Anna Konarzewska Pogorzelska Szczegółowy konspekt zajęć pozalekcyjnychPobieranie 20.3 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar20.3 Kb.
Anna Konarzewska - Pogorzelska
Szczegółowy konspekt zajęć pozalekcyjnych
Cel zajęć: Zapoznanie uczniów i użycie przez nich technologii informacyjnych, kontakt z tzw. „żywym językiem” oraz użycie autentycznych materiałów w procesie nauczania (brytyjskie strony internetowe). Motywowanie uczniów do nauki języka poprzez ciekawe, niecodzienne formy pracy. Ostatecznym celem zajęć jest przygotowanie cyklu programów telewizyjnych dotyczących problematyki bezdomnych zwierząt dla telewizji BBC. W każdym programie poruszane jest inne zagadnienie, uczniowie mają też odpowiedzieć na pytania pochodzące od widzów.
Pomoce i materiały: komputery z dostępem do Internetu, Web Quest umieszczony na stronie internetowej akonarzewska.prv.pl, brytyjskie strony internetowe, kasety video- Life in Britain, Introducing Great Britain.
Przebieg zajęć:
Pierwsze zajęcia:
Zapoznanie uczniów z projektem oraz sposobem jego realizacji. W przypadku pojawienia się problemu wynikającego z nieumiejętnością posługiwania się komputerem, wprowadzenie podstaw obsługi komputera niezbędnych przy pracy nad projektem. Nauczyciel przedstawia zadanie uczniom. Informuje ich, że telewizja BBC zaproponowała im przygotowanie serii programów o schroniskach dla zwierząt. Za każdy odcinek programu odpowiada inna grupa. Nauczyciel dokonuje podziału uczniów na grupy oraz zapoznaje ich ze strona internetową na której znajduje się projekt. Uczniowie analizują zawarte na niej informacje, w razie pojawienia się problemów np. ze zrozumieniem słówek, nauczyciel pomaga uczniom. Każdej grupie zostaje przydzielony jedno zagadnienie oraz jedno pytanie od widzów.

Na tym etapie następuje koniec pierwszych zajęć.


Zagadnienia:


  1. Different organizations (shelters)

Introduce some general knowledge about animals shelters (how do they raise money, how do they work, etc.) Then choose three that you believe are worth presenting and make people familiar with them.

 Question from the viewers : I would like to visit Bath Cats and Dogs Home?  1. Adoptions, destruction policy and puppy farms.

Make people aware of the adoptions procedures. Introduce such terrific ideas as: puppy farms and destruction policies.

  Question from the viewers :What does it cost to adopt an animal from the shelter?  1. Dogs in need of houses, re – homing

Introduce dogs that are waiting for a new house, describe their character and tell what kind of environment suits them best. After that, explain the re – homing policies.Question from the viewers : I would like to walk one of the dogs from shelter, can I?  1. Care and training

Explain how to take care of animals, the basic things about training. Finally, present more animals from the waiting list.  Question from the viewers : There is an animal in distress what can I do?
Drugie zajęcia:
Zajęcia poświęcone są wyszukaniu i opanowaniu słownictwa dotyczącego zwierząt, opieki nad nimi oraz schronisk. Nauczyciel zapoznaje uczniów z dostępnymi na stronach internetowych słownikami oraz sposobami wyszukiwania wyrazów. Uczniowie w grupach pracują nad znalezieniem jak największej ilości przydatnego słownictwa związanego z tematem. Na koniec zajęć ustalana jest wspólna lista słówek. Następnie ćwiczona jest wymowa i pisownia. Zadaniem domowym uczniów jest poćwiczenie i opanowanie nowego materiału.

Trzecie zajęcia:
Rozpoczynają się one od powtórzenia i utrwalenia poznanego na ostatnich zajęciach słownictwa. Nauczyciel rzuca do wybranych uczniów maskotką lub bardzo miękką piłeczką, podaje polskie słowo a zadaniem ucznia jest podanie poprawnego odpowiednika w języku angielskim. Kolejnym ćwiczeniem utrwalającym słownictwo jest gra „hangman”. Zajęcia kończą się oglądaniem kilku fragmentów filmów dokumentalnych z serii Life in Britain dotyczących zwierząt w Wielkiej Brytanii i stosunku Brytyjczyków do tego tematu. Oglądając fimy uczniowie mają kolejną możliwość utrwalenia słownictwa oraz zdobycia informacji potrzebnych do projektu.

Czwarte zajęcia:
Korzystając z podanych przez nauczyciela stron internetowych uczniowie szukają konkretnych informacji związanych z zagadnieniem które otrzymała ich grupa, a także szukają odpowiedzi na pytania pochodzące od widzów. W związku z dość dużą ilością stron internetowych poświęconych zagadnieniach dotyczących schroniskom dla zwierząt na te czynności przewidziane są te całe zajęcia jak i następne.
Adresy stron internetowych:

http://www.dogpages.org.uk/index.htm

http://www.animalmission.org.uk/

http://www.hularescue.org/

http://www.cdrs.btinternet.co.uk/

http://www.bathcatsanddogshome.co.uk/

http://www.dogpages.org.uk/links1.htm

http://www.dogrescue.fsnet.co.uk/drn/pages/quiz.htm

http://www.animalshelter.org.uk/html/maps.html

http://www.waggytails.org.uk/

http://www.mutts-in-distress.org.uk/html/links.html

http://www.cats-dogs-and-all.org.uk/firstpage.htm

http://www.ivillage.com/topics/pets/0,,197281,00.html

Następne zajęcia:
Uczniowie przygotowują swój program (tekst prezentera, pomoce, rekwizyty itp.) Po przygotowaniu programu powinni być już ekspertami w danym temacie, tak więc na koniec zajęć rozwiązują quiz zamieszczony na następującej stronie: http://www.dogrescue.fsnet.co.uk/drn/pages/quiz.htm

Kolejne zajęcia:
Pozostałe zajęcia poświęcone są ćwiczeniom przygotowanego materiału, uczniowie zmieniają się odgrywając role prezentera telewizyjnego. Na ostatnie zajęcia w marcu zapraszają swoich kolegów i koleżanki i prezentują przygotowany przez siebie program telewizyjny. Jeśli pojawi się możliwość i któryś z uczniów posiada kamerę nagrywają swój program na kasetę video.
W podanym scenariuszu rozpisany został plan siedmiu zajęć. Jest to tylko przykładowy plan, w rzeczywistości będzie to większa liczba zajęć, ponieważ niektóre z nich są tak obszerne, że nie da się ich zrealizować w pełni tylko podczas jednego spotkania.

©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy