowane nawozy jest wystarczające.

 • w województwie podlaskim stan zaopatrzenia w nawozy azotowe, sól potasową , superfosfat pojedynczy granulowany oraz polifoski 8:24:24 i 6:20:30 oraz nawozy wapniowe i wapniowo magnezowe jest dobry, nawozy są zamawiane w miarę potrzeb. Występują niedobory w zaopatrzeniu w superfosfat wzbogacony 40% , polifoskę 4:12:32 oraz amofoskę ( są zamawiane sporadycznie). Brak w ofercie siarczanu potasu.

 • w województwie pomorskim stan zaopatrzenia w nawozy jest dobry. Dostawy siarczanu potasu są realizowane na życzenie rolnika w ciągu kilku dni.

 • w województwie śląskim stan zaopatrzenia w nawozy azotowe, superfosfat wzbogacony 40% , sól potasową, polifoski 8:24:24 i 6:20:30 jest wystarczający. Nadal występuje brak siarczanu potasu, nawóz ten sprowadzany jest na zamówienie. Brakuje również superfosfatu pojedynczego granulowanego oraz polifoski 4:12:32 , nawozów wapniowych i wapniowo magnezowych oraz amofoski.

 • w województwie świętokrzyskim zaopatrzenie w nawozy azotowe, superfosfat pojedynczy granulowany, sól potasową oraz polifoski 8:24:24 i 6:20:30 oraz wapniowe i wapniowo magnezowe określono jako dobre. Słabe jest zaopatrzenie w polifoskę 4:12:32 oraz superfosfat wzbogacony 40%. Nadal występują braki w dostawach amofoski oraz siarczanu potasu do punktów sprzedaży.

 • w województwie warmińsko-mazurskim zaopatrzenie w analizowane nawozy jest wystarczające; Brak danych o superfosfacie pojedynczym granulowanym, siarczanie potasu oraz o amofosce i nawozach wapniowych.

 • w województwie wielkopolskim w zaopatrzenie w analizowane nawozy, również w wapniowe, określono jako zadowalające, występują okresowe braki w ciągu 1-4 tygodni. Superfosfat pojedynczy granulowany i nawozy wapniowe występują w 60% punktów zaopatrzenia w nawozy. Nawozy wapniowo magnezowe występują w 80% punktów sprzedaży.

 • w województwie zachodniopomorskim stan zaopatrzenia w nawozy
  jest wystarczający, a w razie braków nawozy są szybko sprowadzane na zamówienie.

Ceny nawozów;

U dystrybutorów zbierane są najniższe i najwyższe ceny każdego z analizowanych nawozów.Wśród cen najniższych poszczególnych nawozów (Tabela 2) najmniejsze wartości osiągnęły:

nawozy azotowe:

- saletra amonowa w województwie mazowieckim 100,00 zł/dt,

- saletrzak w województwie lubuskim 95,00 zł/dt,

- mocznik w województwie lubuskim 119,00 zł/dt,nawozy fosforowe:

- superfosfat pojedynczy granulowany w województwie pomorskim 68,00 zł/dt;

- superfosfat wzbogacony 40% w województwie podlaskim 132,00 zł/dt;

nawozy potasowe:

- sól potasowa w województwie podlaskim i warmińsko mazurskim 140 ,00 zł/dt;

- siarczan potasu w województwie zachodniopomorskim 196,00 zł/dt,

nawozy wieloskładnikowe:

- polifoska 8:24:24 w województwie lubuskim 156,00 zł/dt;

- polifoska 6:20:30 w województwie zachodniopomorskim 152,00 zł/dt;

- polifoska 4:12:32 w województwie podlaskim 99,00 zł/dt;

- amofoska 4:16:18 w województwie mazowieckim 96,00 zł/dt.

Wśród cen najwyższych poszczególnych nawozów (Tabela 3) największe wartości osiągnęły:

nawozy azotowe:

- saletra amonowa w województwie podkarpackim 180,00 zł/dt;

- saletrzak w województwie mazowieckim 152,00 zł/dt;

- mocznik w województwie zachodniopomorskim 200,00 zł/dt;nawozy fosforowe:

- superfosfat pojedynczy granulowany 150,00 zł/dt w województwie wielkopolskim;

- superfosfat wzbogacony 40%, 242 ,00 zł/dt w województwie pomorskim;

nawozy potasowe:

- sól potasowa 264,00 zł/dt w województwie małopolskim;

- siarczan potasu 328,00 zł/dt w województwie mazowieckim

nawozy wieloskładnikowe:

- polifoska 8:24:24 -220,00 zł/dt w województwie podkarpackim

;- polifoska 6:20:30- 237,00 zł/dt w województwie pomorskim

- polifoska 4:12:32 – 203,00 zł/dt w województwie pomorskim

- amofoska 151zł/dt w województwie mazowieckim

Analizując dynamikę maksymalnych cen nawozów w stosunku do IV kwartału 2014r. (tabela 1), w 76 na 176 pozycji obserwujemy spadek cen a w następnych 19 przypadkach stagnację cen. Oznacza to, że 46,00 % cen wzrosło w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Pierwszy raz od kilku lat, pojawił się przypadek, że nie nastąpił spadek cen żadnego z nawozów w całym województwie – dla województwa – warmińsko mazurskiego. Najbardziej znaczące spadki cen odnotowano w województwie lubelskim .Ceny czystego składnika

Cenę czystego składnika wyliczono odnosząc cenę całego nawozu do procentowej zawartości czystego składnika. (Np. cena jednej decytony superfosfatu potrójnego granulowanego 46% wynosi 139zł. , zawartość fosforu w jednej decytonie tego nawozu wynosi 46 kg , więc cena tych 46 kg fosforu wynosi 139 zł. – cena 1 kg fosforu równa się 3,02 zł.).

Wśród rozpatrywanych przez nas cen nawozów azotowych za IV kwartał 2015r.
dla cen maksymalnych, cena czystego składnika – azotu jest najniższa w moczniku,
na drugim miejscu – w saletrze amonowej a najdrożej czysty składnik nadal kosztuje
w saletrzaku. Prawidłowość ta dotyczy większości województw. W województwach podkarpackim, pomorskim i świętokrzyskim czysty składnik w saletrze jest droższy niż w saletrzaku. (Wykres 2). Dla cen minimalnych czystego składnika utrzymuje się podobna tendencja. W województwach podkarpackim i świętokrzyskim czysty składnik w saletrze jest droższy niż w saletrzaku. (Wykres 1).

Dla nawozów fosforowych na podstawie otrzymanych informacji widoczne jest,


że czysty składnik jest w większości województw tańszy w superfosfacie wzbogaconym 40% niż w pojedynczym granulowanym. Wyjątek stanowi województwo pomorskie. (Wykresy 3,4).

Dla nawozów potasowych nie posiadamy wszystkich danych, gdyż w wielu województwach punkty skupu nie prowadzą sprzedaży siarczanu potasu.


Z analizy posiadanych informacji wynika, że zarówno dla cen minimalnych jak
i maksymalnych czysty składnik – potas, jest zdecydowanie tańszy w soli potasowej niż
w siarczanie potasu, prawidłowość ta dotyczy wszystkich województw (Wykresy 5,6).

Dla nawozów wieloskładnikowych jako czysty składnik potraktowano azot, potas oraz fosfor łącznie. Ceny czystego składnika w nawozach wieloskładnikowych przyjętych do analizy – polifosek oraz amofoski nie wykazują jednoznacznych prawidłowości. (Wykresy 7,8).Przygotowała Beata Filipiak , Zespół Rozwoju Obszarów Wiejskich.


©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy