Strona główna

Animatorzy na start! Departament Kultury I Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi zaprasza do udziału w projekcie „Animator kultury”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,


Pobieranie 10.72 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar10.72 Kb.

ANIMATORZY NA START!
Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi zaprasza do udziału w projekcie „Animator kultury”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem „Animatora kultury” jest edukacja 60 nauczycieli, pracowników dydaktycznych i kadry administracyjnej szkół, placówek oświatowych oraz ich organów prowadzących, głównie z terenów wiejskich województwa łódzkiego w obszarze animacji kultury, podniesienie ich kompetencji, a także aktywizacja lokalnych społeczności.

Projekt ma charakter szkolenia (kursu doskonalącego), który zapewni uczestnikom możliwość nabycia kompetencji potrzebnych do prowadzenia zajęć kulturalno-oświatowych. Celem kursu jest umożliwienie zdobycia nowych umiejętności zawodowych, niezbędnych do prowadzenia praktycznych działań animacyjnych, upowszechniania działań kulturalnych oraz poszerzenie wiedzy na temat współczesnej kultury w środowiskach regionalnych i lokalnych.
Po ukończeniu szkolenia uczestnicy:


    • zdobędą warsztat nowych umiejętności w zakresie inicjowania i organizowania inicjatyw kulturalno-edukacyjnych: kół zainteresowań, wystaw, projekcji filmowych czy spotkań z twórcami kultury na ternie szkół, ośrodków kultury, bibliotek;

    • poznają metody pracy animatora;

    • nabędą odpowiednie kompetencje do pozyskiwania funduszy na działania kulturalne.

Poprzez praktyczne warsztaty uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z wiedzy oraz doświadczenia pracowników m.in. Muzeum Sztuki w Łodzi, Filharmonii Łódzkiej, Łódzkiego Domu Kultury.


Plan kursu obejmuje 4 moduły szkoleniowe:

Moduł I – „Umiejętności psychospołeczne. Praktyka animacji kultury”

Moduł II – „Kreatywność w animacji. Animacja przeciw wykluczeniu”

Moduł III – „Metodyka zajęć artystycznych”

Moduł IV – „Fundusze na kulturę. Nowoczesne technologie jako wsparcie liderów animacji”.
Zajęcia merytoryczne będą prowadzone we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi. Planowany harmonogram spotkań to system weekendowy, co dwa tygodnie w okresie X.2011 – VI.2012.
Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne. Uczestnikom projektu zapewniamy noclegi, materiały szkoleniowe, catering w trakcie zajęć oraz zwrot kosztów dojazdu.
Projekt zakończy się konferencją podsumowującą, w trakcie której uczestnicy otrzymają Certyfikat szkolenia.
Szczegółowych informacji, dotyczących projektu „Animator Kultury” udzielają pracownicy Wydziału Funduszy Departamentu Kultury i Edukacji:


  • Aneta Nagler - tel. 42 291 98 27, e-mail: aneta.nagler@lodzkie.pl

  • Magdalena Sowińska – tel. 42 291 98 27, e-mail: magdalena.sowinska@lodzkie.pl


Zapraszamy do udziału w projekcie!Projekt „Animator kultury” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

realizowany przez Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzitel. 042 291-98-20, fax 042 291-98-22, e-mail:sekretariatke@lodzkie.pl


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość