Strona główna

Analiza rynku nawozów mineralnych oraz cen nawozów w IV kwartale 2015r


Pobieranie 19.1 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar19.1 Kb.Analiza rynku nawozów mineralnych oraz cen nawozów w IV kwartale 2015r.
Zestawienie zostało przygotowane w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie na podstawie informacji otrzymanych z Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego dotyczących stanu zaopatrzenia w nawozy mineralne oraz cen nawozów w IV kwartale 2015r.

Zaopatrzenie w nawozy:

 • W województwie dolnośląskim stan zaopatrzenia we wszystkie analizowane nawozy określono jako wystarczający.

 • w województwie kujawsko-pomorskim stan zaopatrzenia w nawozy azotowe, Wap Mag , w superfosfat wzbogacony 40% , sól potasową, polifoski oceniono jako dobry, w siarczan potasu i amofoskę, jako średni, w superfosfat pojedynczy granulowany , wapno magnezowo tlenkowe 50% i wapno tlenkowe CaO min. 80%, jako słaby,

 • w województwie lubelskim stan zaopatrzenia we wszystkie analizowane nawozy jest wystarczający.

 • w województwie lubuskim stan zaopatrzenia w analizowane nawozy jest wystarczający, nie występował superfosfat pojedynczy granulowany,

 • w województwie łódzkim jako dobre określono zaopatrzenie w nawozy azotowe występują w 97% punktów sprzedaży oraz polifoskę 8:24:24 w 88% punktów sprzedaży . Jako średnie określono zaopatrzenie w sól potasową w 73% punktów sprzedaży oraz polifoskę 6:20:30 w 78% punktów sprzedaży. Poziom dostateczny – superfosfat pojedynczy granulowany w 53% punktów sprzedaży oraz superfosfat wzbogacony 40% - w 50%punktów, polifoskę 4:12:32 w 41% punktów sprzedaży. Poziom bardzo słaby –nawozy wapniowe – 13%, oraz amofoska 13%.

 • w województwie małopolskim jako dobre określono zaopatrzenie w nawozy azotowe, superfosfat pojedynczy granulowany sól potasową oraz polifoskę 8:24:24 i polifoskę 6:20:30. Poziom wystarczający cechuje zaopatrzenie w superfosfat wzbogacony oraz nawozy wapniowe. Jako słabe określono zaopatrzenie w polifoskę 4:12:32. Brakuje na rynku amofoski.

 • w województwie mazowieckim stan zaopatrzenia w nawozy azotowe i fosforowe określono jako dobry ale zainteresowanie kupnem jest słabe. Jeśli chodzi o superfosfat pojedynczy granulowany, siarczan potasu oraz amofoskę – w wielu punktach sprzedaży brak tych nawozów. Małe zainteresowanie rolników siarczanem potasu ze względu na cenę. W odniesieniu do nawozów wieloskładnikowych – stan zaopatrzenia dobry ale wysokie ceny nawozów.

 • w województwie opolskim stan zaopatrzenia w nawozy azotowe, sól potasową
  a także polifoskę 8:24:24 i polifoskę 6:20:30 jest wystarczający. Superfosfat wzbogacony 40% oraz polifoska 4:12:32 i amofoska sprowadzane są na zamówienie. Nadal nie występują na rynku siarczan potasu a także superfosfat pojedynczy granulowany. Brak informacji o nawozach wapniowych.

 • w województwie podkarpackim zaopatrzenie w nawozy azotowe , sól potasową, polifoskę 8:24:24, superfosfat pojedynczy granulowany, oraz amofoskę a także w nawozy wapniowe i wapniowo magnezowe jest dobre. Zaopatrzenie w pozostałe analizowane nawozy jest wystarczające.

 • w województwie podlaskim stan zaopatrzenia w nawozy azotowe, sól potasową , superfosfat pojedynczy granulowany oraz polifoski 8:24:24 i 6:20:30 oraz nawozy wapniowe i wapniowo magnezowe jest dobry, nawozy są zamawiane w miarę potrzeb. Występują niedobory w zaopatrzeniu w superfosfat wzbogacony 40% , polifoskę 4:12:32 oraz amofoskę ( są zamawiane sporadycznie). Brak w ofercie siarczanu potasu.

 • w województwie pomorskim stan zaopatrzenia w nawozy jest dobry. Dostawy siarczanu potasu są realizowane na życzenie rolnika w ciągu kilku dni.

 • w województwie śląskim stan zaopatrzenia w nawozy azotowe, superfosfat wzbogacony 40% , sól potasową, polifoski 8:24:24 i 6:20:30 jest wystarczający. Nadal występuje brak siarczanu potasu, nawóz ten sprowadzany jest na zamówienie. Brakuje również superfosfatu pojedynczego granulowanego oraz polifoski 4:12:32 , nawozów wapniowych i wapniowo magnezowych oraz amofoski.

 • w województwie świętokrzyskim zaopatrzenie w nawozy azotowe, superfosfat pojedynczy granulowany, sól potasową oraz polifoski 8:24:24 i 6:20:30 oraz wapniowe i wapniowo magnezowe określono jako dobre. Słabe jest zaopatrzenie w polifoskę 4:12:32 oraz superfosfat wzbogacony 40%. Nadal występują braki w dostawach amofoski oraz siarczanu potasu do punktów sprzedaży.

 • w województwie warmińsko-mazurskim zaopatrzenie w analizowane nawozy jest wystarczające; Brak danych o superfosfacie pojedynczym granulowanym, siarczanie potasu oraz o amofosce i nawozach wapniowych.

 • w województwie wielkopolskim w zaopatrzenie w analizowane nawozy, również w wapniowe, określono jako zadowalające, występują okresowe braki w ciągu 1-4 tygodni. Superfosfat pojedynczy granulowany i nawozy wapniowe występują w 60% punktów zaopatrzenia w nawozy. Nawozy wapniowo magnezowe występują w 80% punktów sprzedaży.

 • w województwie zachodniopomorskim stan zaopatrzenia w nawozy
  jest wystarczający, a w razie braków nawozy są szybko sprowadzane na zamówienie.

Ceny nawozów;

U dystrybutorów zbierane są najniższe i najwyższe ceny każdego z analizowanych nawozów.Wśród cen najniższych poszczególnych nawozów (Tabela 2) najmniejsze wartości osiągnęły:

nawozy azotowe:

- saletra amonowa w województwie mazowieckim 100,00 zł/dt,

- saletrzak w województwie lubuskim 95,00 zł/dt,

- mocznik w województwie lubuskim 119,00 zł/dt,nawozy fosforowe:

- superfosfat pojedynczy granulowany w województwie pomorskim 68,00 zł/dt;

- superfosfat wzbogacony 40% w województwie podlaskim 132,00 zł/dt;

nawozy potasowe:

- sól potasowa w województwie podlaskim i warmińsko mazurskim 140 ,00 zł/dt;

- siarczan potasu w województwie zachodniopomorskim 196,00 zł/dt,

nawozy wieloskładnikowe:

- polifoska 8:24:24 w województwie lubuskim 156,00 zł/dt;

- polifoska 6:20:30 w województwie zachodniopomorskim 152,00 zł/dt;

- polifoska 4:12:32 w województwie podlaskim 99,00 zł/dt;

- amofoska 4:16:18 w województwie mazowieckim 96,00 zł/dt.

Wśród cen najwyższych poszczególnych nawozów (Tabela 3) największe wartości osiągnęły:

nawozy azotowe:

- saletra amonowa w województwie podkarpackim 180,00 zł/dt;

- saletrzak w województwie mazowieckim 152,00 zł/dt;

- mocznik w województwie zachodniopomorskim 200,00 zł/dt;nawozy fosforowe:

- superfosfat pojedynczy granulowany 150,00 zł/dt w województwie wielkopolskim;

- superfosfat wzbogacony 40%, 242 ,00 zł/dt w województwie pomorskim;

nawozy potasowe:

- sól potasowa 264,00 zł/dt w województwie małopolskim;

- siarczan potasu 328,00 zł/dt w województwie mazowieckim

nawozy wieloskładnikowe:

- polifoska 8:24:24 -220,00 zł/dt w województwie podkarpackim

;- polifoska 6:20:30- 237,00 zł/dt w województwie pomorskim

- polifoska 4:12:32 – 203,00 zł/dt w województwie pomorskim

- amofoska 151zł/dt w województwie mazowieckim

Analizując dynamikę maksymalnych cen nawozów w stosunku do IV kwartału 2014r. (tabela 1), w 76 na 176 pozycji obserwujemy spadek cen a w następnych 19 przypadkach stagnację cen. Oznacza to, że 46,00 % cen wzrosło w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Pierwszy raz od kilku lat, pojawił się przypadek, że nie nastąpił spadek cen żadnego z nawozów w całym województwie – dla województwa – warmińsko mazurskiego. Najbardziej znaczące spadki cen odnotowano w województwie lubelskim .Ceny czystego składnika

Cenę czystego składnika wyliczono odnosząc cenę całego nawozu do procentowej zawartości czystego składnika. (Np. cena jednej decytony superfosfatu potrójnego granulowanego 46% wynosi 139zł. , zawartość fosforu w jednej decytonie tego nawozu wynosi 46 kg , więc cena tych 46 kg fosforu wynosi 139 zł. – cena 1 kg fosforu równa się 3,02 zł.).

Wśród rozpatrywanych przez nas cen nawozów azotowych za IV kwartał 2015r.
dla cen maksymalnych, cena czystego składnika – azotu jest najniższa w moczniku,
na drugim miejscu – w saletrze amonowej a najdrożej czysty składnik nadal kosztuje
w saletrzaku. Prawidłowość ta dotyczy większości województw. W województwach podkarpackim, pomorskim i świętokrzyskim czysty składnik w saletrze jest droższy niż w saletrzaku. (Wykres 2). Dla cen minimalnych czystego składnika utrzymuje się podobna tendencja. W województwach podkarpackim i świętokrzyskim czysty składnik w saletrze jest droższy niż w saletrzaku. (Wykres 1).

Dla nawozów fosforowych na podstawie otrzymanych informacji widoczne jest,


że czysty składnik jest w większości województw tańszy w superfosfacie wzbogaconym 40% niż w pojedynczym granulowanym. Wyjątek stanowi województwo pomorskie. (Wykresy 3,4).

Dla nawozów potasowych nie posiadamy wszystkich danych, gdyż w wielu województwach punkty skupu nie prowadzą sprzedaży siarczanu potasu.


Z analizy posiadanych informacji wynika, że zarówno dla cen minimalnych jak
i maksymalnych czysty składnik – potas, jest zdecydowanie tańszy w soli potasowej niż
w siarczanie potasu, prawidłowość ta dotyczy wszystkich województw (Wykresy 5,6).

Dla nawozów wieloskładnikowych jako czysty składnik potraktowano azot, potas oraz fosfor łącznie. Ceny czystego składnika w nawozach wieloskładnikowych przyjętych do analizy – polifosek oraz amofoski nie wykazują jednoznacznych prawidłowości. (Wykresy 7,8).Przygotowała Beata Filipiak , Zespół Rozwoju Obszarów Wiejskich.©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość