Strona główna

Animacja czasu wolnego w agroturystyce


Pobieranie 18.5 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar18.5 Kb.

Centrum Recreo

www.recreo.com.pl

e-mail: centrum.recreo@wp.pl

tel.: 601 189 962 , 501 371 355

Centrum Recreo serdecznie zaprasza na szkolenie:

ANIMACJA CZASU WOLNEGO W AGROTURYSTYCE

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu animacji czasu wolnego, która umożliwi im wzbogacenie oferty własnych gospodarstw a przez to zwiększenie jej atrakcyjności i konkurencyjności.


Program szkolenia

Część teoretyczna: • Czym jest animacja – geneza, rodzaje, obszary zastosowań

 • Podstawowe zasady animacji

 • Korzyści i trudności

Część praktyczna (w tym gotowe scenariusze):

 • Integracja

 • Animacja dla dzieci

 • Animacja sportowo – rekreacyjna (w tym wykorzystanie zwierząt)

 • Animacje pozostałe – charakterystyczne dla branży

 • Projektowanie warsztatów i zajęć

Podczas szkolenia uczestnicy będą mieli okazję do praktycznego ćwiczenia bogatego wachlarza prezentowanych technik.


Metody pracy:

wykład interaktywny oraz metody aktywne (indywidualne i grupowe ćwiczenia praktyczne)


Prowadzący:

Magdalena Lipińska - finansista, właścicielka gospodarstwa agroturystycznego, animator czasu wolnego w woj. Pomorskim.

Maria Bielak – instruktor rekreacji i terapii ruchowej, animator czasu wolnego, organizator różnych form wypoczynku dla dzieci i osób dorosłych, promotor aktywnego wypoczynku w Centrum RECREO.

Szkolenie odbędzie się w Gdańsku,I termin 28 lutego, II termin 13 marca 2012r

w Centrum Transferu Technologii, ul. Grunwaldzka 529

w godz. 10.00-16.00
Koszt uczestnictwa: 120,- zł brutto. (w koszty wliczony jest obiad oraz przerwy kawowe)
Uczestnicy szkolenia otrzymują komplet materiałów oraz certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia sygnowany przez Wykładowców
Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres e-mail: centrum.recreo@wp.pl (UWAGA: liczba miejsc ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń).
UWAGA!

Istnieje możliwość zakupu skryptu ze szkolenia na płycie CD w cenie 58,- zł brutto.


Formularz zgłoszeniowy
„Animacja czasu wolnego w agroturystyce”
Imię i Nazwisko: .............................................................................................................
Adres korespondencyjny: .............................................................................................. .......................................................................................................................................
Telefon kontaktowy: ......................................................................................................

E-mail: ...........................................................................................................................


Termin kursu: …………………………………………………………………………………
Dane do faktury (jeśli uczestnik sobie życzy jej wystawienia) ……………………………………………………………………………............................…

………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………….………………………….


Zasady przyjmowania zgłoszeń:

 1. Warunkiem zapisania się na kurs jest przesłanie czytelnie wypełnionej karty zgłoszenia oraz dokonania przedpłaty w wysokości minimum 50 zł na konto bankowe.

 2. Liczba miejsc na kursach jest ograniczona.

 3. Uczestnik jest zobowiązany dokonać całości wpłaty za kurs na konto bankowe najpóźniej 5 dni przed rozpoczęciem kursu. Numer konta:48 1020 4144 0000 6302 0137 8561

 4. Osoba, która nie może uczestniczyć w warsztatach, zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie organizatora.

 5. Zaświadczenia o udziale w kursie wydawane są bezpośrednio po jego zakończeniu.

Oświadczam, że zapoznałem się z zasadami przyjmowania zgłoszeń na kurs oraz, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym dla przygotowania kursu, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. (tj. Dz.U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 ze zmianami).

...............................................................................................

(data, podpis)

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość