Arturo Cattaneo Tomás Melendo Lourdes Millán-PuellesPobieranie 412.5 Kb.
Strona1/14
Data18.06.2016
Rozmiar412.5 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


Arturo Cattaneo

Tomás Melendo

Lourdes Millán-Puelles

i żyli szczęśliwieUwagi o tym jak przygotować się do małżeństwa i jak zachować jego młodość

Tłumaczenie: Piotr Rak

Opracowanie tekstu: Maria Szczepańska-Szewczyk

[INFORMACJE NA OKŁADCE:] • Książka - poradnik „…i żyli szczęśliwie” z nawiązką spełnia dwa cele, jakie zasygnalizowano w podtytule: przygotowuje do małżeństwa i dopomaga aby pozostawało ono zawsze młode. Kardynał López Trujillo, w Prologu, po omówieniu obydwu aspektów, zachęca do lektury następująco: „... życzymy, aby publikacja ta w sposób kompetentny, aktualny i należyty odpowiedziała na różnorodne wymagania duszpasterskie, aby dotarła do licznych czytelników dla dobra wielu małżeństw i rodzin, w Kościele i społeczeństwie”.

 • Książka rozwija następujące tematy:

 • Ludzka miłość

 • Narzeczeństwo, drogocenny czas

 • Małżeństwo oznacza zaangażowanie

 • Chrystus naucza nas, jak w pełni przeżywać zaangażowanie małżeńskie

 • Małżeństwa nieudane

 • Komunikacja między małżonkami

 • Wartości życia małżeńskiego

 • Płeć, miłość i fantazja

 • Subtelne zadanie wychowania dzieci

 • Kryzys małżeński

 • Bibliografia

[INFORMACJE NA SKRZYDEŁKACH:]

„Znaczenie sakramentu małżeństwa dla społeczeństwa, a wcześniej dla samych małżonków, jest tak wielkie, że decyzja o wstąpieniu w związek małżeński, z oczywistych powodów, nie może być kwestią improwizacji. Tym bardziej w naszej epoce, kiedy obserwujemy postępujący rozpad rodziny i korozję wartości małżeńskich […]. Stajemy zatem wobec wielkiej i naglącej potrzeby duszpasterskiej […]. Wszelki zatem wysiłek podejmowany dla ułatwienia przygotowania do małżeństwa jest przyjmowany przez Kościół z życzliwością. Jednak w przypadku niniejszej publikacji istnieją jeszcze inne powody do zadowolenia. Oprócz tego, że wierna jest nauczaniu Kościoła w kwestiach dotyczących małżeństwa i rodziny, pozycja ta - harmonijnie, zręcznie i używając przyjemnego stylu - łączy dwa wymagania wskazane w niedawnych dokumentach Magisterium, którym winny odpowiadać kursy i spotkania przedmałżeńskie: wymiar ludzko--psychologiczny i nadprzyrodzono--eklezjalny.

Życzymy więc tej publikacji, aby w sposób kompetentny, aktualny i należyty odpowiedziała na różnorodne wymagania duszpasterskie, aby dotarła do licznych czytelników dla dobra wielu małżeństw i rodzin w Kościele i społeczeństwie”.

Sformułowania te pochodzą z Prologu, jaki kardynał López Trujillo, Przewodniczący Papieskiej Rady do spraw Rodziny, napisał do niniejszej książki, przy powstaniu której ściśle współpracowali, łącząc swe różnorodne doświadczenia, ksiądz Arturo Cattaneo, szeroko zaangażowany w badania naukowe i duszpasterstwo rodzin oraz małżeństwo Melendo - Millán-Puelles, rodzice siedmiorga dzieci i autorzy licznych opracowań z dziedziny płciowości, małżeństwa, rodziny, wychowania…

Arturo Cattaneo jest profesorem eklezjologii i prawa kanonicznego na Papieskim Uniwersytecie Świętego Krzyża (Rzym) i na Wydziale Teologicznym w Lugano (Szwajcaria). Po przyjęciu święceń w 1979 roku, w swej, zakrojonej na szeroką skalę, pracy duszpasterskiej zajmował się między innymi przygotowaniem licznych par do małżeństwa. Jest sędzią Sądu Diecezjalnego w Coira (Szwajcaria) i autorem wielu książek i artykułów o kwestiach kanonicznych i eklezjologicznych.

Małżeństwo Melendo - Millán-Puelles ma za sobą szerokie i bogate doświadczenia wychowawcze. Rodzice siedmiorga dzieci, są wychowawcami także z zawodu. Tomás Melendo jest doktorem nauk pedagogicznych i profesorem metafizyki na Uniwersytecie w Maladze. Lourdes Millán-Puelles jest profesorem filozofii w szkolnictwie średnim. Opublikowali indywidualnie ponad dwadzieścia pięć pozycji książkowych i niemal setkę artykułów w czasopismach specjalistycznych. Wiele z nich poświęconych było tematom wychowawczym. Wspólnie opublikowali, oprócz niniejszej pozycji, także: Dignidad: ¿una palabra vacía? (Godność: puste słowo?) oraz La pasión por la verdad. Hacia una educación liberadora (Pasja prawdy. Ku wychowaniu do wyzwolenia).


SPIS TREŚCI


SPIS TREŚCI 4

PROLOG 5


WPROWADZENIE 7

1. LUDZKA MIŁOŚĆ 10

Miłość sentymentalna 10

Miłość jako dar 10

Miłość małżeńska, czyli miłość, która angażuje całą osobę 11

Małżeństwo, a tak zwana wolna miłość 12

2. NARZECZEŃSTWO, DROGOCENNY CZAS 14

Przeżywać narzeczeństwo w poczuciu odpowiedzialności 14

Jak długo powinno trwać narzeczeństwo, i w jakim wieku najlepiej się pobrać? 15

Dlaczego niekiedy trzeba powiedzieć „nie”? 15

3. MAŁŻEŃSTWO OZNACZA ZAANGAŻOWANIE 18

Jedyność - miłość wierna i wyłączna 18

Nierozerwalność małżeństwa - miłość na zawsze 19

Miłość płodna - prokreacja i wychowanie dzieci 20

4. CHRYSTUS UCZY NAS, JAK W PEŁNI PRZEŻYWAĆ ZAANGAŻOWANIE MAŁŻEŃSKIE 22

U początków miłości 22

Małżeństwo jako sakrament 23

Język ciała i jego wymagania moralne 24

Rodzina - Kościół domowy 25

Małżeństwo - droga uświęcenia 26

5. DLACZEGO JEST TAK WIELE NIEUDANYCH MAŁŻEŃSTW? 28

Małżeństwa zbudowane na piasku 28

Dziesięć fałszywych powodów do zawarcia małżeństwa 30

6. CELEBRACJA SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA 32

Czy ślub kościelny jest jedynie zwyczajem, czy wyborem wiary? 32

Poszczególne etapy celebracji 33

Obrządek sakramentu małżeństwa 34

7. ZACHOWANIE I ROZWIJANIE MIŁOŚCI MIĘDZY MAŁŻONKAMI 36

W małżeństwie trzeba rozwijać miłość dzień po dniu 36

Pielęgnowanie miłości - „utrzymanie” męża (rady dla żon) 37

Pielęgnowanie miłości - „utrzymanie” żony (rady dla mężów) 38

8. KOMUNIKACJA W MAŁŻEŃSTWIE 40

Znaczenie komunikacji 40

Zasady komunikacji 40

Nauczyć się spierać 41

Nie trywializować relacji płciowej 42

9. CNOTY ŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO 44

Kochać współmałżonka pomimo jego wad 44

Dostosować się do współmałżonka 45

Ważne szczegóły wspólnego życia 45

Wspólne podejmowanie decyzji i uznawanie ich za własne 46

10. PŁEĆ, MIŁOŚĆ I FANTAZJA 47

Akt małżeński w odpowiednich dla siebie ramach 47

Uszlachetnianie miłości 48

Udział w przekazywaniu życia i odpowiedzialna regulacja poczęć 49

11. DELIKATNE ZADANIE WYCHOWANIA DZIECI 52

Kilka ogólnych zasad 52

Różne aspekty edukacji 56

Wymagania wychowawcze w zależności od wieku 60

Rady dla rodziców - streszczenie dotychczasowych sugestii 63

12. KRYZYS MAŁŻEŃSKI 65

Jak stawić czoło kryzysowi w małżeństwie? 65

Kilka rad jak przezwyciężyć kryzys 65

Gdy współmałżonek jest niewierny… 66

Małżeństwo nieudane a małżeństwo nieważne 67

Małżeństwo zawsze młode 69

BIBLIOGRAFIA 70
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy