Ankieta aplikacyjnaPobieranie 13.07 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar13.07 Kb.Chorągiew
Dolnośląska ZHP

ANKIETA APLIKACYJNA

WARSZTATY DLA CZŁONKÓW HUFCOWYCH KSI


Imię i nazwisko
PESEL
Adres zamieszkana
Adres e-mail
Telefon kontaktowy
Hufiec


Aktualnie pełniona funkcja:Stopień:


Od ilu lat jesteś w hufcowej KSI ?

Dlaczego zdecydowałeś/łaś się na udział w warsztatach ?
Oświadczam, że (zaznaczyć ):

1. Rozumiem, że warunkiem ukończenia warsztatów jest aktywne uczestnictwo we wszystkich zajęciach
2.Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie moich danych osobowych przez Związek Harcerstwa Polskiego zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997, Nr 133 poz. 883) na potrzeby rekrutacji uczestników warsztatów oraz do dalszych kontaktów – w tym informowania mnie o innych formach szkoleniowych organizowanych przez ChZKK .

Podpis:

3. Zgoda Komendanta Hufca©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy