Strona główna

Andrzej Jankowski


Pobieranie 3.98 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar3.98 Kb.
Andrzej Jankowski
Sędzia, wieloletni pracownik Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Kielcach. Urodził się w Hrubieszowie, gimnazjum ukończył w czasie okupacji niemieckiej na tajnych kompletach, następnie odbył studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim. 4 II 1967 – już jako sędzia – został oddelegowany do OKBZH w Kielcach, na stanowisko jej kierownika. Pół roku później został kierownikiem Zespołu Śledczego. Od 1984 do przejścia na emeryturę w 1997 pełnił funkcję dyrektora OKBZH-IPN w Kielcach. W kieleckiej Delegaturze Instytutu Pamięci Narodowej sędzia Andrzej Jankowski był zatrudniony od 2000 roku do końca marca 2011 roku na stanowisku głównego specjalisty. Po zakończeniu pracy przez kilka miesięcy kontynuował  współpracę z IPN realizując projekt naukowy, wspólnie z dr. Tomaszem Domańskim,  dotyczący represji niemieckich na wsi kieleckiej, którego efektem była publikacja naukowa prezentująca najnowszy stan badań z okresu II wojny światowej. Prowadził najtrudniejsze śledztwa dotyczące zbrodni popełnionych na obywatelach polskich przez funkcjonariuszy Trzeciej Rzeszy na terenie dystryktu radomskiego, m.in. przez Komendę Policji Bezpieczeństwa w Radomiu, Placówkę Policji Bezpieczeństwa w Kielcach, w sprawie zbrodni dowódcy Hauptmannschaftu Kielce Gerulfa Mayera, 62. zmotoryzowanego plutonu żandarmerii, pacyfikacji Michniowa, pacyfikacji prowadzonych wiosną 1940. Sędzia Andrzej Jankowski jest autorem kilkunastu artykułów naukowych poświęconych martyrologii wsi kieleckiej w okresie drugiej wojny światowej. Pracę w OKBZH łączył z zamiłowaniem do turystyki – był pierwszym prezesem Koła Świętokrzyskich Przewodników. Jako sędzia, żołnierz AK w stopniu porucznika, członek Światowego Związku Żołnierzy AK i pracownik OKBZH w Kielcach bardzo aktywnie angażował się w organizację uroczystości patriotycznych upamiętniających walkę i męczeństwo narodu polskiego podczas drugiej wojny światowej, promując zwłaszcza ideę powołania Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość