Strona główna

Arteterapi a muzykoterapia choreoterapia teatroterapia drama terapia przez sztuki plastyc


Pobieranie 64.27 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar64.27 Kb.
PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA

W KATOWICACH

F I L I A W R A C I B O R Z U

ul. Słowackiego 55

47-400 Racibórz
--------------------------------------------------------------

A R T E T E R A P I AMUZYKOTERAPIA - CHOREOTERAPIA TEATROTERAPIA - DRAMA TERAPIA PRZEZ SZTUKI PLASTYCZNE WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ

ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE

W WYBORZE
OPRACOWAŁA JOLANTA ŚWIĄTEK-GRUSZKA
Racibórz, 2007

A R T E T E R A P I A


 1. Arteterapia / Andrzej Kowal ; rozm. przepr. Jacek Bukowski //Plastyka i Wychowanie. -1996, nr 3, s. 16-18

 2. Arteterapia / Maria Pałuba ; rozm. przepr. Jacek Bukowski //Plastyka i Wychowanie. -1996, nr 3, s. 13-16

 3. Arteterapia - alternatywna pomoc dla zranionej duszy / Małgorzata Kapłan // Remedium. - 1999, nr 7-8, s. 34

 4. Arteterapia – problemy definicyjne / Barbara Trochimiak // Szkoła Specjalna. – 2006, nr 5, 376 – 379

 5. Arteterapia / Małgorzata Kuśpit// Remedium. - 2003, nr 3, s. 6-7

 6. Arteterapia czyli psychorysunek / Bożena Muraszko // Edukacja i Dialog. – 1995, nr 10, s. 49 – 50

 7. Arteterapia grupowa jako wstęp do rehabilitacji społecznej w schizofrenii / M. Tyszkiewicz // Zagadnienia Wychowawcze a Zdrowie Psychiczne. – 1986, nr 1, s. 25-31

 8. Arteterapia inspiracja dla pedagogiki / Anna Olas // Szkoła Specjalna. – 2006, nr 4, s. 298 – 306

 9. Arteterapia jako metoda wspomagająca socjalizację i resocjalizację / Janina Florczykiewicz //Opieka – Wychowanie -Terapia. -2002 , nr 1, s. 30-32

 10. Arteterapia poza schematem szkolnej ławki / KorynaOpala-Wnuk // Psychologia w Szkole. – 2005, nr 2, s. 3 – 11

 11. Arteterapia w procesie resocjalizacji młodzieży / Ewa Grudziewska // Opieka – Wychowanie – Terapia. – 2005, nr 1-2, s. 34 – 37

 12. Arteterapia w szkole / Bożena Muraszko// Nowa Szkoła -1995, nr 3, s. 5 - 8

 13. Arteterapia w szkołach specjalnych – moda czy konieczność? / Lidia Ippoldt // Poradnik Bibliotekarza. - 1991, nr 5, s. 31

 14. Arteterapia. Wybór za lata 1996 -2005 / Elżbieta Hajnisz // Biblioterapeuta. – 2006, nr 1, s.15 – 19

 15. Fundacja krzewienia kultury artystycznej osób z upośledzeniem umysłowym / Leszek Ploch // Szkoła Specjalna. - 2000, nr 2-3, s. 105 - 109

 16. Historia arteterapeutyki / Wita Szulc // Edukacja i Dialog. – 2006, nr 8, s. 66 – 69

 17. Inicjatywa krzewienia kultury artystycznej osób z upośledzeniem umysłowym / Leszek Ploch // Szkoła Specjalna. -1997, nr 2, s. 98 - 100

 18. Integracja nie tylko przez arteterapię / Weronika Żuławińska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. -1998, nr 9, s. 42 – 43

 19. Kilka uwag o porozumiewaniu się przez sztukę / Małgorzata Kinta // Życie Szkoły. – 2001, nr 1, s. 32 -33

 20. Kompensacyjna funkcja działalności plastycznej dzieci przewlekle chorych – propozycja wprowadzenia elementów arteterapii / Anna Stawecka // Edukacja. – 2003, nr 2, s. 102 – 109

 21. Kreatywne działanie dzieci upośledzonych w stopniu lekkim / Maria Kluz // Wychowanie na co dzień . - 1997, nr 6, s. 18 -19

 22. Mówiąc językiem sztuki. O warsztatach arteterapeutycznych dla dorosłych osób głuchoniemych / Elżbieta Paradowska // Szkoła Specjalna. – 2004, nr 4, s. 304 – 307

 23. O zaletach arteterapii / Elżbieta Chlebowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 10, s. 46 – 47

 24. Obcowanie ze sztuką jako odkrywanie własnych możliwości : strategia intersemiotycznego i polisensorycznego wsparcia dzieci o obniżonej sprawności intelektualnej / Katarzyna Krasoń, Beata Mazepa-Domagała .-streszcz. w jęz. ang. //Auxilium Sociale. -2002, nr ¾, s. 95-108

 25. Projekt naukowo-artystyczny: Europa – integracja – sztuka: tematyczna koncepcja pracy edukacyjno-terapeutycznej / W. Sacher // Guliwer. – 2004 s. 110 - 114

 26. Rozwój przez sztukę / Teresa Umer // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1996, nr 4, s. 9 – 12 (wkładka)

 27. Samoocena a poczucie sensu życia osób niepełnosprawnych zajmujących się twórczością / Dorota Wyrzykowska, Janusz Kirenko // Szkoła Specjalna . -1999, nr 4, s. 204 - 213

 28. Stuka nie dla sztuki/ M. Olszewska // Charaktery. – 2002, nr 8, s. 46 -47

 29. Szkoła integracyjna przez arteterapię / Anna Regner,Krzysztof Kassalik // Nowa Szkoła. -1996, nr 9, s. 59 - 60

 30. Sztuka a ludzie niepełnosprawni / Aleksander Hulek // Plastyka i Wychowanie . – 1992, nr 5, s. 48 -49

 31. Sztuka a terapia / Ewelina Jutrzyna //Szkoła Specjalna. – 2002, nr 5, s. 302 – 303

 32. Sztuka a terapia : Ogólnopolska Konferencja Naukowa, 1-2 lutego 2002 / Lidia Kataryńczuk-Mania //Wychowanie Muzyczne w Szkole. -2002, nr 3, s. 152-154

 33. Sztuka dla sztuki / Magda Olszewska // Charaktery. - 2002, nr 8, s. 46-47

 34. Sztuka w służbie medycyny / Wita Szulc . -Poznań, 2001 .-Rec. Paweł Cylulko //Wychowanie Muzyczne w Szkole. -2002, nr 3, s. 150-152

 35. Techniki arteterapeutyczne w praktyce pracy szkoły specjalnej / Irena Wasyluk // Szkoła Specjalna. – 2005, nr 3, s. 214

 36. Terapeutyczna funkcja sztuki a osobowość dziecka / Zbigniew Baran / Wychowanie w Przedszkolu. – 1996, nr 4, s. 195 – 198

 37. Terapeutyczna rola zajęć pozalekcyjnych w szkole szpitalnej / Lucyna Masłowska // Szkoła Specjalna. - 1997, nr 5, s. 293-298

 38. Terapia inaczej – arteterapia / Ewelina Sikora // Arka. - 2001, nr 35, s. 46 - 49

 39. Terapia przez sztukę / Bożena Kuras // Życie Szkoły. – 2005, nr 10, s. 26 -28

 40. Terapia przez sztukę / Katarzyna Włodarczyk // Życie Szkoły. – 2003, nr 6, s. 357-359

 41. Terapia przez sztukę. Dwie konferencje / Elżbieta Marek // Życie Szkoły. – 2005, nr 10, ss. 52 – 58

 42. Twórczość a rozwój dziecka / Małgorzata Henzel // Wychowanie na co Dzień. – 2000, nr 6, s. I-III (wkładka)

 43. Twórczość osób niepełnosprawnych jako droga do samorealizacji / Małgorzata B. Siemież // Biblioterapeuta. - 2000, nr 3, s.1 - 4

 44. Uczestnictwo w kulturze rewalidacji młodzieży z dysfunkcją narządu ruchu / Ewa Maj // Szkoła Specjalna. - 1996, nr 3, s. 167 - 172

 45. Warsztat z zakresu arteterapii / Elżbieta Grzebyk// Biblioterapeuta.-1999, nr 3, s. 6 - 7

 46. Warsztaty arteterapeutyczne / Grażyna Jegierska // Życie Szkoły. – 2006, nr 6, s. 28 – 39

 47. Wybrane elementy terapii w procesie edukacji artystycznej / rec. Bernadeta Szczupał //Szkoła Specjalna. -2002, nr 4, s. 251-252

 48. Wychowawcze znaczenie sztuki w procesie resocjalizacji / Ida Zochniak // Opieka – Wychowanie – Terapia. – 2003, nr 1, s. 27 -29

 49. Wykorzystanie sztuki w terapii dzieci dyslektycznych / Dorota Lewandowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2002, nr 5, s. 38 – 40

 50. Zajęcia edukacyjne ze sztuki w nauczaniu dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim / Maria Kluz // Wychowanie na co Dzień. - 2000, nr 4-5, s. I-V

 51. Zobacz, ja też potrafię. Arteterapia osób upośledzonych umysłowo / Małgorzata Gattner // Biblioterapeuta. – 2004, nr 3, s. 10 – 13TERAPIA PRZEZ SZTUKI PLASTYCZNE 1. Arteterapia czyli psychorysunek / Bożena Muraszko // Edukacja i Dialog. – 1995, nr 10, s. 49 – 50

 2. Autoekspresja plastyczna dziecka wyrazem jego rozwoju / Małgorzata Karwowska-Struczyk // Wychowanie w Przedszkolu. – 1988, nr 9, s. 481 – 485

 3. Dlaczego dziecko rysuje? / Alicja B. Gajo // Życie Szkoły. – 2003, nr 1, s. 45 -47 (terapia plastyką)

 4. Ekspresja plastyczna dzieci / Teresa Tartas // Wychowanie w Przedszkolu. – 1993, nr 7, s. 410 – 412, 421 – 423

 5. Formy aktywności przestrzeni w rysunku dziecka neurotycznego / Elżbieta Głowacka // Plastyka i Wychowanie . – 1993, nr 5, s. 18 – 20

 6. Jeszcze raz o resocjalizacji przez twórczość plastyczną / Tomasz Rudowski // Opieka – Wychowanie – Terapia. - 1997, nr 1, s. 23-25

 7. Kompensacyjna funkcja działalności plastycznej dzieci przewlekle chorych – propozycja wprowadzenia elementów arteterapii / Anna Stawecka // Edukacja. – 2003, nr 2, s. 102 – 109

 8. Malowanie rękami jako niekonwencjonalna forma ekspresji / Beata Bielska // Szkoła Specjalna. - 2001, nr 1, s. 31 - 35

 9. Niewerbalne formy psychoterapii / Elżbieta Urbańska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1997, nr 10, s. 25 – 27 (psychorysunek)

 10. Orgiami uczy i bawi (wykorzystanie technik orgiami do pracy z dziećmi upośledzonymi w stopniu lekkim i umiarkowanym) / Katarzyna Warchoł// Szkoła Specjalna . - 2000, nr 5, s. 259 - 261

 11. Origami w terapii i edukacji / Dorota Dziamska // Edukacja i Dialog. - 1995, nr 4, s. 58-59

 12. Plastyka leczy, uczy, wychowuje/ Magdalena Chęcińska // Plastyka i Wychowanie. – 1996, nr 3, s. 30 – 31

 13. Refleksje nauczyciela z pracy z dziećmi upośledzonymi umysłowo uzdolnionymi plastycznie / Alina Arciszewska-Binnebesel // Wychowanie na co Dzień. - 2002, nr 2-3, s. 32 - 33

 14. Rola plastyki w rewalidacji dzieci lekko upośledzonych umysłowo / Elżbieta Łukomska // Szkoła Specjalna. – 1999, nr 1, s. 32 -39

 15. Rysunek dziecka upośledzonego umysłowo / Marzanna Mroziewicz // Plastyka i Wychowanie. – 1996, nr 3, s. 23 -25

 16. Rysunek dziecka: etapy rozwoju, znaczenie, aspekt psychologiczny twórczości plastycznej dziecka: zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1980 – 2002 // Wszystko dla Szkoły. – 2003, nr 6, s. 25

 17. Spektakle „O złym królu i odważnym Andrzeju” oraz „Królewna Żabka”. Efekty korelacji języka polskiego, techniki i plastyki w nauczaniu dzieci upośledzonych umysłowo / Jolanta Smieja // Szkoła Specjalna. -1997, nr 5, s. 303 - 305

 18. Sztuka dla wszystkich. Warsztaty plastyczne z dziećmi młodzieżą specjalnej troski / J. Byszewski // Plastyka w Szkole. -1986, nr 3 , s.178

 19. Techniki plastyczne w terapii dzieci dyslektycznych / Jadwiga Jastrząb // Życie Szkoły. – 1985, nr 6, s. 317 – 322

 20. Terapeutyczne walory twórczości plastycznej / Wiesław Sikorski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. -1997, nr 5, s.40 -42

 21. Terapeutyczne znaki w ekspresji plastycznej dziecka / Dorota Minta // Plastyka i Wychowanie. – 1995, nr 1, s. 24 – 25

 22. Terapia plastyką / Anna Lech // Nowe w Szkole. - 2004, nr 4, s. 11 - 13

 23. Terapia plastyką / Lidia Wiśniewska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. -2003, nr 7, s. 50-51

 24. Terapia uczuciowa / Elżbieta Chlebowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2003, nr 1, s. 41-42

 25. Twórczość plastyczna dziecka lekko upośledzonego umysłowo jako forma rewalidacji / Hanna Miller // Szkoła Specjalna. – 2000, nr 2/3, s. 124 – 128

 26. Twórczość plastyczna w kompensacji dzieci przewlekle chorych / A. Stawecka // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2004, nr 3, s. 13 - 16

 27. Z doświadczeń warsztatów terapii plastycznej / Z. Citko// Plastyka i Wychowanie. – 1993, nr 5, s. 17-18

 28. Zajęcia plastyczne a zajęcia terapeutyczne / Elżbieta Kukuła // Plastyka i Wychowanie . – 1993, nr 3, s. 54 – 57

DRAMA I TEATR JAKO FORMA TERAPII(TEATROTERAPIA)


 1. Drama i teatr jako terapia / Jolanta Kwaśniowska // Polonistyka. – 2003, nr 9, s. 551-555

 2. Drama w klasach integracyjnych / Urszula Grygier // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 1, s. 43-47

 3. Drama w profilaktyce / Marta Marchew // Remedium. – 2005, nr 7-8, s. 44 – 45

 4. Inscenizacja jako jedna z form pracy rewalidacyjnej z dziećmi upośledzonymi umysłowo w stopniu lekkim w klasach młodszych / Wanda Słupczyńska // Szkoła Specjalna. - 1988, nr 5, s. 375 -379

 5. Rola zajęć teatralnych rewalidacji dzieci z upośledzeniem umysłowym / Dorota Raczkiewicz// Szkoła Specjalna. - 2001, nr 2, s. 102 - 104

 6. Socjoterapeutyczne właściwości dramy / Henryka Andrejczak // Problemy Opiekunczo-Wychowawcze. - 1994, nr 10, s. 26 - 27

 7. Teatr niepełnosprawnych. Sztuka czy terapia? Inkluzja czy rozłączność? Pytania niepotrzebne / Grażyna Szafraniec, Katarzyna Krasoń// Auxilium Sociale - 1999, nr 3-4, s. 177 - 184

 8. Teatrzyk „Maja” drogą do uspołecznienia dla dzieci upośledzonych umysłowo / Maria Leśniak, Jadwiga Jędrzejowska-Mitas // Szkoła Specjalna . - 2000, nr 5, s. 262 -268

 9. Terapia dramą / Monika Just // Życie Szkoły. – 2004, nr 2, s. 21 - 26

 10. Wychowawcza rola dramy w kształceniu zintegrowanym / Jadwiga Basińska // Częstochowski Biuletyn Oświatowy. - 2003, nr 2, s. 62-64

 11. Zastosowanie i efektywność metody dramy w terapii uzależnień / Justyna Zulewska // Opieka – Wychowanie – Terapia. - 2001, nr 4, s. 20-28

 12. Znaczenie dramy i swobodnego tekstu w profilaktyce uzależnień i agresji / Bożena Koperny// Nowa Szkoła. -1999, nr 5, s. 61 – 62MUZYKOTERAPIA, CHOREOTERAPIA


 1. „Mowa ciała” przez taniec / Krystyna Dutkiewicz // Życie Szkoły. – 2000 nr 6, s. 342 – 344

 2. „Tańce na siedząco” jako propozycja ruchu inspirowanego muzyką / K. Stachyra //Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 2001, nr 1, s. 33- 35

 3. „Zatańczmy tak, jak podpowiada nam muzyka ...” / Maria Leszczyńska // Wychowanie w Przedszkolu. – 1996, nr 2, s. 94 – 101 (scenariusze zajęć)

 4. Choreoterapia – taniec leczący duszę / Ewelina J. Konieczna// Edukacja i Dialog. - 2003, nr 8, s. 60 - 64

 5. Ćwiczenia muzykoterapeutyczne na kolonii zdrowotnej dla dzieci jąkających się / Zofia Szewczyk// Zagadnienia Wychowawcze a Zdrowie Psychiczne . – 1976, nr 3, s. 69-73

 6. Dlaczego taniec? / Aleksandra Skoczek // Nauczanie początkowe. – 2004/2005, nr 3, s. 69 - 71

 7. Dziecko u progu nauki szkolnej – założenia metodyczne zajęć muzycznych z wykorzystaniem wybranych technik muzykoterapii / Izabela Dębicka // Nauczanie Początkowe. – 2006/2007, nr 1, s. 68 – 77

 8. Edukacja i terapia muzyczna w odniesieniu do dzieci i młodzieży niepełnosprawnej / Zofia Konaszkiewicz // Szkoła Specjalna. – 1993, nr ½, s. 54 – 59

 9. Edukacja taneczna dzieci i młodzieży / Dariusz Kubinowski // Wychowanie na co Dzień. – 1997, nr 4-5, s. 27-29

 10. Edukacja taneczna wg metody Labana / Dariusz Kubinowski// Kultura Fizyczna. - 1996, nr 9-10, s. 29-32

 11. Elementy muzykoterapii w pracy pedagoga / Maciej Kierył // Wychowanie Muzyczne w Szkole. –1993, nr 1, s. 11-25

 12. Elementy muzykoterapii w pracy z dzieckiem upośledzonym umysłowo / Zdzisław Dywicki // Wychowawca . - 1998, nr 1, s. 20-21, 36-37

 13. Ewolucja tańca w XX wieku / Olga Kuźmińska // Kultura Fizyczna. – 2001, nr 3-4, s. 21 – 23

 14. Moje spotkanie z muzykoterapią prof. Detleva Cramera / Agnieszka Krzemińska // Szkoła Specjalna. -1996, nr 5, s. 309 – 310

 15. Muzyczna terapia najmłodszych / Joanna Tokarz // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 1992, nr 4, s. 172 - 180

 16. Muzyka i struktura muzyczna / Edith Lecourt// Psychoterapia. -2004, nr 1, s. 77-81

 17. Muzyka łagodzi pierwsze trudności / Małgorzata Suświł // Wychowanie w Przedszkolu. – 1993, nr 10, s. 588 – 594 (dot. dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną)

 18. Muzyka w szpitalu dziecięcym / Zofia Konaszkiewicz // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 1987, nr 1, s. 49 – 57

 19. Muzyka w terapii / Monika Efinowicz // Arka. - 2002, nr 1, s. 31 – 33

 20. Muzyka w terapii wychowawczej dzieci psychotycznych i autystycznych / Alfred Brauner // Zagadnienia Wychowawcze a Zdrowie Psychiczne. – 1984, nr 5-6, s. 13-19

 21. Muzyka: zdrowie i radość tworzenia / Justyna Zielińska // Życie Szkoły. – 1991, nr 2, s. 100 - 104

 22. Muzykoprofilaktyka i muzykoterapia w leczeniu nerwic dziecięcych / Izabela Debicka // Nauczanie Początkowe. – 2004/2004, nr 3, s. 41 – 46

 23. Muzykoterapia / Maciej Mościcki // Wychowanie Fizyczne i Higiena Szkolna. – 1986, nr 5, s. 173-174, nr 6, s. 208-20

 24. Muzykoterapia a najnowsze zdobycze techniki / H. Portalska // Gestalt -1995, nr 19 -21, s. 19-23

 25. Muzykoterapia jako forma oddziaływania terapeutycznego / Hubert Iwanicki// Opieka Wychowanie Terapia. - 1999, nr 4, s. 38

 26. Muzykoterapia jako jedna z metod rozładowywania napięć emocjonalnych / Agata Biedrzycka // Wychowanie na co Dzień. – 2004, nr 7-8, s. I-III /wkładka/

 27. Muzykoterapia Nordoff-Robbins / A. Stadnicka // Szkola Specjalna. - 2000, nr 1, s. 29 – 30

 28. Muzykoterapia w Centrum Zdrowia Dziecka / Mieczysława Mazurowa // Zagadnienia a Zdrowie Psychiczne. – 1987, nr 1, s. 27-34

 29. Muzykoterapia w ośrodku rehabilitacyjno-wychowawczym (w grupie dzieci 7 – 12) / Kazimierz Żurek // Szkoła Specjalna. – 1992, nr 2/3, s. 122 – 126

 30. Muzykoterapia w przedszkolu / Izabela Dębicka // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 1997, nr 4, s. 170-177

 31. Muzykoterapia: cele, zasady, formy: krótki szkic / Magda Małecka - Myślik // Auxilium Sociale. – 2002, nr 1, s. 281-284

 32. Nauczanie śpiewu może leczyć / Z. Stępniak // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2003, nr 5, s. 261 - 263

 33. Pobudzanie dyspozycji poznawczych dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim poprzez ćwiczenia muzyczno-ruchowe / Janina Stadnicka // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 1993, nr 5, s. 220 - 224

 34. Praca muzykoterapeuty psychiatrii / Edith Marszałek // Psychoterapia. – 2004, nr 1, s. 83-88

 35. Resocjalizacyjna funkcja muzyki i tańca // Szkoła Specjalna. – 1984, nr 6, s. 419-424

 36. Rola muzykoterapii w edukacji i wychowaniu / Sebastian Szczerba // Nauczanie Początkowe. – 2004/2005, nr 3, s. 47 – 54

 37. Rola muzykoterapii w pracy z dziećmi agresywnymi w wieku 9-11 lat / Diana Gulińska-Grzeluszka // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2004, nr 1, s. 13-17

 38. Rola muzykoterapii w pracy z dziećmi upośledzonymi / Maria Raszewska// Kultura Fizyczna. -1998, nr 3-4, s. 21 - 23

 39. Rola tańca w rozwoju dziecka / Celina Marszałek// Wychowanie w Przedszkolu. – 1999, nr 2, s. 104 – 108

 40. Rola tańca w wychowaniu młodzieży / Barbara Kulesz// Kultura Fizyczna. – 2003, nr 3-4, s. 22 - 26

 41. Ruch , muzyka i taniec w pracy rewalidacyjnej z dziećmi upośledzonymi umysłowo / Maria Kurcewicz// Wychowanie na co Dzień. - 2002, nr 6, s. 18 - 19

 42. Rytmika i jej rola w rewalidacji dziecka niedosłyszącego / Irena Górniak, Mirosława Samsel // Szkoła Specjalna . – 1982, nr 6, s. 433 – 438

 43. Scenariusz pozalekcyjnej edukacji muzycznej z elementami muzykoterapii / Izabela Dębicka // Nauczanie początkowe. – 2004/2005, nr 3, s. 91 – 101

 44. Stan polskiego piśmiennictwa dotyczącego muzykoterapii dzieci / Krzysztof Stachyra // Wychowanie Muzyczne w Szkole - 2002, nr 3, s. 115 – 119

 45. Taniec – środek i cel integracji / Jan W. Golc // Nowe w Szkole. - 2003, nr 1, s. 14 – 15

 46. Taniec jako forma psychoterapii/ Monika Kran // Arka. – 2001, nr 36, s. 23 - 26

 47. Taniec we współczesnej kulturze i edukacji / Dariusz Kubinowski // Kultura Fizyczna. – 1997, nr 3-4, s. 27-29

 48. Terapeutyczne funkcje muzyki / A. Obuchowicz – Caban // Plastyka i Wychowanie. - 1996, nr 3, s. 20 - 22

 49. Terapeutyczno - wychowawcze walory muzyki / Teresa Żychowska // Wychowanie Muzyczne w Szkole. –1999, nr 2, s. 58 - 68

 50. Terapia tańcem / Dorota Koziełło // Kultura Fizyczna. -1997, nr 1, s. 20-24

 51. Walory zajęć muzyczno-ruchowych / Jan Welhan // Wychowanie w Przedszkolu. – 1999, nr 2, s.100 - 104

 52. Wpływ muzykoterapii na samoocenę niedostosowanych społecznie / Anna Nikiciuk // Szkoła Specjalna.- 2005, nr 2, s. 85 – 92

 53. Wpływ tańca na rozwój osobowości człowieka / Zofia Nożyńska. – Wychowanie Fizyczne i Higiena Szkolna. – 1972, nr 6, s. 5-7

 54. Wspierająca rola muzyki w rewalidacji dzieci z głębokim upośledzeniem umysłowym / Irena Wasyluk // Szkoła Specjalna.- 2005, nr 4, s. 299 - 302

 55. Wykorzystanie muzyki w terapii dziecka niepełnosprawnego / Joanna Chwaszczewska // Rewalidacja . – 2006, nr 1, s. 86 – 92

 56. Zajęcia muzyczne w szkole specjalnej / Anzelma Dobrowolska// Szkoła Specjalna. - 1997, nr 1, s. 42 – 46

 57. Zajęcia pozalekcyjne z dziećmi obniżonej sprawności umysłowej inspirowane technikami psychoterapii. (m. in. muzykoterapia) / Tadeusz Kott // Szkoła Specjalna.– 2001, nr 1, s. 3 – 11WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ


 1. "Integracja... a co potem?" / Barbara Wawrzecka // Dyrektor Szkoły. - 2002 nr 7/8 s. 50-51 (warsztaty terapii zajęciowej)

 2. Jegier A.: Rehabilitacja poprzez pracę jako cel warsztatów terapii zajęciowej / A. Jegier // Auxilium Sociale - 1999, nr ¾, s. 161-163

 3. Rehabilitacja poprzez pracę jako cel warsztatów terapii zajęciowej / Aneta Jegier // Auxilium Sociale. -1999, nr ¾, s. 161-164

 4. Warsztaty terapii przez ruch / Dominika Sztygar-Kwas // Szkoła Specjalna. – 2005, nr 2, s. 149 – 150

 5. Warsztaty terapii zajęciowej miejscem aktywizacji mieszkanek zakładu opiekuńczo-rehabilitacyjnego dla niewidomych kobiet w Żułowie / W. Kozioł// Auxilium Sociale - 2001, nr 1, s. 125 – 132

 6. Warsztaty terapii zajęciowej miejscem aktywizacji mieszkanek zakładu opiekuńczo-rehabilitacyjnego dla niewidomych kobiet w Żułowie / Waldemar Kozioł // Auxilium Sociale. -2001, nr 1, s. 125-132

 7. Warsztaty terapii zajęciowej w Rudzie Śląskiej / Jarosław Czapelka // Auxilium Sociale. -1998, nr 1, s. 146-148

 8. Dolnośląski Ośrodek Osób Twórczych – jako przykład zintegrowanych działań dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej / Małgorzata B. Siemież // W: Dziecko z zaburzeniami w rozwoju/ red. B. Cytowska, B. Wilczura. – Kraków, 2006, s. 181-190, sygn. 47 415

 9. Możliwości i bariery aktywności zawodowej uczestników warsztatów terapii zajęciowej / Elżbieta Wojtasiak // W: Integracja społeczna osób niepełnosprawnych. – 2004, s. 534 – 539, sygn. 46 607 P

 10. Świąteczne Warsztaty Integracyjne jako jedna z form stymulacji osób o specyficznych możliwościach edukacyjnych / Werdeńska // W: Sztuka w edukacji i terapii / red. M. Kapnik, W.A. Macher. – Kraków, 2004, s. 99 – 103, sygn. 46 529 P

 11. Pedagogika upośledzonych umysłowo / J.Wyczesany. – Kraków, 2002. – s. 127 – 129: Warsztaty terapii zajęciowej, sygn. 45 962 P, 46 026

 12. Terapia zajęciowa w domach pomocy społecznej / L.Kozaczuk. – Katowice – 1999. – s. 53 - 78 : Formy terapii zajęciowej – zajęcia warsztatowe, s. 39 - 51: Organizacja terapii zajęciowej w domach pomocy społecznej, sygn. 45 990, 46 143

 13. Warsztat terapii zajęciowej – rozwiązania i wyzwania / Ewa Gałka // W: Rehabilitacja, opieka i edukacjaspecjalna w perspektywie zmiany / red. Cz. Kossakowski, A. Kraule.- Olsztyn, 2004, s . 357 – 363, sygn. 46 985

 14. Warsztaty terapii zajęciowej / Wiesław Sikorki // W: Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej / red. J. Brągiel, S. Badora. – Opole, 2005, s. 247 – 256, sygn. 47 434 P

 15. Wybrane edukacyjne i prawne aspekty niepełnosprawności // A. Nowak. – Kraków, 1999. – s. 79 – 81: Warsztaty terapii zajęciowej, sygn. 44 901 PWYDAWNICTWA ZWARTE

i artykuły w wydawnictwach zwartych:


 1. Arteterapia // W: Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku. – Warszawa, 2003, s. 177 – 188, sygn. 46 073 P (T. 1)

 2. Arteterapia jako metoda wspomagająca pracę wychowawczą / I. Wierzchucka // W: Sztuka w edukacji i terapii / red. M. Kapnik, W.A. Macher. – Kraków, 2004, s. 104 - 117, sygn. 46 259 P

 3. Arteterapia osób niepełnosprawnych umysłowo ( na przykładzie warsztatów ceramicznych) / A. Stawiarka // W: Sztuka w edukacji i terapii / red. M. Kapnik, W.A. Sacher. - Kraków, 2004, s. 157 – 161, sygn. 46 229 P

 4. Arteterapia w teorii i praktyce / E. Konieczna. – Kraków, 2004, sygn. 46 470 P

 5. Arteterapia według Bettelheima. O pożytecznych pożytecznych cudownych / A. Baluch // W: Sztuka w edukacji i terapii / red. M. Kapnik, W.A. Sacher. – Kraków , 2004.-s. 33 -38, sygn. 46 529 P

 6. Arteterapia/ W. Sikorski // W: Encyklopedia Pedagogiczna XXI. Wieku, T. 1. – Warszawa, 2003. - s. 177-188, sygn. 46 073 P

 7. Chcę coś robić / M. Knobloch . – Warszawa, 1990. – s. 58 – 64: Twórczość jako niezbędny element prawidłowej terapii sygn.46 768 P

 8. Dziecko i sztuka. Recepcja – edukacja – wsparcie – terapia / red. M. Kapnik. – Katowice, 2003, sygn. 46 487 P

 9. Elementy arteterapii w pracy z pacjentem uzależnionym od narkotyków / Magdalena Kotyza, Mariusz Matysik // W: Ciągłość i zmiana obszarze profilaktyki społecznej i resocjalizacji / red. Dorota Rybczyńska. – Kraków, 2003, sygn. 46 485, 47 403

 10. Elementy metodyki nauczania początkowego dzieci upośledzonych umysłowo / A. Mikrus , J. Wyczesany. – Kraków, 2001. – s. 209 – 217 : Muzyka w metodzie ośrodków pracy, sygn. 45 605

 11. Muzyka jako element wychowania w rozwoju osobowym dziecka z niepełnosprawnością / Agnieszka Jarkowska.- Tychy, 2004, sygn. 46 801

 12. Muzyka jako forma wspierania socjalizacji u dzieci w wieku szkolnym / K. Jankowska // W: Sztuka w edukacji i terapii / red. M. Kapnik, W. A. Macher. – Kraków,2004, s. 238 -252, sygn. 46 529 P

 13. Muzyka w wychowaniu dziecka niepełnosprawnego / Z. Konaszkiewicz // W: Dziecko niepełnosprawne ruchowo, cz. 3. – Wychowanie i nauczanie dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym/ red E. Mazanek. - Warszawa, 1998. – s. 264 -280, sygn. 44 263

 14. Muzykoterapia // W: Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku. – Warszawa, 2004, s. 450 – 451, sygn. 46 758 P (T. 3)

 15. Muzykoterapia i trening relaksacyjny w pracy z dziećmi / Barbara Milczarek // W: Terapia pedagogiczna / red. Ewa Skorek – Kraków,2005, s. 168 – 169, sygn. 46 974 P (T. 2)

 16. Muzykoterapia w rehabilitacji i profilaktyce / Aldona Szostak – Gąsienica. – Warszawa, 2003, sygn. 46 608

 17. Muzykoterapia. Podstawy teoretyczne do zastosowania muzykoterapii w profilaktyce stresu / Małgorzata Kronenberg. – Szczecin, 2005, sygn. 46 802 P

 18. Muzykoterapia. Wykorzystanie technik aktywnych i receptywnych w profilaktyce stresu / Małgorzata Kronenberg. – Łódź, 2005, sygn. 46 803 P

 19. Poradnik dydaktyczny dla nauczycieli realizujących podstawę programową z zakresu szkoły podstawowej i gimnazjum z uczniami widomymi i słabo widzącymi/ red. S. Jakubowski. – Warszawa, 2001, sygn. 45 539 P

 20. Postępowanie wychowawcze w upośledzeniu umysłowym /A. i F. Brauner. - Warszawa, 1995. – s. 28 – 43: Postępowanie wychowawcze w zajęciach rytmiczno-muzycznych, sygn. 44 021 P

 21. Praca rewalidacyjna z dziećmi upośledzonymi umysłowo w szkole życia / I.Polkowska . – Warszawa, 1994, sygn. 43 117, 44 280 P

 22. Psychoterapia dzieci niepełnosprawnych ruchowo / G. Brearley . – Warszawa, 1999. – s. 112 – 118: Rysowanie, sygn. 44 837

 23. Rozwój daje radość. Terapia dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim/ red. J. Kielin. – Gdańsk, 1999. – s. 157 – 160 : Zabawy plastyczne, sygn. 44 285 P

 24. Rysunek w psychoterapii / G. Oster , P. Goud . – Gdańsk, 1999, sygn. 44 606

 25. Specjalizacja biblioterapeutyczna i arteterapeutyczna w Państwowym Pomaturalnym Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy we Wrocławiu / K. Hrycyk // W: Pogranicza – literatura, teatr i psychologia / red. A. Radzik. – Kraków, 2001 . – s. 128 – 137, sygn. 45 965

 26. Terapia przez dramę dziecka napotykającego trudności szkolne / Elżbieta Jegierska-Wiejak // W: Dziecko z zaburzeniami w rozwoju/ red. B. Cytowska, B. Wilczura. – Kraków, 2006, s. 149 – 162, sygn. 47 415

 27. Terapia sztuką / Susan Buchalter. – Poznań, 2006, sygn. 47 511

 28. Twórcza resocjalizacja. Wybrane metody pomocy dzieciom i młodzieży / M. Konopczyński. – Warszawa, 1996. – s. 75 – 79: Czy przez plastykę można resocjalizować?; s. 80 - 85: Muzyka w oddziaływaniach resocjalizacyjnych, sygn. 44 110 P

 29. Walory rytmiki w kształtowaniu postawy twórczej / A. Maciejczyk // W: Sztuka w terapii i edukacji / red. M. Kapnik, W. A. Sacher. – Kraków, 2004, s. 231 – 235 sygn. 46 529 P

 30. Warsztat muzykoterapeutyczny:”drzewko smutku – drzewko radości” / Lidia Kataryńczuk-Mania // W: Terapia pedagogiczna / red. Ewa Skorek – Kraków,2005, s. 168 – 169, sygn. 46 974 P (T. 2)

 31. Współtworzenie. Zajęcia plastyczne z osobami upośledzonymi umysłowo / J. Łukaszewska – Garda , T. Szperkowski. – Warszawa, 1997, sygn. 45 128

 32. Wstęp do nauki o muzykoterapii / T. Natanson . – Wrocław, 1979, sygn. 29 722, 29 845

 33. Wybrane zagadnienia z terapii muzycznej / Lidia Kataryńczuk-Mania // W: Terapia pedagogiczna / red. Ewa Skorek – Kraków,2005, s. 168 – 169, sygn. 46 974 P (T. 2)

 34. Wybrane zagadnienia z terapii muzycznej / Lidia Kataryńczuk-Mania // W: Terapia pedagogiczna / red. Ewa Skorek – Kraków,2005, s. 168 – 169, sygn. 46 974 P

 35. Wychowanie i terapia w rewalidacji dzieci młodzieży / B. Grochmal – Bach. - Kraków, 2000. – s. 29 – 35: Terapia kreatywna, sygn. 45 034, 45 618

 36. Wyzwalanie aktywności dzieci głębiej upośledzonych umysłowo: programy i metody /H. Olechnowicz. – Warszawa, 1994, sygn. 43 268 P

 37. Zabawy ze sztuką. Poręcznik metodyczny dla nauczycieli / Anna Kalbarczyk. – Kraków, 2006, sygn. 47 420

___________________________________________________________________________PROSIMY O ROZPOWSZECHNIANIE NINIEJSZEJ BROSZURY WŚRÓD ZAINTERESOWANYCH


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość