Strona główna

Andrzej Wojtyna Nowoczesne państwo kapitalistyczne a gospodarka


Pobieranie 7.06 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar7.06 Kb.
Książki nagrodzone

w Konkursie PTE im. prof. Edwarda Lipińskiegow latach 1992-2006


 • w 1992 r. – Andrzej Wojtyna Nowoczesne państwo kapitalistyczne a gospodarka, wyd. przez PWN w 1990 r.;
 • w1993 r. - Zbigniew CZERWIŃSKI Dylematy ekonomiczne, wyd. przez PWE w 1992 r.;
 • w 1994 r. – Andrzej SŁawiŃSKI Polityka stabilizacyjna a bilans płatniczy, wyd. przez PWN w 1992 r.;
 • w 1995 r. – Stanisława GOLINOWSKA Polityka społeczna państwa w gospodarce rynkowej, wyd. przez PWN w 1994 r.;
 • w 1996 r. – Zbigniew HOCKUBA Droga do spontanicznego porządku. Transformacja ekonomiczna w świetle problemu regulacji, wyd. przez PWN w 1995 r.;
 • w 1997 r. – Bożena KLIMCZAK Etyka gospodarcza, wyd. przez Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu w 1996 r.;
 • w 1998 r. – nagrody nie przyznano;
 • w 1999 r. – Joanna Kotowicz-Jawor Przebudowa mikroekonomicznego mechanizmu rozwoju, wyd. przez PWN w 1998 r.;
 • w 2000 r. – Marek RATAJCZAK Infrastruktura w gospodarce rynkowej, wyd. przez Akademię Ekonomiczną w Poznaniu w 1999 r.;
 • w 2001 r. – Emil PANEK Ekonomia matematyczna, wyd. przez Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w 2000 r.;
 • w 2002 r. – Barbara LIBERDA Oszczędzanie w gospodarce polskiej, wyd. przez PTE i Dom Wydawniczy Bellona w 2000 r.;
 • w 2003 r. – Jan MICHAŁEK Polityka handlowa. Mechanizmy ekonomiczne i regulacje międzynarodowe, wyd. przez PWN;
 • w 2004 r. – Jan Jacek SZTAUDYNGER Modyfikacje funkcji produkcji i wydajności pracy z zastosowaniami, wyd. przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego w 2003 r.;
 • w 2005 r. – Andrzej CZYŻEWSKI, Anna HANISZ-MATUSZCZAK Rolnictwo Unii Europejskiej i Polski. Studium porównawcze struktur wytwórczych i regulatorów rynków rolnych, wyd. przez Akademię Ekonomiczną w Poznaniu w 2004 r.;
 • w 2006 r. – Andrzej CIEŚLIK Geografia inwestycji zagranicznych. Przyczyny i skutki lokalizacji spółek z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce, wyd. przez Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego w 2005 r.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość